Ce este adevărul

septembrie 27, 2019

Versete din Biblie pentru referințe:

„La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1).

„Și Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi […] plin de har și de adevăr” (Ioan 1:14).

„Eu sunt calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6).

„Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Dumnezeu Însuși este viața și adevărul, iar viața Lui și adevărul coexistă. Cei care sunt incapabili să dobândească adevărul nu vor câștiga niciodată viața. Fără îndrumare, sprijin și furnizarea adevărului, vei dobândi doar slove, doctrine și, mai mult decât atât, moartea. Viața lui Dumnezeu este mereu prezentă, iar adevărul și viața Lui coexistă. Dacă nu poți găsi sursa adevărului, atunci nu vei dobândi hrana vieții; dacă nu poți dobândi darul vieții, atunci, cu siguranță, nu vei avea adevărul și, astfel, în afară de imaginații și concepții, întregul tău corp nu va fi nimic altceva decât trup, trupul tău împuțit. Să știi, cuvintele din cărți nu sunt considerate viață, istoria scrisă nu poate fi considerată ca adevăr, iar doctrinele din trecut nu pot servi drept istorisire a cuvintelor rostite în prezent de Dumnezeu. Doar ceea ce este exprimat de Dumnezeu atunci când vine pe pământ și trăiește printre oameni este adevărul, viața, voia lui Dumnezeu și modul Său actual de a lucra.

Fragment din „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” în Cuvântul Se arată în trup

Adevărul este cel mai real aforism al vieții și cel mai înalt dintre aforismele omenirii. Deoarece este cerința pe care o are Dumnezeu de la om și este lucrarea săvârșită personal de Dumnezeu, motiv pentru care este numit aforismul vieții. Nu este un aforism alcătuit din nimic, nici nu este un citat celebru al unei persoane importante; în schimb, este cuvântarea către omenire a Stăpânului Cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor, nu niște cuvinte adunate de om, ci viața inerentă a lui Dumnezeu. De aceea este numit cel mai înalt dintre aforismele vieții.

Fragment din „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi” în Cuvântul Se arată în trup

Tot ceea ce face Dumnezeu este adevăr și viață. Adevărul pentru oameni reprezintă un lucru de care ei nu se pot lipsi în viețile lor, fără de care nu se pot descurca niciodată; poți spune și că este cel mai important lucru. Deși nu te poți uita la acesta sau nu îl poți atinge, importanța sa pentru tine nu poate fi ignorată; este singurul lucru care poate aduce pace în inima ta.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup

Dacă cuvintele rostite de Dumnezeu sunt, în aparență, simple sau profunde, toate sunt adevăruri indispensabile omului în momentul în care intră în viață; ele sunt izvorul apelor vii care îi permit să supraviețuiască atât în spirit, cât și în trup. Ele oferă omului ceea ce are nevoie pentru a rămâne în viață; dogma și crezul pentru conducerea vieții sale cotidiene; calea, scopul și direcția prin care trebuie să treacă pentru a primi mântuirea; fiecare adevăr pe care ar trebui să-l posede ca ființă creată înaintea lui Dumnezeu; și orice adevăr despre modul în care omul ascultă și se închină lui Dumnezeu. Ele sunt garanția care asigură supraviețuirea omului, ele sunt pâinea zilnică a omului și ele sunt, de asemenea, suportul robust care permite omului să fie puternic și să se ridice. Ele sunt bogate în realitatea adevărului umanității normale, așa cum este trăită de omenirea creată, bogată în adevărul prin care omenirea se desprinde de corupție și eludă capcanele Satanei, bogată în învățătură, îndemn, încurajare și consolare neobosite, pe care Creatorul le dă umanității create. Ele sunt farul care îndrumă și iluminează pe oameni ca să înțeleagă tot ceea ce este pozitiv, garanția care asigură că oamenii vor trăi și vor intra în posesia a tot ce este drept și bun, criteriul prin care oamenii, evenimentele și obiectele sunt toate măsurate și, de asemenea, indicatorul de navigație care conduce oamenii spre mântuire și calea luminii.

Fragment din „Cunoașterea lui Dumnezeu este calea de a te teme de Dumnezeu și de a evita răul” în Cuvântul Se arată în trup

Adevărul nu este o formulă, nici o lege. Nu este mort – este viață, este un lucru viu și este regula pe care o făptură trebuie să o urmeze și regula pe care omul trebuie să o aibă în viața sa. Acest lucru este ceva ce trebuie să înțelegi mai mult din experiență. Indiferent la ce etapă ai ajuns în experiența ta, ești inseparabil de cuvântul lui Dumnezeu și de adevăr și ceea ce înțelegi din firea lui Dumnezeu și ceea ce cunoști din ceea ce Dumnezeu are și este, toate sunt exprimate în cuvintele lui Dumnezeu; acestea sunt strâns legate de adevăr. Ceea ce El are și este și firea lui Dumnezeu reprezintă lucruri care sunt ele însele adevărul; adevărul este o manifestare autentică a firii lui Dumnezeu și ceea ce El are și este. Transformă ceea ce Dumnezeu are și este într-un lucru concret și îl afirmă în mod expres; îți spune mai direct ce Îi place lui Dumnezeu, ce nu Îi place, ce vrea ca tu să faci și ce nu îți permite să faci, ce fel de oameni disprețuiește și ce oameni Îl încântă. În spatele adevărurilor pe care Dumnezeu le exprimă, oamenii pot vedea plăcerea Lui, mânia, tristețea și fericirea, precum și esența Sa – aceasta este dezvăluirea firii Sale.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup

Adevărul este viața lui Dumnezeu Însuși; reprezintă propria Sa fire, propria Sa esență și totul din El. Dacă tu spui că a avea un pic de experiență înseamnă a avea adevărul, atunci poți tu reprezenta firea lui Dumnezeu? Poți să ai o oarecare experiență sau lumină cu privire la un anumit aspect sau o anumită latură a adevărului, dar nu o poți furniza altora pentru totdeauna, deci această lumină pe care ai dobândit-o nu este adevăr; este doar un anumit punct pe care oamenii pot să-l atingă. Este pur și simplu experiența corespunzătoare și înțelegerea adecvată pe care ar trebui să le aibă o persoană: o oarecare experiență adevărată și cunoaștere a adevărului. Această lumină, luminare și înțelegere empirică nu pot înlocui niciodată adevărul; chiar dacă toți oamenii ar fi experimentat pe deplin acest adevăr și și-ar fi adunat laolaltă toată înțelegerea empirică, acest lucru tot nu ar putea să ia locul acelui unic adevăr. După cum s-a spus în trecut: „Rezum acest lucru cu o maximă pentru lumea oamenilor: Nu este nimeni între oameni care să Mă iubească.” Aceasta este o declarație adevărată; este adevărata esență a vieții. Este cel mai profund lucru dintre toate; este o exprimarea a lui Dumnezeu Însuși. Poți să o experimentezi în continuare și, dacă o experimentezi timp de trei ani, o vei înțelege superficial; dacă o experimentezi timp de șapte sau opt ani, vei înțelege și mai multe, dar orice înțelegere ai căpăta, nu va putea înlocui niciodată acea exprimare a adevărului. După ce o experimentează câțiva ani, o altă persoană s-ar putea să capete un strop de înțelegere și, apoi, una mai profundă după ce o experimentează zece ani, și una și mai profundă după ce o experimentează o viață întreagă – dar, dacă voi amândoi puneți laolaltă înțelegerea căpătată, nici măcar atunci, oricât de multă înțelegere, oricât de multă experiență, oricât de multe revelații, oricât de multă lumină sau oricât de multe exemple ați avea amândoi, toate acestea tot nu pot substitui acea declarație a adevărului. Ce vreau să spun cu asta? Spun că viața omului va fi întotdeauna viața omului și, indiferent cât de mult ar fi înțelegerea voastră în conformitate cu adevărul, intențiile lui Dumnezeu și cerințele Lui, aceasta nu va putea niciodată să fie un înlocuitor pentru adevăr. A spune că oamenii au dobândit adevărul înseamnă că au oarece realitate, că au dobândit o oarecare înțelegere asupra adevărului, că au obținut o oarecare pătrundere reală în cuvintele lui Dumnezeu, că au avut o oarecare experiență reală cu ele și că se află pe drumul cel bun în credința lor în Dumnezeu. O singură declarație din partea lui Dumnezeu este suficientă pentru ca o persoană să experimenteze o viață întreagă; chiar de-ar fi să o experimenteze mai multe vieți sau chiar mai multe milenii, oamenii tot n-ar fi în stare să experimenteze un singur adevăr pe deplin și până la capăt. Dacă oamenii ar înțelege doar câteva cuvinte superficiale și, totuși, ar susține că au câștigat, adevărul, nu ar fi asta o absurditate deplină și absolută?

Fragment din „Știi ce este, de fapt, adevărul?” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Prin exprimarea adevărului, Dumnezeu Își exprimă firea și esența; exprimarea adevărului de către El nu se bazează pe rezumatele omenirii cu privire la diferitele lucruri și afirmații pozitive pe care omenirea le recunoaște. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvintele lui Dumnezeu; cuvintele lui Dumnezeu sunt adevăr. Ele sunt temelia și legea după care omenirea ar trebui să existe, iar acele așa-zise teze care își au originea în omenire sunt condamnate de Dumnezeu. Ele nu primesc aprobarea Lui și cu atât mai puțin sunt originea sau baza cuvântărilor Sale. Dumnezeu Își exprimă firea și esența prin cuvintele Sale. Toate cuvintele provenite din exprimarea lui Dumnezeu sunt adevărul, fiindcă El are esența lui Dumnezeu și El este realitatea tuturor lucrurilor pozitive. Faptul că ale lui Dumnezeu cuvinte sunt adevărul nu se schimbă niciodată, indiferent cum le poziționează sau le definește această omenire coruptă și cum le vede sau le înțelege. Indiferent cât de multe cuvinte ale lui Dumnezeu au fost rostite și indiferent cât de mult le condamnă această omenire coruptă și păcătoasă, chiar până la a nu le răspândi și chiar până în punctul în care acestea se confruntă cu disprețul omenirii corupte – chiar și în aceste circumstanțe, rămâne un fapt care nu poate fi schimbat: așa-zisa cultură și așa-zisele tradiții pe care omenirea le prețuiește, chiar și având în vedere motivele enumerate mai sus, nu pot deveni lucruri pozitive și nu pot deveni adevărul. Acest lucru nu poate fi schimbat.

Fragment din „Despre ce este adevărul” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Cultura tradițională și modul de trai al omenirii nu vor deveni adevăr din cauza schimbărilor sau trecerii timpului și nici cuvintele lui Dumnezeu nu vor deveni cuvintele omului din cauză că omenirea le condamnă sau le uită. Această esență nu se va schimba niciodată; adevărul este întotdeauna adevăr. Ce fapt există aici? Toate acele zicale care sunt rezumate de omenire își au originea în Satana – ele sunt închipuiri și noțiuni umane, uneori cauzate de faptul că omul are sângele fierbinte, și nu au nimic de-a face cu lucrurile pozitive. Cuvintele lui Dumnezeu, pe de altă parte, sunt expresii ale esenței și statutului lui Dumnezeu. Din ce motiv exprimă El aceste cuvinte? De ce spun Eu că acestea sunt adevărul? Motivul este că Dumnezeu cârmuiește asupra tuturor legilor, principiilor, cauzelor, esențelor, realităților și tainelor tuturor lucrurilor, iar acestea sunt ținute strâns în mâinile Lui și doar El cunoaște toate principiile, realitățile și tainele tuturor lucrurilor; El le cunoaște originile și știe care sunt cu adevărat cauzele lor. Prin urmare, doar definițiile tuturor lucrurilor menționate în cuvintele lui Dumnezeu sunt cele mai exacte, iar cerințele de la omenire din cuvintele lui Dumnezeu sunt singurul standard pentru omenire – singurele criterii după care omenirea ar trebui să existe.

Fragment din „Despre ce este adevărul” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar