Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

574 Lepădați-vă de trup pentru a vedea dragostea lui Dumnezeu

1 Dacă Îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu și nu mulţumiţi trupul, atunci veți vedea că tot ceea ce face Dumnezeu este atât de corect și atât de bun și că blestemul Lui asupra răzvrătirii voastre și judecata Lui asupra nelegiuirii voastre sunt justificate. Vor fi momente când Dumnezeu vă va pedepsi și vă va disciplina și va ridica un mediu care vă va tempera, forțându-vă să apăreți înaintea Lui – și veți simți întotdeauna că ceea ce face Dumnezeu este minunat. Astfel, veți simți ca și cum nu va fi prea multă durere și că Dumnezeu este atât de minunat.

2 Dacă vă aplecaţi spre slăbiciunile trupului și spuneți că Dumnezeu merge prea departe, atunci veți simți întotdeauna durerea și veți fi mereu deprimați și nelămuriți în legătură cu toată lucrarea lui Dumnezeu și vi se va părea că Dumnezeu nu are nicio simpatie față de slăbiciunea omului și nu cunoaşte dificultățile omului. Și, astfel, vă veți simți mizerabili și singuri, ca și cum ați fi suferit o mare nedreptate și în acest moment veți începe să vă plângeți.

3 Cu cât vă îndreptați mai mult spre slăbiciunile trupului în acest fel, cu atât mai mult veți simți că Dumnezeu merge prea departe, până când situaţia se va înrăutăţi într-atât încât veţi nega lucrarea lui Dumnezeu și veţi începe să vă opuneți lui Dumnezeu și să deveniți foarte neascultători. Astfel, trebuie să vă răzvrătiți împotriva trupului și să nu vă îndreptați spre acesta: „Soțul meu soția mea, soția, copiii, perspectivele, căsătoria, familia – nimic din toate acestea nu contează! În inima mea este numai Dumnezeu și trebuie să-mi dau toată silinţa pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu, și nu trupul.” Trebuie să aveți această hotărâre.

Adaptare după „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Unde vă sunt expresiile loialității față de Dumnezeu?

Următorul:Nimeni nu poate pătrunde sursa cuvintelor lui Dumnezeu

Conținuturi Similare

 • Identitatea lui Hristos este Dumnezeu Însuşi

  Divinitatea lui Hristos este deasupra omenirii; Autoritatea supremă peste toate ființele vii. Aceasta este divinitatea Lui, firea şi existența lui Dum…

 • Nimeni nu înțelege voia lui Dumnezeu

  Dumnezeu Își face lucrarea printre voi, dar nu-i nici urmă de zeciuiala Lui. Zeciuiala dată de cei curați e luată de nemernici. Oare nu sunteți toți î…

 • Cunoști sursa vieții veșnice?

  Dumnezeu e sursa vieții omului, prin puterea Lui trăiesc cerul și pământul. Nimic viu nu se poate elibera de legea și de - autoritatea Lui. Nu contea…

 • Esența lui Hristos e Dumnezeu

  Dumnezeu care devine trup e numit Hristos, așa că Hristos care dă adevărul e numit Dumnezeu. Nu e prea mult să spunem asta. Hristos deține esența lui …