336 Epoca cea veche și murdară trebuie distrusă de Dumnezeu

1 O, această epocă rea și adulteră! Te voi înghiți! Munte Sion! Înalță-te pentru a Mă saluta! Pentru finalizarea planului Meu de gestionare, pentru finalizarea cu succes a lucrării Mele mărețe, cine îndrăznește să nu se ridice și să aclame! Cine îndrăznește să nu se ridice și să sară de bucurie fără încetare! Ei își vor vedea moartea de mâna Mea. Eu fac dreptate tuturor, fără un pic de compasiune sau iubire și fără emoție. Toată lumea! Ridicați-vă pentru a-Mi da laudă, slavă! Toată slava nesfârşită, din veșnicie în veșnicie, există datorită Mie și a fost stabilită de Mine. Cine ar îndrăzni să-și ia slavă pentru sine însuși? Cine ar îndrăzni să trateze slava Mea ca pe un lucru material? Ei vor fi răpuși de mâna Mea!

2 O, oameni cruzi! Eu v-am creat și v-am îngrijit, și v-am călăuzit până astăzi, totuși voi nu știți nici cel mai mic lucru despre Mine și nu Mă iubiți deloc. Cum pot să arăt milă pentru voi din nou? Cum să vă pot salva? Vă pot trata numai cu mânia Mea! Vă voi răsplăti cu distrugere, vă voi răsplăti cu mustrarea veșnică. Aceasta este dreptatea; nu poate fi decât în acest fel. Împărăția Mea este trainică și fermă; nu se va prăbuși niciodată, dar va exista în veșnicie! Fiii Mei, fiii Mei întâi născuți şi poporul Meu se vor bucura de binecuvântări cu Mine în vecii vecilor!

Adaptare după Capitolul 81 din „Cuvântări ale lui Hristos la început” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 335 Dumnezeu aduce în lume sfârșitul omenirii

Înainte: 337 Nimeni nu poate scăpa de judecata lui Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte