Întrebarea 8: Voi sunteți martori că, întrupându-Se în zilele de pe urmă, Dumnezeu a început Epoca Împărăției, punând capăt vechii epoci a stăpânirii Satanei. Ce ne-am dori să întrebăm este cum anume lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a pus capăt epocii în care omenirea credea într-un Dumnezeu nedeslușit și epocii întunecate a stăpânirii Satanei? Vă rugăm să aveți o părtășie detaliată.

Răspuns:

În lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, El a exprimat toate adevărurile de purificare și mântuire a omenirii. De asemenea, El le-a dezvăluit oamenilor toate tainele planului de gestionare al lui Dumnezeu, voia Sa, planurile Sale pentru destinația finală a omenirii și așa mai departe. Asta a eliminat complet distanța dintre Dumnezeu și oameni, permițându-le oamenilor să fie de parcă ar fi față în față cu Dumnezeu. Această lucrare a lui Dumnezeu Atotputernic a încheiat cu adevărat epoca în care oamenii cred într-un Dumnezeu nedeslușit și a încheiat, de asemenea, epoca întunericului și răului în care Satana stăpânește și corupe omenirea. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic e cu adevărat lucrarea încheierii unei epoci și începerii unei epoci noi. Să citim câteva pasaje din cuvintele Sale. „Doar astăzi, când Eu, personal, vin printre oameni și spun cuvintele Mele, omul are puțină cunoaștere despre Mine, înlăturând locul pentru «Mine» în gândurile lor, creând, în schimb, un loc pentru Dumnezeul concret în conștiința lor. Omul are concepții și este plin de curiozitate; cine n-ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu? Cine nu ar dori să-L întâlnească pe Dumnezeu? Totuși, singurul lucru care ocupă un loc precis în inima omului este Dumnezeul pe care omul Îl simte ca fiind nedeslușit și abstract. Cine și-ar da seama de acest lucru dacă Eu nu le-aș spune în mod simplu? Cine ar crede cu adevărat că Eu exist într-adevăr? Cu siguranță, fără o urmă de îndoială? Există o mare diferență între «Eu» din inima omului și «Eu» Cel din realitate și nimeni nu este capabil să facă comparații între Ei. Dacă n-aș deveni trup, omul nu M-ar cunoaște niciodată și, chiar dacă ar ajunge să Mă cunoască, nu ar fi tot o noțiune o astfel de cunoaștere?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 11). „Pentru că omul a fost ispitit și corupt de Satana, pentru că a fost preluat de noțiuni și gânduri, Eu am devenit trup pentru a cuceri, personal, întreaga omenire, pentru a expune toate concepțiile omului și pentru a demonta gândirea omului. Ca urmare, omul nu se mai expune în fața Mea și nu Mă mai slujește folosindu-și propriile lui concepții și, astfel, «Eu» din concepțiile omului este înlăturat complet(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 11).

În construirea Împărăției, acționez direct prin divinitatea Mea și permit tuturor oamenilor să cunoască ceea ce am Eu și ceea ce sunt pe temelia cunoașterii cuvintelor Mele de către ei, în final permițându-le să ajungă a Mă cunoaște ca pe trup întrupat. Astfel se încheie căutarea de către întreaga omenire a Dumnezeului nedeslușit și astfel ei încetează să păstreze în inimile lor un loc pentru Dumnezeul din ceruri; adică, îi permit umanității să cunoască faptele pe care Eu le fac în timp ce sunt trup întrupat, și astfel voi încheia timpul Meu pe pământ(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 8).

Pentru toți cei care trăiesc în trup, schimbarea firii lor necesită scopuri de urmărit, iar cunoașterea lui Dumnezeu necesită să fim martori la faptele reale și la fața reală a lui Dumnezeu. Ambele pot fi obținute doar prin trupul materializat al lui Dumnezeu și ambele pot fi îndeplinite doar de trupul normal și real. Acesta este motivul pentru care întruparea este necesară și pentru care este necesară întregii omeniri corupte. De vreme ce oamenilor li se cere să-L cunoască pe Dumnezeu, imaginile Dumnezeilor nedeslușiți și supranaturali trebuie să fie înlăturate din inimile lor și, din moment ce li se cere să lepede firea coruptă, ei trebuie să-și cunoască mai întâi firea lor coruptă. Dacă doar omul face lucrarea de a risipi imaginile Dumnezeilor nedeslușiți din inimile oamenilor, atunci el va eșua în a obține efectul potrivit. Imaginile Dumnezeilor nedeslușiți din inimile oamenilor nu pot fi expuse, lepădate sau înlăturate complet doar prin cuvinte. Făcând astfel, în cele din urmă, tot nu ar fi posibil să risipească aceste lucruri profund înrădăcinate de la oameni. Doar înlocuind aceste lucruri nedeslușite și supranaturale cu Dumnezeul practic și cu imaginea adevărată a lui Dumnezeu și făcându-i pe oameni să le cunoască treptat se poate obține efectul cuvenit. Omul recunoaște că Dumnezeul pe care el L-a căutat în vremuri trecute este nedeslușit și supranatural. Ceea ce poate realiza acest efect nu este conducerea directă a Duhului, cu atât mai puțin învățăturile unui anumit individ, ci Dumnezeul întrupat. Noțiunile omului sunt dezvăluite atunci când Dumnezeul întrupat Își face în mod oficial lucrarea, deoarece normalitatea și realitatea Dumnezeului întrupat este antiteza Dumnezeului nedeslușit și supranatural în imaginația omului. Noțiunile originale ale omului pot fi dezvăluite doar când sunt comparate cu Dumnezeul întrupat. Fără comparația cu Dumnezeul întrupat, noțiunile omului nu ar putea fi dezvăluite; cu alte cuvinte, fără realitate drept contrast, lucrurile nedeslușite nu ar putea fi dezvăluite. Nimeni nu este capabil să folosească cuvinte pentru a face această lucrare și nimeni nu este capabil să dea glas acestei lucrări folosind cuvinte. Doar Dumnezeu Însuși poate să-Și facă propria Sa lucrare, și nimeni altcineva nu poate face această lucrare în numele Lui. Indiferent cât de bogată este limba omului, el este incapabil să exprime clar realitatea și normalitatea lui Dumnezeu. Omul Îl poate cunoaște mai practic pe Dumnezeu și Îl poate doar vedea mai clar dacă Dumnezeu lucrează personal printre oameni și Își arată în mod complet chipul și ființa Sa. Acest efect nu poate fi atins de nicio ființă umană cu trup. Desigur, Duhul lui Dumnezeu este, de asemenea, incapabil de a realiza acest efect(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Când toți oamenii ajung să Mă cunoască mai bine, după ce Mi-au acceptat cuvântările, este vremea când poporul Meu va pune în practică, este vremea când lucrarea Mea în trup va fi încheiată și vremea când divinitatea Mea va fi trăită la maxim în trup. În acest moment, toți oamenii Mă vor cunoaște în trup și vor putea să spună cu adevărat că Dumnezeu Își face apariția în trup, iar aceasta va reprezenta roada. […] În cele din urmă, oamenii lui Dumnezeu vor putea să-L slăvească pe Dumnezeu într-un mod real, nu forțat, și care vine din inima lor. Asta e ceea ce se găsește la baza planului de gestionare de 6000 de ani al lui Dumnezeu. Adică, este cristalizarea acestui plan de gestionare de 6000 de ani: de a le spune tuturor oamenilor despre semnificația întrupării lui Dumnezeu – de a-i face să-L cunoască în mod practic pe Dumnezeu devenit trup, adică faptele lui Dumnezeu în trup – astfel încât să nege Dumnezeul nedeslușit și să Îl cunoască pe Dumnezeul zilei de azi, zilei de ieri și, mai mult decât atât, al zilei de mâine, care a existat în fapt și de fapt din veșnicie în veșnicie. Doar atunci va intra Dumnezeu în odihnă!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 3).

Înainte ca Dumnezeu să Se întrupeze, adică acum două mii de ani, toată umanitatea (cu excepția israeliților) era într-un întuneric total cu privire la existența lui Dumnezeu și la faptul că El a creat și stăpânește toate lucrurile. Mulți oameni credeau că natura a creat ființele umane. Cei mai mulți oameni se închinau la diverse duhuri rele și idoli, ardeau tămâie și aduceau plocoane și peste tot erau temple în cinstea unor dumnezei falși. Oamenii considerau diverse duhuri rele și pe Satana drept adevăratul Dumnezeu, până la punctul în care toată omenirea i se închina și-l slujea pe Satana. Omenirea era în totalitate sub controlul Satanei și trăiau în totalitate sub domeniul lui. Au căzut în întuneric și păcat… ăsta e un adevăr bine-cunoscut. După ce Dumnezeu Și-a făcut lucrarea din Epoca Legii în Israel, israeliții au început să I se închine și să-L slujească pe adevăratul Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucra doar prin oameni, El nu Se întrupase pentru a face lucrarea. Deci, prin lucrarea lui Dumnezeu în Epoca Legii, rezultate s-au văzut doar printre israeliți, dar întreaga lume non-iudeică i se închina și-i slujea în continuare Satanei și continua să trăiască în întuneric și păcat… nu putea scăpa singură. În acest context, Dumnezeu S-a întrupat în lume drept Domnul Isus pentru prima oară, pentru a face lucrarea de răscumpărare a omenirii. El a propovăduit calea pocăinței: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape.” A exprimat niște adevăruri, pentru ca omenirea să poată vedea arătarea Mântuitorului și abia apoi omenirea a început să-și dea seama că Dumnezeu a creat cerul și pământul și toate lucrurile și că El este Stăpânitorul lor. Abia atunci mulți oameni au început să I se închine și să creadă în Dumnezeu, dar tot erau mulți oameni în omenirea coruptă care-L respingeau pe Dumnezeu, credeau în duhuri rele și-l urmau pe Satana. Satana tot înșela și corupea omenirea. Ba mai mult, cei mai mulți oameni religioși credeau în Dumnezeu, dar nu-L cunoșteau cu adevărat și erau foarte departe de sincera ascultare și închinăciune față de Dumnezeu. Totuși, arătarea și lucrarea Domnului Isus le-a permis oamenilor să vadă arătarea Mântuitorului pentru prima dată, ca și cum ar vedea arătarea lui Dumnezeu. Acesta e un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat iarăși – El e Dumnezeu Atotputernic – și a făcut lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Făcând asta, Dumnezeu a obținut, în sfârșit, un grup de oameni din cadrul omenirii care gândesc și simt ca El. Oamenii din acest grup au dobândit o înțelegere sinceră a firii drepte a lui Dumnezeu datorită judecății și mustrării Sale, prin care au trecut, și au manifestat o inimă plină de venerație pentru El, devenind oamenii care-L ascultă în totalitate pe Dumnezeu și au fost câștigați de El. Acesta e primul grup de oameni pe care Dumnezeu l-a obținut din umanitatea coruptă. Ei sunt primii biruitori făcuți de lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Cum exprimarea lui Dumnezeu Atotputernic – Cuvântul Se arată în Trup – a fost răspândită și emisă în toată lumea, umanitatea a început să se trezească și a început să fie mai interesată de cuvintele lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni care cercetează calea adevărată și caută adevărul, iar toată omenirea coruptă începe, încetul cu încetul, să se întoarcă în mod oficial pentru a fi înaintea tronului lui Dumnezeu. Acestea sunt rezultatele obținute de întruparea lui Dumnezeu și de vorbirea cuvintelor între oameni. Cuvintele lui Dumnezeu vor face ca toate să se întâmple, de asta El a zis: „În timp ce cuvintele Mele sunt îndeplinite, Împărăția este treptat formată pe pământ și omul este treptat reîntors la normalitate și, astfel, se întemeiază pe pământ Împărăția din inima Mea. În Împărăție, toți oamenii lui Dumnezeu își recapătă viața omului normal. Dusă este iarna geroasă, înlocuită de o lume a orașelor primăverii, unde primăvara durează tot anul. Oamenii nu se mai confruntă cu întunecata, jalnica lume a omului și nu mai îndură gerul rece al lumii lui. Oamenii nu se luptă unii cu ceilalți, țările nu mai merg la război una împotriva celeilalte, nu mai există măcel și sângele care curge din măcel; toate pământurile sunt pline de fericire și peste tot abundă căldura între oameni(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 20).

Când Îmi voi lua în mod oficial puterea și voi domni ca Împărat în Împărăție, tot poporul Meu va fi făcut complet de către Mine, de-a lungul vremii. Exact atunci când Împărăția Mea va fi înființată și orânduită și, de asemenea, atunci când Eu Mă voi schimba la față și Mă voi întoarce către întregul univers, toate națiunile lumii vor fi perturbate. În acel moment, toți oamenii Îmi vor vedea fața glorioasă, vor vedea adevăratul Meu chip(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 14).

În final, El va arde tot ceea ce e necurat și nedrept în oamenii din întregul univers pentru a le arăta că El este nu doar un Dumnezeu milos și iubitor, nu doar un Dumnezeu al înțelepciunii și al minunilor, nu doar un Dumnezeu sfânt, ci, mai mult, un Dumnezeu care judecă omul. Pentru cei răi din omenire, El este ardere, judecată și pedeapsă; pentru cei care trebuie să fie desăvârșiți, El este năpasta, rafinarea și încercările, precum și alinarea, susținerea, provizia de cuvinte, tratarea și emondarea. Iar pentru cei care sunt eliminați, El este pedeapsă și răzbunare(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”).

Când națiunile și popoarele lumii se vor întoarce înaintea tronului Meu, voi lua atunci toată abundența cerului și o voi da omenirii pentru ca, mulțumită Mie, lumea să se umple de o nemaipomenită mărinimie. Dar atât timp cât vechea lumea continuă să existe, Îmi voi azvârli furia asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea Îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care Mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor renaște – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de Împărăția Mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care Mi se închină; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină Satanei vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător – cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care Mi s-au opus vor pieri; cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu M-au implicat pe Mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și, cu propriul Meu glas, Mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26).

Din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic, putem vedea cu toții că arătarea și lucrarea lui Dumnezeu au pus capăt, într-adevăr, epocii în care omenirea credea într-un Dumnezeu nedeslușit și, de asemenea, epocii întunecate și rele în care Satana stăpânea și corupea omenirea. A deschis Epoca Împărăției, a arătării și lucrării personale lui Dumnezeu și a conducerii prin cuvântul lui Dumnezeu. De ce a fost lumea religioasă demascată și eliminată de lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, fiind chiar supusă osândei Sale? Deoarece cei mai mulți oameni din lumea religioasă încă mai cred într-un Dumnezeu nedeslușit, Dumnezeul propriilor lor noțiuni, dar în inima lor imaginea și firea Sa adevărată nu există. Deci, ei I se pot împotrivi, Îl pot condamna pe Dumnezeu întrupat și-L pot răstigni încă o dată. De aceea Dumnezeu i-a blestemat, zicând: „Vai de cei care Îl răstignesc pe Dumnezeu!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cei răi cu siguranță vor fi pedepsiți”). Arătarea și lucrarea în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic au săvârșit adevărul Cuvântului care Se arată în trup. Firea lui Dumnezeu a fost arătată public întregii omeniri, permițându-i acesteia să vadă și să audă cuvintele lui Dumnezeu și să trăiască în purificarea judecății și mustrării Sale. Printre oameni, chiar dacă unii cred sau nu în Dumnezeu și chiar dacă aparțin lui Dumnezeu sau Satanei, toți oamenii sunt împărțiți după felul lor, prin expunerea la cuvintele lui Dumnezeu. Toți cei care Îi aparțin lui Dumnezeu au început să fie treziți de cuvintele Sale și să-L înțeleagă, încetul cu încetul, cu ajutorul cuvintelor Sale, să vină față în față cu El, să vadă că Dumnezeu stăpânește totul și că El stăpânește soarta oamenilor. De asemenea, au văzut cu toții dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu care nu tolerează jignirile oamenilor. Toate popoarele se vor întoarce la Dumnezeu și cuvintele Sale vor înfăptui toate lucrurile. Cei care sunt ai lui Dumnezeu se vor întoarce la El, iar cei care sunt ai Satanei se vor întoarce la Satana. Curând după aceasta, Dumnezeu va răsplăti binele și va pedepsi răul și se va folosi de dezastru pentru a-i distruge pe cei care aparțin Satanei. Toate forțele răului vor fi răsturnate cu siguranță de mustrarea Sa și Dumnezeu îi va aduce pe toți cei care pot asculta de lucrarea Sa și care se pot întoarce cu adevărat spre El în Împărăția Sa. Acesta este adevărul a ceea ce Dumnezeu va realiza în curând. Epoca Împărăției e epoca în care firea lui Dumnezeu este revelată public omenirii și e, de asemenea, epoca în care omenirea începe să-L cunoască pe Dumnezeu. În plus, Epoca Împărăției e epoca în care Dumnezeu vorbește cuvinte și Se arată public oamenilor. Nicio forță nu poate opri implementarea voii lui Dumnezeu pe pământ. Împărăția lui Hristos S-a arătat deja pe Pământ, iar profeția din Apocalipsa a fost împlinită în totalitate: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor). El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus(Apocalipsa 21:3-4). Dumnezeu Atotputernic spune: „În Împărăție, viața pe care poporul lui Dumnezeu o trăiește alături de Dumnezeu este peste măsură de fericită. Apele dansează de bucurie față de viețile binecuvântate ale oamenilor, munții se bucură de belșugul Meu împreună cu oamenii. Toți oamenii se străduiesc, muncesc din greu, dovedindu-și devotamentul în Împărăția Mea. În Împărăție, nu mai există rebeliune, nu mai există împotrivire; cerul și pământul depind unul de altul, Eu și omul ne apropiem în simțăminte profunde, prin dulcile beatitudini ale vieții, sprijinindu-ne unul pe altul…(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Veseliți-vă, oamenilor!). În Împărăție, Dumnezeu Se va arăta pe El Însuși oamenilor Săi și-i va călăuzi pe supraviețuitorii omenirii în viețile lor pe Pământ. Va trăi printre ei, va sta cu ei și Se va veseli alături de ei. Oamenii se vor bucura, de asemenea, de o viață frumoasă și fericită în care sunt cu Dumnezeu. Asta va obține Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, și asta e marea promisiune și binecuvântare pe care Dumnezeu i-o dă omului.

– Răspunsuri la întrebările din scenetă

Anterior: Întrebarea 7: Cele două întrupări ale lui Dumnezeu au fost mărturie că Hristos este adevărul, calea și viața. Cum ar trebui să înțelegem faptul că Hristos este adevărul, calea și viața?

Înainte: 1. De ce face Dumnezeu lucrarea de mântuire a omenirii?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger