Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

564 Oamenii nu cunosc chipul adevărat al lui Dumnezeu

1 De la crearea lumii până în prezent, omenirea a fost coruptă de Satana în măsura în care este astăzi. Odată cu stricăciunea omului, Eu am devenit din ce în ce mai ascuns de oameni și tot mai de neînțeles pentru ei. Omul nu Mi-a văzut niciodată fața adevărată, niciodată nu a interacționat direct cu Mine. Doar în zvonuri și mituri a existat un „Eu” al imaginației omului. Prin urmare, sunt în concordanță cu imaginația umană și anume, cu concepțiile umane, pentru a aborda „Eul” din mintea oamenilor, ca să pot schimba starea „Eului” pe care ei L-au nutrit timp de nenumărați ani. Acesta este principiul lucrării Mele. Nicio singură persoană nu a fost capabilă să-l cunoască până la capăt.

2 Deși oamenii Mi s-au prosternat și au venit înaintea Mea ca să se închine, Eu nu Mă bucur de astfel de fapte ale oamenilor, deoarece, în inimile lor, ei nu păstrează imaginea Mea, ci o imagine exterioară Mie. De aceea, mintea lor fiind lipsită de firea Mea, ei nu știu nimic despre adevărata Mea față. Prin urmare, când ei cred că Mi se împotrivesc sau că Îmi ofensează decretele administrative, Eu încă Mă prefac că nu văd. Și, prin urmare, în amintirile lor, Eu sunt un Dumnezeu care mai degrabă arată milă oamenilor, decât să-i mustre ori Eu sunt Dumnezeu Însuși, care nu crede ceea ce spune. Acestea sunt toate închipuiri născute din gândirea umană și în neconcordanță cu faptele.

Adaptare după Capitolul 14 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Pur și simplu nu trăiți pentru adevăr

Următorul:Aveți credință și dragoste adevărată pentru Hristos?

Conținuturi Similare