301 Oamenii nu cunosc chipul adevărat al lui Dumnezeu

1 De la crearea lumii, de când oamenii au fost corupți de Satana în măsura în care sunt astăzi, stricăciunea lor e motivul pentru care, din punctul de vedere al oamenilor, Eu am devenit din ce în ce mai ascuns și tot mai de neînțeles. Omenirea nu Mi-a văzut niciodată adevărata față și niciodată nu a interacționat direct cu Mine. Doar în zvonuri și mituri a existat un „Eu” în imaginația omului. Prin urmare, sunt în concordanță cu imaginația umană – și anume cu noțiunile umane – pentru a aborda „Eul” din mintea oamenilor, astfel încât să pot schimba starea „Eului” pe care ei L-au nutrit atâția ani. Acesta este principiul lucrării Mele. Nicio singură persoană nu a fost capabilă să-l cunoască până în cele mai mici detalii.

2 Deși oamenii Mi s-au prosternat și au venit înaintea Mea ca să Mi se închine, Eu nu Mă bucur de astfel de fapte ale oamenilor, deoarece, în inimile lor, ei nu păstrează imaginea Mea, ci o alta decât a Mea. Așadar, pentru că nu Îmi înțeleg firea, oamenii nu Îmi recunosc adevăratul chip. Prin urmare, când ei cred că Mi s-au împotrivit sau că Mi-au încălcat decretele administrative, Eu tot Mă prefac că nu văd – și, prin urmare, în amintirile lor, Eu sunt fie un Dumnezeu care mai degrabă arată milă oamenilor, decât să-i mustre, fie sunt Dumnezeu Însuși, care nu Își respectă cuvântul dat. Acestea sunt toate închipuiri născute din gândirea umană și în neconcordanță cu faptele.

Adaptare după „Capitolul 14” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 300 Oamenii care trăiesc într-un ținut atât de murdar

Înainte: 302 Oamenii Îl consideră pe Hristos un om obișnuit

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger