XI Cuvinte clasice privind intrarea în realitatea adevărului

(XVII) Cuvinte despre schimbarea firii și desăvârșirea de către Dumnezeu

222. La ce se referă transformarea firii? Se referă la faptul că, atunci când iubitor al adevărului, în timp ce experimentează lucrarea lui Dumnezeu, acceptă judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu și este supus la tot felul de suferințe și rafinări. O astfel de persoană este curățită de otrăvurile satanice lăuntrice și scapă întru totul de firile sale corupte, astfel încât poate să se supună lui Dumnezeu și tuturor orchestrărilor și rânduielilor Lui, fără să se mai răzvrătească față de El sau să I se împotrivească. […] O transformare a firii înseamnă că o persoană, pentru că iubește și poate accepta adevărul, ajunge în sfârșit să-și cunoască natura neascultătoare care se împotrivește lui Dumnezeu; el înțelege că stricăciunea umană este prea adâncă și recunoaște absurditatea și înșelăciunea omului. El recunoaște că omul este sărac și merită compătimire și, în cele din urmă, înțelege natura și esența acestuia. Cunoscând toate acestea, el se poate nega și lepăda complet pe sine, poate trăi după cuvântul lui Dumnezeu și poate practica adevărul în toate. Aceasta este o persoană care Îl cunoaște pe Dumnezeu; acesta este o persoană a cărei fire s-a schimbat.

Fragment din „Cum să cunoști natura omului” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

223. O transformare a firii se referă, în principal, la o transformare a naturii oamenilor. Lucrurile privitoare la natura unei persoane nu pot fi fi văzute din comportamentele exterioare; sunt direct legate de valoarea și semnificația existenței lor. Ele implică în mod direct valorile din viață, lucrurile din adâncul sufletului lor și esența lor. Adică, ele implică în mod direct viziunea unei persoane asupra vieții și valorile sale, lucrurile din adâncul sufletului său și esența sa. Numai prin experimentarea lucrării lui Dumnezeu, pătrunderea deplină în adevăr, schimbarea valorilor și a perspectivelor asupra existenței și asupra vieții, prin alinierea viziunilor proprii cu cele ale lui Dumnezeu și prin a deveni capabil de a se supune și de a fi devotat lui Dumnezeu în totalitate, se poate spune despre firea cuiva că s-a schimbat.

Fragment din „Ce ar trebui să știi despre transformarea firii tale” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

224. Firea omului ar trebui să se schimbe începând cu recunoașterea propriei esențe și prin schimbările produse în gândirea lui, în natura și în perspectiva lui mentală – prin schimbări fundamentale. Doar așa vor fi obținute schimbări autentice în firea omului. Firea coruptă a omului provine din faptul că a fost otrăvit și călcat în picioare de Satana, din răul extraordinar de mare pe care l-a impus Satana asupra gândirii, moralității, înțelegerii și rațiunii lui. Tocmai pentru că aceste lucruri fundamentale ale omului au fost corupte de Satana și sunt total diferite de cum le-a creat Dumnezeu la început, omul se împotrivește lui Dumnezeu și nu înțelege adevărul. Așadar, schimbările în firea omului ar trebui să înceapă cu schimbări la nivelul gândirii, al înțelegerii și al rațiunii, care vor duce la o schimbare a cunoașterii lui Dumnezeu și a cunoașterii adevărului.

Fragment din „A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

225. Atunci când omul crede în Dumnezeu, dacă dorește să își schimbe propria fire, atunci nu trebuie să se desprindă de viața reală. În viața reală trebuie să te cunoști pe tine însuți, să renunți la tine însuți, să practici adevărul și, de asemenea, să înveți principiile, simțul practic și regulile după care să te comporți în toate, înainte de a putea obține o schimbare treptată. Dacă vă concentrați doar pe aprofundarea teoriilor și vă trăiți viața doar în mijlocul ceremoniilor religioase, fără să aprofundați realitatea, fără să intrați în viața reală, atunci nu veți intra niciodată în realitate, nu vă veți cunoaște niciodată pe voi înșivă, nici adevărul și nici pe Dumnezeu, ci veți rămâne veșnic orbi și neștiutori. […] Trebuie să vă exersați intrarea în viața reală, să vă cunoașteți propriile lipsuri, nesupunerea și ignoranța, să vă cunoașteți slăbiciunile și umanitatea nefirească. În felul acesta, toate cunoștințele voastre se vor armoniza cu situația și problemele actuale. Doar acest gen de cunoaștere este reală și vă poate oferi ocazia să vă înțelegeți cu adevărat condiția și să izbutiți să vă schimbați firea.

Fragment din „Discuție despre viața bisericească și viața reală” în Cuvântul Se arată în trup

226. În încercarea de a-ți schimba firea, trebuie să ajungi la un anumit stadiu în înțelegerea ta de sine prin care poți descoperi otrăvurile satanice care sălășluiesc în natura ta. Trebuie să știi ce înseamnă să-L sfidezi pe Dumnezeu, precum și ce înseamnă să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu și trebuie să înveți cum să te porți în conformitate cu adevărul în toate problemele. De asemenea, trebuie să dobândești o anumită înțelegere a voii lui Dumnezeu și a cerințelor Sale de la omenire. Trebuie să ai conștiință și rațiune în fața lui Dumnezeu, să nu vorbești cu trufie sau să-L înșeli pe Dumnezeu și nu trebuie să mai faci nimic pentru a I te împotrivi lui Dumnezeu. Ca atare, îți vei fi schimbat firea. Cei ale căror firi s-au transformat simt venerație pentru Dumnezeu adânc în inimile lor, iar răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu slăbește treptat. Mai mult decât atât, în îndeplinirea datoriilor lor, nu mai au nevoie ca alții să își facă grij pentru ei și nici Duhul Sfânt nu trebuie întotdeauna să facă asupra lor lucrare de disciplinare. Practic, se pot supune lui Dumnezeu, iar adevărul este prezent în viziunea lor asupra lucrurilor. Toate acestea echivalează cu a fi devenit compatibili cu Dumnezeu.

Fragment din „Doar prin urmărirea adevărului poți obține schimbări în firea ta” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

227. Cei care au experimentat o schimbare în firea lor au înțeles adevărul, ei au discernământ asupra tuturor problemelor, știu cum să acționeze în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu principiile adevărului, cum să acționeze pentru a-L satisface pe Dumnezeu și ei înțeleg natura corupției pe care o dezvăluie ei. Când sunt revelate propriile lor idei și concepții, ei sunt capabili să aibă discernământ și să se lepede de trup. Acesta este modul în care se exprimă o schimbare în fire. Principalul lucru despre o schimbare a firii este că ei au înțeles clar adevărul, iar când realizează lucrurile, pun adevărul în practică cu o acuratețe relativă, iar corupția lor nu este revelată atât de des. În general, oamenii ale căror firi s-au schimbat par a fi deosebit de rezonabili și dotați cu discernământ și, datorită înțelegerii pe care o au asupra adevărului, nu mai demonstrează la fel de multă neprihănire de sine și aroganță. Ei pot vedea și discerne multă din corupția care este dezvăluită, așadar nu lasă ca aroganța să se nască. Ei sunt capabili să aibă o înțelegere măsurată asupra locului omului, cum să se comporte în mod rezonabil, cum să fie ascultători, ce să spună și ce să nu spună, ce să spună și ce să le facă anumitor oameni. Acesta este motivul pentru care se spune că aceste tipuri de oameni sunt relativ rezonabili. Cei care au o schimbare a firii trăiesc cu adevărat asemănarea unui om și posedă adevăr. Sunt mereu capabili să vorbească și să vadă lucrurile în conformitate cu adevărul și sunt principiali în tot ceea ce fac; ei nu sunt supuși influenței vreunei persoane, chestiuni sau vreunui lucru și au toți propriile perspective și pot menține principiile adevărului. Firile lor sunt relativ stabile, nu trec de la o extremă la alta și, indiferent de situația lor, înțeleg cum să-și îndeplinească datoria în mod corespunzător și cum să facă lucrurile pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Cei ale căror firi s-au schimbat nu se concentrează asupra a ceea ce trebuie să facă pentru ca ei să arate bine la un nivel superficial – ei au claritate internă cu privire la ce trebuie să facă pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Prin urmare, din exterior, ei pot să nu pară atât de entuziaști sau ca și cum au făcut ceva foarte măreț, dar tot ceea ce fac ei este semnificativ, este valoros și are rezultate practice.

Fragment din „Diferența dintre schimbările exterioare și schimbările firii” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

228. Cei ale căror firi s-au schimbat posedă cu siguranță mult adevăr – acest lucru poate fi confirmat de perspectivele lor asupra lucrurilor și de principiile din acțiunile lor. Cei care nu posedă adevărul, categoric nu au avut nicio schimbare în fire. Aceasta nu înseamnă că oamenii care sunt maturi și trecuți prin multe în umanitatea lor vor experimenta neapărat o schimbare în fire; se referă în primul rând la momentele în care unele otrăvuri satanice din natura oamenilor se schimbă datorită cunoașterii ei despre Dumnezeu și a înțelegerii adevărului. Adică, aceste otrăvuri satanice sunt curățite, iar adevărul exprimat de Dumnezeu se înrădăcinează în acești oameni, devine viața lor și fundamentul existenței lor. Numai atunci ei devin oameni noi și, ca atare, firea lor se schimbă. O schimbare în fire nu înseamnă că firile exterioare ale oamenilor sunt mai umile decât înainte, că erau aroganți, dar acum vorbesc rezonabil sau că nu ascultau pe nimeni, dar acum îi pot asculta pe alții; astfel de modificări externe nu pot fi considerate transformări ale firii. Desigur, schimbările în fire includ aceste stări, dar cel mai important lucru este că viața lor interioară s-a schimbat. Adevărul exprimat de Dumnezeu devine chiar viața lor, otrăvurile satanice din interior au fost eliminate, perspectivele lor s-au schimbat complet și niciuna dintre ele nu este în concordanță cu perspectiva lumii. Ei văd clar planurile și otrăvurile marelui balaur roșu; ei au înțeles adevărata esență a vieții. Deci valorile vieții lor s-au schimbat – aceasta este cea mai fundamentală schimbare și esența unei schimbări în fire.

Fragment din „Diferența dintre schimbările exterioare și schimbările firii” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

229. Când cauți să fii desăvârșit de Dumnezeu, trebuie să înțelegi mai întâi ce înseamnă să fii desăvârșit de El, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a fi desăvârșit, și apoi să cauți calea de practică după ce ai înțeles aceste lucruri. Trebuie să ai o anumită valoare pentru a fi desăvârșit de Dumnezeu. Mulți dintre voi nu au valoarea necesară, ceea ce necesită să plătiți un anumit preț și să depuneți un efort subiectiv. Cu cât valoarea ta este mai mică, cu atât mai mare este efortul tău subiectiv pe care trebuie să îl depui. Cu cât înțelegi și pui în practică mai bine cuvintele lui Dumnezeu, cu atât mai repede poți păși pe calea de a fi desăvârșit de Dumnezeu. Prin rugăciune, poți fi desăvârșit în mijlocul rugăciunilor; dacă mănânci și bei cuvintele lui Dumnezeu, dacă înțelegi substanța cuvintelor lui Dumnezeu și trăiești în realitatea lor, poți fi desăvârșit. Prin trăirea zilnică a cuvintelor lui Dumnezeu, vei ajunge să știi ceea ce îți lipsește și, chiar mai mult, îți vei descoperi călcâiul lui Ahile și toate slăbiciunile, te vei ruga lui Dumnezeu și astfel vei fi, încetul cu încetul, desăvârșit. Căile către desăvârșire: să te rogi, să mănânci și să bei cuvintele lui Dumnezeu, să înțelegi esența cuvintelor lui Dumnezeu, să pătrunzi în cunoașterea cuvintelor lui Dumnezeu, să ajungi să îți cunoști lipsurile, să te supui lucrării lui Dumnezeu, să fii atent la povara lui Dumnezeu și să te lepezi de trup prin dragostea ta de Dumnezeu și să ai multe părtășii cu frații și surorile, care îți îmbogățesc experiențele. Fie că este vorba de viața în comunitate sau de viața ta personală, la adunări mari sau mici, toate te ajută să capeți experiențe și să primești pregătire, astfel încât inima ta să fie împăcată înaintea lui Dumnezeu și să te întorci la Dumnezeu. Toate acestea fac parte din procesul desăvârșirii. Trăirea cuvintelor lui Dumnezeu despre care s-a vorbit înseamnă să fii în stare să guști cuvintele lui Dumnezeu și să le lași să lucreze în tine pentru ca tu să ai credință și dragoste mai mare față de Dumnezeu. În acest fel, te vei lepăda încetul cu încetul de firea ta satanică coruptă, te vei lipsi treptat de motivațiile nepotrivite și vei avea înfățișarea unei persoane normale. Cu cât dragostea ta pentru Dumnezeu este mai mare – adică, cu cât ai fost desăvârșit mai mult de Dumnezeu – cu atât vei fi mai puțin corupt de Satana. Prin trăirea ta practică, vei intra, încetul cu încetul, pe calea desăvârșirii. Astfel, dacă dorești să fii desăvârșit, este cu adevărat important să fii atent la voința lui Dumnezeu și să pui în practică cuvintele lui Dumnezeu.

Fragment din „Să luăm seama la voința lui Dumnezeu pentru a atinge desăvârșirea” în Cuvântul Se arată în trup

230. Îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit? Dacă îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit de Dumnezeu, atunci vei avea curajul să-ți lepezi trupul și vei putea împlini cuvintele lui Dumnezeu și nu vei fi pasiv sau slab. Vei fi în stare să asculți de tot ce vine de la Dumnezeu și toate acțiunile tale, publice sau personale, vor putea fi dezvăluite lui Dumnezeu. Dacă ești o persoană cinstită și pui adevărul în toate lucrurile, atunci vei fi desăvârșit. Acei oameni înșelători care acționează într-un fel doar în fața altora și în alt fel pe la spatele lor, nu sunt dispuși să fie desăvârșiți. Toți sunt fii ai pierzării și distrugerii; ei nu-I aparțin lui Dumnezeu, ci Satanei. Ei nu sunt cei aleși de Dumnezeu! Dacă acțiunile și comportamentul tău nu pot fi dezvăluite înaintea lui Dumnezeu sau nu pot fi privite de Duhul lui Dumnezeu, aceasta este o dovadă că ceva nu este în regulă cu tine. Numai dacă accepți judecata și mustrarea lui Dumnezeu și dai importanță transformării firii tale, vei putea să urmezi calea spre desăvârșire. Dacă îți dorești cu adevărat să fii desăvârșit de Dumnezeu și să faci voia lui Dumnezeu, atunci trebuie să te supui întregii lucrări a lui Dumnezeu, fără să te plângi deloc, fără să îndrăznești și să cântărești sau să judeci lucrarea lui Dumnezeu. Acestea sunt cerințele minime pentru a fi desăvârșit de Dumnezeu. Cerința necesară pentru cei ce caută să fie desăvârșiți de Dumnezeu este aceasta: faceți totul cu o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu. Ce înseamnă „să faci lucrurile cu o inimă care Îl iubește pe Dumnezeu”? Aceasta înseamnă că toate acțiunile și tot comportamentul tău pot fi arătate înaintea lui Dumnezeu. Cât timp intențiile tale sunt bune, fie că acțiunile tale sunt corecte sau greșite, nu-ți este frică să-I fie dezvăluite lui Dumnezeu sau fraților și surorilor tale; îndrăznești să faci un legământ înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să-ți prezinți fiecare intenție, gând și idee a ta înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să le cântărească; dacă practici și intri în acest fel, atunci viața ta va spori rapid.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

231. În prezent, ceea ce voi ar trebui să căutați în primul rând este să fiți desăvârșiți de Dumnezeu în toate lucrurile, și să fiți desăvârșiți de Dumnezeu prin toți oamenii, problemele și lucrurile cu care vă confruntați, astfel încât să vă împărtășiți mai mult din ceea ce este Dumnezeu. Voi trebuie să primiți mai întâi moștenirea lui Dumnezeu pe pământ înainte să vă învredniciți să moșteniți binecuvântări mai multe și mai mari de la Dumnezeu. Toate aceste lucruri trebuie să le căutați și să le înțelegeți mai întâi. Cu cât veți căuta mai mult să fiți desăvârșiți de Dumnezeu în toate, cu atât mai mult veți putea vedea mâna lui Dumnezeu în toate, căutând cu stăruință să intrați în ființa cuvântului lui Dumnezeu și în realitatea cuvântului Său prin diferite perspective și în diferite moduri. Nu poți fi mulțumit cu astfel de stări negative, ca doar să nu comiți păcate sau să nu ai concepții sau filosofii de viață și nici voință omenească. Dumnezeu desăvârșește omul în moduri diferite și, ca urmare, este posibil ca toate lucrurile să îți fie desăvârșite. Nu poți fi desăvârșit numai în sens pozitiv, ci și negativ, îmbogățind astfel ceea ce dobândești. În fiecare zi există oportunități de desăvârșire și vremea de a fi câștigat de Dumnezeu. După o astfel de perioadă plină de experiență, vei fi foarte schimbat. Atunci vei fi în stare să înțelegi mai multe lucruri pe care nu le-ai înțeles înainte; fără a mai fi nevoie ca alții să te învețe, fără să îți dai seama, vei fi luminat de Dumnezeu, pentru ca să ai parte de iluminare în toate lucrurile și pentru ca toate experiențele tale să fie pătrunzătoare. Dumnezeu te va călăuzi, astfel încât să nu te clatini în nicio parte. Atunci El te va așeza pe calea spre desăvârșire.

A fi desăvârșit de Dumnezeu nu se poate limita la desăvârșirea de a mânca și bea cuvântul lui Dumnezeu. Acest mod de experiență este prea unilateral și nu este îndeajuns de atotcuprinzător; ci limitează omul la o sferă de acțiune foarte mică. În acest caz, omul este lipsit de hrana spirituală necesară. Dacă doriți să fiți desăvârșiți de Dumnezeu, trebuie să învățați să experimentați toate lucrurile și să fiți iluminați în tot ceea ce trăiți. Ori de câte ori te confrunți cu ceva, fie bun sau rău, ar trebui să ai un folos de pe urma lui și să nu devii pasiv. Indiferent de situație, ar trebui să fii capabil să cercetezi lucrurile stând de partea lui Dumnezeu și să nu le analizezi sau să le studiezi din perspectiva omului (aceasta este o abatere în trăirea ta). Dacă așa trăiești tu, atunci inima ta va fi copleșită de povara vieții tale; vei trăi mereu în lumina chipului lui Dumnezeu și nu te vei abate cu ușurință în viața ta. Un astfel de om are mari perspective.

Fragment din „Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți” în Cuvântul Se arată în trup

232. Dumnezeu dorește acum să adune un grup de oameni – sunt aceia care se străduiesc să lucreze cu El, care se supun lucrării Sale, care cred că cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate și care pun în aplicare cerințele lui Dumnezeu. Ei sunt cei care au înțelegere adevărată în inimile lor. Ei sunt cei care pot fi desăvârșiți și care vor păși, în mod inevitabil, pe calea spre perfecțiune. Cei care nu au o înțelegere limpede a lucrării lui Dumnezeu, care nu mănâncă și nu beau cuvintele lui Dumnezeu, care nu sunt atenți la cuvintele Sale și care nu au dragoste în inimile lor pentru Dumnezeu – astfel de oameni nu pot fi desăvârșiți. Cei care se îndoiesc de Dumnezeu în trup, care se îndoiesc de El, care nu iau niciodată în serios cuvintele Lui și care Îl amăgesc întotdeauna, se opun lui Dumnezeu și îi aparțin lui Satana – nu există nici o cale de a desăvârși astfel de oameni.

Fragment din „Dumnezeu îi desăvârșește pe cei care sunt pe placul inimii Sale” în Cuvântul Se arată în trup

233. Duhul Sfânt nu numai că lucrează în anumiți oameni care sunt folosiți de Dumnezeu, dar, și mai mult, El lucrează în biserică. El ar putea să lucreze în oricine. El poate lucra în tine în prezent și după ce tu ai experimentat, El va putea apoi lucra în altcineva. Grăbește-te să urmezi; cu cât urmezi mai îndeaproape lumina prezentă, cu atât viața ta se poate maturiza și crește mai mult. Indiferent despre ce fel de om ar putea fi vorba, atât timp cât Duhul Sfânt lucrează în el, asigură-te că-l urmezi. Primește experiențele sale prin prisma experiențelor tale și vei primi lucruri chiar mai mari. Făcând astfel vei progresa mai repede. Aceasta este calea desăvârșirii pentru om și o cale prin care viața crește. Poți ajunge la calea spre desăvârșire prin supunerea față de lucrarea Duhului Sfânt. Tu nu știi prin ce fel de persoană va lucra Dumnezeu pentru a te desăvârși, nici prin ce persoană, întâmplare sau lucru îți va permite El să intri în stăpânire și să capeți puțină înțelegere. Dacă ești în stare să mergi pe această cale dreaptă, aceasta arată că există o mare speranță pentru ca tu să fii desăvârșit de Dumnezeu. Dacă nu ești în măsură să faci acest lucru, aceasta arată că viitorul tău este sumbru și lipsit de lumină. Odată ce ajungi pe calea cea dreaptă, vei primi revelație în toate lucrurile. Indiferent de ceea ce Duhul Sfânt le poate dezvălui altora, dacă tu te conduci după cunoștințele lor pentru a experimenta de unul singur, atunci această trăire va deveni o parte din viața ta și tu vei putea împărtăși altora din această experiență. Cei care împărtășesc altora cuvinte pe care doar le repetă sunt oameni care nu au avut nicio experiență; trebuie să înveți să găsești, prin luminarea și iluminarea celorlalți, un mod de a practica înainte de a putea începe să vorbești despre propria ta experiență și cunoaștere. Acest lucru va fi de un mai mare folos pentru viața ta. Ar trebui să experimentezi în acest fel, ascultând tot ce vine de la Dumnezeu. Trebuie să cauți voia lui Dumnezeu în toate lucrurile și să înveți lecțiile din toate lucrurile, pentru ca viața ta să se maturizeze și să crească. Acest tip de practică oferă cel mai rapid progres.

Fragment din „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

234. Dacă vrei să fii folosit și desăvârșit de Dumnezeu, trebuie să te afli în posesia tuturor acestor lucruri: voință de a suferi, credință, rezistență, ascultare, precum și capacitatea de a experimenta lucrarea lui Dumnezeu, de a înțelege voia Lui, de a fi atent la suferința Lui și așa mai departe. Desăvârșirea unei persoane nu este ușoară și fiecare rafinare pe care o experimentezi necesită credința și dragostea ta. Dacă vrei să fii desăvârșit de Dumnezeu, nu este suficient să ieși pe străzi și nu este suficient nici să te consumi pentru Dumnezeu. Trebuie să ai multe lucruri pentru a putea deveni cineva care este desăvârșit de Dumnezeu. Când te confrunți cu suferințele, trebuie să fii în stare să nu iei în considerare trupul și să nu te plângi împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Se ascunde de tine, trebuie să fii în stare să ai credința să-L urmezi, să îți păstrezi dragostea anterioară, fără să îi permiți să se clatine sau să dispară. Indiferent ce face Dumnezeu, trebuie să te supui planului Său și să fii mai dispus să îți blestemi propriul trup decât să te plângi împotriva Lui. Când te confrunți cu încercări, trebuie să Îl mulțumești pe Dumnezeu în ciuda oricărei reticențe de a te despărți de ceva ce-ți place sau de plânsul amar. Doar aceasta poate fi numită iubire adevărată și credință. Indiferent de statura ta reală, trebuie să ai mai întâi voința de a suferi atât greutăți, cât și credință adevărată și trebuie să ai voința de a-ți lepăda trupul. Ar trebui să fii dispus să suferi personal greutăți și să suferi pierderi ale intereselor tale personale pentru a realiza voia lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ai regret în inimă că nu ai fost în stare să-L mulțumești pe Dumnezeu în trecut și să poți regreta acum. Nici unul dintre acestea nu poate lipsi și Dumnezeu te va desăvârși prin aceste lucruri. Dacă nu îndeplinești aceste condiții, nu poți fi desăvârșit.

Fragment din „Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare” în Cuvântul Se arată în trup

235. În timpul vieții sale, Petru a experimentat rafinarea de sute de ori și a suferit multe încercări chinuitoare. Această rafinare a devenit temelia iubirii sale supreme de Dumnezeu și a devenit cea mai importantă experiență a întregii sale vieți. Faptul că el a putut să cunoască o iubire supremă a lui Dumnezeu s-a datorat, într-un anumit sens, hotărârii sale de a-L iubi pe Dumnezeu; mai important, totuși, s-a datorat rafinării și suferinței prin care a trecut. Această suferință a devenit călăuza sa pe calea iubirii lui Dumnezeu și a devenit memorabilă pentru el. Dacă oamenii nu trec prin durerea rafinării când îl iubesc pe Dumnezeu, atunci dragostea lor este plină de naturalețe și de preferințele lor; o astfel de iubire este plină de ideile Satanei și pur și simplu incapabilă de a îndeplini voia lui Dumnezeu. Să ai hotărârea de a-L iubi pe Dumnezeu nu este același lucru cu a-L iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Chiar dacă tot ceea ce ei consideră în inimile lor că este de dragul lui Dumnezeu și pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu, ca și cum gândurile lor sunt lipsite de orice idee omenească, ca și cum toate ar fi pentru Dumnezeu, atunci când gândurile lor sunt aduse înaintea Lui, astfel de gânduri nu sunt lăudate sau binecuvântate de Dumnezeu. Chiar și atunci când oamenii au înțeles pe deplin toate adevărurile – când au ajuns să le cunoască pe toate – acest lucru nu poate fi spus ca fiind un semn al iubirii lui Dumnezeu, nu se poate spune că acești oameni Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. În ciuda faptului că au înțeles multe adevăruri fără a trece prin rafinare, oamenii sunt incapabili să pună aceste adevăruri în practică; numai în timpul rafinării, oamenii pot înțelege adevăratul sens al acestor adevăruri, numai atunci oamenii pot aprecia cu adevărat înțelesul lor ascuns. În momentul acela, când ei încearcă din nou, pot să pună adevărurile în practică în mod corespunzător și în conformitate cu voința lui Dumnezeu; în acel moment, ideile lor lumești sunt diminuate, naturalețea lor omenească este redusă, iar emoțiile lor omenești sunt diminuate; numai în momentul acela practica lor este o adevărată manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Efectul adevărului iubirii lui Dumnezeu nu este atins prin cunoașterea vorbitului sau prin aprobarea mentală, nici nu poate fi atins doar prin înțelegerea acestuia. Este nevoie ca oamenii să plătească un preț și să înfrunte multă amărăciune în timpul purificării, și numai atunci dragostea lor devine pură și asemeni inimii lui Dumnezeu.

Fragment din „Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

236. Ceea ce a căutat Petru a fost să ajungă să se cunoască și să vadă ce a fost dezvăluit în el prin rafinarea cuvintelor lui Dumnezeu și în timpul diferitelor încercări pe care Dumnezeu i le-a pregătit. La final, când a ajuns cu adevărat să se înțeleagă pe sine, Petru și-a dat seama cât de profund corupt este omul și cât de lipsit de valoare și de nedemn să-L slujească pe Dumnezeu și că omul nu merită să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Apoi, Petru s-a prosternat în fața lui Dumnezeu. În cele din urmă, Petru a simțit: „A-L cunoaște pe Dumnezeu este cel mai prețios lucru! Dacă nu aș putea să-L cunosc pe Dumnezeu, atunci moartea mea ar fi așa un păcat; simt că a-L cunoaște pe Dumnezeu este cel mai important, cel mai semnificativ lucru. Dacă omul nu Îl cunoaște pe Dumnezeu, atunci nu merită să trăiască și nu are viață.” Când experiența lui Petru a ajuns în punctul acesta, el își cunoștea binișor natura și o înțelegea relativ bine. Deși poate nu ar fi fost în stare să o explice în profunzime, așa cum și-ar fi putut imagina oamenii, el a atins această stare. Prin urmare, calea de a căuta viața și de a atinge desăvârșirea de către Dumnezeu presupune dobândirea unei mai profunde înțelegeri a propriei naturi din cuvintele lui Dumnezeu, precum și înțelegerea aspectelor naturii unei persoane și descrierea cu exactitate a acesteia în cuvinte. A înțelege temeinic vechea viață a unei persoane – viața vechii naturi satanice – înseamnă a fi obținut rezultatele cerute de Dumnezeu. În cazul în care cunoașterea ta nu a ajuns în acest punct și, totuși, susții că te înțelegi pe tine însuți și că ai câștigat viață, nu înseamnă pur și simplu că te dai mare? Tu nu te cunoști și nici nu știi ce ești în fața lui Dumnezeu, indiferent dacă ai atins cu adevărat standardul unei ființe umane sau câte elemente satanice se mai află în tine. Încă îți este neclar cui îi aparții și nici măcar nu te cunoști defel, deci cum poți să ai rațiune în fața lui Dumnezeu? Când Petru urmărea viața, se concentra asupra faptului de a se cunoaște și de a-și schimba firea pe parcursul încercărilor sale. S-a străduit să-L cunoască pe Dumnezeu și, în final, a simțit: „În viață, oamenii trebuie să caute să-L înțeleagă pe Dumnezeu; a-L cunoaște este cel mai important lucru. Dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu, atunci nu am să pot să mă odihnesc în pace când am să mor. După ce am să-L cunosc, dacă Dumnezeu va vrea să mor atunci, tot mă voi simți cel mai mulțumit să o fac; nu am să mă plâng câtuși de puțin, iar toată viața mea va fi fost împlinită.” Petru nu a putut să dobândească această înțelegere sau să ajungă la acest nivel imediat după ce a început să creadă în Dumnezeu; mai întâi, a trebuit să treacă prin multe încercări. Experiența lui trebuia să ajungă la un anumit punct, iar el trebuia să se înțeleagă pe sine înainte de a putea simți valoarea faptului de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Prin urmare, calea pe care a luat-o Petru a fost una în care să dobândească viața și să fie desăvârșit; în principal, practica lui specifică s-a concentrat asupra acestui aspect.

Fragment din „Cum să apuci pe calea lui Petru” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

237. Când oamenii păşesc pe calea desăvârşirii, vechea lor fire poate fi schimbată. Mai mult, viața lor continuă să se dezvolte şi, treptat, ei pătrund mai mult în adevăr. Sunt în stare să deteste lumea şi să îi deteste pe toți cei care nu caută adevărul. Se detestă mai ales pe ei înșiși, dar, mai mult decât atât, în mod clar se cunosc. Sunt dispuşi să trăiască respectând adevărul şi fac din căutarea adevărului scopul lor. Ei nu sunt dispuşi să trăiască înăuntrul gândurilor generate de propriul creier şi simt dispreţ faţă de făţărnicia, trufia şi îngâmfarea omului. Vorbesc cu un puternic simţ al corectitudinii, se ocupă de lucruri cu discernământ și înţelepciune şi se supun cu loialitate lui Dumnezeu. Dacă ei trăiesc un moment de judecată şi mustrare, nu numai că nu devin pasivi şi slabi, ci sunt recunoscători pentru acestea. Ei cred că nu se pot lipsi de mustrarea şi judecata lui Dumnezeu; prin aceasta pot primi protecţia Lui. Ei nu caută o credinţă a păcii şi bucuriei şi a căutării pâinii ca să îşi potolească foamea. Şi nici nu caută plăcerile trupeşti vremelnice. Aceasta este ceea ce au cei desăvârşiţi.

Fragment din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (4)” în Cuvântul Se arată în trup

238. Dacă cineva Îl poate mulțumi pe Dumnezeu în timpul îndeplinirii propriei datorii, este principial în propriile cuvinte și acțiuni și poate intra în realitatea tuturor aspectelor adevărului, atunci este o persoană care devine desăvârșită de către Dumnezeu. Se poate spune că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu au fost complet eficiente pentru asemenea oameni, iar cuvintele lui Dumnezeu au devenit viața lor, ei au dobândit adevărul și sunt capabili să trăiască în conformitate cu ale Lui cuvinte. După aceasta, natura trupului lor – adică, însuși fundamentul existenței lor inițiale – se va zdruncina și se va prăbuși. După ce oamenii posedă cuvintele lui Dumnezeu drept propria lor viață, ei vor deveni oameni noi. Dacă ale lui Dumnezeu cuvinte devin viața lor, dacă viziunea lucrării lui Dumnezeu, cerințele Lui de la omenire, revelațiile Lui către oameni și standardele pentru o viață adevărată, pe care El cere ca aceștia să le întrunească, devin viața lor, dacă ei trăiesc conform acestor cuvinte și adevăruri, atunci sunt desăvârșiți de cuvintele lui Dumnezeu. Astfel de oameni au renăscut și au devenit oameni noi prin cuvintele lui Dumnezeu.

Fragment din „Cum să apuci pe calea lui Petru” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

239. Dacă oamenii înțeleg cu adevărat firea lui Dumnezeu și pot să-I laude din toată inima sfințenia și dreptatea, atunci Îl cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și au adevărul; doar atunci trăiesc în lumină. Oamenii se transformă fundamental numai după ce viziunea lor asupra lumii și a vieții se va schimba. Când o persoană are un scop în viață și se comportă potrivit adevărului, când I se supune lui Dumnezeu în mod absolut și trăiește după cuvântul lui Dumnezeu, când se simte împăcată și luminată adânc în sufletul său și atunci, când inima sa este eliberată de întuneric și când trăiește complet liber și neîngrădit în prezența lui Dumnezeu – doar atunci trăiește o viață omenească adevărată și devine o persoană care deține adevărul. În plus, toate adevărurile pe care le deții sunt din cuvântul lui Dumnezeu și de la Dumnezeu Însuși. Conducătorul întregului univers și al tuturor lucrurilor – Dumnezeu Cel Preaînalt – te aprobă ca pe o persoană adevărată care trăiește o adevărată viață omenească. Ce poate fi mai semnificativ decât lucrul acesta? Aprobarea lui Dumnezeu? Astfel este o persoană care are adevărul.

Fragment din „Cum să cunoști natura omului” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Anterior: (XVI) Cuvinte despre lepădarea de influența Satanei și dobândirea mântuirii

Înainte: XII Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu, îndemnuri, cuvinte de consolare și avertismente

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte