Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

1037 Un râu cu apa vieții

Viteză

1037 Un râu cu apa vieții

Un râu cu apa vieții, clar precum cristalul,

curge din tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

De fiecare parte a râului e pomul vieții,

ce are douăsprezece feluri de fructe și dă rod lunar.

Frunzele lui vindecă națiunile.

Nu vor mai fi blesteme.

Tronul lui Dumnezeu și al Mielului vor fi-n oraș.

Slujitorii Lui Îl vor sluji

și vor vedea fața Lui.

Numele Lui va fi pe frunțile lor.

Și nu va exista noapte;

nu va fi nevoie de lumânare,

nici de lumina soarelui;

căci Domnul Dumnezeu le dă lumină.

Vor domni în veci de veci.

  

Orașul sfânt, noul Ierusalim,

coboară de la Dumnezeu din cer.

Priviți, cortul Lui e cu omul, El va locui cu ei.

Ei vor fi poporul Lui.

Dumnezeu Însuși va fi cu ei

și va fi Dumnezeul lor

și va șterge orice lacrimă din ochii lor;

nu vor mai fi moarte, întristare,

căci lucrurile de altădată au trecut.

Dumnezeu înnoiește lucrurile.

El e Alfa și Omega,

El e începutul și sfârșitul.

  

El va da celui ce e însetat din fântâna

cu apa vieții, fără plată.

Biruitorul va moșteni toate lucrurile;

Dumnezeu va fi Dumnezeul lui

și el Îi va fi fiu.

  

Fulgerul vine din est și strălucește până în vest.

Hristosul zilelor de pe urmă,

Dumnezeu Atotputernic, a venit printre oameni.

El exprimă adevărul:

Cuvântul arătat în trup.

Înaintea tronului lui Dumnezeu,

toți oamenii acceptă exercițiul

și desăvârșirea Împărăției.

Hristosul zilelor de pe urmă a adus calea eternă de viață.

Oamenii lui Dumnezeu stau față-n față cu El

și se bucură de cuvântul Lui,

neasemuit de dulce.

Cuvântul Lui, sabie cu două tăișuri,

judecă pentru a purifica și mântui pe om.

Judecata a-nceput din casa lui Dumnezeu.

S-a ridicat cortina de pe judecata zilelor de pe urmă.

Oamenii Lui sfințesc numele lui Dumnezeu.

Dumnezeu Atotputernic a venit în împărăția Lui.

Lucrarea lui Dumnezeu s-a împlinit.

Oamenii Lui sfințesc numele lui Dumnezeu.

Dumnezeu Atotputernic a venit în împărăția Lui.

Lucrarea lui Dumnezeu s-a împlinit.

El a obținut toată gloria.

El a obținut toată gloria.

El a obținut toată gloria.

El a obținut toată gloria.

  

Primele două versuri sunt din Apocalipsa din Biblie

Anterior:Dumnezeu le dăruiește oamenilor, de bună voie, adevărul și viața

Următorul:Schimbările firii sunt, în principal, schimbări ale naturii omului

Conținuturi Similare