Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

847 Esența lui Dumnezeu este sfântă

1 Nu există nicio înșelăciune în Dumnezeu, nicio falsitate. El este credincios și tot ceea ce face El este real. Acest lucru se datorează faptului că omul nu poate vedea în Dumnezeu nicio urmă a firii corupte a Satanei. Nu vedem niciuna dintre răutățile Satanei revelate în Dumnezeu. Tot ceea ce face și dezvăluie Dumnezeu este întru totul folositor și de ajutor pentru om, este făcut în totalitate pentru a avea grijă de om, este plin de viață și îi dă omului un drum de urmat și o direcție în care să meargă. Deoarece Dumnezeu nu are niciuna dintre stricăciunile omenirii și nu are nimic asemănător sau identic firii corupte a acesteia sau esenței Satanei, din acest punct de vedere putem spune că Dumnezeu este sfânt.

2 Dumnezeu nu dezvăluie nicio stricăciune, iar revelarea propriei Sale esențe în lucrarea Lui este, în întregime, confirmarea de care avem nevoie că Dumnezeu Însuși este sfânt. Așadar, pentru a cunoaște esența sfântă a lui Dumnezeu, să luăm în considerare, pentru moment, aceste două aspecte: 1) Nu există nicio fire coruptă în Dumnezeu; 2) Esența lucrării lui Dumnezeu asupra omului îi permite acestuia să vadă însăși esența lui Dumnezeu, iar această esență este în întregime pozitivă. Căci toate lucrurile pe care fiecare fel de lucrare a lui Dumnezeu le aduce omului sunt lucruri pozitive.

Adaptare după „Dumnezeu Însuși, Unicul (VI)” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dumnezeu îi hrănește în tăcere pe toți

Următorul:Mila lui Dumnezeu față de omenire nu a încetat nicicând

Conținuturi Similare