VI Cuvinte clasice despre firea lui Dumnezeu și ceea ce El are și este

1. Bucuria lui Dumnezeu se datorează existenței și manifestării dreptății și luminii; distrugerii întunericului și a răului. El se bucură fiindcă a adus omenirii lumina și o viață bună; bucuria Lui este una dreaptă, un simbol al existenței tuturor lucrurilor pozitive și, mai mult, un simbol al favorabilității. Mânia lui Dumnezeu se datorează existenței nedreptății care fac rău omenirii Lui; existenței răului și întunericului, a lucrurilor care alungă adevărul, ba mai mult, existenței lucrurilor care se opun la ceea ce este bine și frumos. Mânia Lui este un simbol al faptului că toate lucrurile negative nu mai există și, mai mult, este un simbol al sfințeniei Lui. Tristețea Lui se datorează omenirii, pentru care El nutrește speranțe, dar care a căzut în întuneric, fiindcă lucrarea Lui asupra omului nu se ridică la așteptările Sale și fiindcă omenirea pe care El o iubește nu poate trăi în întregime în lumină. El simte tristețe pentru omenirea inocentă, pentru omul onest, dar ignorant și pentru cel care este bun, dar cu deficiențe în ceea ce privește concepțiile proprii. Tristețea Lui este un simbol al bunătății și milei Lui, un simbol al frumuseții și bunătății. Fericirea Lui, bineînțeles, se naște prin înfrângerea dușmanilor Săi și prin câștigarea bunei credințe a omului. Mai mult, ea apare atunci când toate forțele inamice sunt izgonite și distruse și pentru că omenirii i se dă o viață bună și pașnică. Fericirea lui Dumnezeu nu seamănă cu bucuria omului, ci este sentimentul de a culege roadă bună, un sentiment mai înalt chiar decât bucuria. Fericirea Lui este un simbol al eliberării omenirii de suferință începând din acest moment și un simbol al faptului că omenirea intră într-o lume a luminii. Emoțiile oamenilor, pe de altă parte, se nasc toate de dragul propriilor lor interese, nu în numele dreptății, al luminii sau al frumuseții și cu atât mai puțin de dragul harului dăruit din Cer. Emoțiile omenirii sunt egoiste și aparțin lumii întunericului. Ele nu există de dragul liberului arbitru, cu atât mai puțin de dragul planului lui Dumnezeu, astfel că, despre om și Dumnezeu nu se poate niciodată vorbi împreună. Dumnezeu este mereu suveran și pururi onorabil, în timp ce omul este pururi ignobil, pururi lipsit de valoare. Aceasta pentru că Dumnezeu face pururi sacrificii și Se devotează omenirii; omul, însă, pururi ia și se străduie doar pentru sine. Dumnezeu își dă pururi osteneala pentru supraviețuirea omenirii, însă omul nu contribuie niciodată cu nimic de dragul luminii sau al dreptății. Chiar dacă omul face un efort o perioadă, acesta este atât de slab încât nu poate rezista nici măcar unei singure lovituri, fiindcă efortul omului este întotdeauna pentru el însuși, iar nu pentru alții. Omul este întotdeauna egoist, în timp ce Dumnezeu este pururi altruist. Dumnezeu este sursa a tot ceea ce este just, bun și frumos, pe când omul este cel care urmează și dă dovadă de toată urâțenia și răul. Dumnezeu nu-Și va schimba niciodată esența de neprihănire și frumusețe, însă omul este perfect capabil, în orice moment și în orice situație, să trădeze neprihănirea și să se abată departe de Dumnezeu.

Fragment din „Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

2. Dumnezeul Atotputernic Se manifestă într-un corp spiritual, fără nici cea mai mică fărâmă de trup sau sânge care să conecteze capul de picioare. El transcende universul-lume, așezat pe tronul slăvit în cel de-al treilea rai, administrând toate lucrurile! Toate lucrurile din univers sunt în mâinile Mele. Dacă vorbesc, va fi. Dacă decretez, așa va fi. Satana este sub picioarele Mele, este în Adânc! Atunci când vocea Mea iese la lumină, cerul și pământul vor pieri și vor fi în zadar! Toate lucrurile vor fi reînnoite și acesta este un adevăr care nu poate fi schimbat, care este doar prea adevărat. Am biruit lumea și am biruit toate cele rele. Stau aici vorbind cu voi; toți cei care au urechi ar trebui să asculte și toți cei care trăiesc ar trebui să accepte. 

Fragment din „Capitolul 15” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

3. Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu omnipotent, atotfăcător și complet adevărat! Nu doar că duce cele șapte stele, poartă cele șapte Duhuri, are șapte ochi, deschide cele șapte peceți și deschide cartea, dar, mai mult decât atât, El administrează cele șapte urgii și șapte potire și deschide cele șapte tunete; cu mult timp în urmă, El a sunat din cele șapte trâmbițe! Toate lucrurile create și făcute complete de El ar trebui să-L preamărească, să-I ofere glorie și să-I slăvească tronul. O, Dumnezeule Atotputernic! Tu ești totul, Tu ai realizat totul și cu Tine totul este complet, totul strălucitor, totul emancipat, totul liber, totul puternic și solid! Nu există nimic ascuns sau camuflat, cu Tine toate tainele sunt revelate. Mai mult, Tu judeci multitudinea dușmanilor Tăi, Tu Îți arăți măreția, Îți arăți focul mistuitor, Îți arăți mânia și chiar mai mult, Îți arăți gloria complet infinită, veșnică, fără precedent!

Fragment din „Capitolul 34” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

4. Sion! Slavă! Sion! Cântă! M-am întors triumfător, M-am întors victorios! Toate popoarele! Grăbiți-vă să vă aliniați! Toate lucrurile! Vă veți opri complet, căci persoana Mea stă în fața întregului univers și apare la Răsăritul lumii! Cine îndrăznește să nu îngenuncheze în închinare? Cine îndrăznește să nu vorbească despre Dumnezeul adevărat? Cine îndrăznește să nu își ridice privirea cu profund respect? Cine îndrăznește să nu aducă laudă? Cine îndrăznește să nu aclame? Poporul Meu va auzi vocea Mea, fiii Mei vor supraviețui în interiorul Împărăției Mele! Munții, râurile și toate lucrurile vor ovaționa la nesfârșit și vor sălta fără oprire. În aceste momente, nimeni nu va îndrăzni să dea înapoi, nimeni nu va îndrăzni să se ridice în împotrivire. Aceasta este fapta Mea minunată și, mai mult, este marea Mea putere. Voi face ca totul să Mă venereze în inimă și, mai mult, voi face ca totul să Mă laude. Acesta este scopul suprem al planului Meu de gestionare (planul de mântuire) de șase mii de ani, lucru pe care l-am decretat. Nicio persoană, niciun obiect, niciun subiect nu îndrăznește să Mi se pună împotrivă sau să Mi se opună. Tot poporul Meu se va îndrepta spre muntele Meu (acesta arată lumea pe care o voi crea mai târziu), iar ei Mi se vor supune, pentru că am măreție și autoritate. (Acest lucru se referă la momentul când sunt în trup. Am autoritate și în trup, dar, deoarece limitările timpului și spațiului nu pot fi depășite în trup, de aceea nu se poate spune că am fost glorificat în întregime. Deși Eu îi câștig pe fiii întâi născuți în trup, încă nu se poate spune că am obținut glorie. Doar când voi reveni în Sion și Îmi voi schimba înfățișarea se va putea spune că am autoritate, adică, am obținut glorie.) Nimic nu va fi dificil pentru Mine. Totul va fi distrus de cuvintele din gura Mea, și datorită cuvintelor din gura Mea totul va lua ființă și va fi desăvârșit, aceasta este marea Mea putere și aceasta este autoritatea Mea. Datorită faptului că sunt plin de putere și sunt umplut cu autoritate, nu există nicio persoană care poate îndrăzni să Mă împiedice. Am învins totul deja și am avut biruință asupra tuturor fiilor răzvrătirii. 

Fragment din „Capitolul 120” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

5. Mi-am dat Slava lui Israel și apoi Mi-am luat-o înapoi, și după aceea i-am adus pe israeliți la Răsărit și pe toată omenirea la Răsărit. I-am adus pe toți la lumină ca să poată fi reuniţi și să se afle în comuniune cu aceasta și să nu mai trebuiască să o caute. Îi voi lăsa pe toți cei care caută să vadă din nou lumina și să vadă slava pe care o aveam în Israel; îi voi lăsa să vadă că am venit demult pe un nor alb în mijlocul omenirii, să vadă nenumărați nori albi și fructe în grupurile lor abundente și, mai mult, să vadă pe Iahve Dumnezeul lui Israel. Îi voi lăsa să se uite la Stăpânul iudeilor, la Mesia cel așteptat și la înfățișarea Mea deplină, care a fost persecutată de împărați de-a lungul veacurilor. Voi lucra asupra întregului univers și voi face o mare lucrare, dezvăluind toată slava Mea și toate faptele Mele omului în zilele de pe urmă. Îmi voi arăta chipul slăvit în plinătatea Sa celor care M-au așteptat mulți ani, celor care au tânjit să vin pe un nor alb, lui Israel, care a tânjit să Mă vadă din nou, și întregii omeniri care Mă prigonește, pentru ca toți să știe că Mi-am luat cu mult timp în urmă slava și am adus-o în Răsărit, astfel încât nu mai este în Iudeea. Pentru că zilele de pe urmă au venit deja!

Fragment din „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” în Cuvântul Se arată în trup

6. Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile şi confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația din Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-Mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la acestea, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Ca un nou-născut, toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorind venirea Mea. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe „Muntele Măslinilor” din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul gestionării Mele. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!

Fragment din „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” în Cuvântul Se arată în trup

7. Pe măsură ce vocea Mea se adâncește în intensitate, observ și starea universului. Prin cuvintele Mele, mulțimea de lucruri ale creației sunt toate făcute noi. Cerul se schimbă și pământul se schimbă și el. Omenirea este expusă în forma sa originală și, încet, fiecare după neamul său, oamenii își găsesc pe neașteptate drumul în sânul familiilor lor. În acest sens, voi fi foarte mulțumit. Eu sunt neîntrerupt și marea Mea lucrare devine dintr-o dată completă, nenumăratele lucruri ale creației sunt transformate, toate pe neașteptate. Când am creat lumea, am modelat toate lucrurile după felul lor, făcând tot ce are o formă vizibilă să se adune împreună cu felul ei. Pe măsură ce se apropie sfârșitul planului Meu de gestionare (planul mântuirii), voi restabili starea de creație anterioară, voi restaura totul așa cum a fost inițial, schimbând profund totul, astfel încât totul se va întoarce în sânul planului Meu. A sosit timpul! Ultima etapă a planului Meu urmează să fie realizată. Of, lume veche necurată! Vei cădea cu siguranță sub cuvintele Mele! Cu siguranță, vei fi redusă la nimic de planul Meu! Of, nenumăratele lucruri ale creației! Veți câștiga cu toții viață nouă în cuvintele Mele, aveți acum un Domn suveran! Of, lume nouă și pură! Cu siguranță vei reînvia în slava Mea! Of, Muntele Sion! Să nu mai taci. M-am întors în triumf! Din mijlocul creației, Eu cercetez întregul pământ. Pe pământ, omenirea a început o nouă viață, a câștigat o nouă speranță. Of, poporul meu! Cum nu vă puteți întoarce la viață în lumina Mea? Cum nu puteți sări de bucurie sub îndrumarea Mea? Țările strigă în triumf, apele sună cu râs vesel! Of, Israelule renăscut! Cum de nu te simți mândru în legătură cu predestinarea Mea? Cine a plâns? Cine a jelit? Israelul din vechime a încetat să mai fie, iar Israelul de astăzi s-a înălțat, drept și semeț în lume, s-a ridicat în inimile întregii omeniri. Israelul de astăzi va obține cu siguranță izvorul existenței prin poporul Meu! Of, nesuferitul Egipt! Cu siguranță nu stai încă împotriva Mea? Cum poți să profiți de mila Mea și să încerci să scapi de mustrarea mea? Cum de nu poți exista în mustrarea Mea? Toți cei pe care îi iubesc vor trăi cu siguranță pentru veșnicie și toți cei care se împotrivesc Mie vor fi cu siguranță mustrați de Mine pentru veșnicie. Pentru că Eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-i voi cruța cu ușurință pe oameni pentru tot ceea ce au făcut. Eu voi veghea asupra întregului pământ și, apărând în Răsăritul lumii cu dreptate, măreție, mânie și mustrare, Mă voi arăta nenumăratelor mulțimi de oameni!

Fragment din „Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

8. Eu sunt singurul Dumnezeu Însuși, chiar mai mult, Eu sunt singura persoană a lui Dumnezeu și Eu, întregul trup, sunt cu atât mai mult manifestarea completă a lui Dumnezeu. Oricine îndrăznește să nu Mă onoreze, oricine îndrăznește să-și arate sfidarea în privire, oricine îndrăznește să spună cuvinte de sfidare împotriva Mea va muri cu siguranță de blestemul și mânia Mea (va fi blestemat din cauza mâniei Mele). Și oricine îndrăznește să nu-Mi fie loial sau fidel, oricine îndrăznește să încerce să Mă înșele, cu siguranță va muri în ura Mea. Dreptatea Mea, măreția și judecata Mea vor rezista în vecii vecilor. La început, am fost iubitor și milostiv, dar aceasta nu este firea divinității Mele complete; dreptatea, maiestatea și judecata sunt doar firea Mea – întregul Dumnezeu Însuși. În timpul Epocii Harului, am fost iubitor și milostiv. Din cauza lucrării pe care trebuia să o închei, aveam dragoste și milă, dar după aceea nu era mai fost nevoie de nicio iubire sau milă (de atunci, nu au mai existat). Este toată dreptatea, măreţia și judecata și aceasta este firea completă a umanității Mele normale cuplate cu divinitatea Mea deplină.

Fragment din „Capitolul 79” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

9. Șapte fulgere vin de la tron, zgâlțâie universul, răstoarnă cerul și pământul și răsună prin cer! Sunetul este atât de pătrunzător că oamenii nici nu pot scăpa, nici nu se pot ascunde de el. Scânteieri de fulger și bubuituri de tunet sunt trimise, atât cerul, cât și pământul sunt transformate într-o clipă și oamenii sunt pe punctul să moară. Apoi, o furtună violentă mătură întregul cosmos cu viteza luminii, căzând din cer! În cele mai îndepărtate colțuri ale pământului, ca un torent curge în fiecare văgăună sau crăpătură, nicio pată nu rămâne și spală tot din cap până în picioare, nimic nu este ascuns de asta și nicio persoană nu se poate adăposti de asta. Bubuiturile de tunet, ca și înfricoșătoarele sclipiri ale scânteierii de fulger, îi fac pe oameni să tremure de frică! Ascuțita sabie cu două tăișuri îi lovește pe fiii rebeliunii, iar dușmanul înfruntă catastrofa fără niciun adăpost la care să fugă, capetele lor învârtindu-se în violența furtunii și, căzând fără cunoștință, mor imediat în apele curgătoare care îi mătură. Pur și simplu mor fără niciun mijloc de a-și salva viața. Cele șapte fulgere provin de la Mine și exprimă intenția Mea, aceea de a-i doborî pe fiii cei mai în vârstă ai Egiptului, de a-i pedepsi pe cei răi și de a-Mi curăța bisericile, astfel încât toate sunt legate strâns una de alta, gândesc și acționează în același fel, sunt o singură inimă cu Mine, și astfel, toate bisericile din univers pot fi construite într-una singură. Acesta este scopul Meu.

Când tunetele răsună, izbucnesc valuri de tânguiri. Unii sunt treziți din somn și, foarte alarmați, caută adânc în sufletele lor și se grăbesc să se întoarcă înaintea tronului. Încetează să păcălească și să înșele și să comită infracțiuni și nu este prea târziu pentru asemenea oameni să fie treziți. Eu privesc de pe tron. Mă uit adânc în inimile oamenilor. Îi mântuiesc pe cei care Mă doresc onest și cu zel și Îmi e milă de ei. Îi voi mântui în eternitate pe cei care Mă iubesc în inimile lor mai mult decât orice altceva, pe cei care Îmi înțeleg voia și care Mă urmează până la capătul drumului. Mâna Mea îi va ține teferi, astfel încât ei să nu înfrunte această scenă și să nu pățească niciun rău. Unii, când văd strălucirea fulgerului, au nefericire în inimile lor, pe care le va fi dificil să o exprime, și regretele lor au venit prea târziu. Dacă se comportă în continuare astfel, e mai degrabă prea târziu pentru ei. O, totul, totul! Totul va fi sfârșit. Acesta este unul dintre mijloacele Mele de mântuire. Îi mântuiesc pe cei ce Mă iubesc și îi dobor pe cei răi. Astfel, împărăția Mea va fi așezată și stabilă pe pământ și toate națiunile și popoarele și oamenii de la capetele universului vor ști că Eu sunt măreție, că Eu dezlănțui focul, că Eu sunt Dumnezeul care cercetează cel mai profund inima fiecărui om. De acum înainte, judecata marelui tron alb este dezvăluită public maselor și se anunță tuturor oamenilor că judecata a început!

Fragment din „Capitolul 35” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

10. O voce tunătoare răsună, zdruncinând întregul univers, asurzind oamenii, făcându-i să se ferească prea târziu din drum, iar unii sunt uciși, unii sunt distruși, iar unii sunt judecați. Este cu adevărat un spectacol cum nimeni nu a mai văzut până acum. Ascultă îndeaproape, tunetele sunt însoțite de sunete de plâns și acest sunet vine din Hades, acest sunet vine din iad. Este sunetul amar al acelor fii ai răzvrătirii care au fost judecați de Mine. Cei care nu ascultă ceea ce spun Eu și nu Îmi practică cuvintele, sunt judecați cu asprime și primesc blestemul mâniei Mele. Glasul Meu este judecată și mânie, și nu sunt blând cu nimeni și nu am milă de nimeni, căci Eu sunt Dumnezeul Cel Drept, și sunt mânios, ard, curățesc și distrug. În Mine nu există nimic ascuns, nimic emoțional, ci, mai degrabă, totul este deschis, drept și imparțial. Pentru că fiii Mei întâi născuți sunt deja cu Mine pe tron, conducând toate națiunile și toate popoarele, lucrurile și oamenii nedrepți și nelegiuiți încep să fie judecați. Îi voi încerca unul câte unul, fără să ratez nimic, dezvăluindu-i complet. Căci judecata Mea a fost revelată pe deplin,a fost complet deschisă și nimic nu a fost reținut. Voi arunca tot ceea ce nu corespunde cu voia Mea și voi lăsa să piară veșnic în groapa fără fund. Voi lăsa să ardă veșnic în groapa fără fund. Aceasta este dreptatea Mea; aceasta este probitatea Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru și el trebuie să fie sub comanda Mea.

Fragment din „Capitolul 103” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

11. Eu sunt drept, Eu sunt credincios, Eu sunt Dumnezeul care examinează tainele inimii omului! Voi revela de îndată cine este sincer și cine este fals. Nu este nevoie să vă alarmați, toate lucrurile merg după timpul Meu. Cine Mă vrea cu sinceritate, cine nu Mă vrea cu sinceritate – Eu vă voi spune. Doar mâncați bine, beți bine, veniți înaintea Mea și apropiați-vă de Mine și Îmi voi face lucrarea Eu Însumi. Nu fiți prea nerăbdători pentru rezultate rapide, lucrarea Mea nu este ceva ce poate fi făcut dintr-o dată. În ea există pașii și înțelepciunea Mea, pentru ca înțelepciunea Mea să poată fi revelată. Vă voi lăsa să vedeți ceea ce este făcut de mâinile Mele – pedepsirea răului și răsplătirea binelui. Eu, cu siguranță nu favorizez pe nimeni. Eu te iubesc sincer, pe tine care Mă iubești sincer, iar mânia Mea va fi totdeauna cu cei care nu Mă iubesc sincer, pentru ca să își aducă mereu aminte că Eu sunt Dumnezeul adevărat, Dumnezeul care examinează tainele inimii omului.

Fragment din „Capitolul 44” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

12. Îi iubesc pe toți aceia care se sacrifică sincer pentru Mine și care Mi se dedică. Îi urăsc pe toți aceia care sunt născuți din Mine, dar nu Mă cunosc, și chiar Îmi opun rezistență. Nu voi abandona pe nimeni care este sincer pentru Mine, ci le voi dubla binecuvântările. Pe cei care sunt nerecunoscători îi voi pedepsi de două ori mai mult și nu îi voi ierta cu ușurință. În împărăția Mea nu există necinste sau înșelăciune, nu există deșertăciune lumească, adică, nu există mirosul morților, ci totul este corectitudine, dreptate, totul este puritate, deschidere, fără ascunzișuri, fără tăinuire; totul este curat, totul este bucurie, totul este povață. Dacă cineva păstrează mirosul morților, cu siguranță nu poate rămâne în împărăția Mea, ci va fi condus de toiagul Meu din fier.

Fragment din „Capitolul 70” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

13. Cei care domnesc cu adevărat ca regi depind de predestinarea și selecția Mea și nu trebuie să fie nicio voință omenească. Dacă îndrăznește cineva să ia parte la aceasta, acesta trebuie să experimenteze lovitura mâinii Mele și este obiectul focului Meu furios; aceasta este o altă latură a dreptății și măreției Mele. Am spus, stăpânesc toate lucrurile, Eu sunt Dumnezeul înțelept care deține întreaga autoritate și nu sunt tolerant față de nimeni, aspru, fără sentimente personale. Tratez pe oricine (indiferent de cât de bine vorbește, nu îl voi ierta) cu dreptatea, corectitudinea și măreția Mea, permițând tuturor în același timp să vadă mai bine minunile faptelor Mele, să vadă ce înseamnă faptele Mele. Pedepsesc tot felul de acțiuni ale spiritelor malefice una câte una, aruncându-le rând pe rând în Adânc. Am finalizat această lucrare înainte de începutul timpului, lăsându-le fără poziție, nelăsându-le niciun loc în care să-și facă lucrarea. Toți oamenii Mei aleși, cei predestinați și selectați de Mine, nu pot fi nicicând posedați de ele, ci sunt mereu sfinți. Pe cei pe care nu i-am predestinat și selectat îi predau Satanei și nu îi las să mai rămână.

Fragment din „Capitolul 70” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

14. Trebuie să știi ce tip de oameni doresc Eu; cei care sunt impuri nu au permisiunea de a intra în împărăție, cei care sunt impuri nu au permisiunea de a spurca pământul sfânt. Deși probabil că ai săvârșit o lucrare mare și ai lucrat mulți ani, în cele din urmă, ești jalnic de murdar – legea Raiului nu tolerează dorința ta de a intra în Împărăția Mea! De la crearea lumii și până în prezent, nu le-am oferit niciodată acces facil în împărăția Mea celor care încearcă să se pună bine cu Mine. Aceasta este o lege cerească și nimeni nu o poate încălca!

Fragment din „Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul” în Cuvântul Se arată în trup

15. Când totul va fi așezat în ordine, aceea este ziua în care Mă voi întoarce în Sion și în care voi fi amintit de toate națiunile. Când Mă voi întoarce în Sion, toate lucrurile de pe pământ vor tăcea și vor avea pace. Când Mă voi întoarce în Sion, toți își vor lua înfățișarea originală. În acea vreme, Îmi voi începe lucrarea în Sion, voi pedepsi pe cei răi și voi răsplăti pe cei buni, voi pune în aplicare dreptatea Mea și voi îndeplini judecata. Îmi voi folosi cuvintele pentru a le realiza pe toate și pentru a-i face pe toți oamenii și pe toate lucrurile să experimenteze mâna Mea care mustră. Îi voi determina pe toți să vadă întreaga Mea slavă, întreaga Mea înțelepciune, întreaga Mea mărinimie. Nicio persoană nu va îndrăzni să se ridice să judece, căci totul este făcut complet cu Mine. În aceasta, toți vor vedea întreaga Mea onoare și toți vor experimenta întreaga Mea victorie, căci totul este manifestat cu Mine. Din aceasta, se poate observa bine marea Mea putere și se poate vedea autoritatea Mea. Nimeni nu va îndrăzni să Mă insulte, nimeni nu va îndrăzni să Mă împiedice. Cu Mine totul este făcut public; cine ar îndrăzni să ascundă ceva? Cu siguranță nu-i voi arăta niciun fel de milă! Astfel de ticăloși trebuie să primească pedeapsa Mea severă și astfel de lepădături trebuie îndepărtate din fața ochilor Mei. Îi voi conduce cu un toiag de fier și Îmi voi folosi autoritatea să îi judec fără a avea câtuși de puțină îndurare și fără să le cruț deloc sentimentele, căci Eu sunt Însuși Dumnezeu care este fără sentiment și care este măreț și nu poate fi ofensat. Când vine vremea, acest lucru ar trebui înțeles și văzut de toți, pentru a evita să fie loviți de Mine „fără un motiv sau temei”, pentru a evita să fie anihilați de Mine, căci toiagul Meu va lovi pe toți cei care Mă ofensează. Pentru Mine nu va conta dacă ei cunosc decretele Mele administrative sau nu; pentru Mine acest lucru va fi lipsit de importanță, deoarece persoana Mea nu poate tolera ofensa nimănui. Acesta este motivul pentru care se spune că sunt un leu; pe oricine ating, îl voi doborî. De aceea se spune acum că, a se spune că sunt Dumnezeul milei și bunătății iubitoare, înseamnă blasfemie la adresa Mea. În esență nu sunt miel, ci leu. Nimeni nu îndrăznește să Mă ofenseze, și pe cine Mă ofensează Îl voi pedepsi imediat cu moartea, fără niciun fel de emoție!

Fragment din „Capitolul 120” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

16. Sunt un foc mistuitor și nu tolerez ofensa. Fiindcă toți oamenii au fost creați de Mine, orice spun și fac, oamenii trebuie să Mă asculte și să nu se răzvrătească. Oamenii nu au dreptul să se amestece în lucrarea Mea și, mai ales, nu sunt calificați să analizeze ce este bine sau rău în lucrarea Mea și în cuvintele Mele. Eu sunt Domnul creației și creaturile ar trebui să obțină tot ce am nevoie cu o inimă plină de venerație pentru Mine; ei nu ar trebui să discute cu Mine și în special nu ar trebui să reziste. Eu folosesc autoritatea Mea pentru a domni peste poporul Meu, iar toți aceia care fac parte din creația Mea ar trebui să se conformeze autorității Mele. Deși astăzi sunteți îndrăzneți și încrezuți în fața Mea, nu ascultați cuvintele cu care Eu vă învăț și nu vă temeți, eu vă întâmpin răzvrătirea cu îngăduință. Nu Mi-aș pierde cumpătul și nu Mi-aș compromite munca, pentru că micuții viermi au întors mizeria în grămada de bălegar. M-am împăcat cu existența continuă a tot ceea ce urăsc și a lucrurilor pe care le detest, de dragul voii Tatălui Meu, până când cuvântările Mele sunt complete, până chiar în ultima Mea clipă.

Fragment din „Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut” în Cuvântul Se arată în trup

17. Milostenia mea se manifestă asupra celor care Mă iubesc și se neagă pe ei înșiși. Și pedeapsa aruncată asupra celor păcătoși este tocmai o dovadă a firii Mele drepte și, mai mult, a mărturiei mâniei Mele. Când va veni nenorocirea, foametea și ciuma se vor abate asupra celor care Mi se opun și ei se vor tângui. Cei care au comis tot felul de ticăloșii, dar care M-au urmat mulți ani, nu vor scăpa de plata pentru păcatele lor; și ei, căzând în dezastru, cum rareori a fost văzut de-a lungul a milioane de ani, vor ajunge să trăiască într-o stare constantă de panică și frică. Iar cei ai urmașilor Mei, care Mi-au arătat credință, singuri se vor bucura și vor aplauda atotputernicia Mea. Ei vor simți mulțumirea inefabilă și vor trăi într-o bucurie pe care nu am mai dat-o niciodată înainte omenirii. Căci Eu prețuiesc faptele bune ale oamenilor și detest faptele lor rele. De când am început să conduc omenirea, am sperat cu nerăbdare să câștig un grup de oameni cu același spirit ca și Mine. Nu i-am uitat niciodată pe aceia care nu au același spirit ca și Mine; i-am păstrat cu dezgust în inima Mea, doar așteptând ocazia de a-Mi abate pedeapsa asupra lor, lucru ce Mă va delecta. Ziua Mea a venit în sfârșit astăzi și nu mai trebuie să aștept!

Fragment din „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta” în Cuvântul Se arată în trup

18. De vreme ce te-ai hotărât deja să-Mi slujești, nu te voi lăsa să pleci. Sunt un Dumnezeu care urăște răul și sunt un Dumnezeu gelos pe om. De vreme ce ți-ai așezat deja cuvintele pe altar, nu îți voi îngădui să fugi dinaintea ochilor Mei și nu voi tolera să servești la doi stăpâni. Credeai că poți avea o altă dragoste după ce ți-ai așezat cuvintele pe altarul Meu, după ce le-ai pus înaintea ochilor Mei? Cum aș putea permite oamenilor să-și bată joc de Mine în felul acesta? Credeai că poți să faci lejer făgăduințe, să-Mi faci jurăminte cu limba? Cum ai putut să trimiți jurăminte spre tronul Meu, Cel Prea Înalt? Crezi că jurămintele tale au dispărut deja? Eu vă spun că, chiar dacă trupurile voastră vor trece, jurămintele voastre nu pot trece. În final, vă voi condamna pe baza jurămintelor voastre. Totuși, credeți că puteți să vă puneți cuvintele în fața Mea pentru a-Mi face față și că inimile voastre pot servi spirite necurate și spirite rele. Cum ar putea mânia Mea să tolereze acei oameni care se aseamănă cu câinii și porcii care Mă înșală? Trebuie să-Mi îndeplinesc decretele administrative și să extrag din mâinile spiritelor necurate pe toți acei amorțiți și „pioși” care cred în Mine și Mă „slujesc” în mod disciplinat, să fie boul Meu, să fie calul Meu și să fie la mila sacrificării Mele. Te voi face să-ți recapeți hotărârea anterioară și să-Mi slujești din nou. Nu voi tolera nimănui din creație să Mă înșele. Ai crezut că poți doar să faci cereri neîntemeiate și să minți fără motiv în fața Mea? Credeai că nu ți-am auzit sau nu ți-am văzut cuvintele și faptele? Cum ar putea să nu fie cuvintele și faptele tale în vizorul Meu? Cum le-aș putea permite oamenilor să Mă înșele astfel?

Fragment din „Caracterul vostru este atât de josnic!” în Cuvântul Se arată în trup

19. Când îngerii cântă cântece întru slava Mea, aceasta nu poate decât să-Mi stârnească mila pentru oameni. Numaidecât, inima Mea se umple de tristețe și Îmi este imposibil să Mă eliberez de această emoție dureroasă. În bucuriile și necazurile de a fi despărțit și apoi reunit cu oamenii, noi suntem incapabili să facem schimb de sentimente. Separați deasupra în cer și dedesubt pe pământ, Eu și oamenii nu putem să ne întâlnim în mod regulat. Cine se poate elibera de nostalgia pentru simțămintele trecutului? Cine poate să înceteze să se lase în voia amintirilor despre trecut? Cine nu ar spera într-o continuare a simțămintelor trecutului? Cine nu ar tânji după întoarcerea Mea? Cine nu și-ar dori mult reunirea Mea cu oamenii? Inima Mea este profund tulburată, iar spiritul oamenilor este profund îngrijorat. Deși asemănători în spirit, adesea nu putem să fim laolaltă și, adeseori nu putem să ne vedem unul pe celălalt. Astfel, viața întregii omeniri este încărcată de mâhnire și îi lipsește vitalitatea, căci oamenii au tânjit mereu după Mine. Este ca și când ființele omenești ar fi niște obiecte doborâte din cer: Îmi strigă numele pe pământ, ridicându-și privirea spre Mine de pe pământ – dar cum pot să scape din fălcile lupului hămesit? Cum pot să scape de amenințările și ispitirile lui? Cum pot ființele omenești să nu se sacrifice supunându-se rânduielilor planului Meu? Când se roagă fierbinte cu glas tare, Îmi întorc fața de la ei, nu pot să suport să mai privesc; și totuși, cum aș putea să nu le aud strigătele înlăcrimate? Voi îndrepta nedreptățile lumii omenești. Îmi voi face lucrarea Mea cu propriile mâini în întreaga lume, oprindu-l pe Satana să-i facă iarăși rău poporului Meu, oprindu-i pe dușmani să facă din nou orice le este pe plac. Voi deveni Împărat pe pământ și Îmi voi muta tronul acolo, făcându-i pe toți dușmanii Mei să cadă la pământ și să-și mărturisească fărădelegile înaintea Mea. În tristețea Mea, mânia este amestecată, voi călca în picioare întregul univers, fără să cruț pe nimeni și voi lovi cu groază în inimile dușmanilor Mei. Voi preface tot pământul în ruine și îi voi face pe dușmanii Mei să se prăbușească printre ruine, astfel încât de atunci încolo să nu mai poată să-i corupă pe oameni. Planul Meu este deja stabilit și nimeni, oricine ar fi, nu va putea să-l schimbe. În vreme ce Eu voi cutreiera cu o splendoare măreață deasupra universului, toată omenirea va fi înnoită și totul va reînvia. Omul nu va mai plânge și nu Mă va mai striga să-l ajut. Atunci inima Mea se va veseli, iar oamenii se vor întoarce spre a Mă celebra. Întregul univers, de sus până jos, va fremăta în triumf…

Fragment din „Capitolul 27” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

20. În lumea întreagă, au avut loc o mulțime de schimbări, de nenumărate ori. Nimeni nu este capabil să conducă și să ghideze omenirea, cu excepția Lui, care conduce toate lucrurile în univers. Nu există nimeni atotputernic care să trudească sau să facă pregătiri pentru această omenire, cu atât mai puțin o persoană care să fie capabilă să o conducă spre destinația luminii și eliberarea de nedreptățile pământești. Dumnezeu deplânge viitorul omenirii și jelește căderea ei. El simte tristețe față de marșul lent al omenirii spre declin și calea fără întoarcere. Omenirea a frânt inima lui Dumnezeu și a renunțat la El pentru a-l căuta pe cel rău. Nimeni nu s-a gândit vreodată la direcția în care se va îndrepta o omenire cum este aceasta. Tocmai din acest motiv, nimeni nu simte mânia lui Dumnezeu. Nimeni nu caută o modalitate de a-L mulțumi pe Dumnezeu sau să încerce să devină mai apropiat de Dumnezeu. Mai mult decât atât, nimeni nu caută să înțeleagă tristețea și durerea lui Dumnezeu. Chiar și după ce aude vocea lui Dumnezeu, omul își continuă drumul departe de Dumnezeu, ocolind harul și grija lui Dumnezeu, ferindu-se de adevărul lui Dumnezeu, deoarece preferă mai degrabă să se vândă Satanei, dușmanul lui Dumnezeu. Și cine s-a gândit cum va acționa Dumnezeu față de omul nepocăit care L-a respins? Nimeni nu știe că atenționările repetate și îndemnurile lui Dumnezeu sunt pentru că El ține în mâinile Lui un dezastru fără precedent pe care El l-a pregătit, unul care va fi de nesuportat pentru trupul și sufletul omului. Acest dezastru nu este numai pedeapsa trupului, ci și a sufletului. Trebuie să știi asta: Atunci când planul lui Dumnezeu este anulat și atunci când atenționările și îndemnurile Lui nu vor primi răspuns, ce furie va dezlănțui El? Va fi total diferit de ceea ce a fost experimentat sau auzit până acum de vreo creație. Și astfel îți spun că acest dezastru este fără precedent și nu va mai fi repetat niciodată. Acest lucru se datorează faptului că doar o singură creație și o singură mântuire fac parte din planul lui Dumnezeu. Aceasta este prima și ultima oară. Prin urmare, nimeni nu poate înțelege intenția blândă și anticiparea înflăcărată a lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii.

Fragment din „Dumnezeu este sursa vieții omului” în Cuvântul Se arată în trup

21. Am mai spus-o înainte: Eu sunt un Dumnezeu înțelept. Îmi folosesc umanitatea normală pentru a dezvălui toți oamenii și comportamentul satanic, pentru a-i expune pe aceia cu intenții greșite, pe aceia care se poartă într-un fel în fața altora și altfel pe la spatele lor, pe aceia care Mi se împotrivesc, pe aceia care nu-Mi sunt credincioși, pe aceia care tânjesc după bani, pe aceia care nu au considerație față de povara Mea, pe aceia care se ocupă de înșelăciune și viclenie cu frații și surorile lor, pe aceia care lingușesc ca să-i facă pe oameni să se bucure și pe aceia care nu se pot coordona unanim în inimă și minte cu frații și cu surorile lor. Atâția oameni, din cauza umanității Mele normale, Mi se împotrivesc în secret și se ocupă de înșelăciune și viclenie, presupunând că umanitatea Mea normală nu știe. Și atâția oameni acordă atenție specială umanității Mele normale, oferindu-Mi lucruri bune de mâncat și de băut, slujindu-Mă ca niște servitori și spunându-Mi ce se află în inimile lor, în tot acest timp acționând complet diferit pe la spatele Meu. Oameni orbi! Pur și simplu nu Mă cunoașteți pe Mine – Dumnezeul care privește în profunzimile inimii omenești. Nici acum nu Mă cunoști, încă mai crezi că nu știu ce pui la cale. Gândește-te la acest lucru: câți oameni s-au ruinat din cauza umanității Mele normale? Trezește-te! Nu Mă mai înșela. Trebuie să-ți așezi întreaga purtare și întregul comportament, fiecare cuvânt și faptă înaintea Mea și să-Mi accepți inspecția.

Fragment din „Capitolul 76” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

22. În planul Meu, Satana a pândit mereu la fiecare pas și, ca termen de comparație al înțelepciunii Mele, a încercat întotdeauna să găsească mijloace de a Îmi întrerupe planul inițial. Dar puteam Eu să cedez în fața schemelor sale înșelătoare? Toate din cer și de pe pământ Îmi slujesc – uneltirile înșelătoare ale Satanei ar putea face altfel? Aceasta este exact răscrucea înțelepciunii Mele, este exact ceea ce este minunat în privința faptelor Mele și este principiul prin care întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii) este îndeplinit. În timpul construirii împărăției, tot nu evit uneltirile înșelătoare ale Satanei, ci continui să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Dintre toate lucrurile din univers, am ales faptele Satanei ca termenul Meu de comparație. Nu este aceasta înțelepciunea Mea? Nu este aceasta exact ceea ce este minunat în privința lucrării Mele?

Fragment din „Capitolul 8” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

23. Când Îmi încep oficial lucrarea, toți oamenii se mișcă odată cu Mine, astfel încât oamenii din tot universul au grijă să fie în pas cu Mine, este „jubilare” peste tot în univers, iar omul este îndemnat înainte de Mine. În consecință, însuși marele balaur roșu este împins de către Mine într-o stare de frenezie și năuceală, servește lucrarea Mea și, chiar dacă se împotrivește, nu-și poate urma propriile dorințe, neavând de ales și supunându-se controlului Meu. În toate planurile Mele, marele balaur roșu este contrastul Meu, inamicul Meu, dar și servitorul Meu; ca atare, nu i-am ușurat niciodată „însărcinările”. Așadar, ultima etapă a lucrării întrupării Mele se încheie în casa acestuia. În felul acesta, marele balaur roșu e mai capabil să-Mi facă un serviciu cum se cuvine prin care îl voi cuceri și Îmi voi încheia planul.

Fragment din „Capitolul 29” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

24. Eu sunt Începutul și Eu sunt Sfârșitul. Eu sunt unicul Dumnezeu adevărat complet și înviat. Rostesc cuvintele Mele înaintea voastră, iar voi trebuie să credeți cu tărie ceea ce vă spun. Cerul și pământul poate vor trece, însă nicio literă sau rând din ceea ce spun nu va trece niciodată. Țineți minte acest lucru! Țineți minte acest lucru! Odată ce am vorbit, niciun cuvânt nu a fost niciodată retras și fiecare cuvânt va fi împlinit.

Fragment din „Capitolul 53” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

25. Ceea ce am spus trebuie luat în considerare, ce este luat în considerare trebuie finalizat, iar acest lucru nu poate fi schimbat de către nimeni; acest lucru este absolut. Indiferent dacă este vorba despre ce am spus în trecut sau ce voi spune în viitor, totul se va înfăptui, iar omenirea întreagă va vedea acest lucru. Acesta este principiul din spatele lucrării cuvintelor Mele. […] Din tot ce are loc în univers, nu există nimic în care Eu să nu am ultimul cuvânt. Ce există și nu se află în mâinile Mele? Tot ce spun Eu se înfăptuiește, și cine dintre oameni Mă poate face să Mă răzgândesc? Poate fi legământul pe care l-am încheiat pe pământ? Nimic nu-Mi poate împiedica planul; sunt atotprezent în lucrarea Mea și în planul Meu de gestionare (planul mântuirii). Ce om poate să intervină? Nu am fost Eu Cel care a făcut personal aceste aranjamente? Faptul că am intrat în această situație astăzi nu deviază de la planul Meu sau de la ceea ce am prezis; totul a fost stabilit de Mine cu mult timp în urmă. Cine dintre voi poate să pătrundă planul Meu pentru acest pas? Poporul Meu va asculta de glasul Meu, iar fiecare dintre cei care Mă iubesc cu adevărat se vor întoarce înaintea tronului Meu.

Fragment din „Capitolul 1” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

26. Avem încrederea că nicio țară sau putere nu poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să împlinească. Cei care împiedică lucrarea lui Dumnezeu se opun cuvântului lui Dumnezeu, tulbură și subminează planul lui Dumnezeu vor fi, în cele din urmă, pedepsiți de Dumnezeu. Cel care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi trimis în iad; orice țară care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi distrusă; orice națiune care se ridică pentru a se opune lucrării lui Dumnezeu va fi ștearsă de pe fața pământului și va înceta să mai existe.

Fragment din „Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri” în Cuvântul Se arată în trup

27. Totul se va împlini prin cuvintele Mele; niciun om nu poate lua parte, și niciun om nu poate face lucrarea pe care o voi îndeplini Eu. Voi curăța aerul din toate ținuturile și voi eradica orice urmă a demonilor de pe pământ. Am început deja și voi iniția prima etapă a lucrării mele de mustrare în locuința marelui balaur roșu. Astfel, se poate vedea că mustrarea Mea s-a abătut asupra întregului univers și că marele balaur roșu și toate felurile de spirite necurate vor fi incapabile să scape de mustrarea mea, căci Eu privesc asupra tuturor ținuturilor. Când lucrarea Mea pe pământ se va încheia, adică atunci când epoca judecății se va termina, voi mustra oficial pe marele balaur roșu. Poporul Meu va vedea mustrarea Mea dreaptă a marelui balaur roșu, va revărsa laudă din pricina neprihănirii Mele și va preamări pentru totdeauna Numele Meu cel sfânt din pricina neprihănirii Mele. Prin urmare, vă veți îndeplini în mod oficial datoria și Mă veți lăuda în mod oficial în toate ținuturile pentru totdeauna!

Fragment din „Capitolul 28” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

28. Când va răsuna salutul împărăției – care va fi, de asemenea, momentul când se vor auzi cele șapte tunete – acest sunet va cutremura cerul și pământul, mișcând empireul și făcând coardele inimii fiecărei ființe umane să înceapă să vibreze. Un imn al împărăției se va înălța ceremonios în națiunea marelui balaur roșu, dovedind că am distrus națiunea marelui balaur roșu și că apoi Mi-am întemeiat împărăția. Chiar mai important, împărăția Mea va fi întemeiată pe pământ. În acest moment, voi începe să Îmi trimit îngerii către fiecare dintre națiunile lumii pentru ca ei să Îmi poată păstori fiii, oamenii Mei; aceasta este, de asemenea, pentru a îndeplini nevoile următoarei etape a lucrării Mele. Dar, Eu, personal, Mă voi duce în locul unde stă încolăcit marele balaur roșu să Mă lupt cu el. Și când întreaga omenirea va ajunge să Mă cunoască în trup și va fi capabilă să Îmi vadă faptele în trup, atunci vizuina marelui balaur roșu se va transforma în cenușă și va dispărea fără urmă.

Fragment din „Capitolul 10” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

29. După ce oamenii vor fi cu toții desăvârșiți și toate națiunile pământului vor deveni împărăția lui Hristos, atunci va fi momentul când vor răsuna cele șapte tunete. Ziua actuală este un pas mare în direcția acelei etape, atacul a fost dezlănțuit asupra timpului ce va să vină. Acesta este planul lui Dumnezeu – va fi realizat în viitorul apropiat. Totuși, Dumnezeu a îndeplinit deja tot ceea ce a spus El. Astfel, este clar că națiunile pământului nu sunt decât castele de nisip care tremură în timp ce mareea înaltă se apropie: ziua de pe urmă este iminentă și marele balaur roșu se va prăbuși sub cuvântul lui Dumnezeu. Pentru a se asigura că planul lui Dumnezeu este dus la îndeplinire cu succes, îngerii din cer au coborât pe pământ, făcând tot ce le stă în putință pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu. Dumnezeul întrupat Însuși S-a pus în formație de luptă pentru a purta un război cu inamicul. Oriunde apare întruparea, inamicul este distrus din acel loc. China este prima care va fi anihilată, nimicită de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu arată niciun pic de milă Chinei.

Fragment din „Capitolul 10” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

30. Eu domnesc în împărăție și, în plus, domnesc în tot universul; Eu sunt atât Împăratul Împărăției, cât și Stăpânul universului. De acum înainte, îi voi aduna pe toți care nu sunt cei aleși, Îmi voi începe lucrarea printre neamuri și Îmi voi proclama decretele administrative întregului univers, astfel încât să pot face următorul pas al lucrării Mele cu succes. Voi folosi mustrarea pentru a răspândi lucrarea Mea printre neamuri, adică voi folosi forța împotriva tuturor celor ce sunt neamuri. Firește, această lucrare se va desfășura în același timp cu lucrarea Mea printre cei aleși. Când poporul Meu va conduce și va exercita puterea pe pământ, va fi și ziua în care toți oamenii de pe pământ au fost cuceriți și, în plus, va fi vremea când Mă voi odihni – și numai atunci voi apărea tuturor celor care au fost cuceriți. Voi apărea Sfintei Împărății și Mă voi ascunde de ținutul murdăriei. Toți cei care au fost cuceriți și au devenit supuși înaintea Mea pot să-Mi vadă faţa cu ochii lor și pot să-Mi audă glasul cu urechile lor. Aceasta este binecuvântarea celor care s-au născut în zilele de pe urmă, aceasta este binecuvântarea hotărâtă dinainte de Mine și acest lucru nu poate fi schimbat de niciun om.

Fragment din „Capitolul 29” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

31. Lumea se prăbușește! Babilonul este paralizat! Oare cum ar putea lumea religioasă să nu fie distrusă de autoritatea Mea pe pământ? Cine îndrăznește încă să nu Mă asculte și să Mi se opună? Cărturarii? Toți oficialii religioși? Conducătorii și autoritățile de pe pământ? Îngerii? Cine nu celebrează perfecțiunea și plinătatea corpului Meu? Printre toate popoarele, care nu-Mi cântă, fără încetare, laude, care nu este, în mod constant, fericit? Locuiesc în țara unde este bârlogul marelui balaur roșu, dar aceasta nu Mă face să tremur de frică sau să fug, căci toți oamenii lui au început deja să-l deteste. Niciodată nu a fost îndeplinită „datoria” vreunui lucru înaintea balaurului; în schimb, toate lucrurile în schimb, toate lucrurile acționează după cum este potrivit, alegând drumul care li se potrivește cel mai bine. Cum ar putea să nu piară țările de pe pământ? Cum ar putea ele să nu cadă?

Fragment din „Capitolul 22” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

32. Lucrarea Mea finală nu este numai de dragul pedepsirii omului, ci și de dragul pregătirii destinației omului. Mai mult, este de dragul primirii de mulțumiri de la toți pentru tot ce am făcut. Vreau ca fiecare om să vadă că tot ceea ce am făcut este drept și că tot ceea ce am făcut este o expresie a firii Mele; nu fapta omului,cel mai puțin din toată natura, este cea care a dat naștere omenirii. Dimpotrivă, Eu sunt cel care hrănește fiecare ființă vie în creație. Fără existența Mea, omenirea poate doar să piară și să sufere o serie de calamități. Nimeni nu va mai vedea vreodată soarele și luna frumoasă sau lumea verde; omenirea se va confrunta numai cu noaptea geroasă și cu valea inexorabilă a umbrei morții. Eu sunt singura mântuire a omenirii. Eu sunt singura speranță a omenirii și, Mai mult, Eu sunt Cel pe care se bazează existența întregii omeniri. Fără Mine, omenirea va înceta complet. Fără Mine, omenirea va îndura catastrofe și va fi călcată în picioare de tot felul de fantome, chiar dacă nimeni nu ține seama de Mine.

Fragment din „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta” în Cuvântul Se arată în trup

33. Când Mă voi întoarce din nou, națiunile vor fi fost deja răspândite de-a lungul granițelor stabilite de flăcările Mele arzătoare. În acel moment, Mă voi manifesta din nou umanității ca soarele arzător, arătându-Mă deschis în chipul Celui Sfânt pe care ei nu L-au văzut niciodată, umblând printre multitudinea de națiuni, așa cum Eu, Iahve, am umblat odată printre triburile evreiești. De atunci, voi conduce umanitatea în viața lor pe pământ. Acolo vor vedea cu siguranță gloria Mea și vor vedea cu siguranță un stâlp de nori în aer care să îi ghideze în viețile lor, pentru că Îmi voi face apariția în locuri sfinte. Omul va vedea ziua Mea de dreptate și, de asemenea, manifestarea Mea glorioasă. Acest lucru se va întâmpla când voi împărăți pe tot pământul și voi aduce pe fiii Mei mulți în slavă. Peste tot pe pământ, oamenii se vor închina și cortul Meu va fi ridicat cu hotărâre în mijlocul umanității, pe stânca lucrării pe care o îndeplinesc astăzi. De asemenea, oamenii Îmi vor sluji în templu. Voi zdrobi în bucăți și voi reface din nou altarul acoperit cu lucruri murdare și detestabile. Miei și viței nou-născuți vor fi adunați pe altarul sfânt. Voi distruge templul de astăzi și voi construi unul nou. Templul care stă acum în picioare, plin de oameni detestabili, se va prăbuși, iar cel pe care-l construiesc va fi umplut de slujitori loiali Mie. Ei se vor ridica din nou și Îmi vor sluji de dragul gloriei templului Meu. Veți vedea cu siguranță ziua în care voi fi preaslăvit, și veți vedea, de asemenea, cu siguranță ziua în care voi distruge templul și voi zidi unul nou. De asemenea, veți vedea cu siguranță ziua venirii cortului Meu în lumea oamenilor. Așa cum voi nimici templul, astfel voi aduce cortul Meu în lumea oamenilor; tocmai în clipa în care oamenii Mă vor vedea coborând. După ce voi zdrobi toate națiunile, le voi aduna din nou, clădind de atunci templul Meu și așezând altarul Meu, ca toți să-Mi aducă jertfe, să Mă slujească în templul Meu și să se dedice cu credință pe ei înșiși lucrării Mele printre națiunile Neamurilor. Ei vor fi asemenea lui Israel în ziua de azi, împodobiți în haină preoțească și cu coroană, cu gloria Mea, Iahve, în mijlocul lor, și măreția Mea plutind peste ei și rămânând cu ei. Lucrarea Mea între națiunile Neamurilor va fi realizată în același fel. Așa cum a fost lucrarea Mea în Israel, așa va fi și lucrarea Mea între națiunile Neamurilor, pentru că voi extinde lucrarea Mea în Israel și o voi răspândi printre națiunile Neamurilor.

Fragment din „Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului” în Cuvântul Se arată în trup

34. Oamenii Mă aplaudă, oamenii Mă slăvesc; toate gurile numesc singurul Dumnezeu adevărat, toți oamenii își ridică ochii pentru a privi faptele Mele. Împărăția se pogoară în lume. Persoana Mea este bogată și îmbelșugată. Cine nu ar celebra asta? Cine nu ar dansa de bucurie pentru asta? O, Sion! Ridică stindardul triumfător pentru a Mă celebra pe Mine! Cântă cântecul triumfător al victoriei și răspândește-Mi numele sfânt! Toate lucrurile de pe pământ! Acum purificați-vă în sacrificiu pentru Mine! Stele pe cer! Acum întoarceți-vă la locurile voastre și arătați măreția Mea pe firmament! Eu ascult vocile oamenilor de pe pământ, revărsând dragoste infinită și venerație pentru Mine în cântec! În această zi, toate lucrurile reîntineresc, Eu vin să pășesc pe pământ. În acest moment, florile înfloresc, păsările cântă, toate lucrurile sunt pline de bucurie! În sunetul salutului Împărăției, împărăția Satanei se năruiește, distrusă în corul răsunător al imnului Împărăției. Și nu se va mai ridica niciodată!

Cine de pe pământ îndrăznește să se ridice și să se opună? Pe când cobor pe pământ aduc arderea, aduc mânia, aduc toate dezastrele. Împărățiile lumești sunt acum Împărăția Mea! Sus, în cer, norii se rostogolesc și se umflă; sub cer, lacurile și râurile se umflă și rulează o melodie mișcătoare. Animalele care se odihnesc ies din bârlogurile lor și toate popoarele care dorm sunt trezite de Mine. Ziua pe care toate popoarele o așteptau a venit în sfârșit! Ei îmi oferă Mie cele mai frumoase cântece.

Fragment din „Imnul Împărăției” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

35. Calea vieții nu este ceva ce poate fi deținut de oricine și nici nu poate fi obținută cu ușurință de către toți. Acest lucru se întâmplă deoarece viața poate veni doar de la Dumnezeu, cu alte cuvinte, doar Dumnezeu Însuși deține esența vieții, nu există nicio cale a vieții fără Dumnezeu Însuși și astfel doar Dumnezeu este sursa vieții și izvorul nesecat al apei vii a vieții. De când a creat lumea, Dumnezeu a săvârșit multă lucrare care implică vitalitatea vieții, a săvârșit multă lucrare care îi aduce viață omului și a plătit un preț mare pentru ca omul să poată câștiga viață, deoarece Dumnezeu Însuși este viața veșnică și Dumnezeu Însuși este calea prin care omul este reînviat. Dumnezeu nu este niciodată absent din inima omului și trăiește printre oameni tot timpul. El a fost motorul vieții omului, fundamentul existenței omului și o sursă bogată pentru existența omului după naștere. El a provocat renașterea omului și îi permite să trăiască cu perseverență fiecare rol. Datorită puterii Lui și forței Sale vitale de nestins, omul a trăit generație după generație, de-a lungul cărora puterea vieții lui Dumnezeu a fost stâlpul existenței omului și pentru care Dumnezeu a plătit un preț pe care niciun alt om obișnuit nu l-a mai plătit. Forța vieții lui Dumnezeu poate triumfa în fața oricărei puteri, mai mult decât atât, depășește orice putere. Viața Lui este veșnică, puterea Lui este extraordinară, iar forța vieții Lui nu poate fi întrecută ușor de nicio ființă creată sau forță inamică. Forța vieții lui Dumnezeu există și emană strălucirea sa uimitoare, indiferent de timp sau loc. Viața lui Dumnezeu rămâne mereu neschimbată, în ciuda răsturnărilor cerului și pământului. Toate lucrurile sunt trecătoare, dar viața lui Dumnezeu încă rămâne, deoarece Dumnezeu este sursa existenței tuturor lucrurilor și baza existenței lor. Viața omului provine de la Dumnezeu, existența cerului se datorează lui Dumnezeu, iar existența pământului apare din puterea vieții lui Dumnezeu. Niciun obiect însuflețit nu poate depăși suveranitatea lui Dumnezeu și nimic viu nu poate să se desprindă de sub sfera autorității lui Dumnezeu. Astfel, indiferent cine sunt, toți oamenii trebuie să se supună stăpânirii lui Dumnezeu, toată lumea trebuie să trăiască sub porunca lui Dumnezeu și nimeni nu poate să scape de sub controlul Lui.

Fragment din „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” în Cuvântul Se arată în trup

36. Atât de multe creaturi trăiesc și se reproduc în vasta întindere a universului, urmând legea vieții iar și iar, respectând o lege constantă. Cei care mor iau cu ei poveștile celor vii, iar cei care trăiesc repetă aceeași istorie tragică a celor care au murit. Și astfel, omenirea nu poate să nu se întrebe: de ce trăim? Și de ce trebuie să murim? Cine este la conducerea acestei lumi? Și cine a creat această omenire? Omenirea a fost ea creată cu adevărat de Mama Natură? Are omenirea într-adevăr controlul asupra propriei sale sorți?… De mii de ani, omenirea și-a pus aceste întrebări la nesfârșit. Din păcate, cu cât omenirea a devenit mai obsedată de aceste întrebări, cu atât mai mult a dezvoltat o sete pentru știință. Știința oferă o scurtă satisfacție și o bucurie temporară a trupului, dar este departe de a fi suficientă pentru a elibera omenirea de solitudinea, singurătatea, teroarea și neajutorarea ascunsă adânc în sufletul său. Omenirea folosește numai cunoștințe științifice pe care ochiul liber le poate vedea și creierul le poate înțelege pentru a-și ameți inima, totuși, lucrul acesta nu poate opri omenirea din a explora misterele. Omenirea nu știe cine este suveranul tuturor lucrurilor din univers, cu atât mai puțin cunoaște începutul și viitorul omenirii. Omenirea trăiește pur și simplu, vrând-nevrând, în mijlocul acestei legi. Nimeni nu poate scăpa de ea și nimeni nu o poate schimba, căci printre toate lucrurile și în ceruri nu este decât Cel de la veșnicie în veșnicie care deține suveranitatea peste tot. El este Cel care nu a fost niciodată văzut de om, Cel pe care omenirea nu L-a cunoscut niciodată, în a cărui existență omenirea n-a crezut niciodată, totuși El este Cel care a dat suflare strămoșilor omenirii și a dat viață omenirii. El este Cel care alimentează și hrănește omenirea pentru existența ei și călăuzește omenirea până în prezent. Mai mult decât atât, El și numai El este Cel de care depinde omenirea pentru a supraviețui. El deține suveranitatea asupra tuturor lucrurilor și domnește peste toate ființele vii din univers. El stăpânește cele patru anotimpuri și El este Cel care cheamă vântul, înghețul, zăpada și ploaia. El dă omenirii soare și aduce noaptea. El a fost Cel care a creat cerurile și pământul, oferind omului munți, lacuri și râuri și toate creaturile vii din ele. Fapta Lui este peste tot, puterea Lui este peste tot, înțelepciunea Lui este peste tot, iar autoritatea Lui este pretutindeni. Fiecare dintre aceste legi și reguli este întruchiparea faptei Sale, și fiecare dintre ele dezvăluie înțelepciunea și autoritatea Lui. Cine se poate eschiva de la suveranitatea Sa? Și cine se poate elibera de proiectele Sale? Toate lucrurile există sub privirea Lui și, în plus, toate creaturile trăiesc sub suveranitatea Lui. Fapta și puterea Lui nu dau omenirii altă posibilitate decât să recunoască faptul că El există cu adevărat și că deține suveranitatea asupra tuturor lucrurilor. Niciun alt lucru în afară de El nu poate avea control asupra universului, cu atât mai puțin să aibă grijă neîncetat de această omenire. Indiferent dacă ești în stare să recunoști fapta lui Dumnezeu și indiferent dacă tu crezi în existența lui Dumnezeu, nu există nicio îndoială că soarta ta se află în rânduiala lui Dumnezeu și nu există nicio îndoială că Dumnezeu va păstra întotdeauna suveranitatea peste toate lucrurile. Existența și autoritatea Lui nu se bazează pe faptul că ele pot sau nu să fie recunoscute și înțelese de om. Numai El știe trecutul, prezentul și viitorul omului, și numai El poate hotărî soarta omenirii. Indiferent dacă ești capabil sau nu să accepți acest lucru, nu va mai dura mult înainte ca omenirea să fie martoră la toate acestea, iar aceasta este realitatea pe care Dumnezeu o va îndeplini. Omenirea trăiește și moare sub ochii lui Dumnezeu. Omenirea trăiește pentru gestionarea lui Dumnezeu și când aceasta închide ochii pentru ultima oară, acest lucru este și pentru aceeași gestionare. Omul vine și pleacă, iarăși și iarăși, înainte și înapoi. Fără excepție, toate fac parte din suveranitatea și din creațiile lui Dumnezeu. Gestionarea lui Dumnezeu continuă întotdeauna și nu a încetat niciodată. El va face omenirea conștientă de existența Sa, o va face să aibă încredere în suveranitatea Lui, să vadă fapta Sa și să revină la împărăția Lui. Acesta este planul Lui și lucrarea pe care o conduce de mii de ani.

Fragment din „Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

37. Firea lui Dumnezeu este un subiect care pare tuturor foarte abstract; mai mult, el nu este ușor de acceptat de către oricine, deoarece firea Lui se deosebește de personalitatea unei ființe umane. Și Dumnezeu Își are propriile emoții: bucurie, mânie, tristețe și fericire, dar aceste emoții diferă de cele ale omului. Dumnezeu este ceea ce El este și are ceea ce El are. Tot ceea ce exprimă și dezvăluie El sunt reprezentări ale esenței Lui și ale identității Lui. Ceea ce El este și ceea ce El are, precum și esența și identitatea Sa, sunt lucruri care nu pot fi înlocuite de către niciun om. Firea Lui conține iubirea Lui pentru omenire, alinarea pe care o aduce El omenirii, ura față de omenire și, mai mult, o înțelegere deplină a omenirii. Personalitatea omului, în schimb, poate fi optimistă, energică sau nesimțitoare. Firea lui Dumnezeu aparține Cârmuitorului tuturor lucrurilor și ființelor vii, Domnului întregii creații. Firea Sa înseamnă onoare, putere, noblețe, măreție și, mai presus de orice, supremație. Firea Lui este simbolul autorității, simbolul a tot ceea ce este drept, simbolul a tot ceea ce este frumos și bun. Mai mult, este un simbol al Celui care nu poate fi[a] înfrânt sau invadat de întuneric și de nicio forță inamică, precum și un simbol al Celui care nu poate fi ofensat (și care nu va tolera să fie ofensat)[b] de nicio ființă creată. Firea Lui este simbolul celei mai înalte puteri. Nicio persoană sau persoane nu pot și nu au voie să-I tulbure lucrarea sau firea. Însă personalitatea omului nu este mai mult decât un simbol al ușoarei superiorități a omului asupra animalelor. Omul ca atare nu are nicio autoritate, nicio autonomie și nicio capacitate de a-și transcende sinele, ci este, în esența sa, o ființă care se pleacă la mila a tot felul de persoane, evenimente și lucruri.

Fragment din „Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

38. Fiecare propoziție pe care am rostit-o conține în ea firea lui Dumnezeu. Ați face bine să cugetați atent la vorbele Mele, iar ele vă vor fi, cu siguranță, de mare folos. Esența lui Dumnezeu este foarte dificil de pătruns, dar am încredere că voi toți aveți măcar o oarecare idee despre firea lui Dumnezeu. Sper, prin urmare, că Îmi veți arăta și că veți face mai multe dintre acele lucruri care nu aduc ofensă firii lui Dumnezeu. Atunci Eu voi fi liniștit. De exemplu, păstrează-l pe Dumnezeu în inima ta în orice moment. Când acționezi, fă-o conform cuvintelor Lui. Caută-I intențiile în toate lucrurile și abține-te să faci ceea ce arată lipsă de respect și de cinstire față de Dumnezeu. Chiar mai mult să te ferești să nu te preocupi de Dumnezeu, pentru a umple golul din inima ta din viitor. Făcând acest lucru, vei fi adus ofensă firii lui Dumnezeu. Din nou, presupunând că nu faci niciodată, în toată viața ta, remarci blasfematoare sau nu aduci plângeri împotriva lui Dumnezeu și presupunând, din nou, că ești capabil să te achiți bine de tot de ceea ce El ți-a încredințat, precum și să te supui tuturor cuvintelor Lui pe parcursul întregii tale vieți, vei fi evitat să încalci decretele administrative. De exemplu, dacă ai spus vreodată: „De ce nu cred eu că El este Dumnezeu?” „Cred că aceste cuvinte nu sunt nimic mai mult decât o anumită iluminare venită de la Duhul Sfânt,” „În opinia mea, nu tot ce face Dumnezeu este neapărat drept,” „Umanitatea lui Dumnezeu nu este superioară umanității mele,” „Cuvintele lui Dumnezeu sunt pur și simplu imposibil de crezut,” sau alte asemenea remarci critice, te îndemn să-ți mărturisești păcatele și să te căiești mai des de ele. Altfel, nu vei avea niciodată șansa să fii iertat, căci nu ofensezi un om, ci pe Dumnezeu Însuși. Poate crezi că judeci un om, însă Duhul lui Dumnezeu nu este de aceeași părere. Lipsa ta de respect pentru trupul Lui este egală cu lipsa de respect față de El. Așa stând lucrurile, nu ai adus oare ofensă firii lui Dumnezeu? Trebuie să-ți amintești că tot ceea ce face Duhul lui Dumnezeu este pentru a proteja lucrarea Lui în trup și pentru ca această lucrare să fie bine făcută. Dacă neglijezi aceste lucruri, voi spune că ești o persoană care nu va reuși niciodată să creadă în Dumnezeu. Fiindcă ai provocat mânia lui Dumnezeu, El va utiliza, așadar, o pedeapsă potrivită pentru a-ți da o lecție.

Fragment din „Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Note de subsol:

a. Textul original este: „este un simbol al faptului de a fi incapabil să fie.”

b. Textul original este: „precum și un simbol al imposibilității de a fi ofensat (și al lipsei de toleranță față de a fi ofensat).”

Anterior: V Cuvinte clasice privind relația dintre fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu și numele lui Dumnezeu

Înainte: VII Cuvinte clasice despre cunoașterea lui Dumnezeu Însuși, Unicul

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Trei avertismente

În calitate de credincios în Dumnezeu, ar trebui să Îi fiți loiali doar Lui în toate lucrurile și să fiți capabili să vă conformați voii...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte