Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

033 Dumnezeu a săvârșit o nouă lucrare în întregul univers

1 Voi umple empireul cu manifestările lucrării Mele, pentru ca totul pe pământ să se prosterneze sub puterea mea, punând în aplicare planul Meu pentru „unitatea globală” și aducând la îndeplinire această unică dorință a Mea, și pentru ca omenirea să nu mai „umble de colo până colo” pe fața pământului, ci să găsească, neîntârziat, o destinație potrivită. Mă gândesc la specia umană în toate chipurile, făcând ca toată omenirea să ajungă, curând, să trăiască într-un ținut al păcii și fericirii, pentru ca zilele vieții ei să nu mai fie triste și dezolate și pentru ca planul Meu să nu eșueze pe pământ.

2 Fiindcă omul există acolo, Îmi voi construi națiunea pe pământ, căci o parte a manifestării slavei Mele este pe pământ. În Cer, deasupra, Îmi voi rândui în cetățile și, astfel, voi înnoi totul și deasupra, și dedesubt. Voi aduce tot ce există atât deasupra, cât și dedesubt, într-o singură unitate astfel încât toate lucrurile de pe pământ să fie unite cu tot ce este în Cer. Acesta este planul Meu, este ceea ce voi realiza în epoca finală – să nu se amestece nimeni în această parte a lucrării Mele!

3 Le voi face pe ființele omenești de peste tot din univers să se supună dinaintea tronului Meu, împărțindu-le în categorii diferite, în conformitate cu judecata Mea, clasificându-le conform acestor categorii și, mai departe, după familiile lor, astfel încât întreaga omenire va înceta să nu-Mi dea ascultare, căzând, în schimb, într-o rânduială curată și ordonată, în conformitate cu categoriile pe care le-am numit – să nu se miște nimeni la întâmplare! În tot universul, am dat frâu liber unei noi lucrări; în tot universul, toată omenirea cade, uluită și consternată de arătarea Mea bruscă, orizonturile ei au explodat, cum n-au mai făcut-o niciodată, dinaintea arătării Mele în mod deschis. Nu e astăzi exact așa?

Adaptare după Capitolul 43 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dumnezeu va restabili forma anterioară a creației

Următorul:Omenirea coruptă are nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat

Conținuturi Similare