14 Hristos din zilele de pe urmă Se arată la Răsărit

În lumea întunecată se arată o lumină mare.

Fulgerul de la Răsărit a ieșit în lume.

Aceasta este venirea Fiului Omului – cum să nu cântăm?

Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat Cel concret și-L slăvim!

Ne ridicăm vocile pentru a cânta despre Dumnezeu.

Împăratul victorios stă pe tron.

A ieșit victorios după lucrarea Sa de răscumpărare

și S-a întors în trup.

Judecata începe de la casa lui Dumnezeu,

judecata din zilele de pe urmă a început.

Adevărurile exprimate de Dumnezeu

s-au răspândit pe tot pământul,

iar noi ne ridicăm vocile pentru a-L slăvi.

Împărăția cerurilor a venit pe pământ.

Dumnezeu Atotputernic întrupat, Dumnezeu Cel concret.

El vorbește cuvinte, intrând în biserici.

Iubirea lui Dumnezeu e cu noi.

El Însuși îi udă și-i hrănește pe oamenii Săi,

făcând un grup de biruitori!

Dumnezeu Atotputernic l-a învins pe Satana!

El a câștigat gloria.

Marea Sa lucrare s-a încheiat pe deplin.

Dumnezeu Atotputernic,

Hristos din zilele de pe urmă, este victorios.

Satana, marele balaur roșu, este pe de-a-ntregul rușinat.

Sfinții din toate epocile au înviat,

bucurându-se de binecuvântările Împărăției cerurilor.

Evanghelia Împărăției s-a răspândit pe tot pământul.

Nu mai pierdeți vremea și mergeți pe urmele lui Dumnezeu!

Căutăm cu toată ființa, ca să nu fim lăsați în urmă.

Toți oamenii să slăvească numele glorios și sfânt al lui Dumnezeu.

Numele lui Dumnezeu Atotputernic răsună de la Răsărit la Apus,

El este Soarele strălucitor.

Dumnezeu a câștigat Împărăția și a venit pe pământ;

Împărăția lui Hristos s-a arătat.

Îl slăvim cu voce tare pe Dumnezeu Atotputernic, dănțuim și Îi cântăm.

Cuvintele lui Dumnezeu înfăptuiesc totul și Îi arată atotputernicia Sa!

Anterior: 13 Singurul Dumnezeu adevărat a apărut întrupat

Înainte: 15 Dumnezeu cel Drept, Atotputernic și Practic

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte