Fragment 464 | „Ce știi despre credință?”

Omul poate avea credință în Mine, însă nu poate fi martorul Meu și nu poate mărturisi despre Mine înainte de a Mă arăta lui. El vede doar că sunt deasupra creaturilor și tuturor oamenilor sfinți, și vede că lucrarea pe care o fac Eu, nu poate fi făcută de oameni. De aceea, încă de pe timpul Iudeilor și până în ziua de azi, oricine vede faptele Mele glorioase, este pur și simplu plin de curiozitate cu privire la Mine, însă gura niciunei creaturi nu ar putea să Îmi fie martoră. Doar Tatăl Meu a depus mărturie pentru Mine; El a făcut o cale pentru Mine între toate creaturile. Altfel, indiferent de cum aș fi lucrat, omul nu ar fi știut niciodată că Eu sunt Domnul creației, căci omul știe doar să ia și nu are credință în Mine datorită lucrării Mele. Omul Mă cunoaște doar pentru că sunt nevinovat și sunt fără păcat, pentru că pot explica multe mistere, pentru că Mă aflu deasupra mulțimii sau pentru că a câștigat mult de la Mine. Însă puțini sunt cei care cred că Eu sunt Domnul creației. Din acest motiv spun că omul nu știe de ce crede în Mine; el nu știe nici motivul, nici ce înseamnă să ai credință în Mine. Realitatea omului este atât de deficitară, încât acesta este aproape nevrednic de a-Mi fi martor. Aveți prea puțină credință adevărată și ați câștigat prea puțin, deci aveți prea puțină mărturie de depus. De altfel, înțelegeți prea puțin și vă lipsește prea mult, atât de mult încât aproape că nu sunteți potriviți pentru a mărturisi despre faptele Mele. Hotărârea voastră este mare, într-adevăr, însă sunteți siguri că veți putea mărturisi cu succes despre esența lui Dumnezeu? Ceea ce ați simțit și ceea ce ați văzut întrece experiența sfinților și profeților din trecut, dar sunteți voi oare capabili de a aduce o mărturie mai mare decât cuvintele acestor sfinți și profeți din trecut? Ceea ce vă dăruiesc acum întrece ceea ce i-am dăruit lui Moise și este mai măreț decât ceea ce i-am dăruit lui David și, tot așa, cer ca mărturia voastră să o întreacă pe cea a lui Moise și cuvintele vostre să fie mai mărețe decât ale lui David. Eu vă dau însutit mai mult, deci, tot așa vă cer să Îmi plătiți și voi la fel. Trebuie să știți că Eu sunt Acela care dau viață omenirii, și sunteți voi cei care primesc viață de la Mine și trebuie să mărturisiți despre Mine. Aceasta este datoria voastră pe care v-o trimit și pe care trebuie să o împliniți pentru Mine. V-am dăruit toată slava Mea și v-am dat viața pe care poporul ales, israeliții, nu au primit-o niciodată. De drept, voi trebuie să Îmi fiți martori, să Îmi dedicați tinerețea voastră și să Îmi oferiți viața voastră. Oricui Îmi dăruiesc slava Îmi va sta mărturie și își va da viața pentru Mine. Acest lucru a fost predestinat cu mult timp în urmă. Este norocul vostru că vă dăruiesc slava Mea, iar datoria voastră este să mărturisiți pentru gloria Mea. Dacă voi credeți în Mine doar ca să câștigați comori, atunci lucrarea Mea nu va avea multă însemnătate, iar voi nu vă veți îndeplini datoria. Israeliții au văzut doar mila, dragostea și măreția Mea, iar iudeii au fost martori ai răbdării și răscumpărării Mele. Ei au văzut doar foarte puțin din lucrarea Duhului Meu; este posibil ca nivelul lor de înțelegere să fi fost doar unu la zece mii din ceea ce voi ați auzit și ați văzut. Ceea ce voi ați văzut întrece chiar și ceea ce marii preoți au văzut. În prezent, adevărul pe care l-ați înțeles depășește adevărul înțeles de ei; ceea ce ați văzut în prezent depășește atât ceea ce a fost văzut în timpul Epocii Legii, cât și în timpul Epocii Harului, iar experiența voastră depășește chiar și pe aceea trăită de către Moise și Ilie. Căci ceea ce au înțeles israeliții era doar legea lui Iahve și ceea ce au văzut a fost doar imaginea spatelui lui Iahve. Ceea ce iudeii au înțeles a fost doar răscumpărarea venită din partea lui Isus. Ei au primit doar harul oferit de Isus și ceea ce au văzut a fost doar imaginea lui Isus înăuntrul casei iudeilor. Ceea ce voi vedeți astăzi este slava lui Iahve, răscumpărarea lui Isus și toate faptele Mele din prezent. De asemenea, ați auzit cuvintele Duhului Meu, ați admirat înțelepciunea Mea, ați ajuns să cunoașteți măreția Mea și ați învățat despre firea Mea. V-am spus și totul despre planul Meu de gestionare (planul mântuirii). Ceea ce ați văzut nu este doar un Dumnezeu milos și iubitor, ci Unul care este plin de dreptate. Ați văzut lucrarea Mea minunată și ați știut că sunt plin de o urgie aprinsă și de maiestuozitate. Pe lângă aceasta, ați știut că Mi-am revărsat urgia aprinsă peste casa lui Israel în trecut, iar astăzi, aceasta a venit peste voi. Voi ați înțeles mai multe dintre misterele Mele cerești decât Isaia și Ioan; cunoașteți mai mult despre frumusețea Mea și caracterul Meu venerabil decât toți sfinții din generațiile anterioare. Ceea ce ați primit nu este doar Adevărul Meu, Calea Mea, Viața Mea, ci viziunea și revelația ce sunt mai mari ca cele ale lui Ioan. Ați înțeles mult mai multe mistere și ați văzut, de asemenea, adevărata Mea față; ați acceptat mai mult din judecata Mea și ați cunoscut mai mult din firea Mea dreaptă. Deci, chiar dacă v-ați născut în ultimele zile, înțelegerea voastră este cu privire la trecut și la sfinții de odinioară; de asemenea, ați trăit ceea ce este în ziua de azi, și totul a fost astfel realizat de mâna Mea. Ceea ce vă cer nu este irațional, căci v-am dat prea mult și ați văzut mult în ce Mă privește. Prin urmare, vă cer să Îmi fiți martori așa cum au fost sfinții de odinioară și aceasta este singura dorință a inimii Mele.

din „Cuvântul Se arată în trup”

A fi martor pentru Dumnezeu este datoria omului

Dumnezeu vă dăruiește viață;

e un dar primit de la El.

Și e de datoria voastră să Îi fiți martori.

Dumnezeu vă dă a Sa slavă,

viața Lui pe care israeliții n-au avut-o.

Deci trebuie să Îi dedicați viața și tinerețea voastră.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

E norocul vostru să vă fie dată slava lui Dumnezeu.

E deci datoria voastră să fiți martori ai slavei Sale.

De credeți în Dumnezeu doar pentru a obține binecuvântări,

lucrarea Lui nu va avea semnificație și nu vă veți împlini datoria.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

Aveți parte de slava lui Dumnezeu,

deci trebuie să-I fiți martori.

Este rânduit.

Este rânduit.

Este rânduit.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar