Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 485 | „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu”

septembrie 11, 2020

Lucrarea Duhului Sfânt se schimbă de la o zi la alta, desăvârșindu-se mai mult cu fiecare pas; dezvăluirea de mâine este chiar mai mare decât cea de astăzi, desăvârșindu-se treptat tot mai mult. Aceasta este lucrarea prin care Dumnezeu îl desăvârșește pe om. Dacă omul nu poate ține pasul, atunci el poate fi lăsat în urmă oricând. Dacă omul nu are o inimă ascultătoare, atunci el nu poate veni până la sfârșit. Vechea eră a trecut; aceasta este o eră nouă. Iar într-o eră nouă, trebuie făcută o nouă lucrare. În special în timpul din urmă, în care omul va fi desăvârșit, Dumnezeu va face lucrarea Sa mult mai repede. Prin urmare, fără ascultare în inima sa, omului îi va fi greu să-L urmeze pe Dumnezeu. Dumnezeu nu Se supune niciunei reguli, nici nu consideră imutabil vreun stadiu al lucrării Sale. Mai degrabă, lucrarea pe care El o face este tot mai nouă și tot mai mare. Lucrarea Sa devine din ce în ce mai reală cu fiecare pas, tot mai potrivită cu nevoile reale ale omului. Numai după ce omul a trăit această lucrare, el poate realiza schimbarea totală a firii sale. Cunoașterea omului despre viață se desăvârșește tot mai mult și, tot așa, și lucrarea lui Dumnezeu se desăvârșește tot mai mult. Numai în acest fel omul poate fi desăvârșit ca să devină folositor planurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în acest fel, pe de o parte pentru a contracara și inversa gândurile omului și, pe de altă parte, pentru a duce omul într-o stare mai înaltă și mai realistă, pe cel mai înalt tărâm al credinței în Dumnezeu, astfel încât, în cele din urmă, voia lui Dumnezeu să se poată face. Toți cei neascultători din fire, care în mod voit se vor opune, vor fi lăsați în urmă în această etapă a lucrării lui Dumnezeu, care va face lucrarea Sa iute și cu mânie; doar cei ce vor asculta și se vor smeri de bună voie pot ajunge până la capătul drumului. În această lucrare, voi toți ar trebui să învățați cum să vă smeriți și cum să lăsați gândurile deoparte. Ar trebui să fiți cu băgare de seamă la fiecare pas pe care îl faceți. Dacă nu băgați de seamă, cu siguranță veți fi nesocotiți de Duhul Sfânt, veți fi cei ce Îl tulbură pe Dumnezeu în lucrarea Sa. Înainte de această lucrare, regulile și legile omului vechi au fost atât de multe încât el s-a pierdut pe sine și, ca rezultat, el a devenit mândru și a uitat de sine. Acestea toate sunt obstacole care împiedică omul să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu; ei se opun cunoașterii lui Dumnezeu de către om. Dacă omul nu are o inimă smerită și nici o dorință pentru adevăr, atunci el va fi în pericol. Dacă te dedai doar muncii și vorbelor fără esență și nu poți accepta vorbele pline de înțeles, atunci ești un om învechit care nu poate ține pasul cu lucrarea Duhului Sfânt.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare