Povestea lăuntrică a Bibliei
  • 1 Întrebare 1: Eu am studiat Biblia timp de peste 20 de ani. Sunt sigură că nu există niciun cuvânt al lui Dumnezeu în afara Bibliei. Tot cuvântul lui Dumnezeu e în Biblie. Tot ce încalcă Biblia sau trece dincolo de Biblie e erezie și fals!
  • 2 Întrebare 2: Adevărurile din Biblie sunt deja complete. Biblia ne e suficientă pentru credința noastră în Dumnezeu. Nu avem nevoie de niciun cuvânt nou!
  • 3 Întrebare 3: Însuși Domnul Isus a spus că Biblia e mărturia Lui. De-asta trebuie să ne bazăm pe Biblie credința în Domnul. Biblia e singura cale de a-L cunoaște pe Domnul.
  • 4 Întrebare 5: Pavel a spus în 2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu.” Asta demonstrează că tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Dar există oameni care spun că nu tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să negi Biblia și să amăgești oamenii?
  • 5 Întrebarea 25: Tu declari că Domnul Isus S-a întors deja ca Dumnezu Atotputernic, că El exprimă întregul adevăr care le va permite oamenilor să obțină purificarea și să fie mântuiți, și că, în prezent, El face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, dar noi nu îndrăznim să acceptăm aceasta. Acest lucru se întâmplă pentru că pastorii religioși și prezbiterii ne învață frecvent că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu sunt consemnate în Biblie, că nu pot exista alte cuvinte și lucrări ale lui Dumnezeu în afara Bibliei și că, orice lucru care contrazice sau depășește limitele Bibliei este erezie. De ce nu avem discernământ în privința aceasta – ai putea să ne-o explici?
  • 6 Întrebarea 26: Pastorii religioși și prezbiterii respectă cuvintele lui Pavel din Biblie: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16), crezând că totul din Biblie reprezintă cuvintele lui Dumnezeu. Dar tu spui că Biblia nu este în întregime alcătuită din cuvintele lui Dumnezeu, deci, despre ce este vorba?
  • 7 Întrebarea 27: Biblia este canonul creștinismului și, de două milenii, credința credincioșilor în Domnul s-a bazat pe Biblie. În plus, majoritatea oamenilor din lumea religioasă cred că Biblia Îl reprezintă pe Domnul, credința în Domnul este același lucru cu credința în Biblie și invers, și că dacă o persoană se îndepărtează de Biblie, atunci nu poate fi numită un credincios. Aș vrea să știu dacă a crede în Domnul în acest fel este în conformitate cu voia Lui.
  • 8 Întrebarea 28: Biblia este mărturie a lucrării lui Dumnezeu; numai prin citirea Bibliei credincioșii în Domnul ajung să recunoască faptul că Dumnezeu a creat cerul, pământul și toate lucrurile și pot să vadă faptele minunate ale lui Dumnezeu, măreția și atotputernicia Lui. Biblia conține multe dintre cuvintele lui Dumnezeu, cât și mărturii ale experiențelor omului; acestea pot oferi susținere pentru viețile oamenilor, cât și o importantă edificare, așadar, ceea mi-ar plăcea să cercetez este dacă noi chiar putem să dobândim viața veșnică prin citirea Bibliei? Este posibil să nu existe nicio cale a vieții veșnice în Biblie?
  • 9 Întrebarea 29: În ultimii două mii de ani, credința omului în Domnul s-a bazat pe Biblie, iar venirea Domnului Isus nu a negat Biblia Vechiului Testament. După ce Dumnezeu Atotputernic Și-a făcut lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, oricine Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic se va concentra asupra citirii cuvintelor Sale și rareori va citi din Biblie. După acceptarea lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, mi-ar plăcea să cercetez care, mai exact, este abordarea corectă a Bibliei și cum ar trebui să o folosească o persoană? Pe ce ar trebui să se bazeze credința unei persoane în Dumnezeu pentru a merge pe calea credinței și a dobândi mântuirea lui Dumnezeu?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp