Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 188 | „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?”

iulie 14, 2020

Ca unul care crede în Dumnezeu, ar trebui să înțelegi că astăzi, primind lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și toată lucrarea planului lui Dumnezeu în tine, ai primit cu adevărat o înălțare măreață și mântuirea de la Dumnezeu. Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. El și-a dedicat toate eforturile și a sacrificat totul pentru voi; El v-a revendicat și a dat pentru voi toată lucrarea Duhului în întregul univers. De aceea spun că voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El a transferat slava Lui de la Israel, poporul Lui ales, către voi, pentru ca scopul planului Lui să se manifeste prin voi, acest grup de oameni. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu. Poate că vă amintiți cu toții aceste cuvinte: „Căci necazul nostru ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație.” În trecut, ați auzit cu toții aceste cuvinte, totuși nici unul nu a înțeles adevărata lor însemnătate. Astăzi, știți bine însemnătatea reală pe care o au. Aceste cuvinte sunt ceea ce va împlini Dumnezeu în zilele de pe urmă. Căci ele se vor împlini asupra celor chinuiți cu cruzime de marele balaur roșu, în țara unde el stă. Marele balaur roșu Îl persecută pe Dumnezeu și este vrăjmașul lui Dumnezeu; prin urmare, cei din această țară care cred în Dumnezeu sunt supuși umilinței și persecuției. De aceea aceste cuvinte vor deveni realitate în grupul vostru de oameni. Pe măsură ce această lucrare se desfășoară într-o țară care se împotrivește lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui întâmpină piedici excesive și multe din cuvintele Lui nu pot fi împlinite la vreme; așadar, oamenii sunt rafinați datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un element al suferinței. Este foarte greu pentru Dumnezeu să Își îndeplinească lucrarea în țara marelui balaur roșu, dar prin astfel de dificultăți Dumnezeu împlinește o etapă a lucrării Sale pentru a-Și manifesta înțelepciunea și faptele minunate. Dumnezeu folosește această oportunitate pentru a face compleți oamenii din acest grup. Din cauza suferinței oamenilor, a calibrului și a firii satanice a oamenilor din această țară necurată, Dumnezeu Își face lucrarea de purificare și de cucerire astfel încât El să poată obține slavă din aceasta și să îi câștige pe cei care stau mărturie faptelor Lui. Aceasta este însemnătatea deplină a tuturor sacrificiilor pe care le-a făcut Dumnezeu pentru grupul acesta de oameni. Adică, Dumnezeu face lucrarea de cucerire doar prin cei care I se împotrivesc. Doar făcând aceasta, se poate manifesta măreața putere a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doar cei din țara necurată sunt vrednici să moștenească slava lui Dumnezeu și doar acest lucru poate scoate în evidență puterea măreață a lui Dumnezeu. De aceea spun că slava lui Dumnezeu este obținută în țara aceasta necurată de la cei care locuiesc în ea. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Este exact ca în etapa lucrării lui Isus; El putea fi glorificat numai în mijlocul fariseilor care Îl persecutau. Dacă n-ar fi existat o astfel de persecuție și trădarea lui Iuda, Isus n-ar fi fost batjocorit și defăimat și mai ales nu ar fi fost răstignit și astfel nu ar fi obținut niciodată slavă. Oriunde lucrează Dumnezeu, în fiecare epocă și oriunde lucrează El în trup, acolo câștigă slavă și îi câștigă pe cei pe care intenționează să îi câștige. Acesta este planul lucrării lui Dumnezeu și aceasta este gestionarea Lui.

din „Cuvântul Se arată în trup”

You Are Those Who Will Receive the Inheritance of God

I

Understand that as one who believes in God, in receiving His work in the last days, you’ve received glory and salvation as God works His plan through you. God’s work in the universe has focused on you. All of His efforts have been devoted to you. God has sacrificed everything for you, and bestowed the work of the Spirit upon you. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance.

II

Before, you heard but didn’t understand the true meaning of these wondrous words: “For our light affliction, which is but for a moment, works for us a far more exceeding and eternal weight of glory.” Now you are fully aware, the significance they hold. These words will be fulfilled in the last days, upon those who are cruelly afflicted by the great red dragon, the enemy of God. Because it persecutes God, believers in this land suffer torment. That’s why God’s promise will be realized in them. You are the fortunate, the lucky ones. He has shifted His glory from Israel to manifest His plan through you, the heirs to His glory and inheritance. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

III

God carries out His work in a land that opposes Him; His work suffers great hindrance, His words cannot be fulfilled soon. So His people are refined as they wait and suffer. God’s work is difficult in the great red dragon’s land. It is through this struggle that God does this step of work to manifest His wisdom and His wondrous deeds, to make these people perfect and complete. Due to their suffering and poor caliber, their satanic disposition formed in this filthy land, God works to purify, purify and conquer them, that He may gain glory and witnesses to His deeds. This is the meaning of all sacrifice He makes. God conquers through those who oppose Him, to manifest His power; in the unclean land, only people there are worthy of inheriting His glory. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. God’s power is great, but must be revealed in the impure land, as is His will. You are the fortunate, you are the lucky ones. You are the fortunate, you are the lucky ones.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare