Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 87 | „Doar prin experimentarea încercărilor dureroase poți cunoaște frumusețea lui Dumnezeu”

august 9, 2020

Prin ce mijloace este împlinită desăvârșirea omului de către Dumnezeu? Este îndeplinită prin intermediul firii drepte a lui Dumnezeu. Firea Lui cuprinde în primul rând dreptate, mânie, măreție, judecată și blestem, iar El îl desăvârșește pe om în primul rând prin intermediul judecății Sale. Unii oameni nu înțeleg și întreabă de ce Dumnezeu este capabil să desăvârșească omul doar prin judecată și blestem. Ei spun: „Dacă Dumnezeu ar blestema omul, omul nu ar muri? Dacă Dumnezeu l-ar judeca, nu ar fi omul condamnat? Atunci cum mai poate el să fie desăvârșit?” Astfel sunt cuvintele oamenilor care nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce blestemă Dumnezeu este neascultarea omului, iar ceea ce El judecă sunt păcatele omului. Deși vorbește cu asprime și fără încetare, dezvăluind tot ce este în om și dezvăluind prin aceste cuvinte severe ceea ce e esențial în om, totuși, printr-o astfel de judecată, El dă omului o cunoaștere profundă a esenței trupului și, astfel, omul se supune înaintea lui Dumnezeu. Trupul omului este al păcatului și al Satanei, este neascultător și este obiectul mustrării lui Dumnezeu. Astfel, pentru a-i permite omului să se cunoască pe sine, cuvintele judecății lui Dumnezeu trebuie să se abată asupra lui și trebuie să fie folosite toate felurile de rafinare; doar atunci lucrarea lui Dumnezeu poate fi eficientă.

Din cuvintele rostite de Dumnezeu, se poate vedea că El a condamnat deja trupul omului. Nu sunt aceste cuvinte, atunci, cuvinte de blestemare? Cuvintele rostite de Dumnezeu dezvăluie caracterul adevărat al omului și, printr-o astfel de revelație, el este judecat, iar când vede că este incapabil să împlinească voia lui Dumnezeu, simte mâhnire și remușcare înăuntrul său, simte că este atât de îndatorat față de Dumnezeu și nu poate împlini voia lui Dumnezeu. Există momente când Duhul Sfânt te disciplinează din interior, iar această disciplinare vine de la judecata lui Dumnezeu; există momente când Dumnezeu îți face reproșuri și Își ascunde chipul de tine, când nu-ți dă nicio atenție și nu lucrează în tine, mustrându-te fără o vorbă pentru a te rafina. Lucrarea lui Dumnezeu în om este în primul rând pentru a face clară firea Sa dreaptă. Ce mărturie este omul în cele din urmă pentru Dumnezeu? Omul mărturisește că Dumnezeu este Dumnezeul drept, că firea Lui este dreptate, mânie, mustrare și judecată; omul mărturisește pentru firea dreaptă a lui Dumnezeu. Dumnezeu Își folosește judecata pentru a-l desăvârși pe om, El l-a iubit pe om și l-a mântuit – dar cât de multe există în dragostea Lui? Există judecată, măreție, mânie și blestem. Deși Dumnezeu a blestemat omul în trecut, El nu l-a aruncat complet în groapa fără fund, ci a folosit acele mijloace pentru a rafina credința omului; El nu l-a omorât pe om, ci a acționat pentru a-l desăvârși. Esența trupului este aceea a Satanei – Dumnezeu a spus asta perfect corect – dar faptele îndeplinite de Dumnezeu nu sunt săvârșite conform cuvintelor Sale. El te blestemă pentru ca tu să poți să-L iubești și să poți cunoaște esența trupului; El te mustră pentru ca tu să poți fi trezit, pentru a-ți permite să cunoști lipsurile din tine și să cunoști nevrednicia completă a omului. Astfel, blestemele lui Dumnezeu, judecata Lui și măreția și mânia Lui – toate sunt pentru a-l desăvârși pe om. Tot ceea ce face Dumnezeu astăzi și firea dreaptă pe care El o face clară în voi – totul este pentru a-l desăvârși pe om. Astfel este dragostea lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Judecata lui Dumnezeu e iubirea

Ce mărturie poartă omul în final? Mărturisește că Dumnezeu e drept, e mânie, mustrare și judecată. Omul mărturisește pentru dreptatea lui Dumnezeu. Prin judecată, Dumnezeu desăvârșește omul. A iubit și-a salvat omenirea. Dar cât conține iubirea Lui? Judecată, măreție, blesteme și mânie. El te blestemă, ca să-L poți iubi și să cunoști esența trupului. Te mustră pentru-a te trezi și să-ți cunoști nevrednicia. Deci, judecata, măreția și blestemul Lui, dreptatea pe care-o arată-n voi, tot ce face-i pentru-a vă desăvârși. Asta-i dragostea lui Dumnezeu în voi.

Deși Dumnezeu a blestemat oamenii în trecut, ei n-au fost alungați în groapa fără fund și nici uciși, credința le-a fost rafinată. Scopul lui Dumnezeu a fost de a-i desăvârși. Esența trupului e Satana. Când Dumnezeu a spus asta, a avut dreptate. Totuși, faptele făcute de Dumnezeu nu-s făcute conform cuvintelor Lui. El te blestemă, ca să-L poți iubi și să cunoști esența trupului. Te mustră pentru-a te trezi și să-ți cunoști nevrednicia. Deci, judecata, măreția și blestemul Lui, dreptatea pe care-o arată-n voi, tot ce face-i pentru-a vă desăvârși. Asta-i dragostea lui Dumnezeu în voi. Deci, judecata, măreția și blestemul Lui, dreptatea pe care-o arată-n voi, tot ce face-i pentru-a vă desăvârși. Asta-i dragostea lui Dumnezeu în voi. Asta e dragostea lui Dumnezeu în voi.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare