Cântec de laudă „Cât de importantă e dragostea lui Dumnezeu pentru om” Videoclip muzical

decembrie 13, 2019

Scena zugrăvită în Biblie „Porunca lui Dumnezeu pentru Adam”

este înduioșătoare și emoționantă.

Deși imaginea Îl conține doar pe Dumnezeu și om,

relația dintre cei doi este așa de intimă,

că începem să simțim uimire și admirație.

Dragostea lui Dumnezeu e dăruită gratis omului, înconjoară omul.

Omul, inocent și pur, nestânjenit de nicio grijă,

trăiește în extaz în ochii lui Dumnezeu.

Dumnezeu are grijă de om și omul trăiește sub aripile Lui.

Tot ce face omul, toate cuvintele și faptele lui

sunt legate de Dumnezeu, nu pot fi despărțite.

Dumnezeu a fost responsabil pentru om

din momentul în care l-a creat.

Ce fel de responsabilitate este aceasta?

El trebuie să-l protejeze pe om și să aibă grijă de-acesta.

El speră ca omul să aibă încredere, să aibă încredere și să se supună cuvintelor Lui.

A fost primul lucru așteptat de Dumnezeu de la rasa umană.

Purtând această primă speranță, Dumnezeu a spus următoarele:

„Din fiecare copac din grădină puteți mânca:

dar din copacul cunoștinței binelui și răului,

să nu mâncați:

în ziua când veți mânca din acesta, cu siguranță veți muri.”

Cuvintele simple, simbolizând voia lui Dumnezeu,

arată că grija pentru om era deja în inima Lui.

Deci, în aceste cuvinte, vedem ce e în inima lui Dumnezeu.

Este dragoste în inima Lui? Nu este grijă și preocupare?

Dragostea și grija Lui sunt ceva ce poate fi simțit și priceput.

Dacă ești o persoană morală și cu umanitate,

vei simți căldură, fiind îngrijit și iubit,

te vei simți binecuvântat cu fericire.

Când vei simți aceste lucruri, cum vei acționa față de Dumnezeu?

Te vei lipi de El?

Dragostea reverențială, dragostea reverențială nu va crește în inima ta?

Se va apropia inima ta de El?

De aici vedem ce importantă e dragostea Lui pentru om.

Dar chiar mai important decât aceasta e

că omul poate simți și înțelege dragostea Lui.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Marturii video:

Muzică creștină de închinare „Am văzut iubirea lui Dumnezeu”

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/i-have-seen-God-s-love-mv.html

Cântec de laudă și închinare „Hristos al zilelor de pe urmă a adus Epoca Împărăției”

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/Christ-has-brought-age-of-kingdom-hymn.html

Cântec de închinare „Dumnezeul întrupat al zilelor de pe urmă face, mai ales, lucrarea cuvintelor”

https://ro.kingdomsalvation.org/videos/God-incarnate-does-work-of-words-mv.html

Muzică de închinare MV „Oamenii lui Dumnezeu din toate țările își exprimă sentimentele la unison” https://ro.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua venire a Domnului Isus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger