Fragment 215 | „Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”

Amintiți-vă scena din Biblie când Dumnezeu a provocat distrugerea Sodomei și gândiți-vă, de asemenea, la soția lui Lot, care a devenit un stâlp de sare. Gândiți-vă cum s-au pocăit oamenii din Ninive pentru păcatele lor, în sac și cenușă și amintiți-vă ce a urmat după ce evreii L-au răstignit pe Isus pe cruce acum 2000 de ani. Evreii au fost goniți din Israel și s-au refugiat în țări din întreaga lume. Mulți au fost uciși, iar întreaga națiune evreiască a fost supusă unei distrugeri fără precedent. Ei L-au bătut în cuie pe Isus pe cruce – au comis o crimă atroce – și au provocat firea lui Dumnezeu. Ei au fost obligați să plătească pentru ceea ce au făcut, au fost obligați să suporte consecințele acțiunilor lor. Ei L-au condamnat pe Dumnezeu, L-au respins pe Dumnezeu și astfel nu au avut decât un destin: să fie pedepsiți de Dumnezeu. Aceasta este consecința amară și dezastrul pe care conducătorii lor le-au adus asupra țării și națiunii lor.

Astăzi, Dumnezeu s-a întors în lume pentru a-Și săvârși lucrarea. Prima Lui oprire este marele ansamblu de conducători dictatori: China, bastionul ferm al ateismului. Dumnezeu a câștigat un grup de oameni prin înțelepciunea și puterea Lui. În timpul acesta, El este vânat de partidul de guvernământ al Chinei prin toate mijloacele și este supus unei suferințe mari, fără să aibă un loc unde să Își poată odihni capul și fără posibilitatea de a-Și găsi un adăpost. În ciuda acestora, Dumnezeu Își continuă lucrarea pe care intenționează să o săvârșească: El își folosește vocea și răspândește evanghelia. Nimeni nu poate înțelege atotputernicia lui Dumnezeu. În China, o țară care Îl privește pe Dumnezeu ca pe un dușman, Dumnezeu nu Și-a încetat niciodată lucrarea. În schimb, tot mai mulți oameni au acceptat lucrarea și cuvântul Lui, deoarece Dumnezeu face tot ce Îi stă în putință pentru a salva fiecare membru al omenirii. Suntem convinși că nicio țară sau putere nu poate sta în calea dorințelor pe care Dumnezeu vrea să le împlinească. Cei care împiedică lucrarea lui Dumnezeu se opun cuvântului lui Dumnezeu, tulbură și subminează planul lui Dumnezeu vor fi, în cele din urmă, pedepsiți de Dumnezeu. Cel care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi trimis în iad; orice țară care sfidează lucrarea lui Dumnezeu va fi distrusă; orice națiune care se ridică și se opune lucrării lui Dumnezeu va fi ștearsă de pe fața pământului și va înceta să mai existe. Îndemn oamenii de toate naționalitățile, țările și chiar din toate domeniile să asculte vocea lui Dumnezeu, să privească lucrarea lui Dumnezeu, să acorde atenție destinului umanității, făcându-L astfel pe Dumnezeu cel mai sfânt, cel mai onorabil, cel mai măreț și singurul obiect al venerării în rândul omenirii și permițând întregii omeniri să trăiască sub binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum au trăit descendenții lui Avraam sub făgăduința lui Iahve și așa cum Adam și Eva, care au fost iniţial creaţi de Dumnezeu, au trăit în grădina Edenului.

Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați de El pot urma pașii Lui și să primească făgăduința Lui. Cei care nu vor face asta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Nicio putere nu poate sta în calea a ceea ce Dumnezeu dorește să îndeplinească

I

Dumnezeu a venit acum@în lume din nou@să Își facă lucrarea.

Prima oprire a lucrării Lui@e marea adunare a dictatorilor:

China –@bastionul puternic al ateismului.

Prin puterea și înțelepciunea Lui,

Dumnezeu a câștigat@un grup de oameni.

În acest timp,@partidul ce conduce China@Îl vânează în fiecare mod.

Îndură o mare suferință,

fără un loc să Se-odihnească@sau fără adăpost.

Chiar și așa,@Dumnezeu continuă cu lucrarea@pe care trebuie să o facă:

rostește cu vocea Lui,@răspândește Evanghelia.

II

Nimeni nu poate-nțelege@atotputernicia lui Dumnezeu,

atotputernicia lui Dumnezeu,

atotputernicia lui Dumnezeu.

Într-o națiune precum China,

care-L vede pe Dumnezeu ca dușman,

Dumnezeu nu S-a oprit niciodată@din a-Și desfășura lucrarea.

În schimb,@tot mai mulți oameni au ajuns@să-I accepte lucrarea și cuvântul,

pentru că@Dumnezeu face tot ce poate@pentru a salva fiecare om.

Ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze@nu poate fi oprit

de nicio țară,

niciun fel de putere în cale@nu-I poate sta.

Și cei care împiedică lucrarea Lui

și se-mpotrivesc cuvântului Lui,

Îi întrerup și Îi strică planurile@vor sfârși prin a fi pedepsiți de Dumnezeu.

III

Dacă cineva@sfidează lucrarea lui Dumnezeu,

El va arunca acea persoană@direct în iad;

Dacă o țară@sfidează lucrarea lui Dumnezeu,

Dumnezeu va distruge acea țară;

dacă o națiune se ridică@pentru-a se opune lucrării lui Dumnezeu,

Dumnezeu o va face@să dispară de pe pământ

și să înceteze a exista.

din „Urmați Mielul@și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar