Fragment 72 | „Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”

Indiferent dacă ești american, britanic sau orice altă naționalitate, ar trebui să treci dincolo de propriile granițe, să te depășești și să vezi lucrarea lui Dumnezeu ca o creatură a lui Dumnezeu. În acest fel, nu o să pui restricții pe urma pașilor lui Dumnezeu. Pentru că, astăzi, mulți oameni concep că este imposibil ca Dumnezeu să apară într-o anumită țară sau națiune. Cât de profundă este semnificația lucrării lui Dumnezeu și cât de importantă este apariția lui Dumnezeu! Cum pot fi măsurate prin concepția și gândirea omului? Și astfel zic că ar trebui să treci dincolo de concepțiile de naționalitate sau etnie atunci când cauți arătarea lui Dumnezeu. În acest fel, nu vei fi constrâns de concepțiile tale; în acest fel, vei fi calificat să întâmpini apariția lui Dumnezeu. În caz contrar, vei fi mereu în întuneric și nu vei avea niciodată aprobarea lui Dumnezeu.

Dumnezeu este Dumnezeul întregii omeniri. El nu se face proprietatea privată a nici unei țări sau națiuni, și Își face lucrarea din planul Său nerestricționat de vreo formă, țară sau națiune. Poate că tu nu ți-ai imaginat niciodată această formă sau poate că îi negi existența sau poate că țara sau națiunea în care apare Dumnezeu este discriminată și cel mai puțin dezvoltată pe pământ. Totuși, Dumnezeu Își are înțelepciunea Lui. Cu puterea Sa și prin adevărul și firea Sa, El a câștigat într-adevăr un grup de oameni care gândesc la fel cu El. Și El a câștigat un grup de oameni pe care voia să-l creeze: un grup cucerit de El, care suferă încercări agonizante și tot felul de persecuții și care Îl poate urmări până la sfârșit. Scopul arătării lui Dumnezeu, liber de constrângerile oricărei forme sau țări, este ca El să poată finaliza lucrarea planului Său. De exemplu, când Dumnezeu S-a întrupat în Iudeea, scopul Său a fost acela de a finaliza lucrarea răstignirii pentru a mântui întreaga omenire. Totuși, evreii au crezut că este imposibil pentru Dumnezeu să facă acest lucru și au crezut că este imposibil ca Dumnezeu să Se întrupeze și să ia forma Domnului Isus. „Imposibilul” lor a devenit baza prin care ei L-au condamnat și I s-au opus lui Dumnezeu și, în cele din urmă, a dus la distrugerea lui Israel. Astăzi, mulți oameni au comis o eroare similară. Ei proclamă fără motiv arătarea iminentă a lui Dumnezeu, dar Îi și condamnă arătarea; „imposibilul” lor limitează încă o dată arătarea lui Dumnezeu în limitele imaginației lor. Și astfel am văzut mulți oameni prăpădindu-se de râs, după ce au dat de cuvintele lui Dumnezeu. Este acest râs cu ceva diferit de condamnarea și blasfemia evreilor? Nu sunteți sinceri în privința adevărului, cu atât mai puțin tânjiți după adevăr. Voi doar studiați orbește și așteptați nonșalant. Ce puteți câștiga din studierea și așteptarea asta? Puteți primi îndrumarea personală a lui Dumnezeu? Dacă tu nu poți discerne cuvântările lui Dumnezeu, cum ești calificat să asiști la arătarea lui Dumnezeu? Unde apare Dumnezeu, există expresia adevărului și există vocea lui Dumnezeu. Doar cei care pot accepta adevărul pot auzi vocea lui Dumnezeu, și numai astfel de oameni sunt calificați să asiste la arătarea lui Dumnezeu. Lasă-ți concepțiile de-o parte! Oprește-te și citește cu atenție aceste cuvinte! Dacă tânjești după adevăr, Dumnezeu te va lumina să-I înțelegi voia și cuvintele. Ignoră „imposibilul” din felul tău de a privi lucrurile! Cu cât oamenii cred mai mult că ceva este imposibil, cu atât este mai probabil să se întâmple, pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu se înalță mai presus de ceruri, gândurile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât gândurile omului, iar lucrarea lui Dumnezeu transcende limitele gândirii și concepției omului. Cu cât mai mult ceva este imposibil, cu atât mai mult trebuie căutat adevărul; cu cât mai mult ceva este dincolo de concepția și imaginația omului, cu atât mai mult conține voia lui Dumnezeu. Deoarece indiferent unde se dezvăluie Dumnezeu, Dumnezeu este tot Dumnezeu, și esența Lui nu se va schimba niciodată din cauza locului sau modului arătării Sale. Firea lui Dumnezeu rămâne aceeași, indiferent unde este urma pașilor Lui. Indiferent unde este urma pașilor lui Dumnezeu, El este Dumnezeul întregii omeniri. De exemplu, Domnul Isus nu este numai Dumnezeul israeliților, ci este și Dumnezeul tuturor oamenilor din Asia, Europa și America și, chiar mai mult, singurul Dumnezeu din întregul univers. Deci, să căutăm voia lui Dumnezeu și să descoperim arătarea Sa din cuvântările Lui și să-I călcăm pe urma pașilor lui! Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Cuvintele și arătarea Lui există concomitent, iar firea și urma pașilor Lui vor fi întotdeauna accesibile omenirii. Dragi frați și surori, sper că puteți vedea arătarea lui Dumnezeu în aceste cuvinte și veți începe să călcați pe urma pașilor Lui spre o nouă epocă și într-un cer nou și frumos și pe un pământ nou pregătit pentru cei care așteaptă apariția lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar