Cum ar trebui să discernem glasul lui Dumnezeu? Cum putem confirma că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus reîntors?

Versete din Biblie pentru referințe: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevăru…

Pilda celor 10 fecioare 2020-01-24 05:15:14

Care sunt diferențele dintre cuvintele oamenilor folosiți de Dumnezeu de-a lungul epocilor, care se conformează adevărului, și cuvintele lui Dumnezeu Însuși?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Adevărul este cel mai real aforism al vieții și cel mai înalt dintre aforismele omenirii. Deoarece este cerința pe care o are Dumnezeu de la om și este lucrarea săvârșită personal d…

2020-01-24 05:16:52

Care sunt diferențele dintre cuvintele lui Dumnezeu transmise de profeți în Epoca Legii și cuvintele exprimate de Dumnezeu întrupat?

În Epoca Harului, Isus a grăit de asemenea mult și a făcut multe lucrări. Cum a fost El diferit față de Isaia? Cum a fost El diferit față de Daniel?

2019-10-10 06:07:46

Cum Se va arăta Domnul și cum va lucra cu adevărat când Se întoarce?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins …

2019-04-02 15:16:41

Cum ar trebui să rămânem treji și să așteptăm pentru a fi capabili să întâmpinăm arătarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!” (Matei 7:7).  „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). „Iată, Eu s…

2019-04-02 15:29:06

Când Domnul Se întoarce, este o certitudine că El Se va arăta în cadrul lumii religioase? A rămâne într-o biserică poate să însemne a fi capabili să-L întâmpinăm pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe: „Oare nu este scris: «Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate neamurile.»? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!” (Marcu 11:17). „Poporul acesta Mă cinsteşte…

2019-04-02 15:35:53

Prin respectarea Bibliei, putem să urmăm pașii Domnului și să-I întâmpinăm venirea?

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe Care L-a trimis El. Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea …

2019-04-02 15:38:37

Putem să-L întâmpinăm pe Domnul păzindu-ne orbește de falșii Hristoși și refuzând să căutăm și să cercetăm arătarea și lucrarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2-3). „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!” (Matei 5:3). „Ferice de cei flămânzi ş…

2019-04-02 15:43:00

Cum putem stabili că, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, că Domnul S-a arătat pentru a lucra?

Versete din Biblie pentru referințe: „Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” …

2019-04-02 15:47:06

Cum sunt fecioarele nesăbuite demascate și eliminate, fiind eventual supuse dezastrului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 11:23). „El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge…

2019-02-22 15:32:03

Ce sunt fecioarele înțelepte cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe: „Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. […] dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi …

2019-02-22 15:35:52

Ce sunt fecioarele nesăbuite cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe: „Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite […] Cele nesăbuite nu şi-…

2019-02-22 15:40:58

Cum aud fecioarele înțelepte glasul lui Dumnezeu și cum Îl întâmpină pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi to…

2019-02-22 15:45:37

Cum ar trebui să discernem glasul lui Dumnezeu? Cum putem confirma că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus reîntors?

Versete din Biblie pentru referințe: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevăru…

Pilda celor 10 fecioare 2020-01-24 05:15:14

Care sunt diferențele dintre cuvintele oamenilor folosiți de Dumnezeu de-a lungul epocilor, care se conformează adevărului, și cuvintele lui Dumnezeu Însuși?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu: Adevărul este cel mai real aforism al vieții și cel mai înalt dintre aforismele omenirii. Deoarece este cerința pe care o are Dumnezeu de la om și este lucrarea săvârșită personal d…

2020-01-24 05:16:52

Care sunt diferențele dintre cuvintele lui Dumnezeu transmise de profeți în Epoca Legii și cuvintele exprimate de Dumnezeu întrupat?

În Epoca Harului, Isus a grăit de asemenea mult și a făcut multe lucrări. Cum a fost El diferit față de Isaia? Cum a fost El diferit față de Daniel?

2019-10-10 06:07:46

Cum Se va arăta Domnul și cum va lucra cu adevărat când Se întoarce?

Versete din Biblie pentru referințe: „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins …

2019-04-02 15:16:41

Cum ar trebui să rămânem treji și să așteptăm pentru a fi capabili să întâmpinăm arătarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!” (Matei 7:7).  „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). „Iată, Eu s…

2019-04-02 15:29:06

Când Domnul Se întoarce, este o certitudine că El Se va arăta în cadrul lumii religioase? A rămâne într-o biserică poate să însemne a fi capabili să-L întâmpinăm pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe: „Oare nu este scris: «Casa Mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate neamurile.»? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!” (Marcu 11:17). „Poporul acesta Mă cinsteşte…

2019-04-02 15:35:53

Prin respectarea Bibliei, putem să urmăm pașii Domnului și să-I întâmpinăm venirea?

Versete din Biblie pentru referințe: „Iar Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe Care L-a trimis El. Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar tocmai acestea …

2019-04-02 15:38:37

Putem să-L întâmpinăm pe Domnul păzindu-ne orbește de falșii Hristoși și refuzând să căutăm și să cercetăm arătarea și lucrarea Domnului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2-3). „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!” (Matei 5:3). „Ferice de cei flămânzi ş…

2019-04-02 15:43:00

Cum putem stabili că, într-adevăr, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, că Domnul S-a arătat pentru a lucra?

Versete din Biblie pentru referințe: „Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” …

2019-04-02 15:47:06

Cum sunt fecioarele nesăbuite demascate și eliminate, fiind eventual supuse dezastrului?

Versete din Biblie pentru referințe: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, iar cine nu adună cu Mine, risipeşte” (Luca 11:23). „El Îşi are în mână furca de treierat; Îşi va curăţi aria de treierat şi Îşi va strânge…

2019-02-22 15:32:03

Ce sunt fecioarele înțelepte cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe: „Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. […] dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi …

2019-02-22 15:35:52

Ce sunt fecioarele nesăbuite cu adevărat?

Versete din Biblie pentru referințe: „Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nesăbuite […] Cele nesăbuite nu şi-…

2019-02-22 15:40:58

Cum aud fecioarele înțelepte glasul lui Dumnezeu și cum Îl întâmpină pe Domnul?

Versete din Biblie pentru referințe: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi to…

2019-02-22 15:45:37