Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 218 | „Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului”

august 13, 2020

Lucrarea pe care o gestionez de mii de ani este descoperită în întregime omului doar în vremurile din urmă. Doar acum am revelat omului întregul mister al gestionării Mele. Omul cunoaște scopul lucrării Mele și, mai mult, a obținut o înțelegere a tuturor tainelor Mele. Și i-am spus omului totul despre destinația care îl privește. Am descoperit deja omului toate misterele Mele care au fost ascunse timp de peste 5900 de ani. Cine este Iahve? Cine este Mesia? Cine este Isus? Ar trebui să știți toate acestea. Lucrarea Mea se întoarce asupra acestor nume. Ați înțeles acest lucru? Cum ar trebui să fie proclamat numele Meu cel sfânt? Cum ar trebui să se răspândească numele Meu la oricare din neamurile care M-au chemat prin oricare din numele Mele? Lucrarea Mea este deja în curs de extindere și voi răspândi plinătatea acesteia în toate neamurile. Întrucât lucrarea Mea a fost săvârșită în voi, vă voi lovi la fel cum Iahve a lovit în Israel pe păstorii casei lui David, făcându-vă să vă răspândiți în mijlocul fiecărui neam. Căci, în zilele de pe urmă, voi zdrobi toate neamurile și voi face ca poporul lor să fie împărțit din nou. Când Mă voi întoarce din nou, neamurile vor fi fost deja răspândite de-a lungul granițelor stabilite de flăcările Mele. În acel moment, Mă voi arăta din nou umanității ca soarele arzător, arătându-Mă deschis în chipul Celui Sfânt pe care ei nu L-au văzut niciodată, umblând printre multitudinea de neamuri, așa cum Eu, Iahve, am umblat odată printre triburile evreiești. De atunci, voi conduce umanitatea în viața lor pe pământ. Acolo vor vedea cu siguranță gloria Mea și vor vedea cu siguranță un stâlp de nori în aer care să îi ghideze în viețile lor, pentru că Îmi voi face apariția în locuri sfinte. Omul va vedea ziua Mea de dreptate și, de asemenea, manifestarea Mea glorioasă. Acest lucru se va întâmpla când voi împărăți pe tot pământul și voi aduce pe mulți dintre fiii Mei în slavă. Peste tot pe pământ, oamenii se vor închina și cortul Meu va fi ridicat cu hotărâre în mijlocul umanității, pe stânca lucrării pe care o îndeplinesc astăzi. De asemenea, oamenii Îmi vor sluji în templu. Voi zdrobi în bucăți și voi reface din nou altarul acoperit cu lucruri murdare și detestabile. Miei și viței nou-născuți vor fi adunați pe altarul sfânt. Voi distruge templul de astăzi și voi construi unul nou. Templul care stă acum, plin de oameni detestabili, se va prăbuși, iar cel pe care-l construiesc va fi umplut de slujitori loiali Mie. Ei se vor ridica din nou și Îmi vor sluji de dragul gloriei templului Meu. Veți vedea cu siguranță ziua în care voi fi slăvit, și veți vedea, de asemenea, cu siguranță ziua în care voi distruge templul și voi zidi unul nou. De asemenea, veți vedea cu siguranță ziua venirii cortului Meu în lumea oamenilor. Așa cum voi nimici templul, astfel voi aduce cortul Meu în lumea oamenilor; va fi la fel ca atunci când oamenii Mă vor vedea coborând. După ce voi zdrobi toate neamurile, le voi aduna din nou, clădind de atunci templul Meu și așezând altarul Meu, ca toți să-Mi aducă jertfe, să Mă slujească în templul Meu și să se dedice cu credință pe ei înșiși lucrării Mele printre neamuri. Ei vor fi asemenea lui Israel în ziua de azi, împodobiți în haină preoțească și cu coroană, purtând gloria Mea, Iahve, în mijlocul lor, și măreția Mea plutește peste ei și rămâne cu ei. Lucrarea Mea între neamuri va fi realizată în același fel. Așa cum a fost lucrarea Mea în Israel, așa va fi și lucrarea Mea între neamuri, pentru că voi extinde lucrarea Mea în Israel și o voi răspândi printre neamuri.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Cortul lui Dumnezeu a venit în lume

Când El Se va-ntoarce, orice popor va fi împărțit de hotare fixate de-ale Lui flăcări arzânde. El va apărea ca soarele încins, drept Cel Sfânt. Va păși printre popoare precum Iahve în triburile iudee. C-un stâlp de nori viața oamenilor, va ghida. Ei slava Lui vor vedea, căci pe tărâmuri sfinte Dumnezeu apare. Vor vedea ziua dreptății și-arătarea Sa, când domnește pe pământ și-Și aduce fiii în slavă.

Oamenii se vor închina, cortul Său va fi printre ei, înălțat pe stânca lucrării, pe care-o face azi. Dumnezeu va zdrobi altarul de noroi și va face altul nou. Oamenii-L vor sluji în templu, iar mieii, vițeii pe altar vor fi. Ziua când Dumnezeu va primi glorie o veți vedea, când El templul-L va dărâma și-unul nou va ridica. Veți vedea cortul Său coborând pe pământ, precum oamenii pe Dumnezeu Îl vor vedea coborând.

După ce va zdrobi națiunile, Dumnezeu le va strânge din nou. Templul Și-l va ridica, un altar va așeza, ca toți s-aducă jertfe și să-I slujească, să se dedice lucrării Sale în națiunile neamurilor. Vor fi precum israeliții de azi, purtându-și robele și coroanele preoțești, având între ei slava și măreția lui Dumnezeu.

Oamenii se vor închina, cortul Său va fi printre ei, înălțat pe stânca lucrării, pe care-o face azi. Dumnezeu va zdrobi altarul de noroi și va face altul nou. Oamenii-L vor sluji în templu, iar mieii, vițeii pe altar vor fi. Ziua când Dumnezeu va primi glorie o veți vedea, când El templul îl va dărâma și-unul nou va ridica. Veți vedea cortul Său coborând pe pământ, precum oamenii pe Dumnezeu Îl vor vedea coborând.

Dumnezeu va lucra la fel printre neamuri cum a făcut în țara lui Israel. Căci Își va extinde lucrarea-n Israel și o va răspândi în națiunile neamurilor.

Oamenii se vor închina, cortul Său va fi printre ei, înălțat pe stânca lucrării, pe care-o face azi. Dumnezeu va zdrobi altarul de noroi și va face altul nou. Oamenii-L vor sluji în templu, iar mieii, vițeii pe altar vor fi. Ziua când Dumnezeu va primi glorie o veți vedea, când El templul îl va dărâma și-unul nou va ridica. Veți vedea cortul Său coborând pe pământ, precum oamenii pe Dumnezeu Îl vor vedea coborând.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare