Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 365 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers: Capitolul 10”

august 30, 2020

Pe pământ, toate tipurile de duhuri rele sunt mereu în căutarea unui loc unde să se odihnească, căutând neîncetat cadavrele oamenilor pentru a le mânca. Oamenii Mei! Trebuie să rămâneți sub grija și protecția Mea. Să nu vă comportați niciodată cu desfrânare! Să nu vă comportați niciodată în mod nesăbuit! Ci, oferă-ţi loialitatea casei Mele și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului. În niciun caz nu trebuie să te comporți ca în trecut, făcând un lucru în fața Mea și un alt lucru pe la spatele Meu – așa ești deja dincolo de orice mântuire. Cu siguranță că am rostit mai mult decât suficiente cuvinte precum acestea, nu-i așa? I-am reamintit în mod repetat omului tocmai din cauza vechii sale naturi, care este incorigibilă. Nu vă plictisiți! Tot ceea ce spun este pentru a vă asigura destinul! Ceea ce îi trebuie Satanei este exact un loc scârbos și mizerabil; cu cât sunteți mai imposibil de salvat și mai desfrânați, refuzând să vă supuneți restricțiilor, cu atât mai mult duhurile necurate vor profita de orice oportunitate de a se infiltra. Odată ce ați ajuns în acest punct critic, loialitatea voastră va fi doar pălăvrăgeală inutilă, fără realitate, iar hotărârea voastră va fi devorată de spirite rele, pentru a fi transformată în neascultare sau șiretlicuri ale Satanei și utilizată pentru a-Mi deranja lucrarea. Atunci vă voi lovi de moarte oricând și oriunde doresc. Nimeni nu cunoaște gravitatea acestei situații; toți consideră ceea ce aud ca fiind vorbe goale și nu își iau deloc măsuri de precauție. Eu nu Îmi amintesc ce a fost făcut în trecut. Tu tot te aștepți ca Eu să fiu indulgent față de tine uitând încă o dată? Deși omenirea Mi s-a opus, nu o să-i reproșez aceasta, căci statura omului este prea mică și, astfel, nu am cerințe mari de la el. Tot ceea ce cer este ca el să nu se risipească și să se supună constrângerilor. Cu siguranță, nu vă este imposibil să îndepliniți această singură condiție? Majoritatea oamenilor se așteaptă ca Eu să le dezvălui și mai multe taine cu care să își bucure ochii. Și totuși, dacă ai ajunge să înțelegi toate tainele cerului, ce ai putea face cu acele cunoștințe? M-ai iubi mai mult? Ți-ar spori iubirea pentru mine? Eu nu subestimez omul, nici nu ajung cu ușurință la un verdict în privința lui. Dacă nu ar fi acestea circumstanțele actuale ale omului, nu aș încorona oamenii cu ușurință cu aceste etichete. Gândiți-vă la trecut: au existat dăți când v-am defăimat? Dăți când v-am subestimat? Dăți când v-am privit fără a lua în seamă circumstanțele voastre actuale? Dăți în care ceea ce spun nu v-a umplut inimile și gurile cu convingere? Dăți când am vorbit fără a atinge o coardă sensibilă din voi? Care dintre voi Mi-a citit cuvintele fără frică și fără să tremure, profund temător că îl voi lovi și arunca în Adânc? Cine nu îndură încercarea din cuvintele Mele? În cuvintele Mele stă autoritatea, dar aceasta nu este pentru a-l judeca superficial pe om; ci, luând în seamă circumstanțele actuale ale omului, demonstrez constant omului semnificația care există în cuvintele Mele. De fapt, este cineva capabil de a-Mi recunoaște măreția omnipotentă din cuvintele Mele? Există cineva care poate primi în el însuși cel mai curat aur din care sunt făcute cuvintele Mele? Atât de multe cuvinte am rostit, dar le-a prețuit vreodată cineva?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Oferă-ți loialitatea în casa lui Dumnezeu

Pe pământ, tot felul de duhuri rele dau târcoale neîncetat caută un loc de odihnă și trupuri umane de devorat. Orice-ar fi, nu trebuie să te comporți ca în trecut, să faci un lucru-n fața Mea, și-n spatele Meu, altceva. Nu vei fi mântuit, de te comporți așa. Oare nu ți-am spus aceste cuvinte-ndeajuns? Poporul Meu! Rămâi sub grija și protecția Mea! Poporul Meu! Nu fi nechibzuit, nu te desfrâna! Poporul Meu! Loialitatea să-ți oferi în casa Mea! Ale diavolului viclenii, doar prin loialitate le poți refuza! Poporul Meu! Poporul Meu!

Pentru că însăși natura omului e-ncorigibilă, v-am reamintit pentru binele vostru de multe ori. Tot ce spun e ca destinul vostru să-l asigur. Satana vrea doar un loc infect și respingător. Cu atât mai puțin vei fi răscumpărat, cu cât mai mult ești desfrânat, cu cât mai puțin ești moderat, cu-atât mai mult duhuri necurate te vor invada. Odată ce sunteți în această poziție, loialitatea voastră va deveni vorbe goale, va deveni vorbe goale, determinarea voastră va fi înghițită de demoni și de-uneltirile Satanei schimbată-n neascultare. Veți perturba lucrarea Mea și vă voi pedepsi cu moartea. Dar nimănui nu-i pasă, deși situația-i atât de gravă. Poporul Meu! Rămâi sub grija și protecția Mea! Poporul Meu! Nu deveni nechibzuit și desfrânat! Poporul Meu! Loialitatea să-ți oferi în casa Mea! Ale diavolului viclenii, doar prin loialitate le poți refuza!

Nu-mi voi aminti ce-a fost făcut, dar oare ai să aștepți să fiu îngăduitor cu tine și apoi din nou să te iert? Deși omul Mi s-a opus de atâtea ori, Eu pică nu îi port, pentru că statura omului e mică, Eu astfel, nu pretind prea mult. Tot ceea ce Eu vă cer este să vă lăsați constrânși și să nu vă disipați nicicând. Oare-i mai presus de voi să vă supuneți?

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare