Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Dezvăluirea corupției omului | Fragment 317

septembrie 15, 2020

Omul a trăit sub vălul influenței întunericului, a fost ținut în robie de influența Satanei fără nicio scăpare. Iar firea omului devine tot mai coruptă, după ce a fost supusă lucrării Satanei. S-ar putea spune că omul a trăit dintotdeauna cu firea coruptă satanică, incapabil să-L iubească pe Dumnezeu cu adevărat. În această situație, dacă omul dorește să-L iubească pe Dumnezeu, trebuie să se dezbrace de fățărnicie, importanță de sine, trufie, vanitate și altele asemenea, toate acestea aparținând firii Satanei. În caz contrar, iubirea omului este o iubire impură, este o iubire a Satanei, și una care sigur nu poate primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni nu este cu adevărat capabil să-L iubească pe Dumnezeu fără a fi imediat desăvârșit, pedepsit, frânt, emondat, disciplinat, mustrat sau purificat de Duhul Sfânt. Dacă spui că o parte din firea ta Îl reprezintă pe Dumnezeu și, prin urmare, ești capabil să-L iubești pe Dumnezeu cu adevărat, atunci vorbește aroganța din tine și ești ridicol. Iar astfel de oameni reprezintă arhanghelul! Natura înnăscută a omului nu este capabilă de la sine să-L reprezinte direct pe Dumnezeu. Omul trebuie să se lepede de natura sa înnăscută prin desăvârșirea lui Dumnezeu, iar apoi, traiul său poate fi binecuvântat de Dumnezeu doar dacă respectă și împlinește voia lui Dumnezeu și, de asemenea, dacă se supune lucrării Duhului Sfânt. Nicio persoană care trăiește în trup nu Îl poate reprezenta nemijlocit pe Dumnezeu, decât dacă este folosit de Duhul Sfânt. Cu toate acestea, nici chiar despre o astfel de persoană, cu firea și traiul său, nu se poate spune că Îl reprezintă pe deplin pe Dumnezeu; se poate spune doar că traiul său este îndrumat de Duhul Sfânt. Firea unui astfel de om nu Îl poate reprezenta pe Dumnezeu.

Cu toate că firea omului este hotărâtă dinainte de Dumnezeu – acest lucru este dincolo de orice îndoială și poate fi considerat un lucru incontestabil – ea a fost prelucrată de Satana. Drept urmare, întreaga fire a omului reprezintă firea Satanei. Omul ar putea spune că Dumnezeu îndeplinește lucrurile pur și simplu, prin intermediul firii și că și el se comportă în acest fel, că și el are acest tip de caracter, așadar, spune el, această fire Îl reprezintă pe Dumnezeu. Ce fel de om este acesta? Poate, cumva, firea coruptă de Satana să-L reprezinte pe Dumnezeu? Acel ce spune că firea sa Îl reprezintă pe Dumnezeu, Îl blasfemiază pe Dumnezeu și aduce o insultă Duhului Sfânt! Din perspectiva felului în care lucrează Duhul Sfânt, lucrarea pe care Dumnezeu o întreprinde pe pământ vizează doar să cucerească. Acesta este motivul pentru care o mare parte din firea omului coruptă de Satana nu a fost curățată încă și motivul pentru care omul își duce încă traiul după chipul Satanei. Este bunătatea omului și reprezintă acțiunile sale pământești sau, mai precis, reprezintă pe Satana și nu Îl poate reprezenta sub niciun chip pe Dumnezeu. Chiar dacă un om Îl iubește deja pe Dumnezeu în măsura în care traiul său poate fi un fel de rai pe pământ, acesta poate, totuși, grăi astfel: „Vai, Doamne! Nu Te pot iubi îndeajuns” și, chiar dacă a atins cea mai înaltă sferă, tot nu se poate spune că trăiește ca Dumnezeu sau că Îl reprezintă pe Dumnezeu, întrucât esența omului este diferită de cea a lui Dumnezeu. Omul nu poate trăi vreodată ca Dumnezeu și, cu atât mai puțin, nu poate deveni Dumnezeu. Traiul pe care Duhul Sfânt l-a stabilit pentru om este în acord doar cu ceea ce Dumnezeu îi cere omului.

Toate faptele Satanei se manifestă în om. Toate faptele omului sunt manifestări ale Satanei, neputându-L reprezenta, prin urmare, pe Dumnezeu. Omul este întruchiparea Satanei, iar firea omului este incapabilă să reprezinte firea lui Dumnezeu. Unii oameni au un caracter bun; Dumnezeu poate lucra prin caracterul unor astfel de persoane, iar lucrurile pe care aceștia le înfăptuiesc sunt îndrumate de Duhul Sfânt. Cu toate acestea, firea lor este incapabilă de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu o face asupra lor reprezintă doar lucrul cu și extinderea asupra a ceea ce există deja în interiorul lor. Fie vorba de profeți sau de oamenii folosiți de Dumnezeu în vremurile trecute, nimeni nu Îl poate reprezenta nemijlocit. Toți oamenii ajung să-L iubească pe Dumnezeu doar forțați fiind de împrejurări și nimeni nu se străduiește să coopereze în baza voinței proprii. Ce sunt lucrurile pozitive? Tot ceea ce vine direct de la Dumnezeu este pozitiv. Firea omului a fost, totuși, prelucrată de Satana și nu Îl poate reprezenta pe Dumnezeu. Doar Dumnezeul întrupat – iubirea Sa, voința Sa de a suferi, dreptatea, supunerea, smerenia și tăcerea Sa – toate acestea Îl reprezintă nemijlocit pe Dumnezeu. Aceasta pentru că, atunci când El a venit, era lipsit de natura întinată de păcat, și venea direct de la Dumnezeu, fără să fi fost prelucrat de Satana. Isus are doar forma trupului păcătos și nu reprezintă păcatul; prin urmare, acțiunile, faptele și vorbele Sale de până înaintea îndeplinirii lucrării Sale prin crucificare (inclusiv cele din momentul crucificării Sale) Îl reprezintă toate nemijlocit pe Dumnezeu. Exemplul lui Isus este suficient pentru a arăta că niciun om a cărui natură este întinată de păcat nu Îl poate reprezenta pe Dumnezeu și că păcatul omului îl reprezintă pe Satana. Cu alte cuvinte, păcatul nu Îl reprezintă pe Dumnezeu și Dumnezeu este fără de păcat. Chiar și lucrarea pe care Duhul Sfânt o face asupra omului poate fi considerată doar condusă de Duhul Sfânt și nu se poate spune că a fost îndeplinită de om în numele lui Dumnezeu. În ceea ce-l privește pe om, însă, nici păcatele sale și nici firea sa nu Îl reprezintă pe Dumnezeu. Din perspectiva lucrării făcute de Duhul Sfânt asupra omului încă din negura timpului și până astăzi, cea mai mare parte a fost făcută de Duhul Sfânt. Datorită acesteia omul are ceea ce trăiește. Totuși, acest lucru este doar unilateral și foarte puțini pot trăi în adevăr după ce Duhul Sfânt s-a ocupat de ei și i-a disciplinat. Cu alte cuvinte, este prezentă doar lucrarea Duhului Sfânt, în vreme ce conlucrarea omului lipsește. Este limpede acum? Așa stând lucrurile, ce ar trebui să faci pentru a-ți da silința în a colabora cu El, în timp ce Duhul Sfânt lucrează și, astfel, să-ți îndeplinești datoria?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger