Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

LECTURI
Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Categorii

recital-daily-words-of-God-passages
Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu
Recital-latest-expression
Cuvântări ale lui Dumnezeu Atotputernic (Calea cunoașterii lui Dumnezeu)
Cuvinte Clasice De La Dumnezeu (fragmente)
Cuvinte clasice de la Dumnezeu (fragmente)

Atunci când Fulgerul iese de la Răsărit – care este, de asemenea, tocmai momentul în care Eu încep să vorbesc – în momentul ivirii Fulgerului, întreaga sferă cerească este iluminată și toate stelele încep să se transforme. Arată ca și cum întreaga rasă umană este supusă unei curățiri și sortări corespunzătoare. Sub strălucirea acestei raze de lumină de la Răsărit, întreaga omenire este dezvăluită în forma sa originală, cu ochii uimiți, blocată în confuzie; cu atât mai puțin încă este ea capabilă să-și ascundă trăsăturile urâte. Din nou, oamenii sunt ca animalele care fug de lumina Mea pentru a se refugia în peșterile din munte; totuși, niciunul dintre ei nu poate fi șters din lumina Mea. Toate ființele umane sunt uluite, toate așteaptă, toate privesc. Odată cu ivirea luminii Mele, toți se bucură de ziua în care s-au născut și, de asemenea, toți blestemă ziua în care s-au născut. Emoțiile conflictuale sunt imposibil de articulat; lacrimi de auto-pedepsire formează râuri și sunt purtate pe șuvoiul larg, dispărute fără urmă, într-o clipă. Încă o dată, ziua Mea se strânge aproape de rasa umană, trezind-o încă o dată, oferind umanității un punct din care să facă un nou început. Inima Mea bate și, urmând ritmurile bătăii inimii Mele, munții saltă de bucurie, apele dansează de bucurie, iar valurile, bat, ținând ritmul, pe recifele stâncoase. Este greu să exprim ce este în inima Mea. Vreau ca toate lucrurile necurate să ardă, până la cenușă, sub privirea Mea, vreau ca toți fiii neascultării să dispară din fața ochilor Mei, să nu mai continue niciodată să existe. Nu numai că am făcut un nou început în sălașul marelui balaur roșu, dar, de asemenea, am început o nouă lucrare în univers. Curând, împărățiile pământului vor deveni Împărăția Mea; curând, împărățiile pământului vor înceta pentru totdeauna să existe din cauza Împărăției Mele, pentru că am obținut deja victoria, pentru că M-am întors triumfător. Marele balaur roșu a epuizat toate mijloacele imaginabile pentru a perturba planul Meu, sperând să șteargă lucrarea Mea de pe pământ, dar oare pot să Mă demoralizez din cauza stratagemelor sale înșelătoare? Pot Eu fi speriat de amenințările lui, ca să-Mi pierd încrederea? Nu a existat niciodată o singură ființă nici în cer, nici pe pământ, pe care să n-o țin în palma mâinii Mele; cu cât este mai adevărat acest lucru despre marele balaur roșu, acest dispozitiv care slujește ca un contrast pentru Mine? Nu este, de asemenea, un obiect care să fie manipulat cu mâinile Mele?

La momentul întrupării Mele în lumea umană, omenirea a ajuns, fără să știe, în această zi cu ajutorul mâinii Mele îndrumătoare; a ajuns, fără să știe, să Mă cunoască. Dar, în ceea ce privește modul de a merge pe cărarea care stă înainte, nimeni nu are nicio bănuială, nimeni nu este conștient și, încă mai puțin, are cineva un indiciu cu privire la direcția în care acea cărare îl va duce. Numai cu Atotputernicul, care veghează peste el, va putea cineva să parcurgă cărarea până la capăt; numai călăuzit de Fulgerul de la Răsărit, oricine va putea să treacă peste pragul care duce la Împărăția Mea. În rândul oamenilor, nu a fost niciodată cineva care a văzut fața Mea, cineva care a văzut Fulgerul de la Răsărit. Cu cât mai puțin este cineva care a auzit glasul care izvorăște din tronul Meu? De fapt, din zilele străvechi, nicio ființă umană nu a venit direct în contact cu persoana Mea; doar astăzi, când Eu am venit în lume, oamenii au o șansă să Mă vadă. Dar, chiar și acum, oamenii încă nu Mă cunosc, așa cum ei privesc doar spre fața Mea și aud doar glasul Meu, dar fără să înțeleagă ce vreau să spun. Toate ființele umane sunt astfel. Fiind unul dintre popoarele Mele, nu simțiți mândrie profundă când Îmi vedeți fața? Și nu simțiți rușine abjectă pentru că nu Mă cunoașteți? Eu umblu printre oameni și trăiesc printre oameni, pentru că am devenit trup și am venit în lumea umană. Scopul Meu nu este numai de a permite umanității să privească spre trupul Meu; mai important, este de a permite umanității să Mă cunoască. În plus, prin trupul Meu întrupat, voi osândi umanitatea pentru păcatele sale. Prin trupul Meu întrupat, voi învinge marele balaur roșu și voi distruge bârlogul lui.

Deși ființele umane, care populează pământul, sunt la fel de numeroase ca și stelele, Eu le cunosc pe toate la fel de clar cum văd palma propriei Mele mâini. Și, deși ființele umane care „Mă iubesc” sunt, de asemenea, la fel de nenumărate ca și nisipurile mării, doar câțiva sunt aleși de către Mine: doar aceia care caută lumina strălucitoare, care sunt osebiți de cei care Mă „iubesc”. Nu-l supraestimez pe om, nici nu-l subestimez; mai degrabă, fac cereri omului potrivit cu atributele sale naturale și, astfel, ceea ce Eu cer este genul de om care Mă caută sincer – asta pentru a-Mi atinge scopul în alegerea oamenilor. Există, în munți, fiare sălbatice fără număr, dar toate, înaintea Mea, sunt la fel de blânde ca oile; taine de neînțeles se află sub ocean, dar ele Mi se prezintă la fel de clar ca toate lucrurile de pe fața pământului; în sfera cerească de sus sunt tărâmuri pe care omul nu le poate niciodată atinge, totuși, Eu mă plimb, în mod liber, pe acele tărâmuri inaccesibile. Omul nu M-a recunoscut niciodată în lumină, ci M-a văzut doar în lumea întunericului. Nu vă aflați, astăzi, exact în aceeași situație? În punctul culminant al turbării marelui balaur roșu, Eu am pus, în mod oficial, trupul să-Mi facă lucrarea. Atunci când marele balaur roșu și-a dezvăluit, pentru prima dată, forma adevărată, Eu am fost martor pentru numele Meu. Când M-am plimbat pe drumurile omenirii, nicio ființă, nicio persoană nu a fost trezită brusc și, astfel, atunci când Eu am fost întrupat în lumea umană, nimeni nu a știut asta. Dar când, în trupul Meu întrupat, am început să-Mi asum lucrarea, atunci umanitatea s-a trezit, a fost trezită brusc din visele sale de glasul Meu tunător și, din acest moment, a început viața sub îndrumarea Mea. În rândul poporului Meu, am început, încă o dată, o lucrare nouă. După ce am spus că lucrarea Mea pe pământ nu este finalizată, acest lucru este suficient pentru a dovedi că acei oameni, despre care am vorbit anterior, nu sunt cei pe care i-am perceput Eu Însumi ca fiind trebuincioși, dar, totuși, Eu încă îi număr pe cei aleși din acest popor. Prin asta devine evident că Eu fac acest lucru nu doar pentru a permite poporului Meu să-L cunoască pe Dumnezeul întrupat, dar și pentru a-Mi curăți poporul. Din cauza severității decretelor Mele administrative, majoritatea oamenilor sunt încă în pericolul de a fi eliminați de către Mine. Dacă nu faceți toate eforturile pentru a vă ocupa de voi înșivă, pentru a vă supune propriul vostru corp, dacă nu faceți asta, cu siguranță veți deveni un obiect pe care Eu îl disprețuiesc și îl resping, ca să fie aruncat în iad, așa cum Pavel a primit mustrare direct din mâinile Mele, din care nu era nicio scăpare. Ați descoperit, poate, ceva în cuvintele Mele? Ca și înainte, intenția Mea încă este să curățesc biserica, să continui purificarea oamenilor de care am nevoie, pentru că Eu sunt Dumnezeu Însuși, care este cu totul sfânt și neprihănit. Voi face ca templul Meu să nu fie doar irizat de culorile curcubeului, ci și curat și fără pată, cu un interior care să se potrivească cu exteriorul. În prezența Mea, ar trebui să vă gândiți fiecare și cu toții la ceea ce ați făcut în trecut și să hotărâți dacă, astăzi, Îmi puteți da satisfacție deplină în inima Mea.

Nu numai că omul nu Mă cunoaște în trupul Meu; chiar mai rău, el nu a reușit să-și înțeleagă propriul sine care locuiește într-un corp trupesc. Câți ani au fost și, în tot acest timp, ființele umane M-au înșelat, tratându-Mă ca pe un oaspete din afară? De câte ori M-au închis în afara ușii casei lor? De câte ori, stând înaintea Mea, nu Mi-au dat nicio atenție? De câte ori s-au lepădat de Mine, în mijlocul altor oameni? De câte ori M-au lepădat în fața diavolului? Și de câte ori M-au atacat cu gurile lor cicălitoare? Cu toate acestea, Eu nu țin cont de slăbiciunile omului și nici nu cer dinte pentru dinte, din cauza neascultării sale. Tot ce fac este să aplic medicamente bolilor sale, pentru a vindeca bolile sale incurabile, întorcându-l astfel la sănătate, astfel încât să ajungă, în cele din urmă, să Mă cunoască. Oare nu tot ce am făcut a fost de dragul supraviețuirii umanității, de dragul de a-i da o șansă la viață? De multe ori, Eu am venit în lumea oamenilor, dar oamenii nu Mi-au dat nicio atenție, deoarece Eu am venit în propria Mea persoană în lume. În schimb, fiecare și-a văzut de propriile treburi, căutând o ieșire pentru sine însuși. Puțini știu despre faptul că absolut fiecare drum de sub Ceruri iese din mâinile Mele! Puțin știu despre faptul că absolut fiecare lucru de sub Ceruri este supus ordonării Mele! Care dintre voi îndrăznește să găzduiască resentimente în inima lui? Care dintre voi îndrăznește, cu ușurință, să ajungă la o înțelegere? Eu doar Mi-am văzut, în tăcere, de lucrarea Mea în mijlocul umanității, asta-i tot. Dacă, în timpul întrupării Mele, nu M-aș fi îngrijit de fragilitatea omului, atunci toată umanitatea, doar datorită întrupării Mele, ar fi fost înspăimântată cumplit și, prin urmare, ar fi căzut în Infern. Doar pentru că M-am umilit și M-am ascuns, umanitatea a scăpat de catastrofă, s-a eliberat de mustrarea Mea și, în acest fel, a ajuns până astăzi. Ținând seama de cât de greu a fost să ajungeți până astăzi, nu ar trebui să prețuiți, cu atât mai mult, ziua de mâine care urmează să vină?

8 martie 1992

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:A patra cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a cincea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a şasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a şaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a noua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: A zecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a treisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a paisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a șaptesprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:Cea de-a optsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A nouăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:Cea de-a douăzecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și una cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a douăzeci și doua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și șasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăzeci și șaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a două zeci și opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și noua cuvântare Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa Modul religios de slujire trebuie interzis În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți Păcătoșii trebuie pedepsiți Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui Cum să cunoşti realitatea Poruncile noii epoci Împărăția Milenară a sosit Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit” Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui Ai revenit la viață? Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu Cele două întrupări încheie semnificația întrupării ​ Oare există Treimea? Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea întâi Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a doua Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a treia Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un om adevărat Ce știi despre credință? Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului Lucrarea în Epoca Legii Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Răscumpărării Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea întâi Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea a doua Referitor la apelative și identitate Partea Întâi Referitor la apelative și identitate Partea a doua Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu? Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului Dumnezeu este Domnul întregii creații Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea întâi Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea a doua Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea întâi Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea a doua Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea întâi Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea a doua Esența trupului locuit de Dumnezeu Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea Întâi Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea a doua Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea întâi Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea a doua Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea întâi Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea a doua Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu? Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta Cui îi ești credincios? Trei avertismente Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre Dumnezeu este sursa vieții omului Suspinul Celui Atotputernic Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare? Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers Cea de-a șaisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers Cea de-a unsprezecea cuvântare Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea a doua Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea întâi Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu Despre Biblie (2) (Fragmente) Despre Biblie (3) Taina întrupării (1) Partea Întâi Despre Biblie (1) Taina întrupării (1) Partea a doua Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3) Partea a doua Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3) Partea Întâi Ce perspectivă trebuie să aibă credincioșii Taina întrupării (2) Taina întrupării (4) Partea Întâi Taina întrupării (4) Partea a doua Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii? Lucrarea și intrarea (1) Lucrarea și intrarea (7) Lucrarea și intrarea (10) Lucrarea și intrarea (3) Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu Despre destinație Lucrarea și intrarea (2) (Fragmente) Lucrarea și intrarea (5) (Fragmente) Lucrare și intrarea (4) (Fragmente) Lucrarea și intrarea (6) (Fragmente) Oare cei care nu învață și nu știu nimic nu sunt fiare? Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul Fărădelegile îl vor conduce pe om în iad Lucrarea și intrarea (8) (Fragmente) Viziunea lucrării lui Dumnezeu (1) Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (2) Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1) Lucrarea și intrarea (9) Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 15 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 23 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 24 Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers Capitolul 25

0rezultat(e) de căutare

LECTURI