Fragment 230 | „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers: Capitolul 18”

Toate cuvintele lui Dumnezeu conțin o parte din firea Lui. Firea lui Dumnezeu nu poate fi exprimată pe deplin în cuvinte, ceea ce este suficient pentru a arăta câtă bogăție există în El. Ceea ce oamenii pot vedea și atinge este, până la urmă, limitat, la fel cum este și capacitatea oamenilor. Deși cuvintele lui Dumnezeu sunt clare, oamenii nu sunt în stare să le înțeleagă pe deplin. Luați aceste cuvinte de exemplu: „Într-o străfulgerare, fiecare animal este dezvăluit în adevărata sa formă. Tot așa, iluminate de lumina Mea, ființele umane și-au recăpătat sfințenia pe care o aveau odinioară. O, fie ca lumea coruptă a trecutului să se fi răsturnat în sfârșit în apa murdară și, scufundându-se sub suprafață, să se fi dizolvat în noroi!” Toate cuvintele lui Dumnezeu conțin ființa Lui și, deși toți oamenii sunt conștienți de aceste cuvinte, nici măcar unul nu le-a cunoscut niciodată semnificația. În ochii lui Dumnezeu, toți cei care I se împotrivesc sunt dușmanii Săi, adică cei care aparțin duhurilor rele sunt animale. Din asta se poate observa adevărata stare a bisericii. Toți oamenii sunt iluminați de cuvintele lui Dumnezeu și, în această lumină, se cercetează pe ei înșiși fără a fi supuși prelegerilor, mustrării sau alungării directe de către alții, fără a fi supuși altor modalități umane de a face lucrurile și fără ca alții să le atragă atenția asupra lucrurilor. Din „perspectiva microscopică”, ei văd foarte clar câtă boală există, într-adevăr, înlăuntrul lor. În cuvintele lui Dumnezeu, orice fel de spirit este clasificat și revelat în forma sa originară. Spiritele îngerilor devin mai iluminate și mai luminate, de unde și cuvintele lui Dumnezeu: „Ființele umane și-au recăpătat sfințenia pe care o aveau odinioară.” Aceste cuvinte se bazează pe rezultatul final obținut de Dumnezeu. Desigur, deocamdată, acest rezultat nu poate fi obținut pe deplin – este doar o anticipare prin care se poate vedea voia lui Dumnezeu. Aceste cuvinte sunt suficiente pentru a arăta că un număr mare de oameni se va nărui în cuvintele lui Dumnezeu și va fi învins în procesul treptat de sanctificare a tuturor oamenilor. Aici, „s-a dizolvat în noroi” nu contrazice distrugerea lumii de către Dumnezeu cu foc, iar „străfulgerare” se referă la mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu Își va dezlănțui grozava Sa mânie, întreaga lume va experimenta tot felul de dezastre ca rezultat, precum un vulcan care erupe. Stând la înălțime în cer, se poate vedea că, pe pământ, tot felul de calamități se apropie de întreaga omenire, tot mai mult cu fiecare zi. Privind de sus în jos, pământul prezintă o varietate de scene precum cele care preced un cutremur. Focul lichid năvălește necontenit, lava curge liber, munții se mută și o lumină rece strălucește peste toate. Întreaga lume s-a scufundat în foc. Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia și este timpul judecății Sale. Toți cei care sunt din carne și sânge vor fi incapabili să scape. Astfel, războaiele dintre țări și conflictele dintre oameni nu vor fi necesare pentru a distruge întreaga lume; în schimb, lumea se va „bucura în mod conștient” în leagănul mustrării lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea scăpa; fiecare persoană în parte trebuie să treacă prin acest calvar, una câte una. După aceea, întregul univers va scânteia din nou de strălucire sfântă și întreaga omenire va începe din nou o viață nouă. Iar Dumnezeu Se va odihni deasupra universului și va binecuvânta întreaga omenire în fiecare zi. Cerul nu va fi insuportabil de pustiu, ci își va recupera vitalitatea pe care nu a mai avut-o de la crearea lumii, iar venirea „celei de-a șasea zile” va fi când Dumnezeu va începe o nouă viață. Și Dumnezeu și omenirea vor intra în odihnă, iar universul nu va mai fi tulbure sau murdar, ci va fi reînnoit. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a spus: „Pământul nu mai este nemișcat și tăcut, cerul nu mai este pustiu și trist.” În Împărăția cerurilor, nu au existat niciodată nedreptate și emoții umane ori vreuna dintre firile corupte ale omenirii, deoarece tulburarea Satanei nu este prezentă acolo. „Oamenii” sunt cu toții capabili să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu, iar viața în cer este o viață plină de bucurie. Toți cei din cer au înțelepciune și demnitatea lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Scena mâniei lui Dumnezeu

Când Dumnezeu va emite marea Sa mânie, întreaga lume va experimenta

tot felul de dezastre, ca de exemplu eruperea unui vulcan.

Stând deasupra bolții cerești, se poate vedea

că, pe pământ, se apropie zi de zi tot felul de calamități asupra întregii omeniri.

Focul lichid năvălește necontenit, lava curge liber.

Privind în jos de la înălțime, pământul este ca o varietate de scene înainte de un cutremur.

Nimeni nu va putea scăpa.

Munții se mișcă și lumina rece strălucește pretutindeni. Întreaga lume s-a scufundat în foc.

Aceasta este timpul judecății Sale.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

Războaiele și conflictele nu vor fi necesare pentru a distruge întreaga lume,

lumea se va „bucura în mod conștient” în leagănul mustrării lui Dumnezeu.

Fiecare persoană în parte trebuie să treacă prin acest calvar, una câte una.

Nimeni nu va putea scăpa.

Focul lichid năvălește necontenit, lava curge liber.

Privind în jos de la înălțime, pământul este ca o varietate de scene înainte de un cutremur.

Nimeni nu va putea scăpa.

Munții se mișcă și lumina rece strălucește pretutindeni. Întreaga lume s-a scufundat în foc.

Aceasta este timpul judecății Sale.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

Aceasta este scena în care Dumnezeu Își dezlănțuie mânia.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar