Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Cunoașterea lucrării lui Dumnezeu | Fragmentul 149

noiembrie 6, 2023

Când Dumnezeu vine în trup, Duhul Lui coboară asupra unui om; cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu poartă un trup. El face lucrarea Sa pe pământ și, decât să aducă împreună cu El mai multe etape îngrădite, această lucrare este absolut nelimitată. Lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în trup este încă determinată de efectele lucrării Sale, și El folosește aceste lucruri pentru a determina durata de timp pentru care El va lucra în timp ce este în trup. Duhul Sfânt dezvăluie în mod direct fiecare pas al lucrării Sale; El examinează lucrarea Lui în timp ce merge mai departe; nu este nimic atât de supranatural încât să depășească limitele imaginației umane. Aceasta este ca lucrarea lui Iahve de creare a cerurilor și a pământului și a tuturor lucrurilor; El a planificat și a lucrat simultan. El a despărțit lumina de întuneric și au apărut dimineața și seara – aceasta a durat o zi. În a doua zi, El a creat cerul, care a luat și el o zi, și apoi El a creat pământul, mările și lucrurile care le-au populat, durând și acestea o altă zi. Aceasta a continuat în a șasea zi, când Dumnezeu a creat omul și l-a lăsat să gestioneze toate lucrurile de pe pământ, până în a șaptea zi, când El a terminat de creat toate lucrurile și S-a odihnit. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a desemnat-o drept zi sfântă. El a decis această zi sfântă după ce a creat toate lucrurile, nu înainte de a le crea. Și această lucrare a fost efectuată în mod spontan; înainte de a crea toate lucrurile, El nu a decis să creeze lumea în șase zile și să se odihnească în a șaptea; faptele nu sunt deloc așa. El nu a spus acest lucru, nici nu l-a planificat. În niciun caz El nu a spus că creația tuturor lucrurilor va fi încheiată în a șasea zi și că se va odihni în a șaptea; mai degrabă, El a creat potrivit cu ce părea bine pentru El. Odată ce a terminat de creat totul, a fost deja a șasea zi. Dacă ar fi fost a cincea zi când El a terminat de creat totul, El ar fi desemnat a șasea zi ca zi sfântă; însă, El a terminat să creeze totul în a șasea zi și, astfel, a șaptea zi a devenit o zi sfântă, care a fost declarată până în această zi. Prin urmare, lucrarea Sa actuală se desfășoară în același fel. El vorbește și alimentează nevoile voastre în conformitate cu stările voastre. Adică, Duhul vorbește și lucrează în funcție de stările oamenilor; Duhul veghează asupra tuturor și lucrează în orice moment și în orice loc. Ceea ce fac, spun, așez și revărs peste voi este, fără excepție, ceea ce aveți nevoie. De aceea spun că niciuna dintre lucrările Mele nu este separată de realitate; totul este adevărat căci știți cu toții că „Duhul lui Dumnezeu păzește totul.” Dacă totul ar fi fost hotărât înainte de vreme, nu ar fi fost dinainte fixat? Crezi că Dumnezeu a lucrat șase milenii întregi și apoi a predestinat umanitatea ca fiind rebelă, recalcitrantă, deformată și înșelătoare, ca având trupul, firea satanică coruptă, pofta ochilor și propriile îngăduințe. Acest lucru nu a fost predestinat, ci, mai degrabă, a apărut din cauza stricăciunii Satanei. Unii vor spune: „Satana nu era, de asemenea, sub controlul lui Dumnezeu? Dumnezeu a predestinat că Satana va strica omul în această manieră, după care El Și-a desfășurat lucrarea în om.” L-a predestinat Dumnezeu, de fapt, pe Satana să corupă omenirea? El este prea dornic să permită omenirii să trăiască vieți omenești normale; a hărțuit El viața umanității? Atunci, înfrângerea Satanei și mântuirea umanității nu ar fi un efort inutil? Cum ar putea fi predestinată rebeliunea umanității? Aceasta a fost din cauza hărțuirii Satanei în realitate; cum putea fi predestinată de Dumnezeu? Satana de sub controlul lui Dumnezeu, pe care îl înțelegeți, și Satana de sub controlul lui Dumnezeu, despre care vorbesc Eu, sunt foarte diferiți. După declarațiile voastre că „Dumnezeu este atotputernic, și Satana este în mâinile Sale”, Satana nu L-ar trăda. Nu ați spus voi că Dumnezeu este atotputernic? Cunoștințele voastre sunt prea abstracte și sunt în afara realității; nu rezistă și nu funcționează! Dumnezeu este atotputernic; acest lucru nu este deloc fals. Arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a dat, inițial, o parte din autoritate. Bineînțeles, acesta a fost un eveniment neașteptat, exact cum Eva a cedat ispitei șarpelui. Cu toate acestea, indiferent de modul în care Satana își face trădarea, spre deosebire de Dumnezeu, nu este atotputernic. După cum ați spus, Satana este puternic; indiferent de ceea ce face, autoritatea lui Dumnezeu îl învinge întotdeauna. Acesta este adevăratul sens al enunțului: „Dumnezeu este atotputernic, iar Satana este în mâinile Sale.” De aceea, războiul Său cu Satana trebuie să fie dus pas cu pas; în plus, El Își planifică lucrarea ca răspuns la șiretlicurile Satanei. Adică, în conformitate cu epocile, El mântuiește oamenii și Își dezvăluie înțelepciunea și atotputernicia Lui. De asemenea, lucrarea din zilele de pe urmă nu a fost predestinată înainte de Epoca Harului; nu a fost predestinată într-o manieră ordonată ca aceasta: în primul rând, fă schimbarea firii externe a omului; în al doilea rând, fă ca omul să primească mustrarea și încercările Sale; în al treilea rând, fă ca omul să experimenteze moartea; în al patrulea rând, fă omul să experimenteze vremurile iubirii lui Dumnezeu și să exprime hotărârea unei ființe create; în al cincilea rând, fă ca omul să vadă voia lui Dumnezeu și să Îl cunoască pe Dumnezeu complet, apoi, completează omul! El nu a planificat toate aceste lucruri în timpul Epocii Harului; mai degrabă, El a început să le planifice în epoca actuală. Satana lucrează, la fel și Dumnezeu. Satana își exprimă firea coruptă, în timp ce Dumnezeu vorbește direct și dezvăluie anumite lucruri concrete. Aceasta este lucrarea făcută astăzi și același principiu de lucru a fost folosit cu mult timp în urmă, după crearea lumii.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi”

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger