Fragment 206 | „Dumnezeu este Domnul întregii creații”

O etapă a lucrării din cele două epoci anterioare a avut loc în Israel; cealaltă a avut loc în Iudeea. General vorbind, niciuna dintre etapele acestei lucrări nu a părăsit Israelul; ele erau etapele lucrării desfășurate printre poporul ales inițial. Astfel, după părerea israeliților, Iahve Dumnezeu este numai Dumnezeul israeliților. Datorită lucrării lui Isus în Iudeea și datorită îndeplinirii lucrării Sale de răstignire, din perspectiva evreilor, Isus este Mântuitorul poporului evreu. El este numai Împăratul evreilor, nu și al altor popoare; El nu este Domnul care răscumpără englezii, nici Domnul care răscumpără americanii, ci este Domnul care răscumpără israeliții, iar, în Israel, El îi răscumpără pe evrei. De fapt, Dumnezeu este Stăpânul tuturor lucrurilor. El este Dumnezeul întregii creații. Nu este numai Dumnezeul israeliților și nu este numai Dumnezeul evreilor; El este Dumnezeul întregii creații. Cele două etape anterioare ale lucrării Sale au avut loc în Israel și, în acest fel, s-au format unele concepții în mintea oamenilor. Oamenii cred că Iahve a lucrat în Israel și Isus Însuși Și-a desfășurat lucrarea în Iudeea – în plus, prin întrupare a fost El la lucru în Iudeea – și, oricare ar fi fost cazul, această lucrare nu s-a extins dincolo de Israel. El nu a lucrat cu egiptenii; El nu a lucrat indienii; El a lucrat doar cu israeliții. Din acest motiv, oamenii își formează diverse concepții; în plus, ei plănuiesc lucrarea lui Dumnezeu într-o anumită sferă locală. Ei spun că, atunci când Dumnezeu este la lucru, aceasta trebuie să aibă loc printre oamenii aleși și în Israel; cu excepția israeliților, Dumnezeu nu are niciun alt destinatar pentru lucrarea Sa, nici nu are vreo altă sferă pentru lucrarea Sa; aceștia sunt foarte stricți în a Îl „disciplina” pe Dumnezeul întrupat, fără să Îi permită a Se mișca în afara zonei Israelului. Nu sunt toate acestea concepții omenești? Dumnezeu a făcut toate cerurile și pământul și toate lucrurile și a făcut întreaga creație; cum ar putea El să Își restricționeze lucrarea numai la Israel? În acel caz, ce rost ar mai avea să facă întreaga Lui creație? El a creat toată lumea; a îndeplinit planul Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani nu numai în Israel, ci și cu fiecare persoană din univers. Indiferent dacă locuiește în China, în Statele Unite, în Regatul Unit sau în Rusia, fiecare persoană este un descendent al lui Adam; cu toții au fost făcuți de Dumnezeu. Nicio singură persoană nu poate să scape din sfera creației lui Dumnezeu și nicio singură persoană nu poate să scape de eticheta de „descendent al lui Adam”. Ei sunt toți creația lui Dumnezeu și sunt toți descendenții lui Adam; sunt, de asemenea, descendenții corupți ai lui Adam și ai Evei. Nu numai israeliții sunt creația lui Dumnezeu, ci toți oamenii; cu toate acestea, unii din creație au fost blestemați, iar alții au fost binecuvântați. Sunt multe lucruri de dorit la israeliți; Dumnezeu a fost la lucru cu ei la început, pentru că ei erau cel mai puțin corupt popor. Chinezii pălesc în comparație cu ei și nu pot nici măcar să spere a fi asemenea lor; astfel, Dumnezeu a lucrat inițial printre oamenii din Israel, iar a doua etapă a lucrării Sale a avut loc doar în Iudeea. Drept urmare a acestui fapt, oamenii își formează multe concepții și fac multe reguli. De fapt, dacă ar fi să acționeze conform concepțiilor omenești, Dumnezeu ar fi doar Dumnezeul israeliților; în acest fel, El nu ar putea să Își extindă lucrarea în națiunile neamurilor, pentru că ar fi numai Dumnezeul israeliților, mai degrabă decât Dumnezeul întregii creații. Proorociile spuneau că numele lui Iahve va fi mare în națiunile neamurilor și că numele lui Iahve va fi răspândit la națiunile neamurilor – de ce ar spune aceasta? Dacă Dumnezeu ar fi numai Dumnezeul israeliților, atunci ar fi la lucru doar în Israel. Mai mult decât atât, El nu Și-ar extinde această lucrare și nu ar face această proorocie. De vreme ce El a făcut această proorocie, ar avea nevoie să Își extindă lucrarea în națiunile neamurilor și în fiecare națiune și loc. De vreme ce a declarat aceasta, El ar face astfel. Acesta este planul Său, deoarece El este Domnul care a creat cerurile și pământul și toate lucrurile și Dumnezeul întregii creații. Indiferent dacă El este la lucru cu israeliții sau în toată Iudeea, lucrarea pe care El o face este lucrarea întregului univers și a întregii umanități. Lucrarea pe care o face El astăzi în națiunea marelui balaur roșu – într-o națiune a neamurilor – este încă lucrarea întregii umanități. Israelul poate fi baza pentru lucrarea Sa pe pământ; tot astfel, China poate deveni și ea baza pentru lucrarea Sa printre națiunile neamurilor. Nu a împlinit El acum cumva proorocia că: „Numele lui Iahve va fi mare în națiunile neamurilor?” Primul pas al lucrării Sale printre națiunile neamurilor se referă la această lucrare pe care El o face în națiunea marelui balaur roșu. Pentru ca Dumnezeul întrupat să fie la lucru în această țară și să fie la lucru printre acești oameni blestemați este deosebit de contrar concepțiilor omenești; acești oameni sunt dintre cei mai de jos și fără nicio valoare. Aceștia toți sunt oameni abandonați inițial de Iahve. Oamenii pot fi abandonați de către alți oameni, dar dacă sunt abandonați de Dumnezeu, acești oameni nu vor mai avea niciun statut și vor avea cea mai puțină valoare. Ca parte a creației, a fi ocupat de Satana sau abandonat de către alți oameni sunt ambele lucruri dureroase, dar dacă o parte din creație este abandonată de Domnul creației, aceasta înseamnă că statutul lui sau al ei este la un nivel absolut scăzut. Descendenții lui Moab au fost blestemați și s-au născut în această țară subdezvoltată; fără nicio îndoială, descendenții lui Moab sunt oamenii cu cel mai jos statut, sub influența întunericului. Deoarece acești oameni au avut statutul cel mai de jos în trecut, lucrarea făcută printre ei poate dărâma cel mai bine concepțiile omenești și, este, de asemenea, lucrarea cea mai benefică pentru întregul Său plan de gestionare (planul mânturii) Lucrarea Lui printre acești oameni este acțiunea cea mai capabilă de a spulbera concepțiile omenești; cu aceasta, El lansează o epocă; cu aceasta, El spulberă toate concepțiile omenești; cu aceasta, El încheie lucrarea întregii Epoci a Harului. Lucrarea Sa inițială a fost realizată în Iudeea, în interiorul zonei Israelului; în națiunile neamurilor, El nu a făcut nicio lucrare de lansare a unei epoci. Etapa finală a lucrării Sale nu este realizată numai printre oamenii națiunilor neamurilor; chiar mai mult decât atât, ea este realizată printre acei oameni blestemați. Acest singur punct este dovada cea mai capabilă de a-l umili pe Satana; astfel, Dumnezeu „devine” Dumnezeul întregii creații din univers și devine Domnul tuturor lucrurilor, obiectul de închinare pentru tot ce are viață.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar