Fragment 19 | „Cum să cunoaștem firea lui Dumnezeu și rezultatele pe care le va obține lucrarea Sa”

Acei oameni care nu sunt recunoscuți de Dumnezeu

Există nişte oameni a căror credinţă nu a fost niciodată recunoscută în inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu recunoaşte că aceşti oameni sunt adepţii Lui pentru că Dumnezeu nu slăveşte credinţa lor. În cazul acestor oameni, indiferent câţi ani L-au urmat pe Dumnezeu, ideile şi părerile lor nu s-au schimbat niciodată. Sunt precum necredincioşii, aderând la principiile şi la modalitatea de a face lucrurile ale necredincioşilor, aderând la legile supravieţuirii şi credinţei. Ei nu au acceptat niciodată cuvântul lui Dumnezeu drept viaţa lor, nu au considerat niciodată cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărul, nu au intenţionat niciodată să accepte mântuirea lui Dumnezeu şi nu L-au recunoscut niciodată pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor. Ei privesc credinţa în Dumnezeu drept un fel de hobby amatoristic, tratându-L pe Dumnezeu doar ca sprijin spiritual, aşa că ei nu cred că merită să încerce să înţeleagă firea lui Dumnezeu sau esenţa Lui. Ai putea spune că tot ceea ce corespunde Dumnezeului adevărat nu are nimic a face cu aceşti oameni. Ei nu sunt interesaţi şi nu pot fi deranjaţi să acorde atenție. Aceasta deoarece, adânc în inimile lor, există un glas puternic care le spune mereu: „Dumnezeu este invizibil, intangibil şi Dumnezeu nu există.” Ei cred că nu ar merita osteneala de a încerca să-L înţeleagă pe acest tip de Dumnezeu; ar însemna să se păcălească. Cred că dacă doar Îl recunosc pe Dumnezeu în cuvinte, fără a lua nicio poziţie reală și fără a se implica în acțiuni reale, sunt foarte isteţi. Cum îi priveşte Dumnezeu pe aceşti oameni? Îi consideră drept necredincioşi. Unii oameni întreabă: „Pot necredincioșii citi cuvântul lui Dumnezeu? Îşi pot ei face datoria? Pot ei spune aceste cuvinte: «Voi trăi pentru Dumnezeu»?” Ceea ce omul vede adesea sunt manifestări de faţadă ale oamenilor, nu esenţa lor. Dar Dumnezeu nu Se uită la aceste manifestări de faţadă; El vede doar esenţa lor lăuntrică. Astfel, Dumnezeu are o astfel de atitudine, o astfel de definiţie faţă de aceşti oameni. Cât priveşte ceea ce spun aceşti oameni: „De ce face Dumnezeu asta? De ce face Dumnezeu aia? Nu pot înţelege asta; nu pot înţelege aia; asta nu e în acord cu noţiunile omului; trebuie să-mi explici asta; …” Răspunsul meu este: este necesar să-ţi explic această chestiune? Are această chestiune de-a face cu tine? Cine te crezi? De unde ai venit? Eşti în măsură să dai aceste indicaţii lui Dumnezeu? Crezi în El? Recunoaşte El credinţa ta? De vreme ce credinţa ta nu are nimic de-a face cu Dumnezeu, ce te privesc pe tine faptele Lui? Nu ştii ce loc ocupi în inima lui Dumnezeu, dar eşti în măsură să dialoghezi cu Dumnezeu?

Cuvinte de admonestare

Nu vă simţiţi stânjeniţi după ce aţi auzit aceste remarci? Deşi poate că nu sunteţi dispuşi să ascultaţi aceste cuvinte sau să le acceptaţi, toate sunt realităţi. Deoarece această etapă a lucrării trebuie realizată de Dumnezeu, dacă nu eşti preocupat de intenţiile Lui, de atitudinea Lui şi nu înţelegi esenţa şi firea lui Dumnezeu, atunci, în cele din urmă, tu eşti cel care va avea de pierdut. Nu daţi vina pe cuvintele Mele pentru că e greu să fie ascultate şi nu daţi vina pe ele pentru că vă taie elanul. Eu spun adevărul; nu vreau să vă descurajez. Indiferent ce vă cer şi indiferent cum vi se cere să o faceţi, sper să mergeţi pe cărarea cea corectă, să urmaţi calea lui Dumnezeu şi să nu vă abateţi de la această cale. Dacă nu acţionezi conform cuvântului Său şi nu urmezi calea Lui, atunci nu poate fi nicio îndoială că te răzvrăteşti împotriva lui Dumnezeu şi că ai deviat de la calea cea corectă. Astfel, consider că sunt câteva chestiuni pe care trebuie să ţi le clarific şi să te fac să crezi fără echivoc, clar, fără umbră de tăgadă şi să te ajut să cunoşti în mod explicit atitudinea lui Dumnezeu, intenţiile lui Dumnezeu, cum îl desăvârşeşte Dumnezeu pe om şi în ce fel stabileşte rezultatele oamenilor. Dacă vine o zi când vei fi incapabil să porneşti pe această cale, atunci Eu nu port nicio responsabilitate, pentru că aceste cuvinte ţi-au fost deja spuse foarte clar. Cât despre cum tratezi tu propriul rezultat – această chestiune depinde în întregime de tine. Dumnezeu are atitudini diferite cu privire la rezultatele diferitelor tipuri de oameni. El are propriile modalităţi de a-l evalua pe om şi propriul standard de cerinţe. Standardul Lui de a evalua oamenii este unul corect faţă de toată lumea – nu e nicio îndoială cu privire la asta! Aşadar, temerile unor oameni sunt de prisos. Te simți ușurat acum?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar