Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi (Partea întâi)

Întreaga lucrare, de-a lungul celor 6000 de ani, s-a schimbat treptat împreună cu vremurile. Schimbările în această lucrare au avut loc în funcție de împrejurările lumii întregi. Lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu s-a transformat doar treptat, în funcție de tendințele de dezvoltare ale umanității în ansamblu; nu a fost și planificată la începutul creației. Înainte ca lumea să fie creată sau chiar imediat după ce a fost creată, Iahve nu planificase încă prima etapă a lucrării, cea a legii; a doua etapă a lucrării, cea a harului; sau a treia etapă a lucrării, cea a cuceririi, în care El ar lucra, mai întâi, în mijlocul unui grup de oameni – unii dintre urmașii Moabului, și, de aici, El ar cuceri întregul univers. El nu a rostit aceste cuvinte după ce a creat lumea; El nu a rostit aceste cuvinte după Moab, cu atât mai puțin înainte de Lot. Toată lucrarea Sa a fost făcută spontan. Acesta este exact modul în care s-a dezvoltat întreaga Lui lucrare de gestionare de șase mii de ani; în niciun caz nu scrisese un astfel de plan, cum ar fi un Grafic concis pentru dezvoltarea umanității, înainte de a crea lumea. În lucrarea lui Dumnezeu, El exprimă direct ceea ce este; El nu-Și chinuie creierul pentru a formula un plan. Desigur, mulți profeți au rostit multe profeții, dar tot nu se poate spune că lucrarea lui Dumnezeu a fost întotdeauna una de planificare precisă; profețiile au fost făcute în conformitate cu lucrarea propriu-zisă a lui Dumnezeu. Toate lucrările Lui sunt cel mai aproape de actualitate. El Își îndeplinește lucrarea în funcție de evoluția vremurilor și Își desfășoară lucrarea de cea mai mare actualitate în funcție de schimbările lucrurilor. Pentru El, lucrarea este asemănătoare cu administrarea medicamentelor în cazul unei boli; El observă în timp ce Își îndeplinește lucrarea; El lucrează conform observațiilor Sale. În fiecare etapă a lucrării Sale, El este capabil să-Și exprime înțelepciunea și capacitatea Lui cuprinzătoare; El dezvăluie înțelepciunea și autoritatea Lui cuprinzătoare în conformitate cu lucrarea respectivei epoci și permite oricăruia dintre acei oameni aduși de El înapoi în timpul acelor vremuri să vadă întreaga Lui fire. El alimentează nevoile oamenilor și efectuează lucrarea pe care ar trebui să o facă Acesta în conformitate cu lucrarea ce trebuie făcută în fiecare epocă; El alimentează nevoile oamenilor în funcție de gradul în care Satana i-a corupt. Acesta a fost modul în care Iahve i-a creat inițial pe Adam și pe Eva, pentru a le permite să-L ateste pe Dumnezeu pe pământ și să aibă martori ai lui Dumnezeu în mijlocul creației, dar Eva a păcătuit după ce a fost ispitită de șarpe; Adam a făcut același lucru și, împreună, în grădină, au mâncat rodul pomului cunoașterii binelui și răului. Și, astfel, Iahve a avut de îndeplinit o lucrare suplimentară în mijlocul lor. El le-a văzut goliciunea și le-a acoperit trupurile cu haine făcute din piele de animale. După aceea, El i-a spus lui Adam: „Pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care-ți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta; […] până când te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.” Femeii, El i-a spus: „Îți voi mări mult durerile nașterii; în durere vei naște copii. Dorința ta va fi pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine.” De atunci, El i-a alungat din Grădina Edenului și i-a făcut să trăiască în afara grădinii, așa cum face omul modern acum pe pământ. Când Dumnezeu l-a creat pe om la început, nu a plănuit să-l lase pe om să fie ispitit de șarpe după ce fusese creat și apoi să-i blesteme pe om și pe șarpe. El nu a avut, de fapt, acest tip de plan; desfășurarea lucrurilor a fost pur și simplu cea care I-au dat o nouă lucrare în mijlocul creației Lui. După ce Iahve a făcut această lucrare cu Adam și Eva pe pământ, omenirea a continuat să se dezvolte timp de mai multe mii de ani, până când „Iahve a văzut că răutatea oamenilor era mare pe pământ și că toate gândurile și dorințele din inimile lor erau îndreptate neîncetat numai spre rău. Și s-a căit Iahve pentru că îl făcuse pe om pe pământ și s-a întristat în inima Lui. […] Însă Noe a aflat har dinaintea lui Iahve.” În acest moment, Iahve avea mai multă lucrare nouă, pentru că omenirea pe care o crease devenise prea păcătoasă după ce a fost ispitită de șarpe. Având în vedere aceste circumstanțe, Iahve a ales familia lui Noe din rândul acestor oameni și a cruțat-o și a îndeplinit lucrarea Sa de a distruge lumea cu un potop. Omenirea a continuat să se dezvolte în această manieră până în această zi, devenind din ce în ce mai coruptă, și atunci când dezvoltarea umanității atinge vârful ei, va fi și sfârșitul omenirii. De la începutul și până la sfârșitul lumii, adevărul interior al lucrării Lui a fost întotdeauna în acest fel. Este același lucru cu felul în care omul va fi clasificat după tipul său; departe de ideea că fiecare persoană este predestinată categoriei de care aparține la început, oamenii sunt treptat clasificați numai după ce au trecut printr-un proces de dezvoltare. În cele din urmă, oricine nu poate fi salvat în întregime, va fi înapoiat strămoșilor săi. Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu în rândul omenirii nu a fost deja pregătită la crearea lumii; mai degrabă, a fost dezvoltarea lucrurilor cea care I-a permis lui Dumnezeu să-Și realizeze treptat lucrarea mai realist și practic în mijlocul umanității. Acesta este exact modul în care Iahve Dumnezeu nu a creat șarpele pentru a ispiti femeia. Nu a fost planul Său specific, nici nu a fost ceva pe care El l-a predestinat în mod intenționat; se poate spune că acest lucru a fost neașteptat. Din acest motiv, Iahve i-a alungat pe Adam și Eva din Grădina Edenului și a jurat că nu va mai crea niciodată omul. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este descoperită de oameni numai pe această temelie, la fel ca punctul pe care l-am menționat mai devreme: „Înțelepciunea Mea este exercitată pe baza comploturilor Satanei.” Oricât de coruptă a devenit umanitatea sau oricum șarpele a ispitit-o, Iahve încă avea înțelepciunea Lui; prin urmare, El a fost angajat într-o lucrare nouă de când a creat lumea și niciunul dintre pașii acestei lucrări nu s-a repetat vreodată. Satana a continuat să-și execute comploturile; umanitatea a fost coruptă continuu de Satana, iar Iahve Dumnezeu Și-a continuat, de asemenea, lucrarea Sa înțeleaptă. El nu a eșuat niciodată și nu a încetat niciodată lucrarea Lui de la crearea lumii până acum. După ce omenirea a fost coruptă de Satana, El a continuat să lucreze între oameni pentru a-Și învinge dușmanul care corupe omenirea. Această bătălie va continua de la începutul până la sfârșitul lumii. Făcând toate aceste lucruri, El nu numai că a permis omenirii, care a fost coruptă de Satana, să primească marea Lui mântuire, dar i-a permis și să vadă înțelepciunea, atotputernicia și autoritatea Lui, și în cele din urmă va lăsa omenirea să vadă firea Lui dreaptă – pedepsindu-i pe cei răi și răsplătindu-i pe cei buni. El S-a luptat cu Satana chiar până în această zi și nu a fost niciodată învins, căci El este un Dumnezeu înțelept, iar înțelepciunea Sa este exercitată pe baza comploturilor Satanei. Și, astfel, El nu numai că face tot ce este în cer să se supună autorității Sale; de asemenea, face tot ce este pe pământ să se odihnească sub scaunul picioarelor Sale și, nu în ultimul rând, El îi face pe acei răufăcători care invadează și hărțuiesc omenirea să cadă sub mustrarea Lui. Toate rezultatele lucrării sunt determinate ca urmare a înțelepciunii Sale. El nu a dezvăluit niciodată înțelepciunea Lui înainte de existența omenirii, pentru că nu avea dușmani în cer, pe pământ sau în întregul univers, și nu au existat forțe întunecate care să invadeze nimic în mijlocul naturii. După ce arhanghelul L-a trădat, El a creat omenire pe pământ și din cauza omenirii, El a început în mod oficial războiul Său milenar cu arhanghelul Satana, un război care se aprinde tot mai mult cu fiecare etapă care urmează. Atotputernicia și înțelepciunea Lui sunt prezente în fiecare dintre aceste etape. Numai în acest moment toate din cer și de pe pământ pot vedea înțelepciunea lui Dumnezeu, toată atotputernicia și, în special, realitatea lui Dumnezeu. Încă Își mai desfășoară lucrarea în același mod realist astăzi; în plus, pe măsură ce El Își îndeplinește lucrarea, Își arată și înțelepciunea și toată atotputernicia Lui; El vă permite să vedeți adevărul interior al fiecărei etape a lucrării, să vedeți exact cum să explicați atotputernicia lui Dumnezeu, și mai exact cum să explicați realitatea lui Dumnezeu.

Oamenii nu cred că a fost stabilit înainte de creație că Iuda Îl va vinde pe Isus? De fapt, Duhul Sfânt a planificat acest lucru în funcție de realitatea momentului. Se întâmplase că a existat cineva cu numele de Iuda, care întotdeauna fura din fonduri. El a fost astfel ales pentru a juca acest rol și pentru a fi de ajutor în acest fel. Acesta este un adevărat exemplu de utilizare a resurselor locale. Isus nu știa acest lucru la început; El a aflat doar după ce Iuda a fost demascat mai târziu. Dacă altcineva ar fi putut să joace acest rol, atunci altcineva ar fi făcut-o mai degrabă decât Iuda. Ceea ce a fost predestinat a fost făcut, de fapt, în mod contemporan de către Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt se face întotdeauna spontan; oricând El Își planifică lucrarea, Duhul Sfânt o va îndeplini. De ce spun întotdeauna că lucrarea Duhului Sfânt este realistă? Că este mereu nouă și nu e niciodată veche și întotdeauna cea mai de actualitate? Lucrarea lui Dumnezeu nu era deja planificată când lumea a fost creată; acest lucru nu este deloc ceea ce s-a întâmplat! Fiecare pas al muncii își are efectul corespunzător pentru timpul său și nu interferează unul cu celălalt. Există multe ocazii în care planurile din mintea ta nu se potrivesc pur și simplu cu cea mai recentă lucrare a Duhului Sfânt. Lucrarea Lui nu este la fel de simplă ca raționamentul oamenilor, nici nu este atât de complexă ca imaginația oamenilor; constă în aprovizionarea oamenilor în orice moment și în orice loc în funcție de nevoile lor actuale. Nimeni nu este mai clar cu privire la substanța oamenilor ca El și, tocmai din acest motiv, nimic nu poate să se potrivească cu nevoile realiste ale oamenilor, așa cum face lucrarea Lui. De aceea, dintr-o perspectivă umană, lucrarea Sa a fost planificată cu câteva milenii în avans. Cum El lucrează printre voi acum, în funcție de starea voastră, El, de asemenea, lucrează și vorbește în orice moment și în orice loc. Când oamenii sunt într-o anumită stare, El rostește acele cuvinte care sunt exact ceea ce ei au nevoie. Este ca primul pas al lucrării Sale din vremurile de mustrare. După vremurile de mustrare, oamenii au manifestat un anumit comportament, au acționat rebel în anumite moduri, au apărut anumite însușiri pozitive, au apărut și anumite însușiri negative, iar limitele superioare ale acestei negativități au atins un anumit nivel. Dumnezeu a dirijat lucrarea Lui pe baza tuturor acestor lucruri și, astfel, a pus stăpânire pe acestea pentru a obține un efect mai bun pentru lucrarea Lui. El face, pur și simplu, lucrarea Sa de aprovizionare printre oameni, în conformitate cu condițiile lor actuale. El face fiecare pas al lucrării Sale în funcție de condițiile reale ale oamenilor. Toată creația este în mâinile Sale; ar putea El să nu-i cunoască? În lumina condițiilor oamenilor, Dumnezeu efectuează următorul pas al lucrării care trebuie făcută, în orice moment și în orice loc. În niciun caz această lucrare nu a fost planificată cu mii de ani în urmă; aceasta este o concepție umană! Lucrează pe măsură ce El observă efectele lucrării Sale și lucrarea Lui se adâncește și se dezvoltă continuu; pe măsură ce observă rezultatele lucrării Sale, El face următoarea etapă a lucrării Sale. El folosește multe lucruri pentru trecerea treptată și pentru a face lucrarea Lui nouă vizibilă oamenilor de-a lungul timpului. Acest tip de lucrare este capabilă să satisfacă nevoile oamenilor, pentru că Dumnezeu cunoaște prea bine oamenii. Acesta este modul în care El Își îndeplinește lucrarea Sa din ceruri. De asemenea, Dumnezeu întrupat face lucrarea Sa în același mod, planificând în funcție de realitate și lucrând în mijlocul oamenilor. Niciuna dintre lucrările Sale nu a fost planificată înainte ca lumea să fie creată, și nici nu a fost planificată meticulos în prealabil. La 2000 de ani de la crearea lumii, Iahve a văzut că omenirea a devenit atât de coruptă încât a folosit gura profetului Isaia pentru a profeți că, după Epoca Legii, El va duce la îndeplinire lucrarea Sa de răscumpărare a omenirii în Epoca Harului. Acesta a fost planul lui Iahve, desigur, dar acest plan a fost făcut, de asemenea, în funcție de circumstanțele pe care El le-a observat atunci; cu siguranță, nu s-a gândit la el imediat după ce l-a creat pe Adam. Isaia doar a profețit, dar Iahve nu a făcut imediat pregătiri pentru acesta în timpul Epocii Legii; mai degrabă, El a început această lucrare la începutul Epocii Harului, când mesagerul a apărut în visul lui Iosif și l-a luminat, spunându-i că Dumnezeu va deveni trup și, astfel, lucrarea Sa de întrupare a început. Dumnezeu nu a pregătit, așa cum își imaginează oamenii, lucrarea Sa de întrupare după ce a creat lumea; aceasta a fost decisă numai în funcție de gradul de dezvoltare al omenirii și de statutul războiului Său cu Satana.

Când Dumnezeu vine în trup, Duhul Lui coboară asupra unui om; cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu poartă un trup. El face lucrarea Sa pe pământ și, decât să aducă împreună cu El mai multe etape îngrădite, această lucrare este absolut nelimitată. Lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în trup este încă determinată de efectele lucrării Sale, și El folosește aceste lucruri pentru a determina durata de timp pentru care El va lucra în timp ce este în trup. Duhul Sfânt dezvăluie în mod direct fiecare pas al lucrării Sale; El examinează lucrarea Lui în timp ce merge mai departe; nu este nimic atât de supranatural încât să depășească limitele imaginației umane. Aceasta este ca lucrarea lui Iahve de creare a cerurilor și a pământului și a tuturor lucrurilor; El a planificat și a lucrat simultan. El a despărțit lumina de întuneric și au apărut dimineața și seara – aceasta a durat o zi. În a doua zi, El a creat cerul, care a luat și el o zi, și apoi El a creat pământul, mările și lucrurile care le-au populat, durând și acestea o altă zi. Aceasta a continuat în a șasea zi, când Dumnezeu a creat omul și l-a lăsat să gestioneze toate lucrurile de pe pământ, până în a șaptea zi, când El a terminat de creat toate lucrurile și S-a odihnit. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a desemnat-o drept zi sfântă. El a decis această zi sfântă după ce a creat toate lucrurile, nu înainte de a le crea. Și această lucrare a fost efectuată în mod spontan; înainte de a crea toate lucrurile, El nu a decis să creeze lumea în șase zile și să se odihnească în a șaptea; faptele nu sunt deloc așa. El nu a spus acest lucru, nici nu l-a planificat. În niciun caz El nu a spus că creația tuturor lucrurilor va fi încheiată în a șasea zi și că se va odihni în a șaptea; mai degrabă, El a creat potrivit cu ce părea bine pentru El. Odată ce a terminat de creat totul, a fost deja a șasea zi. Dacă ar fi fost a cincea zi când El a terminat de creat totul, El ar fi desemnat a șasea zi ca zi sfântă; însă, El a terminat să creeze totul în a șasea zi și, astfel, a șaptea zi a devenit o zi sfântă, care a fost declarată până în această zi. Prin urmare, lucrarea Sa actuală se desfășoară în același fel. El vorbește și alimentează nevoile voastre în conformitate cu stările voastre. Adică, Duhul vorbește și lucrează în funcție de stările oamenilor; Duhul veghează asupra tuturor și lucrează în orice moment și în orice loc. Ceea ce fac, spun, așez și revărs peste voi este, fără excepție, ceea ce aveți nevoie. De aceea spun că niciuna dintre lucrările Mele nu este separată de realitate; totul este adevărat căci știți cu toții că „Duhul lui Dumnezeu păzește totul.” Dacă totul ar fi fost hotărât înainte de vreme, nu ar fi fost dinainte fixat? Crezi că Dumnezeu a lucrat șase milenii întregi și apoi a predestinat umanitatea ca fiind rebelă, recalcitrantă, deformată și înșelătoare, ca având trupul, firea satanică coruptă, pofta ochilor și propriile îngăduințe. Acest lucru nu a fost predestinat, ci, mai degrabă, a apărut din cauza stricăciunii Satanei. Unii vor spune: „Satana nu era, de asemenea, sub controlul lui Dumnezeu? Dumnezeu a predestinat că Satana va strica omul în această manieră, după care El Și-a desfășurat lucrarea în om.” L-a predestinat Dumnezeu, de fapt, pe Satana să corupă omenirea? El este prea dornic să permită omenirii să trăiască vieți omenești normale; a hărțuit El viața umanității? Atunci, înfrângerea Satanei și mântuirea umanității nu ar fi un efort inutil? Cum ar putea fi predestinată rebeliunea umanității? Aceasta a fost din cauza hărțuirii Satanei în realitate; cum putea fi predestinată de Dumnezeu? Satana de sub controlul lui Dumnezeu, pe care îl înțelegeți, și Satana de sub controlul lui Dumnezeu, despre care vorbesc Eu, sunt foarte diferiți. După declarațiile voastre că „Dumnezeu este atotputernic, și Satana este în mâinile Sale”, Satana nu L-ar trăda. Nu ați spus voi că Dumnezeu este atotputernic? Cunoștințele voastre sunt prea abstracte și sunt în afara realității; nu rezistă și nu funcționează! Dumnezeu este atotputernic; acest lucru nu este deloc fals. Arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu i-a dat, inițial, o parte din autoritate. Bineînțeles, acesta a fost un eveniment neașteptat, exact cum Eva a cedat ispitei șarpelui. Cu toate acestea, indiferent de modul în care Satana își face trădarea, spre deosebire de Dumnezeu, nu este atotputernic. După cum ați spus, Satana este puternic; indiferent de ceea ce face, autoritatea lui Dumnezeu îl învinge întotdeauna. Acesta este adevăratul sens al enunțului: „Dumnezeu este atotputernic, iar Satana este în mâinile Sale.” De aceea, războiul Său cu Satana trebuie să fie dus pas cu pas; în plus, El Își planifică lucrarea ca răspuns la șiretlicurile Satanei. Adică, în conformitate cu epocile, El mântuiește oamenii și Își dezvăluie înțelepciunea și atotputernicia Lui. De asemenea, lucrarea din zilele de pe urmă nu a fost predestinată înainte de Epoca Harului; nu a fost predestinată într-o manieră ordonată ca aceasta: în primul rând, fă schimbarea firii externe a omului; în al doilea rând, fă ca omul să primească mustrarea și încercările Sale; în al treilea rând, fă ca omul să experimenteze moartea; în al patrulea rând, fă omul să experimenteze vremurile iubirii lui Dumnezeu și să exprime hotărârea unei ființe create; în al cincilea rând, fă ca omul să vadă voia lui Dumnezeu și să Îl cunoască pe Dumnezeu complet, apoi, completează omul! El nu a planificat toate aceste lucruri în timpul Epocii Harului; mai degrabă, El a început să le planifice în epoca actuală. Satana lucrează, la fel și Dumnezeu. Satana își exprimă firea coruptă, în timp ce Dumnezeu vorbește direct și dezvăluie anumite lucruri concrete. Aceasta este lucrarea făcută astăzi și același principiu de lucru a fost folosit cu mult timp în urmă, după crearea lumii.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.