Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

LECTURI
Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Categorii

Recital-latest-expression
Cuvântări ale lui Dumnezeu Atotputernic (Calea cunoașterii lui Dumnezeu)

Mai întâi, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și a creat și un șarpe. Dintre toate lucrurile, șarpele era cel mai otrăvitor; corpul său conținea venin, iar Satana a luat din acest venin pentru a-l folosi. Șarpele a fost cel care a ispitit-o pe Eva să păcătuiască. Adam a păcătuit după ce a făcut-o Eva, iar cei doi au fost apoi capabili să distingă între bine și rău. Dacă Iahve ar fi știut că șarpele o va ispiti pe Eva și că Eva îl va ispiti pe Adam, de ce i-a pus pe toți într-o grădină? Dacă El ar fi putut să prezică aceste lucruri, de ce a creat un șarpe și l-a pus în Grădina Edenului? De ce Grădina Edenului conținea fructul pomului cunoașterii binelui și răului? El a vrut ca ei să mănânce fructul? Când a venit Iahve, nici Adam, nici Eva nu au îndrăznit a-L privi în față, și numai în acel moment Iahve a știut că au mâncat rodul pomului cunoașterii binelui și răului și au căzut pradă șiretlicului șarpelui. În cele din urmă, El l-a blestemat pe șarpe și i-a blestemat pe Adam și pe Eva. Iahve nu a conștientizat că cei doi au mâncat din rodul pomului. Omenirea a devenit coruptă până la punctul de a fi rea și promiscuă din punct de vedere sexual, chiar până la punctul în care lucrurile pe care le-au adăpostit în inimile lor erau toate rele și incorecte; erau toate murdare. Iahve a regretat, astfel, crearea omenirii. Apoi, El Și-a desfășurat lucrarea de a distruge lumea cu un potop, căruia Noe și fiii lui i-au supraviețuit. Unele lucruri nu sunt atât de avansate și supranaturale precum și le-ar putea imagina oamenii. Unii întreabă: „Din moment ce Dumnezeu știa că arhanghelul Îl va trăda, de ce l-a creat?” Acestea sunt faptele: pe când pământul nu exista încă, arhanghelul era cel mai mare dintre îngerii cerului. El avea autoritate asupra tuturor îngerilor din ceruri; aceasta a fost competența pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Cu excepția lui Dumnezeu, era cel mai mare dintre îngerii cerului. Când Dumnezeu a creat mai târziu omenirea, arhanghelul a îndeplinit o trădare mai mare față de Dumnezeu pe pământ. Spun că L-a trădat pe Dumnezeu pentru că a vrut să gestioneze omenirea și să depășească autoritatea lui Dumnezeu. Arhanghelul a ispitit-o pe Eva în păcat; a făcut-o pentru că voia să-și stabilească împărăția pe pământ și să facă omenirea să-L trădeze pe Dumnezeu și să-l asculte pe el în schimb. A văzut că erau multe lucruri care îl ascultau; îngerii îl ascultau, la fel ca și oamenii de pe pământ. Păsările și fiarele, copacii, pădurile, munții, râurile și toate lucrurile de pe pământ erau în grija omului - adică Adam și Eva - în timp ce Adam și Eva îl ascultau. Arhanghelul a dorit astfel să depășească autoritatea lui Dumnezeu și să-L trădeze pe Dumnezeu. Mai târziu a determinat mulți îngeri să-L trădeze pe Dumnezeu, care apoi au devenit diverse spirite necurate. Dezvoltarea umanității până în zilele noastre nu a fost cauzată de corupția arhanghelului? Umanitatea este așa cum este astăzi, deoarece arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu și a corupt omenirea. Această lucrare pas-cu-pas nu este nici pe departe o lucrare abstractă și simplă precum își imaginează lumea. Satana și-a îndeplinit trădarea pentru un motiv, dar oamenii nu pot înțelege un lucru atât de simplu. De ce Dumnezeu a creat cerurile și pământul și toate lucrurile și, de asemenea, l-a creat și pe Satana? De vreme ce Dumnezeu îl disprețuiește atât de mult pe Satana și Satana este dușmanul Său, de ce l-a creat pe Satana? Prin crearea Satanei, nu a creat El un dușman? Dumnezeu nu a creat de fapt un dușman; mai degrabă, El a creat un înger, iar mai târziu îngerul L-a trădat. Statutul său era atât de înalt încât voia să-L trădeze pe Dumnezeu. S-ar putea spune că aceasta a fost o coincidență, dar a fost, de asemenea, o tendință inevitabilă. Este similar cu modul în care cineva va muri, în mod inevitabil, la o anumită vârstă; lucrurile au evoluat deja către o anumită etapă. Există unii absurzi care spun: „Din moment ce Satana este dușmanul Tău, de ce l-ai creat? Nu știai că arhanghelul Te va trăda? Nu poți privi de la eternitate la eternitate? Nu-i cunoști natura? Din moment ce știai clar că Te va trăda, atunci de ce l-ai făcut arhanghel? Chiar dacă cineva ignoră problema trădării sale, tot a condus atât de mulți îngeri și a coborât în lumea muritorilor pentru a corupe omenirea; până în această zi, Tu nu ai reușit să finalizezi planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani.” Este corect? Nu-ți creezi mai multe probleme decât este necesar? Cu toate acestea, alții spun: „Dacă Satana nu ar fi corupt omenirea până în prezent, Dumnezeu nu ar fi salvat omenirea în acest fel. În acest caz, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu ar fi fost invizibile; unde s-ar fi manifestat înțelepciunea Sa? Dumnezeu a creat astfel o rasă umană pentru Satana; în viitor, Dumnezeu Își va revela atotputernicia Lui - altfel, cum va descoperi omul înțelepciunea lui Dumnezeu? Dacă omul nu I-ar rezista și nu ar acționa cu răzvrătire față de El, nu ar fi necesar ca faptele Sale să se manifeste. Dacă toată creația I s-ar închina Lui și I s-ar supune Lui, El nu ar mai avea nimic de făcut.” Acest lucru este și mai departe de realitatea lucrurilor, pentru că nu există nimic murdar despre Dumnezeu și, astfel, El nu poate crea murdărie. El Își dezvăluie faptele acum numai pentru a-Și înfrânge inamicul, pentru a salva omenirea, pe care a creat-o, pentru a-i învinge pe demoni și pe Satana, care Îl urăsc, Îl trădează și I se împotrivesc Lui, care erau sub stăpânirea Lui și Îi aparțineau chiar de la început; El vrea să învingă acești demoni și, în acest sens, Își dezvăluie atotputernicia tuturor lucrurilor. Omenirea și toate lucrurile de pe pământ se află acum sub dominația Satanei și sub dominația celor nelegiuiți. Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele către toate lucrurile, astfel încât oamenii să-L poată cunoaște și, astfel, să-l înfrângă pe Satana și să-i supună pe vrăjmașii Săi. Toată această lucrare se realizează prin dezvăluirea faptelor Sale. Toate creaturile Lui sunt sub dominația Satanei și, astfel, El dorește să-Și dezvăluie atotputernicia Lui, învingându-l astfel pe Satana. Dacă nu ar exista Satana, nu ar fi nevoie să-Și dezvăluie faptele. Dacă nu ar fi fost hărțuirea Satanei, El ar fi creat omenirea și ar fi condus-o să trăiască în Grădina Edenului. De ce El nu a dezvăluit niciodată toate faptele Sale îngerilor sau arhanghelilor înainte de trădarea Satanei? Dacă îngerii și arhanghelul L-ar fi cunoscut și, de asemenea, L-ar fi ascultat de la început, atunci El nu ar fi efectuat acele acte lipsite de sens. Din cauza existenței Satanei și a demonilor, oamenii se împotrivesc Lui și sunt plini până la refuz cu o fire rebelă, așa că Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele. Pentru că El dorește să facă război cu Satana, trebuie să-Și folosească autoritatea și toate faptele pentru a-l învinge pe Satana; în felul acesta, lucrarea Sa de mântuire pe care o face în rândul omenirii va permite oamenilor să vadă înțelepciunea și toată atotputernicia Lui. Lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi este semnificativă și nu seamănă în niciun fel cu ceea ce spun unii oameni: „Nu este lucrarea pe care o faci contradictorie? Nu este această succesiune de lucrări doar un exercițiu pentru a Te tulbura? L-ai creat pe Satana, apoi l-ai lăsat să te trădeze și să Ți se împotrivească. Ai creat omenirea și i-ai predat-o Satanei și ai permis ca Adam și Eva să fie ispitiți. De vreme ce Tu ai făcut toate aceste lucruri în mod intenționat de ce detești umanitatea? De ce-l detești pe Satana? Nu sunt aceste lucruri făcute de Tine? Ce este acolo pentru Tine ca să urăști?” Mulți oameni absurzi vor spune asta. Ei doresc să-L iubească pe Dumnezeu, dar în inimile lor se plâng de Dumnezeu - cât de contradictoriu! Nu înțelegi adevărul, ai prea multe gânduri supranaturale și chiar pretinzi că aceasta este eroarea lui Dumnezeu — cât de absurd ești! Tu ești cel care se joacă cu adevărul; nu este eroarea lui Dumnezeu! Unii oameni se vor plânge iar și iar: „Tu ai fost creatorul Satanei și Cel care ai dat omenirea Satanei. Omenirea posedă o fire satanică; decât să-i ierți, îi detești într-o anumită măsură. La început ai iubit omenirea într-o anumită măsură. L-ai trimis pe Satan în lumea omului, iar acum detești umanitatea. Tu ești Cel care detestă și iubește omenirea — care este explicația pentru acest lucru? Nu este aceasta o contradicție?” Indiferent de modul în care priviți lucrurile, aceasta este ceea ce s-a întâmplat în ceruri; arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu în acest fel, iar umanitatea a fost coruptă astfel și a continuat până astăzi în felul acesta. Indiferent de felul în care o exprimați, aceasta este întreaga poveste. Totuși, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu face lucrarea de astăzi pentru a vă salva și pentru a-l învinge pe Satana.

Deoarece îngerul era deosebit de slab și nu poseda abilități, el a devenit arogant când i s-a acordat autoritate, în special arhanghelul, al cărui statut era mai înalt decât cel al oricărui alt înger. Arhanghelul era regele tuturor îngerilor. A condus milioane de îngeri, iar, sub Iahve, autoritatea sa a depășit-o pe cea a oricărui alt înger. A vrut să facă și una și alta, și să-i conducă pe îngeri în lumea omului pentru a administra lumea. Dumnezeu a spus că El administrează universul; arhanghelul a spus că universul era al lui spre administrare, și atunci L-a trădat pe Dumnezeu. În cer, Dumnezeu a creat o altă lume. Arhanghelul dorea să administreze această lume și să coboare și în lumea omului. Putea Dumnezeu să-i permită să facă acest lucru? Astfel, El l-a doborât la pământ și în aer. De când a corupt omenirea, Dumnezeu a purtat război cu el pentru a salva oamenii; El a folosit aceste șase milenii pentru a-l învinge. Concepția voastră despre un Dumnezeu atotputernic este incompatibilă cu lucrarea pe care Dumnezeu o îndeplinește acum; nu funcționează în practică și este foarte absurdă! De fapt, Dumnezeu doar a declarat că arhanghelul este dușmanul Lui după ce L-a trădat. Doar din cauza trădării sale a călcat în picioare omenirea după ce a ajuns în lumea omului și din acest motiv umanitatea s-a dezvoltat astfel în această etapă. După aceasta, Dumnezeu a făcut un jurământ Satanei: „Te voi înfrânge și voi salva umanitatea, creația Mea.” Satan nu a fost convins la început și a spus: „Sincer, ce îmi poți face? Poți să mă arunci în aer cu adevărat? Poți să mă învingi cu adevărat?” După ce Dumnezeu l-a aruncat în aer, El nu i-a mai acordat atenție și a început să salveze omenirea și să facă propria Sa lucrare, în ciuda hărțuirii continue a Satanei. Tot ce putea face Satana era datorită puterii date de Dumnezeu; a luat aceste lucruri cu el în aer și a păstrat aceste lucruri până în ziua de azi. Dumnezeu l-a aruncat în aer, dar nu i-a retras autoritatea și, astfel, el a continuat să corupă omenirea. Dumnezeu, pe de altă parte, a început să salveze omenirea, pe care Satana a corupt-o în urma creării ei. Dumnezeu nu Și-a dezvăluit faptele când era în ceruri; totuși, înainte de a crea pământul, El a permis oamenilor din lumea pe care El a creat-o în cer să Îi vadă faptele și, astfel, a condus poporul deasupra cerului. El le-a dat înțelepciune și inteligență și i-a condus pe acești oameni să trăiască în acea lume. Firește, niciunul dintre voi nu a auzit de asta înainte. Mai târziu, după ce Dumnezeu a creat omenirea, arhanghelul a început să corupă omenirea; pe pământ, întreaga omenire era în haos. Numai în acest moment El a început războiul împotriva Satanei și numai în acest moment oamenii au văzut faptele Sale. La început, faptele Lui au fost ascunse de omenire. După ce Satan a fost aruncat în aer, el s-a preocupat de problemele sale, și Dumnezeu s-a îngrijit de lucrarea Lui, ducând continuu război împotriva lui, până în zilele de pe urmă. Acum este momentul în care Satana ar trebui distrus. La început, Dumnezeu i-a dat autoritate, iar, mai târziu, Dumnezeu l-a aruncat în aer, dar el a rămas sfidător. Mai târziu, pe pământ, a corupt omenirea, dar Dumnezeu era, de fapt, pe pământ, gestionând omenirea. Dumnezeu se folosește de gestionarea oamenilor pentru a-l învinge pe Satana. Prin coruperea oamenilor, Satana apropie soarta oamenilor de sfârșit și hărțuiește lucrarea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, lucrarea lui Dumnezeu este mântuirea omenirii. Care pas al muncii lui Dumnezeu nu este menit să salveze omenirea? Care pas nu este menit să curețe oamenii, să-i determine să facă dreptate și să trăiască într-un mod care creează o imagine care poate fi iubită? Satana, totuși, nu face asta. El corupe omenirea; își desfășoară continuu activitatea de corupere a omenirii în tot universul. Desigur, Dumnezeu face și lucrarea Lui proprie. El nu-i acordă atenție Satanei. Indiferent cât de multă autoritate are Satana, autoritatea lui era încă dată de Dumnezeu; Dumnezeu nu i-a dat, de fapt, toată autoritatea Sa și, indiferent de ceea ce face, nu-L poate depăși pe Dumnezeu și este întotdeauna sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a dezvăluit niciuna din faptele Sale când era în ceruri. El i-a dat Satanei doar o mică parte de autoritate pentru a-i permite să exercite controlul asupra îngerilor. Prin urmare, indiferent de ceea ce face, nu poate depăși autoritatea lui Dumnezeu, deoarece autoritatea pe care i-a dat-o inițial Dumnezeu este limitată. În timp ce Dumnezeu lucrează, Satana hărțuiește. În zilele de pe urmă, își va termina hărțuirea; de asemenea, lucrarea lui Dumnezeu va fi terminată și felul de persoană pe care Dumnezeu dorește să o desăvârșească va fi complet. Dumnezeu conduce oamenii în mod pozitiv; viața Lui este apă vie, imensă și fără limite. Satana a corupt omul într-o anumită măsură; în cele din urmă, apa vie a vieții va desăvârși omul și pentru Satana va fi imposibil să intervină și să-și îndeplinească lucrarea. Astfel, Dumnezeu îi va obține pe deplin pe acești oameni. Satana refuză încă să accepte acest lucru acum; el Îl provoacă continuu pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu îi acordă nicio atenție. El a spus: voi fi victorios peste toate forțele întunecate ale Satanei și peste toate influențele întunecate. Aceasta este lucrarea care trebuie făcută acum în trup și este și înțelesul întrupării. Este pentru a finaliza stadiul lucrării de înfrângere a Satanei în zilele de pe urmă, pentru a șterge toate lucrurile care aparțin Satanei. Victoria lui Dumnezeu asupra Satanei este o tendință inevitabilă! Satana, de fapt, a eșuat cu mult timp în urmă. Când Evanghelia a început să se răspândească în toată țara marelui balaur roșu, adică, atunci când Dumnezeu S-a întrupat, a început să lucreze și această lucrare a fost pusă în mișcare, Satana a fost învins cu totul, căci întruparea era menită să-l învingă pe Satana. Satana a văzut că Dumnezeu a devenit din nou trup și a început să-Și îndeplinească lucrarea și a văzut că nicio forță nu putea opri lucrarea. Prin urmare, a fost înmărmurit când a văzut această lucrare și nu a îndrăznit să mai lucreze. La început, Satana a crezut că și El posedă multă înțelepciune și a întrerupt și a hărțuit lucrarea lui Dumnezeu; totuși, nu se aștepta ca Dumnezeu să devină din nou trup și că, în lucrarea Sa, Dumnezeu i-a folosit rebeliunea pentru a servi drept revelație și judecată pentru omenire și, astfel, pentru a cuceri umanitatea și a-l învinge. Dumnezeu este mai înțelept decât el și lucrarea Lui îl depășește cu mult. De aceea, am afirmat anterior următoarele: lucrarea pe care o îndeplinesc este făcută ca răspuns la șiretlicurile Satanei. În cele din urmă voi descoperi atotputernicia Mea și lipsa de putere a Satanei. Când Dumnezeu face lucrarea Sa, Satan Îl urmărește îndeaproape din spate, până când, în cele din urmă, este distrus - nu va ști nici măcar ce l-a lovit! El va realiza adevărul numai după ce a fost deja sfărâmat și zdrobit; în acel moment va fi fost deja ars în lacul de foc. Nu va fi complet convins atunci? Pentru că nu mai are alte scheme de folosit!

Această lucrare realistă pas cu pas este cea care adesea copleșește inima lui Dumnezeu cu durere pentru omenire, astfel încât războiul Său cu Satana a continuat timp de 6.000 de ani. Dumnezeu a spus astfel: „Nu voi mai crea niciodată omenirea și nici nu voi mai da autoritate îngerilor.” De atunci, când îngerii au venit să lucreze pe pământ, ei L-au urmat doar pe Dumnezeu pentru a face ceva. El nu a dat niciodată autoritate îngerilor. Cum și-au desfășurat munca îngerii pe care i-au văzut israeliții? Ei s-au descoperit în vise și au transmis cuvintele lui Iahve. Când Isus a fost înviat la trei zile după ce a fost răstignit, îngerii au fost cei care au împins bolovanul într-o parte; Duhul lui Dumnezeu nu a făcut această lucrare personal. Îngerii au făcut doar acest tip de muncă; au jucat roluri de sprijin și nu aveau autoritate, pentru că Dumnezeu nu le-ar mai da niciodată autoritate. După ce au lucrat ceva timp, oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit pe pământ au preluat poziția lui Dumnezeu și au spus: „Vreau să depășesc universul! Vreau să stau în cerul al treilea! Vrem frâiele puterii suverane!” Ei ar deveni aroganți după câteva zile de muncă; ei voiau puterea suverană pe pământ, voiau să înființeze o altă națiune, voiau toate lucrurile sub picioarele lor și voiau să stea în cerul al treilea. Nu știi că ești doar un om folosit de Dumnezeu? Cum poți să urci în al treilea cer? Dumnezeu vine pe pământ să lucreze, în tăcere și fără să Se plângă, și pleacă după ce îndeplinește cu desăvârșire lucrarea Lui. El nu se plânge niciodată așa cum fac oamenii ci, mai degrabă, realizează în mod realist lucrarea Lui. Nici nu intră vreodată în biserică și plânge: „Vă voi șterge cu totul! Vă voi blestema și vă voi mustra!” El Își îndeplinește lucrarea, plecând odată ce este terminată. Acei păstori religioși care vindecă bolnavii și alungă demonii, le vorbesc altora de la amvon, țin discursuri lungi și pompoase și discută despre lucruri nerealiste, sunt aroganți până în măduva oaselor! Ei sunt descendenți ai arhanghelului!

După ce Și-a îndeplinit cei 6.000 de ani de lucrare până în ziua de astăzi, Dumnezeu a dezvăluit deja multe dintre faptele Sale, în primul rând pentru a-l învinge pe Satana și a salva întreaga umanitate. El folosește această ocazie pentru a permite la tot ceea ce este în cer, la tot ceea ce se află pe pământ, tuturor celor din mări, precum și oricărui ultim obiect al creației lui Dumnezeu pe pământ să vadă atotputernicia lui Dumnezeu și să vadă toate faptele lui Dumnezeu. El folosește ocazia de a-l învinge pe Satana să dezvăluie toate faptele lui umanității și să le permită oamenilor să-L laude și să-I preamărească înțelepciunea de a-l învinge pe Satana. Totul pe pământ, în ceruri și în mări Îi aduce slavă, laudă atotputernicia Lui, laudă toate faptele Lui și strigă numele Lui sfânt. Aceasta este dovada înfrângerii Satanei; este o dovadă a cuceririi Satanei; mai important, este dovada mântuirii umanității de către El. Întreaga creație a lui Dumnezeu Îi aduce slavă, Îl laudă pentru că l-a învins pe dușmanul Său și se întoarce victorios și Îl laudă pe El ca pe marele Rege învingător. Scopul Lui nu este numai de a-l învinge pe Satana, așa că lucrarea Lui a continuat timp de 6 000 de ani. El folosește înfrângerea lui Satan pentru a salva omenirea; El folosește înfrângerea lui Satan pentru a descoperi toate faptele Sale și pentru a descoperi toată gloria Lui. El va obține slava și toată mulțimea îngerilor va vedea, de asemenea, toată slava Lui. Mesagerii din cer, oamenii de pe pământ și toată creația de pe pământ vor vedea slava Creatorului. Aceasta este lucrarea pe care El o face. Creația Lui din ceruri și de pe pământ va vedea toată gloria Lui și El se va întoarce triumfător după ce va învinge pe Satana și va lăsa omenirea să-L laude. Astfel, el va realiza cu succes ambele aspecte. În cele din urmă, toată omenirea va fi cucerită de El și El va distruge pe oricine se opune sau se revoltă, adică va șterge pe toți cei care îi aparțin Satanei. Tu vezi toate aceste acțiuni ale lui Dumnezeu acum, totuși reziști și ești rebel și nu te supui; tu nutrești multe lucruri în tine și faci tot ce-ți dorești; îți urmezi poftele și plăcerile tale - aceasta este răzvrătire; aceasta este rezistență. Credința în Dumnezeu care este făcută pentru trup, pentru pofte și pentru propriile plăceri, pentru lume și pentru Satana, este murdară; este rezistentă și rebelă. Există diferite tipuri de credințe acum: unii caută adăpost după dezastru, iar alții caută să obțină binecuvântări, în timp ce unii doresc să înțeleagă misterele, iar alții încă încearcă să obțină niște bani. Acestea toate sunt forme de rezistență; toate sunt blasfemie! Când spui că cineva rezistă sau se răzvrătește - nu este vorba despre aceste lucruri? Mulți oameni bombănesc acum, exprimă nemulțumiri sau judecă. Toate acestea sunt făcute de cei răi; ele sunt rezistență și răzvrătire umană; astfel de oameni sunt posedați și ocupați de Satana. Poporul pe care îl primește Dumnezeu este cel care se supune Lui în întregime, cei care au fost corupți de Satana, dar care au fost mântuiți și cuceriți de lucrarea Lui acum, care au suferit necazuri și care, în cele din urmă, au fost obținuți complet de Dumnezeu și nu mai trăiesc sub dominația Satanei și s-au despărțit de nelegiuire, care sunt dispuși să trăiască sfințenia - aceștia sunt cei mai sfinți oameni; ei sunt cei sfinți. Dacă acțiunile tale actuale nu se potrivesc cu o parte a cerințelor lui Dumnezeu, vei fi eliminat. Acest lucru este de necontestat. Totul se face în funcție de astăzi; deși El te-a predestinat și te-a ales, acțiunile tale de astăzi vor determina în continuare rezultatul tău. Dacă nu poți ține pasul, vei fi eliminat. Dacă nu poți ține pasul acum, cum poți spera[a] să ții pasul mai târziu? Acum, când a apărut o astfel de mare minune în fața ta, tu încă nu crezi. Spune-mi, cum vei crede în El mai târziu, când El își încheie lucrarea și nu mai face așa ceva? În acel moment va fi cu atât mai imposibil ca să-L urmezi! Mai târziu, Dumnezeu se va baza pe atitudinea și cunoștințele tale față de lucrarea lui Dumnezeu întrupat și pe experiența ta pentru a determina dacă ești păcătos sau drept sau pentru a determina dacă ești unul desăvârșit sau unul eliminat. Trebuie să vezi clar acum. Duhul Sfânt lucrează astfel: El îți determină rezultatul în funcție de comportamentul tău de astăzi. Cine rostește cuvintele de astăzi? Cine face lucrarea de astăzi? Cine decide că vei fi eliminat astăzi? Cine decide să te facă desăvârșit? Nu este aceasta ceea ce Eu Însumi fac? Eu sunt Acela care rostește aceste cuvinte; Eu sunt Cel care face această lucrare. Blestemarea, mustrarea și judecarea oamenilor fac parte din propria Mea lucrare. În cele din urmă, eliminarea ta va fi, de asemenea, propria Mea lucrare. Totul este treaba Mea! A te face desăvârșit este treaba Mea și a te lăsa să te bucuri de binecuvântări este tot treaba Mea. Aceasta toată este lucrarea Mea. Rezultatul tău nu a fost predestinat de Iahve; este determinat de Dumnezeul de astăzi. Acesta este stabilit acum; nu a fost determinat înainte ca lumea să fie creată. Unii oameni absurzi spun: „Poate că este ceva în neregulă cu ochii Tăi și nu mă vezi așa cum ar trebui. În cele din urmă Tu vei vedea cum Duhul manifestă totul!” Isus l-a ales inițial pe Iuda ca discipol al Lui. Oamenii cred că Isus făcuse o greșeală cu el. Cum a putut să aleagă un ucenic care să-L trădeze? La început, Iuda nu intenționa să-L trădeze pe Isus. Acest lucru s-a întâmplat doar mai târziu. La vremea aceea, Isus îl privea pe Iuda destul de favorabil; El l-a făcut pe om să-L urmeze și l-a făcut responsabil pentru chestiunile lor financiare. Dacă ar fi știut că Iuda fură bani, nu l-ar fi lăsat să se ocupe de bani. Se poate spune că Isus nu știa inițial că acest om era necinstit și înșelător și că i-a înșelat pe frații și surorile sale. Mai târziu, după ce Iuda L-a urmat o vreme, Isus l-a văzut înșelându-i pe frații și surorile lui și înșelându-L pe Dumnezeu. Oamenii au descoperit, de asemenea, că el cheltuia mereu bani din punga cu bani, iar apoi I-au spus lui Isus. Isus a devenit conștient de toate acestea în acest moment. Pentru că Isus trebuia să facă lucrarea răstignirii și avea nevoie de cineva să-L trădeze, iar Iuda s-a întâmplat să se potrivească acestui rol, Isus a spus: „Va fi unul dintre noi cel care Mă va trăda. Fiul Omului va folosi această trădare pentru a fi răstignit și în trei zile să fie înviat.” Atunci, Isus nu l-a ales efectiv pe Iuda, ca să-L poată trăda; dimpotrivă, El dorea ca Iuda să fie un discipol loial. Spre surprinderea Sa, Iuda s-a dovedit a fi un degenerat avar care L-a trădat pe Domnul și El a folosit această situație pentru a-l alege pe Iuda pentru această lucrare. Dacă toți cei doisprezece ucenici ai lui Isus ar fi fost loiali și niciunul ca Iuda nu ar fi fost printre ei, persoana care să-L trădeze pe Isus ar fi fost cineva din afara cercului ucenicilor. Cu toate acestea, în acel moment s-a întâmplat că exista unul între ei care se bucura să ia mită - Iuda. Astfel, Isus l-a folosit pe acest om pentru a-Și termina lucrarea. Cât de simplu a fost! Isus nu a predeterminat asta la începutul lucrării Sale; El a luat această decizie numai după ce lucrurile au evoluat până la un anumit punct. Aceasta a fost decizia lui Isus, adică decizia Duhului lui Dumnezeu Însuși. În acel moment, a fost Isus Cel care l-a ales pe Iuda; când Iuda L-a trădat mai târziu pe Isus, aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt pentru a-Și sluji propriile scopuri; a fost lucrarea Duhului Sfânt în acel moment. Când Isus l-a ales pe Iuda, nu avea nicio idee că Îl va trăda. Știa doar că era Iuda Iscarioteanul. Rezultatele voastre sunt, de asemenea, determinate în funcție de nivelul vostru de supunere de astăzi și în funcție de nivelul creșterii vieții voastre, nu conform ideii din concepțiile umane că ar fi fost predestinate la crearea lumii. Trebuie să înțelegi clar aceste lucruri. Întreaga lucrare nu se desfășoară conform imaginației tale.

Note de subsol:

a. Textul original omite „poți spera.”

Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă (Selecții)

Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:A patra cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a cincea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a şasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a şaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a noua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: A zecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a treisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a paisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a șaptesprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers:Cea de-a optsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A nouăsprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:Cea de-a douăzecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și una cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers: Cea de-a douăzeci și doua cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și șasea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a douăzeci și șaptea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers: Cea de-a două zeci și opta cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers:A douăzeci și noua cuvântare Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa Omul corupt este incapabil să-L reprezinte pe Dumnezeu Modul religios de slujire trebuie interzis În credința ta în Dumnezeu ar trebui să asculți de Dumnezeu Promisiunile către cei care au fost desăvârșiți Păcătoșii trebuie pedepsiți Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui Cum să cunoşti realitatea Poruncile noii epoci Împărăția Milenară a sosit Ar trebui să știi că Dumnezeul practic este Dumnezeu Însuși Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul Diferența esențială dintre Dumnezeul întrupat și oamenii folosiți de Dumnezeu Credința în Dumnezeu ar trebui să se concentreze pe realitate, nu pe ritualuri religioase Numai cei ce cunosc lucrarea lui Dumnezeu de astăzi pot sluji lui Dumnezeu Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă curată vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu O scurtă discuție despre „Împărăția Milenară a sosit” Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui Ai revenit la viață? Toți cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt aceia care I se împotrivesc lui Dumnezeu Cele două întrupări încheie semnificația întrupării ​ Oare există Treimea? Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea întâi Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a doua Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată Partea a treia Ce înțelegi atunci când vine vorba de Dumnezeu? Ce înseamnă să fii un om adevărat Ce știi despre credință? Nimeni care este din carne nu poate scăpa de ziua mâniei Mântuitorul S-a întors deja pe un „nor albˮ Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de salvare a omului Lucrarea în Epoca Legii Povestea adevărată din spatele lucrării în Epoca Mântuirii Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea întâi Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi Partea a doua Referitor la apelative și identitate Partea Întâi Referitor la apelative și identitate Partea a doua Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu? Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi Diferența dintre lucrarea de slujire a Dumnezeului întrupat și datoria omului Dumnezeu este Domnul întregii creații Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea întâi Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului Partea a doua Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea întâi Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu Partea a doua Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea întâi Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup Partea a doua Esența trupului locuit de Dumnezeu Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea Întâi Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului Partea a doua Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea întâi Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată Partea a doua Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea întâi Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună Partea a doua Când veți vedea trupul spiritual al lui Isus va fi atunci când Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși Trebuie să cauți calea compatibilității cu Hristos Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu? Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice Ar trebui să pregătești o cantitate suficientă de fapte bune pentru destinația ta Cui îi ești credincios? Trei avertismente Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre Dumnezeu este sursa vieții omului Suspinul Celui Atotputernic Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu Numai cei desăvârșiți pot trăi o viață plină de sens Numai cei care-L cunosc pe Dumnezeu pot să fie martori pentru El Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu Cum a ajuns Petru să-L cunoască pe Isus Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc Cum ar trebui să participi la misiunea ta viitoare? Cuvântările lui Dumnezeu către întregul univers Cea de-a șaisprezecea cuvântare Cuvântările lui Dumnezeu către întregul Univers Cea de-a unsprezecea cuvântare Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea a doua Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul Partea întâi Cei care sunt incompatibili cu Hristos sunt cu siguranță potrivnici lui Dumnezeu

0rezultat(e) de căutare