Fragment 354 | „Ar trebui să vă gândiți la faptele voastre”

La început am vrut să vă ofer mai multe adevăruri dar, deoarece atitudinea voastră față de adevăr este prea rece și indiferentă, trebuie să renunț. Nu doresc ca eforturile Mele să fie irosite, nici nu vreau să-i văd pe oameni să țină de cuvintele Mele, totuși, în toate locurile, fac ceea ce Mi se împotrivește, Mă vorbesc de rău și Mă blasfemiază. Din cauza atitudinilor și a umanității voastre, vă ofer doar o mică parte din cuvintele care sunt foarte importante pentru voi, drept test al Meu în rândul omenirii. Abia acum confirm cu adevărat că deciziile și planurile pe care le-am făcut sunt în acord cu ceea ce aveți voi nevoie și, în plus, confirmă faptul că atitudinea Mea față de omenire este corectă. Numeroșii voștri ani de acțiuni înaintea Mea Mi-au dat răspunsul pe care nu l-am primit niciodată înainte. Și întrebarea la acest răspuns este: „Care este atitudinea omului înaintea adevărului și a adevăratului Dumnezeu?” Efortul pe care l-am revărsat în om dovedește natura Mea iubitoare față de om, iar acțiunile și faptele lui înaintea prezenței Mele au dovedit, de asemenea, natura omului de a detesta adevărul și de a Mi se opune. Tot timpul sunt îngrijorat pentru toți cei care M-au urmat, cu toate acestea, cei care Mă urmează nu pot să primească niciodată cuvântul Meu; ei sunt complet incapabili să accepte chiar și orice sugestii care vin de la Mine. Aceasta este ceea ce Mă întristează cel mai mult. Nimeni nu Mă poate înțelege vreodată și, în plus, niciunul nu Mă poate accepta, chiar dacă atitudinea Mea este sinceră și cuvintele Mele sunt blânde. Toți fac lucrarea încredințată de Mine conform scopurilor lor inițiale; ei nu caută intențiile Mele, cu atât mai puțin se interesează de cererile Mele. Ei încă pretind că Mă slujesc cu credință, totul în timp ce se răzvrătesc împotriva Mea. Mulți cred că adevărurile care sunt de neacceptat pentru ei sau pe care nu le pot practica nu sunt adevăruri. Pentru astfel de oameni, adevărurile Mele devin ceva ce trebuie negat și respins. În același timp, Eu devin apoi cineva pe care omul Îl recunoaște ca Dumnezeu doar cu vorba dar, de asemenea, considerat un străin care nu este adevărul, calea sau viața. Nimeni nu știe acest adevăr: cuvintele Mele sunt adevărul invariabil etern. Eu sunt alimentarea cu viață pentru om și singurul ghid pentru omenire. Valoarea și semnificația cuvintelor Mele nu sunt determinate de faptul dacă sunt recunoscute sau acceptate de către omenire, ci de natura cuvintelor înseși. Chiar dacă nicio singură persoană de pe acest pământ nu poate primi cuvintele Mele, valoarea cuvintelor Mele și ajutorul lor pentru omenire sunt incalculabile de către orice om. Prin urmare, atunci când se confruntă cu mulți oameni care se răzvrătesc, resping sau sunt complet disprețuitori față de cuvintele Mele, poziția Mea este numai aceasta: lăsați timpul și faptele să fie mărturia Mea și să arate că cuvintele Mele sunt adevărul, calea și viața. Lăsați-le să arate că tot ceea ce am spus este drept și este ceea ce ar trebui furnizat omului și, de asemenea, ceea ce omul ar trebui să accepte. Îi voi lăsa pe toți cei care Mă urmează să știe acest lucru: cei care nu pot accepta pe deplin cuvintele Mele, aceia care nu pot să-Mi practice cuvintele, cei care nu pot găsi un scop în cuvintele Mele și aceia care nu pot primi mântuirea din cauza cuvintelor Mele, sunt cei care au fost condamnați prin cuvintele Mele și, mai mult decât atât, au pierdut mântuirea Mea, iar toiagul Meu nu se va depărta de la ei.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul care nu se schimbă niciodată

Cuvintele Lui sunt adevărul cel veșnic.

El e susținătorul vieții și ghidul omului.

Valoarea cuvintelor Lui rezultă din a lor esență,

nu dacă omul le-acceptă sau le-admite.

Chiar dacă niciun om, pe pământ, nu le primește,

valoarea și ajutorul lor pentru om sunt imense.

Cuvintele Lui sunt adevărul cel veșnic.

El e susținătorul vieții și ghidul omului.

Celor ce se răzvrătesc și resping cuvintele Lui,

Dumnezeu le răspunde doar atât: Timpul și faptele să-I fie martori,

cuvântul Său e-adevărul, calea și viața;

s-arate că tot ce-a zis e drept, e ce omul ar trebui să urmeze.

Cuvintele Lui sunt adevărul cel veșnic.

El e susținătorul vieții și ghidul omului.

Celor care-L urmează Dumnezeu le va spune acest lucru:

Cei ce nu primesc cuvintele Lui sau nu le poartă prin fapte,

cei ce nu pot descoperi un scop sau nu găsesc salvarea-n cuvintele Lui

sunt cei condamnați de-ale Lui cuvinte. Ei au pierdut mântuirea divină.

Pentru ei, pedeapsa Lui nu va-nceta.

Cuvintele Lui sunt adevărul cel veșnic.

El e susținătorul vieții și ghidul omului.

Cuvintele Lui sunt adevărul cel veșnic.

El e susținătorul vieții și ghidul omului.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar