Fragment 322 | „Ce știi despre credință?”

În om există doar cuvântul incert „credință”, însă el nu știe ce constituie credința și cu atât mai mult nu știe de ce are credință. Omul înțelege prea puțin și el însuși are prea multe lipsuri; el doar crede în Mine lipsit de judecată și ca un ignorant. Chiar dacă nu știe ce este credința, nici de ce are credință în Mine, el continuă să facă aceasta în mod obsesiv. Ceea ce cer din partea omului nu este doar să Mă invoce astfel în mod obsesiv sau să creadă în Mine în mod sporadic. Deoarece lucrarea pe care o fac este ca omul să Mă vadă și să ajungă să Mă cunoască, nu ca să fie impresionat și să mă privească cu alți ochi datorită lucrării Mele. În trecut, am făcut multe semne și minuni și am săvârșit multe miracole. Pe vremea aceea, israeliții M-au admirat mult și au venerat foarte mult abilitatea Mea excepțională de a-i vindeca pe bolnavi și de a exorciza demoni. Pe atunci, iudeii au considerat puterile Mele de vindecare ca fiind o măiestrie și ceva extraordinar. Pentru multele Mele fapte de genul acesta, Mă priveau cu toții cu respect. Simțeau o mare admirație pentru toate puterile Mele. Deci, oricine Mă vedea făcând minuni Mă urma îndeaproape, astfel încât mii de oameni Mă înconjurau ca să vadă cum îi vindecam pe bolnavi. Am făcut atât de multe semne și minuni, însă omul doar M-a privit ca pe un doctor priceput; de asemenea, am spus multe cuvinte de învățătură oamenilor de pe vremea aceea, însă ei doar M-au privit ca pe un maestru ce este superior ucenicilor lui! Chiar și în prezent, după ce oamenii au văzut consemnările istorice ale lucrării Mele, interpretarea lor continuă să fie aceea că sunt un mare medic care îi vindecă pe bolnavi și un învățător pentru cei neștiutori. Și au decis că Eu sunt Domnul Isus Hristos Cel milostiv. Poate că cei ce interpretează Scriptura M-au întrecut în abilitățile de vindecare, sau poate că sunt chiar ucenici care și-au întrecut maestrul, însă astfel de oameni de mare renume, ale căror nume sunt cunoscute în toată lumea, Mă consideră atât de umil, ca pe un simplu medic! Faptele Mele sunt mai numeroase decât firele de nisip de pe plajă, și înțelepciunea Mea mai mare decât cea a tuturor fiilor lui Solomon, totuși oamenii Mă cred un simplu medic fără importanță și un învățător necunoscut al oamenilor! Câți dintre ei cred în Mine doar pentru a-i vindeca? Câți dintre ei cred în Mine doar ca să Îmi folosesc puterile pentru a alunga spiritele necurate din trupul lor? Și câți cred în Mine doar pentru a primi pace și bucurie de la Mine? Câți cred în Mine doar pentru a pretinde de la Mine mai multă bogăție materială, și câți cred în Mine doar pentru a-și petrece această viață în siguranță și pentru a fi teferi și nevătămați în lumea care vine? Câți cred în Mine doar pentru a evita suferința iadului și pentru a primi binecuvântările cerești? Câți cred în Mine doar pentru confort temporar, însă nu caută să câștige nimic în lumea care vine? Când Mi-am revărsat mânia asupra omului și i-am luat toată bucuria și pacea pe care o avea la început, omul a devenit plin de îndoieli. Când am dat omului suferința iadului și am revendicat binecuvântările cerești, rușinea omului s-a transformat în mânie. Când Mi-a cerut să îl vindec, iar Eu nu l-am recunoscut și am simțit dezgust față de el, omul s-a îndepărtat de Mine și a căutat calea șamanilor și a vrăjitoriei. Când am retras tot ceea ce omul ceruse de la Mine, au dispărut cu toții fără nicio urmă. De aceea, zic că omul are credință în Mine pentru că îi dau prea mult har și are mult mai mult de câștigat. Iudeii credeau în Mine datorită harului Meu și Mă urmau oriunde mergeam. Acești oameni ignoranți ce aveau cunoștințe și experiențe limitate voiau să vadă doar semnele și minunile pe care le făceam. Mă priveau ca pe căpetenia casei iudeilor care putea realiza cele mai mari minuni. Prin urmare, când am scos demoni din oameni, au vorbit între ei în mare tulburare zicând că sunt Ilie, că sunt Moise, că sunt cel mai mare dintre profeți și că sunt cel mai mare dintre medici. În afară de ceea ce Eu am spus despre Mine, că Eu sunt Viața, Calea și Adevărul, nimeni nu putea ști ființa sau identitatea Mea. În afară de ceea ce Eu am spus despre cer, că este locul unde locuiește Tatăl Meu, nimeni nu știa că sunt Fiul lui Dumnezeu și Însuși Dumnezeu. În afară de declarația Mea că voi aduce răscumpărare pentru întreaga omenire, nimeni nu știa că sunt Răscumpărătorul omenirii; oamenii Mă cunoșteau doar ca pe un om binevoitor și milos. Și chiar dacă puteam să explic totul cu privire la Mine, niciunul nu M-a cunoscut și niciunul nu a crezut că sunt Fiul Dumnezeului celui viu. Omul are doar acest fel de credință în Mine și Mă înșală în acest fel. Cum ar putea oare omul să-Mi fie martor când are astfel de concepții despre Mine?

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar