Fragment 499 | „Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui”

Esența credinței majorității oamenilor în Dumnezeu este convingere religioasă: ei sunt incapabili de a-L iubi pe Dumnezeu și pot doar să-L urmeze pe Dumnezeu precum un robot, incapabili de a tânji cu adevărat după Dumnezeu sau a-L adora. Ei doar Îl urmează în tăcere. Mulți oameni cred în Dumnezeu, dar există foarte puțini care Îl iubesc pe Dumnezeu; ei doar Îl venerează pe Dumnezeu pentru că le este teamă de o catastrofă, sau Îl admiră pe Dumnezeu pentru că El este mare și puternic – dar în venerația și admirația lor nu există iubire sau tânjire adevărată. În experiențele lor, ei caută detaliile puțin importante ale adevărului sau niște mistere nesemnificative. Majoritatea oamenilor doar urmează, ei pescuiesc în ape tulburi doar pentru a primi binecuvântări; ei nu caută adevărul, nici nu I se supun cu adevărat lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântările Lui. Viața credinței tuturor oamenilor în Dumnezeu este lipsită de semnificație, este fără valoare și în ea sunt considerațiile și țelurile lor; ei nu cred în Dumnezeu pentru a-L iubi pe Dumnezeu, ci pentru a fi binecuvântați. Mulți oameni acționează după cum vor, fac orice vor și nu se gândesc niciodată la interesele lui Dumnezeu sau dacă ceea ce fac ei este în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Astfel de oameni nu pot obține credință adevărată, cu atât mai puțin iubirea lui Dumnezeu. Esența lui Dumnezeu nu este doar pentru ca omul să creadă în ea; este, mai mult decât atât, pentru ca omul să o iubească. Dar mulți dintre aceia care cred în Dumnezeu sunt incapabili de a descoperi acest „secret”. Oamenii nu îndrăznesc să-L iubească pe Dumnezeu, nici nu încearcă să-L iubească. Ei nu au descoperit niciodată că există atât de multe lucruri care sunt adorabile la Dumnezeu, ei nu au descoperit niciodată că Dumnezeu este Dumnezeul care iubește omul și că El este pentru om Dumnezeul ce trebuie iubit. Frumusețea lui Dumnezeu este exprimată în lucrarea Sa: doar când experimentează lucrarea Sa pot oamenii să-I descopere frumusețea, doar în experiențele lor actuale pot ei să aprecieze frumusețea lui Dumnezeu, și fără a o observa în viața reală, nimeni nu poate descoperi frumusețea lui Dumnezeu. Există atât de multe lucruri de iubit la Dumnezeu, dar fără a interacționa efectiv cu El, oamenii sunt incapabili să le descopere. Ceea ce înseamnă că, dacă Dumnezeu nu S-ar fi întrupat, oamenii ar fi fost incapabili să interacționeze cu adevărat cu El, și dacă ei ar fi incapabili să interacționeze cu adevărat cu El, ei, de asemenea, ar fi incapabili să Îi experimenteze lucrarea – și astfel, iubirea lor pentru Dumnezeu ar fi contaminată cu multă falsitate și imaginație. Iubirea pentru Dumnezeu din ceruri nu este la fel de reală ca iubirea pentru Dumnezeul de pe pământ, căci cunoașterea lui Dumnezeu din ceruri de către oameni este construită pe închipuirile lor, mai degrabă decât pe ceea ce au văzut cu proprii lor ochi și ce au experimentat ei personal. Când Dumnezeu vine pe pământ, oamenii pot să Îi privească faptele reale și frumusețea Sa și ei pot vedea totul din firea Sa practică și normală, toate acestea fiind de o mie de ori mai reale decât cunoașterea lui Dumnezeu din cer. Indiferent cât de mult oamenii Îl iubesc pe Dumnezeu din cer, nu există nimic real la această iubire și este plină de idei umane. Indiferent cât de mică este iubirea lor pentru Dumnezeu de pe pământ, iubirea lor este reală; chiar dacă există doar puțin din ea, ea este tot reală. Dumnezeu îi face pe oameni să Îl cunoască prin lucrare adevărată, și prin această cunoaștere El le câștigă dragostea. Este ca și cu Petru: dacă el nu ar fi trăit cu Isus, ar fi fost imposibil pentru el să-L adore pe Isus. La fel era și loialitatea sa către Isus, construită pe interacțiunea lui cu Isus. Pentru a-l face pe om să-L iubească, Dumnezeu a venit printre oameni și trăiește împreună cu oamenii și tot ceea îl face pe om să vadă și să experimenteze este realitatea lui Dumnezeu.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Experimentează lucrarea lui Dumnezeu ca să-I descoperi frumusețea

Esența lui Dumnezeu nu este doar pentru ca omul să creadă-n ea; e mai mult ca omul s-o iubească.

Dar pentru mulți dintre cei care cred în Dumnezeu e încă un secret.

Frumusețea Lui se găsește-n lucrarea Sa.

Oamenii pot s-o descopere doar când o trăiesc prin experiența personală.

Frumusețea lui Dumnezeu e simțită-n ceea ce trăiești.

Fără a o vedea în realitate, nimeni n-o poate găsi.

Oamenii nu îndrăznesc, nici nu-ncearcă să-L iubească pe Dumnezeu.

N-au văzut niciodată că El este-ncântător și că El îl iubește pe om, e Dumnezeul ce omul să-L iubească.

Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu. Fără interacțiune cu El, n-ai să le vezi.

Când Dumnezeu Se pogoară, omul Îi poate vedea faptele și frumusețea și firea Lui reală și normală.

Toate-acestea sunt mult mai reale decât ideea de Dumnezeu din cer.

Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu. Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu.

Oricât omul Îl iubește pe Dumnezeu din cer, iubirea aceasta n-are nimic real.

Iubirea omului pentru Dumnezeu de pe pământ e mică, dar reală.

Prin lucrarea Lui reală, El e cunoscut de oameni.

Prin cunoaștere, El le câștigă iubirea.

Pentru a face omul să-L iubească, El vine pe pământ și-l lasă să-I simtă realitatea.

Dacă Petru n-ar fi trăit cu Isus, n-ar fi putut vreodată să-L iubească.

Loialitatea sa către Isus era ca urmare-a interacțiunii cu El.

Oamenii nu îndrăznesc, nici nu-ncearcă să-L iubească pe Dumnezeu.

N-au văzut niciodată că El este-ncântător și că El îl iubește pe om, e Dumnezeul ce omul să-L iubească.

Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu. Fără interacțiune cu El, n-ai să le vezi.

Când Dumnezeu Se pogoară, omul Îi poate vedea faptele și frumusețea și firea Lui reală și normală.

Toate-acestea sunt mult mai reale decât ideea de Dumnezeu din cer.

Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu. Atât de multe-s de iubit la Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu nu S-ar fi întrupat, lucrarea Sa n-ar putea fi trăită

și iubirea omului pentru El ar fi pătată cu imaginație și falsitate.

Iubirea pentru Dumnezeu din ceruri nu e la fel de reală ca pentru Cel de pe pământ,

căci cunoașterea lui Dumnezeu din ceruri e bazată pe închipuiri,

nu pe ce e văzut cu-adevărat sau experimentat de om.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar