Fragment 407 | „Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu”

Poate fi văzut din experienţă că una dintre chestiunile cele mai importante este a-și linişti inima în faţa lui Dumnezeu. E o chestiune care priveşte viaţa spirituală a oamenilor şi creşterea lor în viaţă. Căutarea adevărului şi a schimbărilor din firea ta vor da roade doar dacă inima ta este împăcată în faţa lui Dumnezeu. Întrucât vii înaintea lui Dumnezeu purtând o povară şi simţi mereu că ai lipsuri în atâtea privințe, că există multe adevăruri pe care ai nevoie să le ştii, multe realităţi pe care ai nevoie să le trăieşti şi că ar trebui să-ți dedici toată atenția voii lui Dumnezeu – aceste lucruri sunt mereu în mintea ta. Este ca şi cum te-ar apăsa cu o forță ce te lasă incapabil să respiri şi astfel, îţi simţi inima grea (deși nu ești într-o stare negativă). Doar asemenea oameni sunt calificați să accepte luminarea cuvintelor lui Dumnezeu şi să fie mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Datorită poverii lor, datorită faptului că inima le este grea şi, se poate spune, datorită preţului pe care l-au plătit şi a chinurilor pe care le-au suferit în faţa lui Dumnezeu, ei primesc luminarea şi iluminarea Lui. Pentru că Dumnezeu nu acordă nimănui un tratament special. El este mereu corect în tratamentul Său față de oameni, dar, de asemenea, El nu dă oamenilor vreun lucru în mod arbitrar şi necondiţionat. Acesta este un aspect al firii Sale drepte. În viaţa adevărată, majoritatea persoanelor încă nu a atins acest tărâm. În cel mai bun caz, inimile lor încă trebuie să se întoarcă întru totul către Dumnezeu şi deci încă nu a existat vreo schimbare majoră în firea vieții lor. Asta pentru că ei doar trăiesc în harul lui Dumnezeu şi încă nu au dobândit lucrarea Duhului Sfânt. Criteriile pe care oamenii trebuie să le îndeplinească pentru a fi folosiți de către Dumnezeu sunt după cum urmează: inimile lor se întorc către Dumnezeu, ei poartă povara cuvintelor lui Dumnezeu, au o inimă plină de ardoare şi au hotărârea de a căuta adevărul. Doar asemenea oameni pot dobândi lucrarea Duhului Sfânt şi câștigă frecvent luminarea şi iluminarea. Din afară, persoanele pe care Dumnezeu le foloseşte par să fie iraţionale şi să nu aibă o relaţie normală cu alții, deşi se exprimă cuviincios, nu vorbesc nechibzuit şi pot întotdeauna să-şi păstreze inima liniștită în faţa lui Dumnezeu. Acesta este exact felul de persoană care e suficientă pentru a fi folosită de Duhul Sfânt. Această persoană „iraţională” despre care vorbeşte Dumnezeu pare să nu aibă o relaţie normală cu ceilalţi şi să nu acorde considerația cuvenită iubirii exterioare sau practicilor exterioare, dar, atunci când comunică chestiuni spirituale, ea poate să-şi deschidă inima şi să asigure altruist celorlalţi iluminarea şi luminarea pe care a obţinut-o din experienţa sa reală înaintea lui Dumnezeu. În acest fel îşi exprimă ei iubirea pentru Dumnezeu şi mulțumesc voia lui Dumnezeu. Atunci când alţii îi ponegresc şi ridiculizează, ei pot evita să fie controlaţi de persoane, chestiuni sau lucruri din exterior şi tot reușesc să fie liniștiți înaintea lui Dumnezeu. O asemenea persoană pare să aibă propria înțelegere unică. Indiferent ce fac ceilalţi oameni, inimile lor nu-L părăsesc niciodată pe Dumnezeu. Când alţii conversează voioşi şi cu umor, inimile lor tot rămân înaintea lui Dumnezeu, contemplând cuvântul lui Dumnezeu sau rugându-se în linişte lui Dumnezeu în inimile lor, căutând intențiile lui Dumnezeu. Ei nu dau niciodată importanță păstrării unor relaţii normale cu alți oameni. O asemenea persoană pare să nu aibă nicio filosofie de viaţă. Pe dinafară, această persoană este plină de viaţă, adorabilă şi inocentă, dar are şi un sentiment de linişte. Aceasta este înfățișarea felului de persoană pe care o foloseşte Dumnezeu. Lucruri precum filosofia de viaţă sau „rațiunea normală” pur și simplu nu funcționează la acest tip de persoană; acesta este tipul de persoană care şi-a devotat întreaga inimă cuvântului lui Dumnezeu şi pare să Îl aibă doar pe Dumnezeu în inima sa. Acesta este tipul de persoană la care Dumnezeu Se referă ca fiind o persoană „fără rațiune” şi e exact tipul de persoană folosită de Dumnezeu. Semnul unei persoane care e folosită de Dumnezeu este: oricând şi oriunde, inima sa este mereu înaintea lui Dumnezeu şi, indiferent cât de desfrânaţi ar putea fi alţii, cât de mult se lasă în voia poftelor şi a trupului, inima acestei persoane nu-L părăseşte niciodată pe Dumnezeu şi nu urmează gloata. Doar acest tip de persoană este potrivită pentru folosul lui Dumnezeu şi doar acest tip de persoană este desăvârșită de către Duhul Sfânt. Dacă eşti incapabil să dobândești aceste lucruri, atunci nu eşti calificat să fii câştigat de Dumnezeu și să fii desăvârșit de Duhul Sfânt.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar