Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Cunoașterea lucrării lui Dumnezeu | Fragmentul 150

iulie 16, 2020

Mai întâi, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și a creat și un șarpe. Dintre toate lucrurile, șarpele era cel mai otrăvitor; corpul său conținea venin, iar Satana a luat din acest venin pentru a-l folosi. Șarpele a fost cel care a ispitit-o pe Eva să păcătuiască. Adam a păcătuit după ce a făcut-o Eva, iar cei doi au fost apoi capabili să distingă între bine și rău. Dacă Iahve ar fi știut că șarpele o va ispiti pe Eva și că Eva îl va ispiti pe Adam, de ce i-a pus pe toți într-o grădină? Dacă El ar fi putut să prezică aceste lucruri, de ce a creat un șarpe și l-a pus în Grădina Edenului? De ce Grădina Edenului conținea fructul pomului cunoașterii binelui și răului? El a vrut ca ei să mănânce fructul? Când a venit Iahve, nici Adam, nici Eva nu au îndrăznit a-L privi în față, și numai în acel moment Iahve a știut că au mâncat rodul pomului cunoașterii binelui și răului și au căzut pradă șiretlicului șarpelui. În cele din urmă, El l-a blestemat pe șarpe și i-a blestemat pe Adam și pe Eva. Iahve nu a conștientizat că cei doi au mâncat din rodul pomului. Omenirea a devenit coruptă până la punctul de a fi rea și promiscuă din punct de vedere sexual, chiar până la punctul în care lucrurile pe care le-au adăpostit în inimile lor erau toate rele și incorecte; erau toate murdare. Iahve a regretat, astfel, crearea omenirii. Apoi, El Și-a desfășurat lucrarea de a distruge lumea cu un potop, căruia Noe și fiii lui i-au supraviețuit. Unele lucruri nu sunt atât de avansate și supranaturale precum și le-ar putea imagina oamenii. Unii întreabă: „Din moment ce Dumnezeu știa că arhanghelul Îl va trăda, de ce l-a creat?” Acestea sunt faptele: pe când pământul nu exista încă, arhanghelul era cel mai mare dintre îngerii cerului. El avea autoritate asupra tuturor îngerilor din ceruri; aceasta a fost competența pe care i-a acordat-o Dumnezeu. Cu excepția lui Dumnezeu, el era cel mai mare dintre îngerii cerului. Când Dumnezeu a creat mai târziu omenirea, arhanghelul a îndeplinit o trădare mai mare față de Dumnezeu pe pământ. Spun că L-a trădat pe Dumnezeu pentru că a vrut să gestioneze omenirea și să depășească autoritatea lui Dumnezeu. Arhanghelul a ispitit-o pe Eva în păcat; a făcut-o pentru că voia să-și stabilească împărăția pe pământ și să facă omenirea să-L trădeze pe Dumnezeu și să-l asculte pe el în schimb. A văzut că erau multe lucruri care îl ascultau; îngerii îl ascultau, la fel ca și oamenii de pe pământ. Păsările și fiarele, copacii, pădurile, munții, râurile și toate lucrurile de pe pământ erau în grija omului – adică Adam și Eva – în timp ce Adam și Eva îl ascultau. Arhanghelul a dorit astfel să depășească autoritatea lui Dumnezeu și să-L trădeze pe Dumnezeu. Mai târziu a determinat mulți îngeri să-L trădeze pe Dumnezeu, care apoi au devenit diverse spirite necurate. Dezvoltarea umanității până în zilele noastre nu a fost cauzată de corupția arhanghelului? Umanitatea este așa cum este astăzi, deoarece arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu și a corupt omenirea. Această lucrare pas-cu-pas nu este nici pe departe o lucrare abstractă și simplă precum își imaginează lumea. Satana și-a îndeplinit trădarea pentru un motiv, dar oamenii nu pot înțelege un lucru atât de simplu. De ce Dumnezeu a creat cerurile și pământul și toate lucrurile și, de asemenea, l-a creat și pe Satana? De vreme ce Dumnezeu îl disprețuiește atât de mult pe Satana și Satana este dușmanul Său, de ce l-a creat pe Satana? Prin crearea Satanei, nu a creat El un dușman? Dumnezeu nu a creat de fapt un dușman; mai degrabă, El a creat un înger, iar mai târziu îngerul L-a trădat. Statutul său era atât de înalt încât voia să-L trădeze pe Dumnezeu. S-ar putea spune că aceasta a fost o coincidență, dar a fost, de asemenea, o tendință inevitabilă. Este similar cu modul în care cineva va muri, în mod inevitabil, la o anumită vârstă; lucrurile au evoluat deja către o anumită etapă. Există unii absurzi care spun: „Din moment ce Satana este dușmanul Tău, de ce l-ai creat? Nu știai că arhanghelul Te va trăda? Nu poți privi de la eternitate la eternitate? Nu-i cunoști natura? Din moment ce știai clar că Te va trăda, atunci de ce l-ai făcut arhanghel? Chiar dacă cineva ignoră problema trădării sale, tot a condus atât de mulți îngeri și a coborât în lumea muritorilor pentru a corupe omenirea; până în această zi, Tu nu ai reușit să finalizezi planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani.” Este corect? Nu-ți creezi mai multe probleme decât este necesar? Cu toate acestea, alții spun: „Dacă Satana nu ar fi corupt omenirea până în prezent, Dumnezeu nu ar fi salvat omenirea în acest fel. În acest caz, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu ar fi fost invizibile; unde s-ar fi manifestat înțelepciunea Sa? Dumnezeu a creat astfel o rasă umană pentru Satana; în viitor, Dumnezeu Își va revela atotputernicia Lui – altfel, cum va descoperi omul înțelepciunea lui Dumnezeu? Dacă omul nu I-ar rezista și nu ar acționa cu răzvrătire față de El, nu ar fi necesar ca faptele Sale să se manifeste. Dacă toată creația I s-ar închina Lui și I s-ar supune Lui, El nu ar avea nimic de făcut.” Acest lucru este și mai departe de realitatea lucrurilor, pentru că nu există nimic murdar despre Dumnezeu și, astfel, El nu poate crea murdărie. El Își dezvăluie faptele acum numai pentru a-Și înfrânge inamicul, pentru a salva omenirea, pe care a creat-o, pentru a-i învinge pe demoni și pe Satana, care Îl urăsc, Îl trădează și I se împotrivesc Lui, care erau sub stăpânirea Lui și Îi aparțineau chiar de la început; El vrea să învingă acești demoni și, în acest sens, Își dezvăluie atotputernicia tuturor lucrurilor. Omenirea și toate lucrurile de pe pământ se află acum sub dominația Satanei și sub dominația celor nelegiuiți. Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele către toate lucrurile, astfel încât oamenii să-L poată cunoaște și, astfel, să-l înfrângă pe Satana și să-i supună pe vrăjmașii Săi. Toată această lucrare se realizează prin dezvăluirea faptelor Sale. Toate creaturile Lui sunt sub dominația Satanei și, astfel, El dorește să-Și dezvăluie atotputernicia Lui, învingându-l astfel pe Satana. Dacă nu ar exista Satana, nu ar fi nevoie să-Și dezvăluie faptele. Dacă nu ar fi fost hărțuirea Satanei, El ar fi creat omenirea și ar fi condus-o să trăiască în Grădina Edenului. De ce El nu a dezvăluit niciodată toate faptele Sale îngerilor sau arhanghelilor înainte de trădarea Satanei? Dacă îngerii și arhanghelul L-ar fi cunoscut și, de asemenea, L-ar fi ascultat de la început, atunci El nu ar fi efectuat acele acte lipsite de sens. Din cauza existenței Satanei și a demonilor, oamenii se împotrivesc Lui și sunt plini până la refuz cu o fire rebelă, așa că Dumnezeu dorește să-Și dezvăluie faptele. Pentru că El dorește să facă război cu Satana, trebuie să-Și folosească autoritatea și toate faptele pentru a-l învinge pe Satana; în felul acesta, lucrarea Sa de mântuire pe care o face în rândul omenirii va permite oamenilor să vadă înțelepciunea și toată atotputernicia Lui. Lucrarea pe care o face Dumnezeu astăzi este semnificativă și nu seamănă în niciun fel cu ceea ce spun unii oameni: „Nu este lucrarea pe care o faci contradictorie? Nu este această succesiune de lucrări doar un exercițiu pentru a Te tulbura? L-ai creat pe Satana, apoi l-ai lăsat să te trădeze și să Ți se împotrivească. Ai creat omenirea și i-ai predat-o Satanei și ai permis ca Adam și Eva să fie ispitiți. De vreme ce Tu ai făcut toate aceste lucruri în mod intenționat de ce detești umanitatea? De ce-l detești pe Satana? Nu sunt aceste lucruri făcute de Tine? Ce este acolo pentru Tine ca să urăști?” Mulți oameni absurzi vor spune asta. Ei doresc să-L iubească pe Dumnezeu, dar în inimile lor se plâng de Dumnezeu – cât de contradictoriu! Nu înțelegi adevărul, ai prea multe gânduri supranaturale și chiar pretinzi că aceasta este eroarea lui Dumnezeu – cât de absurd ești! Tu ești cel care se joacă cu adevărul; nu este eroarea lui Dumnezeu! Unii oameni se vor plânge iar și iar: „Tu ai fost creatorul Satanei și Cel care ai dat omenirea Satanei. Omenirea posedă o fire satanică; decât să-i ierți, îi detești într-o anumită măsură. La început ai iubit omenirea într-o anumită măsură. L-ai trimis pe Satan în lumea omului, iar acum detești umanitatea. Tu ești Cel care detestă și iubește omenirea – care este explicația pentru acest lucru? Nu este aceasta o contradicție?” Indiferent de modul în care priviți lucrurile, aceasta este ceea ce s-a întâmplat în ceruri; arhanghelul L-a trădat pe Dumnezeu în acest fel, iar umanitatea a fost coruptă astfel și a continuat până astăzi în felul acesta. Indiferent de felul în care o exprimați, aceasta este întreaga poveste. Totuși, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu face lucrarea de astăzi pentru a vă salva și pentru a-l învinge pe Satana.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ar trebui să știi cum a evoluat întreaga umanitate până în ziua de azi”

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger