Fragment 406 | „Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu”

Felul în care oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc şi-L mulțumesc pe Dumnezeu este prin atingerea Duhului lui Dumnezeu cu inima lor, obţinând astfel mulțumirea Lui, și prin folosirea inimii lor pentru a fi în legătură cu ale lui Dumnezeu cuvinte, fiind astfel mişcaţi de Duhul lui Dumnezeu. Dacă doreşti să atingi o viaţă spirituală normală şi să stabileşti o relaţie normală cu Dumnezeu, atunci trebuie mai întâi să-ţi dăruieşti inima Lui. Doar după ce ţi-ai liniştit inima în faţa Lui și ţi-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu vei reuși treptat să dezvolţi o viaţă spirituală normală. Dacă, în credința lor în Dumnezeu, oamenii nu-şi dăruiesc inimile lui Dumnezeu, iar inima lor nu este în El și nu tratează povara Lui ca pe propria lor povară, atunci tot ceea ce fac este un act de înşelăciune a lui Dumnezeu, un act tipic persoanelor religioase, și nu pot primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate câștiga nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană poate servi doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa Lui, ceva superfluu și nefolositor. Dumnezeu nu Se foloseşte de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio ocazie pentru lucrarea Duhului Sfânt, nici măcar nu există vreo valoare în a o desăvârși. Acest tip de persoană este într-adevăr un cadavru umblător. Asemenea oameni nu au nimic ce poate fi folosit de Duhul Sfânt, ci, dimpotrivă, toți au fost preluați și profund corupți de Satana. Dumnezeu Se va descotorosi de acești oameni. În prezent, când folosește oamenii, Duhul Sfânt nu doar că întrebuințează acele părți din ei care sunt de dorit pentru a face lucrurile, dar îi şi desăvârșește şi le schimbă părțile de nedorit. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu şi poate rămâne liniştită în faţa Lui, atunci vei avea ocazia şi calificările pentru a fi folosit de către Duhul Sfânt, a primi luminarea şi iluminarea Duhului Sfânt şi, chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să-ți îndrepte neajunsurile. Atunci când îţi dai inima lui Dumnezeu, din perspectiva pozitivă, poţi dobândi o pătrundere mai profundă şi poţi atinge un nivel mai înalt de înțelegere; din perspectiva negativă, vei avea o mai mare înţelegere a propriilor tale defecte şi neajunsuri, vei fi mai nerăbdător să cauți să mulțumești voia lui Dumnezeu şi nu vei fi pasiv, ci vei pătrunde activ. Așadar, vei deveni o persoană corectă. Presupunând că inima ta reușește să se liniştească în faţa lui Dumnezeu, lucrul esențial pentru a primi sau nu lauda Duhului Sfânt şi a-L mulţumi sau nu pe Dumnezeu este dacă poţi pătrunde activ. Când Duhul Sfânt luminează o persoană şi o foloseşte, nu o face niciodată negativă, ci o face să progreseze activ. Chiar dacă această persoană are slăbiciuni, ea poate evita să întemeieze felul în care își trăiește viața pe acele slăbiciuni. Poate evita să-și întârzie creşterea în viaţă şi poate continua să caute să mulțumească voia lui Dumnezeu. Acesta este un standard. Dacă îl poți atinge, este o dovadă suficientă că ai obţinut prezenţa Duhului Sfânt. Dacă o persoană este mereu negativă şi, chiar și după ce a primit luminare și a ajuns să se cunoască pe sine, rămâne negativă şi pasivă, incapabilă să se ridice şi să acţioneze în concordanţă cu Dumnezeu, atunci acest tip de persoană doar primeşte harul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este cu ea. Când o persoană e negativă, înseamnă că inima acesteia nu s-a întors spre Dumnezeu, iar duhul ei nu a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui înțeles de către toţi.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Când îți dăruiești inima lui Dumnezeu

Pentru-a iubi și-a crede în Dumnezeu,

omul ar trebui să atingă Duhul lui Dumnezeu cu inima,

mulțumindu-L astfel pe Dumnezeu, implicându-și inima-n cuvântul lui Dumnezeu,

fiind astfel mișcat, mișcat de Duhul lui Dumnezeu.

Dacă oamenii nu își dau inimile lui Dumnezeu în credința în El, în El,

dacă nu-I acceptă povara, Îl înșală pe Dumnezeu, practică religie în tot ce fac.

Nu li se cuvine lauda lui Dumnezeu.

Când îți dai toată inima Lui, poți să ai o intrare mai adâncă, să ai un discernământ înalt.

Vei avea mai multă înțelegere asupra slăbiciunilor și defectelor tale,

dornic de-a mulțumi voia Lui, activ, nu pasiv, în pătrundere.

Aceasta arată că ești o persoană corectă.

De inima ta se revarsă-n Dumnezeu și poate să tacă înaintea Lui, înaintea Lui,

vei fi folosit de Duhul Sfânt, vei primi iluminare.

Duhul Sfânt va compensa ce-ți lipsește.

Când îți dai inima lui Dumnezeu, vei înțelege fiecare mișcare subtilă în duh și luminare de la Dumnezeu.

Ține-te de aceasta, vei intra pe calea dreaptă de-a fi desăvârșit de Dumnezeu.

Când nu-și dă inima lui Dumnezeu, duhul omului devine redus, amorțit.

Cel ca el nu va avea o corectă înțelegere-a cuvintelor lui Dumnezeu sau o relație potrivită cu El și firea lui nu se va schimba.

Schimbarea firii cuiva e să-și dea inima întreagă lui Dumnezeu

și să primească luminare de la toate cuvintele spuse de Dumnezeu.

Când îți dai toată inima Lui, poți să ai o intrare mai adâncă, să ai un discernământ înalt.

Vei avea mai multă înțelegere asupra slăbiciunilor și defectelor tale,

dornic de-a mulțumi voia Lui, activ, nu pasiv, în pătrundere.

Aceasta arată că ești o persoană corectă.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar