Fragment 104 | „Esența trupului locuit de Dumnezeu”

De ce spun Eu că sensul întrupării nu a fost completat în lucrarea lui Isus? Deoarece Cuvântul nu a devenit în întregime trup. Ce a făcut Isus a fost doar o parte din lucrarea lui Dumnezeu în trup; El doar a făcut lucrarea răscumpărătoare și nu a făcut lucrarea de câștigare completă a omului. Pentru acest motiv, Dumnezeu a devenit trup din nou în zilele de pe urmă. Această etapă a lucrării este, de asemenea, făcută într-un trup obișnuit, făcută de către o ființă umană cu totul normală, una a cărei umanitate nu este câtuși de puțin transcendentă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a devenit o ființă umană completă, și este o persoană a cărei identitate este aceea a lui Dumnezeu, o ființă umană completă, un trup complet, care efectuează lucrarea. Pentru ochiul uman, El este doar un trup care nu este deloc transcendent, o persoană foarte obișnuită, care poate vorbi limba cerului, care nu arată niciun semn miraculos, nu face minuni, cu atât mai puțin expune adevărul interior despre religie în săli de reuniune mari. Lucrarea celui de-al doilea trup întrupat pare cu totul deosebită oamenilor decât cea a primului, atât de mult încât cele două par să nu aibă nimic în comun, și nimic din cea dintâi lucrare nu poate fi văzut de această dată. Deși lucrarea celui de-al doilea trup întrupat este diferită de cea a celui dintâi, aceasta nu dovedește că sursa Lor nu este una și aceeași. Dacă sursa Lor este aceeași depinde de natura lucrării făcute de către trupuri, și nu de învelișurile Lor exterioare. În timpul celor trei etape ale lucrării Sale, Dumnezeu a fost întrupat de două ori și, de ambele dăți, lucrarea lui Dumnezeu întrupat inaugurează o nouă epocă, conduce o lucrare nouă; întrupările se completează reciproc. Este imposibil pentru ochii umani să spună că cele două trupuri vin de fapt din aceeași sursă. Inutil să spun, este dincolo de capacitatea ochiului uman sau a minții umane. Dar în esența Lor, Ei sunt la fel, pentru că lucrarea Lor provine de la același Duh. Faptul că cele două trupuri întrupate iau naștere din aceeași sursă, nu poate fi judecat după epocă și după locul în care Ei S-au născut sau alți asemenea factori, ci după lucrarea divină exprimată de Ei. Al doilea trup întrupat nu efectuează nimic din lucrarea pe care Isus a făcut-o, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu aderă la convenție, dar de fiecare dată ea deschide un nou drum. Al doilea trup întrupat nu are ca scop să aprofundeze sau să consolideze impresia primului trup în mințile oamenilor, ci s-o completeze pe aceasta și s-o desăvârșească, să aprofundeze cunoștințele omului despre Dumnezeu, să încalce toate regulile care există în inimile oamenilor și să șteargă imaginile greșite despre Dumnezeu din inimile lor. Se poate spune că niciun stadiu individual al lucrării proprii lui Dumnezeu nu poate da omului o cunoaștere completă despre El; fiecare dă doar o parte, nu întregul. Deși Dumnezeu Și-a exprimat firea Sa în totalitate, din cauza facultăților limitate de înțelegere ale omului, cunoștințele sale despre Dumnezeu rămân încă incomplete. Este imposibil, folosind limbajul uman, să transmiți întreaga fire a lui Dumnezeu; cu cât mai puțin poate o singură etapă a lucrării Sale să-L exprime pe deplin pe Dumnezeu? El lucrează în trup sub acoperirea umanității Sale normale, iar cineva Îl poate cunoaște doar prin expresia divinității Sale, nu prin învelișul Său trupesc. Dumnezeu vine în trup pentru a-i permite omului să-L cunoască prin intermediul lucrării Sale diverse, iar două faze diferite ale lucrării Sale nu sunt la fel. Numai în acest fel poate omul să aibă o cunoaștere completă a lucrării lui Dumnezeu în trup, nelimitată la o singură fațetă. Deși lucrarea celor două trupuri întrupate este diferită, esența trupurilor și sursa lucrării Lor sunt identice; este doar că Ei există pentru a realiza două etape diferite ale lucrării și pentru a apărea în două epoci diferite. Orice s-ar întâmpla, trupurile întrupate ale lui Dumnezeu împart aceeași esență și aceeași origine – acesta este un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Un imn al cuvintelor lui Dumnezeu

Ambele întrupări ale lui Dumnezeu au aceeași sursă

Lucrarea celei de a doua-ntrupări

pare foarte diferită de prima.

Nimic din prima nu se vede acum.

E ca și când Ele n-au nimic în comun.

Deși lucrarea celor două trupuri diferă,

nu-i o dovadă că sursa Lor diferă.

Natura lucrărilor realizate,

nu exteriorul, Le-arată originea.

Deși lucrarea celor două-ntrupări diferă,

esența și sursa lucrării Lor sunt aceleași.

Ele fac două etape distincte-ale lucrării

și-apar în a Lor epocă diferită.

Orice-ar fi, întrupările lui Dumnezeu

au aceeași origine și esență.

Acesta e un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega.

În timpul celor trei etape-ale lucrării Lui,

Dumnezeu S-a întrupat de două ori.

Ambele-au născut o nouă epocă și lucrare

și Ele S-au completat reciproc.

Ochii și mintea omului nu pot vedea

dacă ambele întrupări au aceeași sursă.

Dar Ele sunt la fel în esența Lor,

căci lucrarea Lor începe din aceeași sursă a Duhului.

Deși lucrarea celor două-ntrupări diferă,

esența și sursa lucrării Lor sunt aceleași.

Ele fac două etape distincte-ale lucrării

și-apar în a Lor epocă diferită.

Orice-ar fi, întrupările lui Dumnezeu

au aceeași origine și esență.

Acesta e un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega.

Dacă ambele-ntrupări au aceeași sursă

nu poate fi judecat după epocă sau locul nașterii Lor

sau alți astfel de factori,

ci după lucrarea divină exprimată de Ele.

Deși lucrarea celor două-ntrupări diferă,

esența și sursa lucrării Lor sunt aceleași.

Ele fac două etape distincte-ale lucrării

și-apar în a Lor epocă diferită.

Orice-ar fi, întrupările lui Dumnezeu

au aceeași origine și esență.

Acesta e un adevăr pe care nimeni nu-l poate nega.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar