Dumnezeu Însuși, Unicul (VII)

(Partea întâi)

O expunere a autorității lui Dumnezeu, a firii drepte a lui Dumnezeu și a sfințeniei lui Dumnezeu

După ce v-ați terminat rugăciunile, vă simțiți inimile calme în prezența lui Dumnezeu? (Da.) Dacă inima unei persoane poate fi calmată, aceasta va putea să audă și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și va putea să audă și să înțeleagă adevărul. Dacă inima ta nu poate fi calmată, dacă inima ta este întotdeauna în voia curentului sau se gândește mereu la alte lucruri, asta te va afecta când iei parte la adunări pentru a auzi cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, ce este în centrul a ceea ce am discutat? Să ne amintim puțin cu toții principalele puncte. În ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu Însuși, unicul, am discutat în prima parte despre autoritatea lui Dumnezeu. În partea a doua am discutat despre firea dreaptă a lui Dumnezeu, iar în partea a treia, am discutat despre sfințenia lui Dumnezeu. Conținutul specific despre care am discutat de fiecare dată a avut un efect asupra voastră? În prima parte, „Autoritatea lui Dumnezeu”, ce a avut cel mai profund efect asupra voastră, ce parte a avut cel mai puternic impact pentru voi? (Dumnezeu a transmis prima dată autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu; Dumnezeu Se ține de cuvânt și cuvântul Său va deveni adevărat. Aceasta este esența inerentă a lui Dumnezeu.) (Porunca lui Dumnezeu către Satana a fost că îl poate doar tenta pe Iov, dar nu îi poate lua viața. De aici noi vedem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu.) Mai este ceva de adăugat? (Dumnezeu a folosit cuvinte pentru a crea cerurile și pământul și toate câte sunt în ele și El a vorbit pentru a face un legământ cu omul și a-i da omului binecuvântările Lui. Acestea sunt toate exemple ale autorității cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, am văzut cum Domnul Isus i-a poruncit lui Lazăr să iasă din mormânt – aceasta arată că viața și moartea sunt sub controlul lui Dumnezeu, că Satana nu are nicio putere să le controleze și că, indiferent dacă lucrarea lui Dumnezeu este făcută în trup sau în Duh, autoritatea Lui e unică.) Aceasta este o înțelegere pe care ați dobândit-o după ce ați ascultat părtășia, corect? Când vorbim despre autoritatea lui Dumnezeu, ce înțelegeți prin cuvântul „autoritate”? În cadrul domeniului de aplicare al autorității lui Dumnezeu, ce văd oamenii din ceea ce El face și dezvăluie? (Vedem atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu.) (Vedem că autoritatea lui Dumnezeu este mereu prezentă și că există cu adevărat. Vedem autoritatea lui Dumnezeu la scară mare în stăpânirea Lui asupra tuturor lucrurilor și o vedem la o scară mică atunci când El preia controlul fiecărei vieți umane în parte. Dumnezeu, de fapt, planifică și controlează cele șase momente critice ale vieții omului. Mai departe, vedem că autoritatea lui Dumnezeu Îl reprezintă pe Dumnezeu Însuși, unicul și nicio ființă creată sau necreată nu o poate avea. Autoritatea lui Dumnezeu simbolizează statutul Lui.) Înțelegerea voastră despre „simbolurile statutului și poziției lui Dumnezeu” pare a fi oarecum doctrinară. Aveți vreo înțelegere substanțială a autorității lui Dumnezeu? (Dumnezeu ne-a vegheat și ne-a protejat încă de când eram tineri și noi vedem autoritatea Lui în asta. Nu eram conștienți de pericolele care ne pândeau, dar Dumnezeu ne-a protejat mereu din umbră. Și aceasta este autoritatea lui Dumnezeu.) Foarte bine. Bine spus.

Când vorbim de autoritatea lui Dumnezeu, unde este centrul, punctul principal? De ce trebuie să discutăm acest lucru? În primul rând, scopul pentru care discutăm acest lucru este să statornicim în inima oamenilor statutul lui Dumnezeu de Creator și poziția Sa printre toate lucrurile. Asta este ceea ce oamenii, la început, pot fi făcuți să știe, să vadă și să simtă. Ceea ce vezi și ceea ce simți provine de la acțiunile lui Dumnezeu, de la cuvintele lui Dumnezeu și de la controlul Lui asupra tuturor lucrurilor. Așadar, ce înțelegere adevărată câștigă oamenii din tot ceea ce văd, învață și cunosc prin autoritatea lui Dumnezeu? Am discutat deja despre primul scop. Al doilea este de a-i lăsa pe oameni să vadă puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu prin tot ceea ce El a făcut, a spus și a controlat cu autoritatea Sa. Îți permite să vezi cât de puternic și de înțelept este Dumnezeu în a controla totul. Nu a fost acesta centrul și principalul punct al discuției noastre anterioare despre autoritatea unică a lui Dumnezeu? Nu a trecut mult timp de la acea discuție și totuși unii dintre voi au uitat, ceea ce dovedește că nu ați înțeles pe deplin autoritatea lui Dumnezeu. S-ar putea chiar spune că omul nu a văzut autoritatea lui Dumnezeu. Acum înțelegeți oarecum? Când Îl vezi pe Dumnezeu exercitându-Și autoritatea, ce simți cu adevărat? Ai simțit cu adevărat puterea lui Dumnezeu? (Da.) Când citești cuvintele lui Dumnezeu despre cum a creat El toate lucrurile, Îi simți puterea și Îi simți omnipotența. Când vezi stăpânirea lui Dumnezeu asupra sorții oamenilor, ce simți? Îi simți puterea și înțelepciunea? Dacă Dumnezeu nu ar avea această putere, dacă Dumnezeu nu ar avea această înțelepciune, ar fi El calificat să stăpânească asupra tuturor lucrurilor și să stăpânească peste soarta oamenilor? Dumnezeu are puterea și înțelepciunea și, astfel, are autoritatea. Acest lucru e unic. În toată creația, ați văzut vreodată o persoană sau o făptură cu o putere ca a lui Dumnezeu? Există cineva sau ceva cu puterea de a crea cerurile și pământul și toate lucrurile, de a le controla și a le stăpâni? Există cineva sau ceva care poate cârmui și conduce toată umanitatea și care poate fi prezent în orice loc, în orice clipă? (Nu, nu există.) Acum înțelegeți adevăratul sens al autorității unice a lui Dumnezeu? Aveți o oarecare înțelegere acum? (Da.) Cu acestea se încheie recapitularea pe tema autorității unice a lui Dumnezeu.

În partea a doua, am discutat despre firea dreaptă a lui Dumnezeu. Nu am discutat prea multe pe această temă deoarece, în etapa aceasta, lucrarea lui Dumnezeu este în primul rând de judecată și mustrare. În Epoca Împărăției, firea dreaptă a lui Dumnezeu este dezvăluită clar și foarte detaliat. El a rostit cuvinte pe care nu le-a rostit niciodată din vremea creației; și, în cuvintele Lui, toți oamenii, toți cei care citesc și experimentează cuvântul Lui, au văzut dezvăluită firea Sa dreaptă. Așadar, care este punctul principal al discuției noastre despre firea dreaptă a lui Dumnezeu? Îl pricepeți în profunzime? Îl înțelegeți din experiență? (Dumnezeu a ars Sodoma deoarece oamenii de pe vremea aceea erau profund corupți și au provocat mânia lui Dumnezeu. De aici putem vedea firea dreaptă a lui Dumnezeu.) În primul rând, să aruncăm o privire: dacă Dumnezeu nu ar fi distrus Sodoma, ai fi putut să știi despre firea dreaptă a lui Dumnezeu? Tot ai fi putut, da? O puteți vedea în cuvintele pe care Dumnezeu le-a exprimat în Epoca Împărăției și în judecata, mustrarea și blestemele pe care le-a îndreptat către om. Puteți vedea firea dreaptă a lui Dumnezeu din faptul că a cruțat cetatea Ninive? (Da.) În această epocă, oamenii pot vedea ceva din mila, dragostea și toleranța lui Dumnezeu, și le pot vedea și din schimbarea de atitudine a lui Dumnezeu drept urmare a căinței omului. Folosind aceste două exemple ca introducere în discuția despre firea dreaptă a lui Dumnezeu, se poate vedea foarte clar că firea Lui dreaptă a fost dezvăluită, însă în realitate esența firii Lui drepte nu se limitează la ceea ce se dezvăluie în aceste două întâmplări biblice. Din ceea ce ați învățat, ați văzut și experimentat din cuvântul lui Dumnezeu și din lucrarea Lui, ce este firea dreaptă a lui Dumnezeu după părerea voastră? Vorbiți din experiențele voastre personale. (În mediile pe care Dumnezeu le-a creat pentru oameni, când aceștia pot să caute adevărul și să acționeze după voia lui Dumnezeu, El îi călăuzește, îi luminează și îi face să simtă veselia în inimi. Când oamenii sunt împotriva lui Dumnezeu și Îi opun rezistență și nu se poartă după voia Lui, atunci este mare întuneric în ei, ca și cum Dumnezeu i-ar fi părăsit. Chiar și când se roagă, ei nu știu ce să Îi spună. Dar când își lasă deoparte propriile noțiuni și închipuiri și devin dornici să coopereze cu Dumnezeu și se străduiesc să se îmbunătățească, atunci ei încep, treptat, să poată vedea chipul zâmbitor a lui Dumnezeu. Din acestea, experimentăm sfințenia firii drepte a lui Dumnezeu. El Se arată în Împărăția Sfântă, dar în locurile impure Se ascunde.) (Eu văd firea dreaptă a lui Dumnezeu în modul în care El tratează oamenii. Frații și surorile noastre sunt diferiți ca statură și calibru, iar ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi, de asemenea, diferă. Toți putem primi luminarea de la Dumnezeu în măsuri diferite și în asta văd dreptatea lui Dumnezeu, deoarece noi oamenii nu putem trata omul în acest fel, doar Dumnezeu poate). Acum aveți cu toții o oarecare cunoaștere practică pe care o puteți elabora.

Știți care cunoaștere este cea mai importantă pentru a înțelege firea dreaptă a lui Dumnezeu? Sunt multe de spus din experiență pe această temă, dar există câteva puncte principale pe care trebuie să vi le spun. Pentru a înțelege firea dreaptă a lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem mai întâi sentimentele lui Dumnezeu: ce urăște El, ce disprețuiește, ce iubește, cu cine este tolerant și milos și cărui tip de persoană îi oferă acea milă. Acesta este un punct principal. Trebuie înțeles și că, indiferent cât de iubitor este Dumnezeu, indiferent cât de multă milă și iubire are El pentru oameni, Dumnezeu nu tolerează pe nimeni care Îi jignește poziția și statutul, după cum nu tolerează pe nimeni care Îi jignește demnitatea. Chiar dacă Dumnezeu îi iubește pe oameni, El nu îi răsfață. El le dă oamenilor iubirea, mila și toleranța Sa, dar nu i-a răsfățat niciodată; Dumnezeu are principiile și limitele Sale. Indiferent cât de mult din iubirea lui Dumnezeu ai simțit, indiferent cât de adâncă ar putea fi această iubire, nu trebuie niciodată să-L tratezi pe Dumnezeu cum ai trata altă persoană. Deși este adevărat că Dumnezeu tratează oamenii ca fiind foarte apropiați de El, dacă cineva Îl vede pe Dumnezeu doar ca pe o altă persoană, ca și cum ar fi doar o altă ființă creată, ca pe un prieten sau ca pe un obiect al închinării, Dumnezeu Își va ascunde chipul de el și Se va lepăda de el. Aceasta este firea Lui, iar oamenii nu trebuie trateze cu neglijență această chestiune. Așadar, vedem deseori cuvinte precum acesta rostit de Dumnezeu cu privire la firea Lui: nu contează pe câte drumuri ai călătorit, câtă muncă ai depus sau câtă suferință ai îndurat, imediat ce jignești firea lui Dumnezeu, El va răsplăti pe fiecare pe baza a ceea ce a făcut. Asta înseamnă că Dumnezeu îi tratează pe oameni cu mare familiaritate, dar oamenii nu trebuie să Îl trateze pe Dumnezeu ca pe un prieten sau ca pe o rudă. Nu Îl numi pe Dumnezeu „amicul” tău. Nu contează câtă iubire ai primit de la El, nu contează câtă toleranță ți-a dat, niciodată nu trebuie să-L tratezi pe Dumnezeu ca pe un prieten. Aceasta este firea dreaptă a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Mai e nevoie să mai adaug ceva despre asta? Aveți vreo înțelegere anterioară cu privire la această chestiune? Vorbind în general, aceasta este greșeala pe care oamenii o fac cel mai ușor, indiferent dacă înțeleg doctrinele sau dacă nu s-au gândit deloc la asta înainte. Când oamenii Îl jignesc pe Dumnezeu, poate să nu fie din cauza unui eveniment sau a unui lucru pe care l-au spus, ci mai degrabă din cauza unei atitudini pe care o au și a unei stări în care se află. Acesta este un lucru foarte înfricoșător. Unii oameni cred că Îl înțeleg pe Dumnezeu, că au o oarecare cunoaștere despre El, ei chiar ar putea să facă și unele lucruri care Îl mulțumesc pe Dumnezeu. Încep să se simtă egali cu Dumnezeu și că au devenit în mod isteț prieteni cu Dumnezeu. Aceste tipuri de sentimente sunt groaznic de greșite. Dacă nu ai o înțelegere adâncă a acestui lucru – dacă nu înțelegi clar acest lucru – atunci va fi foarte ușor să Îl jignești pe Dumnezeu și să-I jignești firea dreaptă. Înțelegi asta acum, nu-i așa? Nu este firea dreaptă a lui Dumnezeu unică? Ar putea fi vreodată echivalentul caracterului sau poziției morale a unui om? Nu ar putea niciodată. Așadar, nu trebuie să uiți că, indiferent cum îi tratează Dumnezeu pe oameni, indiferent cum gândește El despre oameni, poziția, autoritatea și statutul Lui nu se schimbă niciodată. Pentru omenire, Dumnezeu este întotdeauna Domnul a toate lucrurile și Creatorul. Acum înțelegeți!

Ce ați aflat despre sfințenia lui Dumnezeu? În partea despre „sfințenia lui Dumnezeu”, în afară de faptul că răutatea Satanei este folosită ca și contrast, care a fost principalul subiect al discuției despre sfințenia lui Dumnezeu? Nu ceea ce are Dumnezeu și ceea ce este? Ceea ce Dumnezeu are și ceea ce este reprezintă ceva doar al lui Dumnezeu Însuși? (Da.) Este ceea ce ființele create nu au. De aceea spunem că sfințenia lui Dumnezeu este unică. Este un lucru pe care ar trebui să-l puteți înțelege. Am avut trei întâlniri pe tema sfințeniei lui Dumnezeu. Puteți să descrieți cu propriile voastre cuvinte, cu propria voastră înțelegere, ce credeți voi că este sfințenia lui Dumnezeu? (Ultima oară când Dumnezeu a comunicat cu noi, ne-am închinat înaintea Lui. Dumnezeu a avut părtășie cu noi despre adevărul privind prostrația și închinarea pentru a-L adora. Am văzut că nu este în acord cu voia Lui să ne închinăm și să Îl adorăm înainte de a-I fi îndeplinit cerințele și, din asta, am văzut sfințenia lui Dumnezeu.) Foarte adevărat. Mai este altceva? (În cuvintele lui Dumnezeu către omenire, vedem că El vorbește simplu și limpede. El este direct și la subiect. Satana vorbește pe ocolite și este plin de minciuni. Din ce s-a întâmplat ultima oară când am stat în prosternație înaintea lui Dumnezeu, am văzut că acțiunile și cuvintele Sale sunt întotdeauna principiale. El este întotdeauna clar și concis atunci când ne spune cum să ne purtăm, cum ar trebui să observăm și cum ar trebui să practicăm. Dar oamenii nu sunt așa. După ce omenirea a fost coruptă de Satana, oamenii au vorbit și s-au comportat după motivele și obiectivele personale și cu propriile dorințe în minte. După modul în care Dumnezeu are grijă de omenire, o ocrotește și o îngrijește, vedem că tot ceea ce face Dumnezeu este pozitiv și clar. În acest mod, noi vedem dezvăluită esența sfințeniei lui Dumnezeu.) Bine spus! Mai are cineva ceva de adăugat? (Noi vedem sfințenia lui Dumnezeu când El dezvăluie răul Satanei. Când Dumnezeu dezvăluie esența Satanei, dobândim mai multă cunoaștere despre răul Satanei și vedem sursa suferinței umanității. În trecut, nu eram conștienți de suferința omului de sub domeniul Satanei. Doar când Dumnezeu a revelat acest lucru, am văzut că toată suferința ce vine din căutarea faimei și a averii este lucrarea Satanei. Doar atunci am simțit că sfințenia lui Dumnezeu este adevărata mântuire a omenirii. Dumnezeu pregătește și condițiile pentru ca noi să primim mântuirea. El nu a rânduit să ne naștem în familii foarte bogate, dar a avut grijă să ne naștem în familii potrivite și în medii potrivite; nici nu ne-a lăsat să suferim răul și oprimarea Satanei, astfel încât să avem condițiile, modul de gândire cuvenit și raționamentul cuvenit în acceptarea mântuirii lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. În toate acestea vedem, de asemenea, precizia planului, intenției și rânduielilor lui Dumnezeu pentru noi. Mai mult decât atât, putem vedea lucrarea detaliată pe care Dumnezeu a făcut-o astăzi pentru a mântui omenirea de sub influența Satanei și vedem sfințenia lui Dumnezeu și iubirea Lui pentru omenire.) Mai este ceva de adăugat? (Omenirii stricate îi lipsesc adevărata cunoaștere și dragoste de Dumnezeu. Pentru că nu înțelegem esența sfințeniei lui Dumnezeu și pentru că atunci când ne închinăm înaintea Lui în adorare, facem asta cu gânduri impure și motive și scopuri ascunse, Dumnezeu este nemulțumit. Noi vedem că Dumnezeu este diferit de Satana; Satana vrea ca oamenii să-l adore și să-l flateze, să i se închine și să îl venereze. Satana nu are niciun principiu. Și din asta am devenit conștientă de sfințenia lui Dumnezeu.) Foarte bine! Acum că am avut părtășie despre sfințenia lui Dumnezeu, vedeți desăvârșirea lui Dumnezeu? (O vedem.) Vedeți cum Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor pozitive? Reușiți să vedeți cum Dumnezeu este întruchiparea adevărului și dreptății? Vedeți cum Dumnezeu este sursa iubirii? Vedeți cum tot ceea ce face Dumnezeu, tot ceea exprimă și tot ceea ce dezvăluie este fără de cusur? (Vedem.) Acestea sunt aspectele principale a ceea ce am spus despre sfințenia lui Dumnezeu. Astăzi, aceste cuvinte pot părea doar doctrină pentru voi, dar într-o zi, când vei experimenta și-L vei mărturisi pe adevăratul Dumnezeu Însuși din cuvântul Lui și din lucrarea Lui, vei spune din adâncul inimii că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este diferit de umanitate, că inima, firea și esența Lui sunt toate sfinte. Această sfințenie îi permite omului să vadă desăvârșirea lui Dumnezeu și să vadă că esența sfințeniei lui Dumnezeu este imaculată. Esența sfințeniei Lui stabilește că El este Dumnezeu Însuși, unicul și, de asemenea, îi permite omului să vadă și îi dovedește totodată că El este unicul Dumnezeu Însuși. Nu este acesta punctul principal? (Este.)

Astăzi am trecut în revistă câteva aspecte din părtășiile noastre anterioare. Vom încheia aici această trecere în revistă. Sper că veți pune cu toții la inimă principalele puncte ale fiecărei chestiuni și tematici. Nu vă gândiți la ele doar ca la niște doctrine; când aveți ceva timp liber, chiar citiți-le în profunzime și chibzuiți asupra lor. Amintiți-vă de ele în inima voastră și faceți să devină realitate – atunci vei experimenta cu adevărat tot ceea ce am spus despre adevărul faptului că Dumnezeu Își dezvăluie firea și dezvăluie ceea ce are El și ce este. Totuși, dacă doar le notezi în carnețelul tău și nu le citești cu atenție sau nu te gândești la ele, atunci nu le vei dobândi niciodată pentru tine. Înțelegi acum, da? După ce au comunicat pe aceste trei teme, odată ce oamenii au dobândit o înțelegere generală – sau chiar specifică – a statutului, a esenței și firii lui Dumnezeu, oare înțelegerea lor despre Dumnezeu va fi completă ? (Nu.) Acum, în propria voastră înțelegere a lui Dumnezeu, mai sunt alte domenii în care simțiți că aveți nevoie de o înțelegere mai profundă? Altfel spus, acum că ai căpătat o înțelegere a autorității lui Dumnezeu, a firii Sale drepte și a sfințeniei Sale, poate că statutul și poziția Lui unice sunt statornicite în mintea ta; totuși, mai rămâne ca tu să vezi, să înțelegi și să-ți adâncești cunoașterea despre acțiunile, puterea și esența Lui prin propria ta experiență. Acum, că ați ascultat aceste părtășii, un articol de credință este mai mult sau mai puțin statornicit în inimile voastre: Dumnezeu există cu adevărat și, într-adevăr, El administrează toate lucrurile. Nimeni nu poate să Îi jignească firea cea dreaptă; sfințenia Sa este o certitudine pe care nimeni nu o poate pune sub semnul întrebării. Acestea sunt fapte. Aceste părtășii permit statutului și poziției lui Dumnezeu să aibă o fundație în inimile oamenilor. Odată ce această fundație a fost stabilită, oamenii trebuie să încerce să înțeleagă mai mult.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.