Calea vieții veșnice
  • 1 Întrebarea 23: Domnul Isus a spus: „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Cei mai mulți oameni cred că Domnul Isus ne-a dăruit deja calea vieții veșnice, dar eu am citit aceste cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic: „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice.” Despre ce este vorba? De ce spune că numai Hristos al zilelor de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice?
  • 2 Întrebare 1: Biblia este o mărturie a lucrării lui Dumnezeu, de o inestimabilă valoare pentru omenire. Prin citirea Bibliei, ajungem să înțelegem că Dumnezeu este Ziditorul tuturor lucrurilor, ajungem să realizăm măreția lui Dumnezeu, prin faptele Sale fătă seamăn. Având în vedere că Biblia conține multe din cuvintele lui Dumnezeu, atunci de ce calea vieții veșnice nu poate fi găsită în Biblie?
  • 3 Întrebare 2: Noi credem că, punându-ne credința în Domnul și urmându-L, putem să obținem viața veșnică. Cuvântul Domnului susține acest lucru: Domnul Isus a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-26). „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Aceste pasaje sunt făgăduiala Domnului Isus. Domnul Isus ne poate da viață veșnică, calea Domnului Isus este calea vieții veșnice. Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). Nu este Domnul Isus Fiul Omului, nu este El Hristos? Prin credința în Domnul Isus ar trebui, prin urmare, să avem și calea vieții veșnice. Dar mărturisiți că Hristos al zilelor de pe urmă ne va aduce calea vieții veșnice. Nu prea înțeleg acest lucru, toți suntem adepți ai Domnului Isus Hristos. De ce nu este suficient acest lucru pentru a atinge calea vieții veșnice ? Deci, de ce trebuie să acceptăm și cuvintele și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă?
  • 4 Întrebare 1: Când am văzut acest rând din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice.” Mi-am amintit ce a spus odată Domnul Isus: „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Știm deja că Domnul Isus e sursa apei vii a vieții și că El e calea vieții veșnice. E posibil ca Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus să reprezinte aceeași sursă? Lucrările și cuvintele Amândurora să fie de la Duhul Sfânt? Și lucrările lor sunt înfăptuite de același Dumnezeu?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp