Mărturii pentru Hristos al zilelor de pe urmă

Arătarea și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă

Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a exprimat o varietate de adevăruri, a dezvăluit fiecare adevăr și taină din Biblie și a revelat omenirii dedesubturile celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, taina întrupării Sale și taina lucrării Lui de judecată din zilele de pe urmă etc. Asta atestă faptul că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și că El este arătarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

Cărțile Evangheliei