Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Martori pentru Hristos al zilelor de pe urmă

  • 1
  • 2
  • 3

Partea a doua

Cum să distingem diferenţele esenţiale dintre concepții religioase și adevăr

1Întrebare 1: Noi credem că întoarcerea Domnului va însemna că credincioșii sunt ridicați direct în Împărăția cerurilor, pentru că este scris în Biblie: „apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Domnul” (1 Tesaloniceni 4:17). Tu mărturisești că Domnul Isus S-a întors, așa că de ce suntem noi acum pe pământ și nu am fost încă răpiți?
2Întrebare 40: Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, exprimă adevărul și Își îndeplinește lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui omenirea și, totuși, El întâmpină sfidarea violentă și reprimarea brutală atât din partea lumii religioase, cât și a guvernului comunist chinez. Guvernul comunist chinez mobilizează chiar și media și forțele armate pentru a-L condamna pe Hristos, pentru a-L blasfemia, pentru a-L captura și extermina. Când S-a născut Domnul Isus, Regele Irod a auzit că se născuse „Regele Israelului” și a pus să fie uciși toți copii de sex bărbătesc care erau în Betleem și aveau sub doi ani; el a preferat să fie uciși pe nedrept zece mii de bebeluși decât să Îl lase pe Hristos să trăiască. Dumnezeu S-a întrupat ca să mântuiască omenirea, așadar de ce lumea religioasă și guvernul ateu condamnă sălbatic și blasfemiază apariția și lucrarea lui Dumnezeu? De ce pune la bătaie puterea întregii țări și nu precupețesc niciun efort pentru a-L crucifica pe Hristos? De ce este omenirea atât de rea și de ce Îl urăște pe Dumnezeu atât de mult și se pune împotriva Lui?
  • 1
  • 2
  • 3