Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Cele trei etape ale lucrării | Fragment 28

iunie 15, 2020

În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a inaugura o nouă epocă, pentru a schimba metodele lucrării Sale și pentru a face lucrarea pentru întreaga epocă. Acesta este principiul prin care lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, permițând omului să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este Cuvântul care se arată în trup, precum și înțelepciunea și natura Sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și eliminare a omului. Acesta este adevăratul sens al folosirii cuvântului pentru a lucra în Epoca Cuvântului. Prin cuvânt, omul ajunge să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, esența omului și în ce trebuie să intre omul. Prin cuvânt, lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în Epoca Cuvântului este adusă, în întregime, la îndeplinire. Prin cuvânt, omul este descoperit, eliminat și încercat. Omul a văzut cuvântul, a auzit cuvântul și a devenit conștient de existența cuvântului. Ca rezultat, el crede în existența lui Dumnezeu, în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în iubirea lui Dumnezeu față de om și în dorința Lui de a-l mântui pe om. Deși cuvântul „cuvânt” este simplu și obișnuit, cuvântul din gura lui Dumnezeu Cel Întrupat zguduie întreg universul; transformă inima, noțiunile și vechea fire a omului și modul în care obișnuia să apară întreaga lume. De-a lungul veacurilor, numai Dumnezeu Cel de azi lucrează în acest fel și numai El vorbește astfel și vine pentru a-l mântui pe om astfel. Din acest moment înainte, omul trăiește sub îndrumarea cuvântului, păstorit și aprovizionat de cuvânt. Toată omenirea a ajuns să trăiască în lumea cuvântului, înăuntrul blestemelor și al binecuvântărilor cuvântului lui Dumnezeu și există și mai multe ființe omenești care au ajuns să trăiască sub judecata și mustrarea cuvântului. Aceste cuvinte și această lucrare sunt, toate, de dragul mântuirii omului, pentru împlinirea voinței lui Dumnezeu și pentru schimbarea înfățișării inițiale a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, îi conduce pe oamenii din tot universul prin cuvânt și, din nou, îi cucerește și îi mântuie prin cuvânt. În cele din urmă, El va folosi cuvântul pentru a pune capăt întregii lumi de demult. Numai atunci planul de gestionare (planul mântuirii) va fi complet încheiat. De-a lungul Epocii Împărăției, Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-Și face lucrarea și pentru a obține rezultatele lucrării Sale; El nu face minuni, nici nu săvârșește miracole; El doar Își face lucrarea prin cuvânt. Datorită cuvântului, omul este hrănit și aprovizionat; datorită cuvântului, omul dobândește cunoaștere și experiență reală. Omul din Epoca Cuvântului a primit cu adevărat binecuvântări excepționale. El nu suferă nicio durere fizică și se bucură, pur și simplu, de stocul bogat al cuvântului lui Dumnezeu; fără a fi nevoit să se ducă să mai caute sau să mai călătorească, din mijlocul tihnei sale, el vede arătarea lui Dumnezeu, Îl aude vorbind cu gura Lui, primește ceea ce dă El și Îl privește cum Își face, în persoană, lucrarea. Acestea sunt lucruri de care oamenii din epoci trecute nu au putut să se bucure, iar acestea sunt binecuvântări pe care ei nu le-au putut primi niciodată.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului”

În Epoca Împărăției, cuvântul înfăptuiește totul

În Epoca Împărăției, Dumnezeu aduce o nouă epocă prin cuvânt. El Își schimbă modul de lucru, face lucrarea-ntregii epoci prin cuvânt. Acesta e principiul lui Dumnezeu în Epoca Cuvântului. S-a-ntrupat pentru a vorbi din diferite poziții, ca omul să-L vadă cu-adevărat pe Dumnezeu, Cuvântul arătându-se în trup, să-I vadă minunăția și înțelepciunea. O astfel de lucrare e pentru-a obține scopurile cuceririi, desăvârșirii și eliminării omului. Asta e însemnătatea folosirii cuvântului pentru a lucra în Epoca Cuvântului, Cuvântului.

Prin cuvânt, omul ajunge să cunoască lucrarea și firea lui Dumnezeu. Prin cuvânt, omul își cunoaște esența și știe în ce ar trebui să intre. Toată lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Cuvântului e împlinită prin cuvânt. Omul e dezvăluit, eliminat și încercat prin cuvânt. Omul vede cuvântul, îl aude și știe de existența lui. Deci, el crede în existența, atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, și în dragostea și dorința Lui de-a mântui omul. Deși a spune „cuvânt” e-obișnuit și simplu, cuvântul lui Dumnezeu întrupat zguduie pământul și cerurile, schimbă inima, noțiunile, și vechea fire a omului, dar și lumea veche.

Peste veacuri, doar Dumnezeul de azi lucrează, vorbește și-l mântuie pe om astfel. Apoi, omul trăiește sub îndrumarea cuvântului, păstorit și hrănit de cuvânt. Toți oamenii trăiesc în lumea cuvântului, în ale lui blesteme și binecuvântări. Mai mulți sunt judecați și mustrați de cuvânt. Cuvintele și lucrarea îl mântuie pe om, obțin voia lui Dumnezeu și schimbă vechea lume creată. Dumnezeu a creat lumea, conduce oamenii prin univers, îi cucerește și mântuie prin cuvânt. Și la timpul cuvenit, El va aduce întreaga lume la final prin cuvânt. După ce a împlinit asta planul Lui de gestionare va fi încheiat, încheiat pe deplin. Va fi-ncheiat pe deplin.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger