Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu: Cele trei etape ale lucrării | Fragment 3

iunie 15, 2020

Dumnezeu nu are nicio urmă de răutate față de făpturi și dorește doar să îl învingă pe Satana. Toată lucrarea Sa – fie ea mustrare sau judecată – este îndreptată împotriva Satanei; este îndeplinită pentru mântuirea omenirii, iar totul este pentru a-l învinge pe Satana, și are un singur obiectiv: lupta cu Satana până la sfârșit! Iar Dumnezeu nu Se va odihni niciodată înainte de a-l fi biruit pe Satana! El se va odihni doar după ce l-a înfrânt pe Satana. Deoarece toată lucrarea făcută de Dumnezeu este îndreptată împotriva Satanei și pentru că aceia care au fost corupți de Satana sunt toți sub influența stăpânirii Satanei și toți trăiesc sub stăpânirea Satanei, fără a se lupta împotriva acestuia și a se distanța de el, Satana nu și-ar fi slăbit strânsoarea asupra acestor oameni, iar ei nu ar fi putut fi cuceriți. Dacă ei nu ar fi fost cuceriți, ar dovedi că Satana nu a fost înfrânt, că el nu a fost învins. Și astfel, în planul de gestionare (planul mântuirii) de 6 000 de ani al lui Dumnezeu, în timpul primei etape, El a făcut lucrarea legii, în timpul celei de-a doua etape El a făcut lucrarea Epocii Harului, adică, lucrarea răstignirii, iar în cea de-a treia etapă, el a făcut lucrarea cuceririi omenirii. Toată această lucrare este îndreptată către măsura în care Satana a corupt omenirea, totul este pentru a-l învinge pe Satana și nu există etapă care să nu fie pentru a-l învinge pe Satana. Esența lucrării de 6 000 de ani a gestionării lui Dumnezeu este lupta împotriva marelui balaur roșu, iar lucrarea de gestionare a omenirii este, de asemenea, lucrarea de înfrângere a Satanei și lucrarea de luptă cu Satana. Dumnezeu a luptat timp de 6 000 de ani și, astfel, a lucrat timp de 6 000 de ani pentru a aduce în cele din urmă omul într-un nou ținut. Când Satana este înfrânt, omul va fi complet eliberat. Nu este aceasta direcția lucrării lui Dumnezeu astăzi? Aceasta este exact direcția lucrării de azi: eliberarea completă și scăparea omului, astfel încât el să nu mai fie supus niciunei reguli, nici limitat de vreo legătură sau restricție. Toată această lucrare este făcută în conformitate cu statura voastră și în conformitate cu nevoile voastre, însemnând că vi se oferă orice puteți realiza. Nu este un caz de a face pe cineva să facă ceva peste puterile sale, de a vă forța să faceți lucruri dincolo de capacitatea voastră; în schimb, toată această lucrare este îndeplinită în conformitate cu nevoile voastre actuale. Fiecare etapă a lucrării este în conformitate cu nevoile actuale și cerințele pentru om și există pentru a-l învinge pe Satana. De fapt, la început nu existau bariere între Creator și făpturile Sale. Acestea sunt toate cauzate de Satana. Omul a devenit incapabil să vadă sau să atingă orice din cauza tulburării și stricăciunii Satanei. Omul este victima, cel care a fost înșelat. Odată ce Satana a fost înfrânt, făpturile Îl vor privi pe Creator, iar Creatorul va privi asupra făpturilor și va putea să le conducă El Însuși. Doar aceasta este viața pe care omul ar trebui să o aibă pe pământ. Și astfel, lucrarea lui Dumnezeu este în principal pentru a-l înfrânge pe Satana și, odată ce Satana a fost înfrânt, totul va fi rezolvat.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Lucrarea de a-l gestiona pe om este lucrarea de a-l învinge pe Satana

Lucrarea lui Dumnezeu, judecată sau mustrare, e-mpotriva Satanei; e sã mântuie oamenii, sã-nvingã pe Satana. Lucrarea lui Dumnezeu are-un scop: să lupte cu Satana până la sfârșit. Dumnezeu nu se va odihni până la victorie. Căci lucrarea lui Dumnezeu e-mpotriva Satanei, și fiindcă cei corupți sunt sub stãpânirea Satanei, dacă Dumnezeu nu începea lupta contra Satanei sau nu-l făcea pe om să se rupă de el, ei niciodată nu puteau fi câștigaţi. Dacă omul era ținut de Satana și dacă n-ar fi fost câștigat, ar dovedi că Satana e neînvins, nu a fost biruit. Esența lucrării lui Dumnezeu, timp de 6000 de ani, e lupta-mpotriva marelui balaur roșu, iar lucrarea de-a mântui omenirea e şi lucrarea de-a-l învinge pe Satana.

Dumnezeu a luptat 6000 de ani și-a lucrat s-aducă omul pe tărâmul nou, unul unde Satana e-nvins, omul va fi liber. Fiecare etapă e-aliniată la nevoile și cerințele omului, ca Dumnezeu pe Satana să învingă. Dacă omul era ținut de Satana și dacă n-ar fi fost câștigat, ar dovedi că Satana e neînvins, nu a fost biruit. Esența lucrării lui Dumnezeu, timp de 6000 de ani, e lupta-mpotriva marelui balaur roșu, iar lucrarea de-a mântui omenirea e şi lucrarea de-a-l învinge pe Satana.

În planul lui Dumnezeu de 6000 de ani, în etapa întâi El a făcut Legea. În a doua, lucrarea Erei Harului. Și-n a treia cucerește omenirea. Această lucrare e-mpotriva măsurii cu care Satana a corupt omenirea. Lucrarea ţintește să-l biruie pe Satana și cele trei etape au acest scop. Esența lucrării lui Dumnezeu, timp de 6000 de ani, e lupta-mpotriva marelui balaur roșu, iar lucrarea de-a mântui omenirea e şi lucrarea de-a-l învinge pe Satana.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger