Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 109 | „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc”

iulie 16, 2020

Lucrarea și manifestarea lui Hristos determină esența Sa. El este capabil să îndeplinească cu o inimă adevărată ceea ce I-a fost încredințat. El este capabil să I Se închine lui Dumnezeu din cer cu o inimă adevărată și să caute cu o inimă adevărată voia lui Dumnezeu Tatăl. Toate acestea sunt determinate de esența Sa. Și tot astfel este și revelația Sa firească determinată de esența Sa; motivul pentru care revelația Sa firească este numită astfel se datorează faptului că manifestarea Sa nu este o imitație sau rezultatul educației omului, ori rezultatul multor ani de cultivare de către om. Nu a învățat-o, nici nu S-a împodobit cu ea; mai degrabă, Îi este inerentă. Omul poate nega lucrarea Sa, manifestarea Sa, umanitatea Sa și întreaga viață a umanității Sale normale, dar nimeni nu poate nega faptul că I Se închină lui Dumnezeu din ceruri cu o inimă adevărată; niciunul nu poate nega faptul că a venit să îndeplinească voința Tatălui ceresc, și nimeni nu poate nega sinceritatea cu care Îl caută pe Dumnezeu Tatăl. Deși imaginea Sa nu este plăcută simțurilor, discursul Său nu este înzestrat cu un aer extraordinar, iar lucrarea Sa nu este atât de înfricoșătoare și de zguduitoare, precum își închipuie omul, El este într-adevăr Hristos, care împlinește voia Tatălui ceresc cu o inimă adevărată, Se supune în întregime Tatălui ceresc și este ascultător până la moarte. Aceasta deoarece esența Sa este esența lui Hristos. Omului îi este greu să creadă acest adevăr, dar el există cu adevărat. Când lucrarea de slujire a lui Hristos s-a împlinit pe deplin, omul va putea vedea din lucrarea Sa că firea și ființa Sa reprezintă firea și ființa lui Dumnezeu din cer. În momentul acela, însumarea întregii Sale lucrări poate afirma că El este într-adevăr trupul în care Cuvântul se întrupează, și nu la fel ca acela al unui om din carne și oase. Fiecare pas al lucrării lui Hristos pe pământ are semnificația lui reprezentativă, dar omul care trăiește lucrarea reală a fiecărui pas nu poate înțelege semnificația lucrării Sale. Acest lucru este valabil mai ales pentru următorii pași ai lucrării efectuați de cel de-al doilea Dumnezeu întrupat. Majoritatea celor care doar au auzit sau văzut cuvintele lui Hristos, dar care încă nu L-au văzut vreodată, nu au nicio noțiune despre lucrarea Sa; celor cărora L-au văzut pe Hristos și au auzit cuvintele Sale și au experimentat, de asemenea, lucrarea Sa, le este greu să-I accepte lucrarea. Nu este aceasta deoarece apariția și umanitatea normală a lui Hristos nu sunt pe gustul omului? Cei care acceptă lucrarea Sa după ce Hristos a plecat nu vor avea astfel de dificultăți, pentru că ei doar acceptă lucrarea Sa și nu vin în contact cu umanitatea normală a lui Hristos. Omul nu este în stare să renunțe la noțiunile sale despre Dumnezeu și, în schimb, Îl examinează intens; acest lucru se datorează faptului că omul se concentrează numai pe aspectul Său și nu este în stare să-I recunoască esența pe baza lucrării și a cuvintelor Sale. Dacă omul își închide ochii la apariția lui Hristos sau evită să discute despre umanitatea Sa și vorbește numai despre divinitatea Lui, a cărei lucrare și cuvinte sunt inaccesibile oricărui om, atunci noțiunile omului vor scădea cu jumătate, chiar și în măsura în care toate dificultățile omului sunt rezolvate.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Lucrarea și exprimarea lui Hristos determină esența Lui

Esența lui Hristos e determinată de lucrarea și exprimările Lui. Cu o inimă sinceră, El finalizează ce I s-a încredințat, Îl slăvește pe Dumnezeu din cer și caută voința Tatălui Său. Toate acestea sunt determinate de esența Lui, la fel și revelațiile Lui naturale. Numite astfel deoarece exprimările Lui nu sunt imitații și nu vin din anii de cultivare sau educare a omului. Nu sunt învățate sau împodobite, ci inerente. O... Nu sunt învățate sau împodobite, ci inerente. O...

Omul poate nega lucrarea, exprimările și umanitatea lui Hristos, poate chiar nega viața Lui de umanitate normală, dar nu și inima Lui sinceră când Îl slăvește pe Dumnezeu din cer. Nimeni nu poate nega că El e aici pentru a împlini voia Tatălui ceresc. Și nimeni nu poate nega sinceritatea cu care Îl caută El pe Dumnezeu Tatăl. Imaginea Lui poate să nu fie plăcută pentru simțuri, discursul Lui poate să nu aibă un aer de senzație, lucrarea-I poate să nu cutremure pământul sau cerul cum crede omul în imaginația lui. Însă El e Hristosul, care împlinește voia Tatălui Său cu inimă sinceră, supunere totală și ascultare fatală. O... E pentru că esența Lui e cea a lui Hristos. Un adevăr greu de crezut, dar care există cu adevărat. Un adevăr greu, greu de crezut, dar care există cu adevărat. Un adevăr care e greu, care e greu de crezut, dar care există cu adevărat. O...

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare