Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 221 | „Împărăția Milenară a sosit”

august 12, 2020

Cuvintele lui Dumnezeu se vor răspândi prin nenumărate case, ele vor deveni cunoscute tuturor și numai atunci lucrarea Lui se va răspândi în univers. Ceea ce înseamnă că, dacă lucrarea lui Dumnezeu urmează să se răspândească în întregul univers, atunci cuvintele Lui trebuie să fie răspândite. În ziua slavei lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu își vor arăta puterea și autoritatea. Fiecare dintre cuvintele Sale, din vremuri străvechi până astăzi, se vor îndeplini și vor fi reale. În acest fel, slava va fi a lui Dumnezeu pe pământ – care înseamnă, cuvintele Sale vor domni pe pământ. Toți cei ce sunt răi vor fi mustrați de cuvintele din gura lui Dumnezeu, toți cei ce sunt drepți vor fi binecuvântați de cuvintele din gura Lui și toate vor fi stabilite și făcute întregi de cuvintele din gura Lui. El nu va arăta nici semne, nici minuni; toate se vor realiza prin cuvintele Sale, iar cuvintele Sale vor produce fapte. Toți cei de pe pământ vor sărbători cuvintele lui Dumnezeu, fie ei adulți sau copii, bărbați, femei, bătrâni sau tineri, toți oamenii se vor supune cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu vor apărea în trup și vor fi reale și pline de viață pentru oamenii de pe pământ. Aceasta este ceea ce înseamnă Cuvântul să devină trup. Dumnezeu a venit pe pământ în primul rând pentru a realiza faptul: „Cuvântul S-a făcut trup”, ceea ce înseamnă că El a venit pentru ca ale Sale cuvinte să poată fi rostite din trup (nu ca în vremea lui Moise din Vechiul Testament, când Dumnezeu a vorbit direct din cer). După aceea, fiecare dintre cuvintele Sale vor fi îndeplinite în timpul Epocii Împărăției Milenare, ele vor deveni fapte vizibile înaintea ochilor oamenilor, iar oamenii le vor privi folosindu-și propriii ochi, fără cea mai mică deosebire. Aceasta este semnificația supremă a întrupării lui Dumnezeu. Adică, lucrarea Duhului este îndeplinită prin trup și prin cuvinte. Acesta este adevăratul înțeles al: „Cuvântul S-a făcut trup” și „Cuvântul Se arătă în trup”. Numai Dumnezeu poate rosti voia Duhului și numai Dumnezeul întrupat poate vorbi în numele Duhului; cuvintele lui Dumnezeu devin clare în Dumnezeu întrupat și toți ceilalți sunt conduși de ele. Nimeni nu este scutit, toți există în această sferă. Numai prin aceste cuvântări pot oamenii să ajungă să cunoască; cei care nu dobândesc în acest fel visează cu ochii deschiși dacă ei cred că pot obține cuvântările din ceruri. Astfel este autoritatea demonstrată în întruparea lui Dumnezeu: îi face pe toți să creadă. Chiar și cei mai venerabili experți și pastori religioși nu pot vorbi aceste cuvinte. Ei trebuie cu toții să se supună lor și nimeni nu va mai putea să facă un alt început. Dumnezeu va folosi cuvinte pentru a cuceri universul. El va face aceasta nu prin întruparea Sa, ci prin folosirea cuvântărilor din gura Dumnezeului devenit trup, pentru a cuceri toți oamenii din întregul univers; numai acesta este Cuvântul devenit trup și numai aceasta este arătarea Cuvântului în trup. Poate pentru oameni pare ca și cum Dumnezeu nu a făcut o lucrare mare – dar Dumnezeu trebuie doar să-Și rostească cuvintele, pentru ca oamenii să fie convinși cu adevărat și profund uluiți. Fără fapte, oamenii strigă și țipă; având cuvintele lui Dumnezeu, ei tac. Dumnezeu va realiza, cu siguranță, acest lucru, pentru că acesta este planul de demult stabilit al lui Dumnezeu: îndeplinirea sosirii Cuvântului pe pământ. De fapt, nu este nevoie ca Eu să explic – sosirea Împărăției Milenare pe pământ este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pe pământ. Coborârea Noului Ierusalim din ceruri este sosirea cuvintelor lui Dumnezeu pentru a locui printre oameni, pentru a însoți fiecare acțiune a omului și toate gândurile lui cele mai intime. Acesta este, de asemenea, faptul pe care Dumnezeu îl va aduce la îndeplinire și minunata scenă a Împărăției Milenare. Acesta este planul stabilit de Dumnezeu: cuvintele Sale vor apărea pe pământ pentru o mie de ani și ele vor manifesta toate faptele Lui și vor întregi toată lucrarea Lui pe pământ, după care această etapă a omenirii va ajunge la final.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare