Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 169 | „Taina întrupării (1)”

octombrie 1, 2020

Unii ar putea să se întrebe: De ce trebuie să fie epoca inaugurată de Dumnezeu Însuși? O ființă creată nu poate sta în locul Său? Voi toți sunteți conștienți că Dumnezeu Se întrupează doar în scopul explicit de a introduce o nouă epocă și, desigur, când va introduce o nouă epocă, o va fi încheiat pe cea anterioară, în același timp. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul; El Însuși e Cel care-Și pune lucrarea în mișcare și, astfel, El Însuși trebuie să fie Cel care încheie epoca anterioară. Aceasta este dovada că El îl învinge pe Satana și cucerește lumea. De fiecare dată când El Însuși lucrează printre oameni, e începutul unei noi bătălii. Fără începutul noii lucrări, o încheiere a celei vechi, în mod natural, nu ar exista. Și atunci când nu există nicio încheiere a celei vechi, aceasta e dovada că lupta cu Satana încă nu s-a sfârșit. Omul poate să se elibereze complet de sub domeniul Satanei și să dobândească o nouă viață și un nou început, numai dacă Dumnezeu Însuși vine și îndeplinește o nouă lucrare în mijlocul oamenilor. În caz contrar, omul va trăi pentru totdeauna în epoca veche și sub vechea influență a Satanei. Cu fiecare epocă condusă de Dumnezeu, o parte a omului este eliberată și, astfel, omul avansează împreună cu lucrarea lui Dumnezeu spre o nouă epocă. Biruința lui Dumnezeu înseamnă o biruință pentru toți cei care Îl urmează. Dacă rasa ființelor omenești create ar fi însărcinată cu încheierea epocii atunci, fie din punctul de vedere al omului sau al Satanei, aceasta nu ar fi decât un act de împotrivire sau trădare față de Dumnezeu, nu unul de ascultare de Dumnezeu, iar lucrarea omului ar deveni o unealtă pentru Satana. Satana poate fi pe deplin convins, doar dacă omul Îl ascultă și-L urmează pe Dumnezeu, într-o epocă introdusă de Dumnezeu Însuși, căci aceea este datoria unei ființe create. Și astfel Eu spun că voi trebuie doar să ascultați și să urmați și că nimic în plus nu vi se cere. Aceasta este ceea ce se înțelege prin faptul că fiecare se ține de datoria lui și își îndeplinește rolul respectiv. Dumnezeu Își face singur lucrarea și nu are nevoie ca omul să o facă în locul Său, și nici nu participă la lucrarea ființelor create. Omul își îndeplinește datoria și nu participă la lucrarea lui Dumnezeu. Numai aceasta este ascultare și dovada înfrângerii Satanei. După ce Dumnezeu Însuși termină de introdus noua epocă, nu mai coboară să lucreze El Însuși în mijlocul omenirii. Doar atunci va păși omul în mod oficial în noua epocă pentru a-și face datoria și a-și îndeplini misiunea ca ființă creată. Acestea sunt principiile care guvernează lucrarea, pe care nimeni nu poate să le încalce. Doar lucrul în acest mod e logic și rațional. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută de Dumnezeu Însuși. El este Cel care-Și pune lucrarea în mișcare și Cel care Și-o încheie. El este Cel care plănuiește lucrarea și Cel care o gestionează și, mai mult, El este Cel care aduce lucrarea la îndeplinire. Așa cum se spune în Biblie, „Eu sunt Începutul și Sfârșitul; sunt Semănătorul și Secerătorul.” Tot ceea ce ține de lucrarea gestionării Sale e făcut de Dumnezeu Însuși. El este Conducătorul planului de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani; nimeni nu poate să facă lucrarea Lui în locul Său și nimeni nu poate să-I încheie lucrarea, căci El este Cel care ține totul în mâna Sa. De vreme ce a făcut lumea, El va conduce întreaga lume să trăiască în lumina Sa și El va încheia, de asemenea, întreaga epocă, aducând astfel întregul Său plan la îndeplinire!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul

De ce devine Dumnezeu trup? Care este scopul Lui? Să-ncheie o epocă și să înceapă-o alta. Fiind Începutul și Sfârșitul, Dumnezeu Însuși începe lucrarea, încheie-o epocă veche; arată că a cucerit lumea și pe Satana. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul.

De câte ori Dumnezeu lucrează-n trup, o nouă bătălie-ncepe. Fără lucrarea Lui nouă, vechea nu poate-nceta. Vechea lucrare ce nu se încheie arată că războiul cu Satan nu se termină. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul.

Doar când Dumnezeu Însuși vine cu o lucrare nouă, omenirea se poate elibera de sub controlul lui Satan. Dacă Dumnezeu n-ar veni să lucreze, n-ar exista un nou început, o viață nouă. Omul ar fi osândit în vechea epocă sub influența lui Satan.

În orice epocă condusă de Dumnezeu, o parte din om e eliberată. Lucrarea Lui îi duce înspre o nouă epocă unde sunt liberi. Toți cei ce-L urmează sunt părtași victoriei Sale. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul. Dumnezeu este Începutul și Sfârșitul, Semănătorul și Secerătorul.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare