Video de mărturie creștină 2020 „Judecata este cheia Împărăției cerurilor”

septembrie 11, 2020

Personajul principal s-a născut într-o familie creștină și, ulterior, devine predicator într-o biserică-de-casă. El consideră că justificarea prin credință le poate permite oamenilor să intre în Împărăția cerurilor. Totuși, mai târziu, citește cuvintele lui Dumnezeu din Biblie: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 7:21). (NTLR®) „Fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!” (Leviticul 11:45). (NTLR®) Pur și simplu nu poate să priceapă acest lucru. Oamenii care nu sunt sfinți nu Îl pot vedea pe Domnul și, cu toate că el crede în Domnul de mulți ani, încă păcătuiește și se spovedește și nu este în stare să dobândească sfințenia. Se întreabă: „Voi putea să ajung în ceruri?” El se cufundă în studiul Bibliei și vizitează pastorii și prezbiterii din împrejurimi sau din străinătate pentru a-i întreba despre acest lucru, dar nu găsește răspunsuri. Tocmai când se descurajează în căutarea sa, aude Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic. După ce citește cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, ajunge în sfârșit să înțeleagă că numai supunându-se judecății lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și fiind curățit de firile corupte poate ajunge în ceruri și, astfel, găsește în cele din urmă calea către Împărăția cerurilor.

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare

Contactează-ne pe Messenger