Cântare creștină 2020 „Cât de importantă e dragostea lui Dumnezeu pentru om”

mai 30, 2020

Scena zugrăvită în Biblie

„Porunca lui Dumnezeu pentru Adam”

este înduioșătoare și emoționantă.

Deși imaginea Îl conține doar pe Dumnezeu și om,

relația dintre cei doi este așa de intimă,

că începem să simțim uimire și admirație.

Dragostea lui Dumnezeu

e dăruită gratis omului, înconjoară omul.

Omul, inocent și pur,

nestânjenit de nicio grijă,

trăiește în extaz în ochii lui Dumnezeu.

Dumnezeu are grijă de om

și omul trăiește sub aripile Lui.

Tot ce face omul, toate cuvintele și faptele lui

sunt legate de Dumnezeu,

nu pot fi despărțite.

Dumnezeu a fost responsabil pentru om

din momentul în care l-a creat.

Ce fel de responsabilitate este aceasta?

El trebuie să-l protejeze pe om

și să aibă grijă de-acesta.

El speră ca omul să aibă încredere,

să aibă încredere

și să se supună cuvintelor Lui.

A fost primul lucru așteptat de Dumnezeu

de la rasa umană.

Purtând această primă speranță,

Dumnezeu a spus următoarele:

„Din fiecare copac din grădină puteți mânca:

dar din copacul cunoștinței

binelui și răului, binelui și răului,

să nu mâncați:

în ziua când veți mânca din acesta,

cu siguranță veți muri.”

Cuvintele simple, simbolizând voia lui Dumnezeu,

arată că grija pentru om era deja în inima Lui.

Deci, în aceste cuvinte,

vedem ce e în inima lui Dumnezeu.

Este dragoste în inima Lui?

Nu este grijă și preocupare?

Dragostea și grija Lui sunt ceva

ce poate fi simțit și priceput.

Dacă ești o persoană morală și cu umanitate,

vei simți căldură, fiind îngrijit și iubit,

te vei simți binecuvântat cu fericire.

Când vei simți aceste lucruri,

cum vei acționa față de Dumnezeu?

Te vei lipi de El?

Dragostea reverențială,

dragostea reverențială nu va crește în inima ta?

Se va apropia inima ta de El?

De aici vedem ce importantă

e dragostea Lui pentru om.

Dar chiar mai important decât aceasta e

că omul poate simți și înțelege dragostea Lui.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare