Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 406 | „Este foarte important să stabilim o relație normală cu Dumnezeu”

septembrie 22, 2020

Felul în care oamenii cred în Dumnezeu, Îl iubesc și-L mulțumesc pe Dumnezeu este prin atingerea Duhului lui Dumnezeu cu inima lor, obținând astfel mulțumirea Lui, și prin folosirea inimii lor pentru a fi în legătură cu ale lui Dumnezeu cuvinte, fiind astfel mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Dacă dorești să atingi o viață spirituală normală și să stabilești o relație normală cu Dumnezeu, atunci trebuie mai întâi să-ți dăruiești inima Lui. Doar după ce ți-ai liniștit inima în fața Lui și ți-ai revărsat întreaga inimă întru Dumnezeu vei reuși treptat să dezvolți o viață spirituală normală. Dacă, în credința lor în Dumnezeu, oamenii nu-și dăruiesc inimile lui Dumnezeu, iar inima lor nu este în El și nu tratează povara Lui ca pe propria lor povară, atunci tot ceea ce fac este un act de înșelăciune a lui Dumnezeu, un act tipic persoanelor religioase, și nu pot primi lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate câștiga nimic de la acest tip de persoană; acest tip de persoană poate servi doar ca un contrast în lucrarea lui Dumnezeu, ca decor în casa Lui, ceva superfluu și nefolositor. Dumnezeu nu Se folosește de acest tip de persoană. La o asemenea persoană, nu doar că nu există nicio ocazie pentru lucrarea Duhului Sfânt, nici măcar nu există vreo valoare în a o desăvârși. Acest tip de persoană este într-adevăr un cadavru umblător. Asemenea oameni nu au nimic ce poate fi folosit de Duhul Sfânt, ci, dimpotrivă, toți au fost preluați și profund corupți de Satana. Dumnezeu Se va descotorosi de acești oameni. În prezent, când folosește oamenii, Duhul Sfânt nu doar că întrebuințează acele părți din ei care sunt de dorit pentru a face lucrurile, dar îi și desăvârșește și le schimbă părțile de nedorit. Dacă inima ta poate fi dăruită lui Dumnezeu și poate rămâne liniștită în fața Lui, atunci vei avea ocazia și calificările pentru a fi folosit de către Duhul Sfânt, a primi luminarea și iluminarea Duhului Sfânt și, chiar mai mult, vei avea posibilitatea ca Duhul Sfânt să-ți îndrepte neajunsurile. Atunci când îți dai inima lui Dumnezeu, din perspectiva pozitivă, poți dobândi o pătrundere mai profundă și poți atinge un nivel mai înalt de înțelegere; din perspectiva negativă, vei avea o mai mare înțelegere a propriilor tale defecte și neajunsuri, vei fi mai nerăbdător să cauți să mulțumești voia lui Dumnezeu și nu vei fi pasiv, ci vei pătrunde activ. Așadar, vei deveni o persoană corectă. Presupunând că inima ta reușește să se liniștească în fața lui Dumnezeu, lucrul esențial pentru a primi sau nu lauda Duhului Sfânt și a-L mulțumi sau nu pe Dumnezeu este dacă poți pătrunde activ. Când Duhul Sfânt luminează o persoană și o folosește, nu o face niciodată negativă, ci o face să progreseze activ. Chiar dacă această persoană are slăbiciuni, ea poate evita să întemeieze felul în care își trăiește viața pe acele slăbiciuni. Poate evita să-și întârzie creșterea în viață și poate continua să caute să mulțumească voia lui Dumnezeu. Acesta este un standard. Dacă îl poți atinge, este o dovadă suficientă că ai obținut prezența Duhului Sfânt. Dacă o persoană este mereu negativă și, chiar și după ce a primit luminare și a ajuns să se cunoască pe sine, rămâne negativă și pasivă, incapabilă să se ridice și să acționeze în concordanță cu Dumnezeu, atunci acest tip de persoană doar primește harul lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt nu este cu ea. Când o persoană e negativă, înseamnă că inima acesteia nu s-a întors spre Dumnezeu, iar duhul ei nu a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui înțeles de către toți.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Când îți dăruiești inima lui Dumnezeu

Pentru-a iubi și-a crede în Dumnezeu, omul ar trebui să atingă Duhul lui Dumnezeu cu inima, mulțumindu-L astfel pe Dumnezeu, implicându-și inima-n cuvântul lui Dumnezeu, fiind astfel mișcat, mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu își dau inimile lui Dumnezeu în credința în El, în El, dacă nu-I acceptă povara, Îl înșală pe Dumnezeu, practică religie în tot ce fac. Nu li se cuvine lauda lui Dumnezeu. Când îți dai toată inima Lui, poți să ai o intrare mai adâncă, să ai un discernământ înalt. Vei avea mai multă înțelegere asupra slăbiciunilor și defectelor tale, dornic de-a mulțumi voia Lui, activ, nu pasiv, în pătrundere. Aceasta arată că ești o persoană corectă.

De inima ta se revarsă-n Dumnezeu și poate să tacă înaintea Lui, înaintea Lui, vei fi folosit de Duhul Sfânt, vei primi iluminare. Duhul Sfânt va compensa ce-ți lipsește. Când îți dai inima lui Dumnezeu, vei înțelege fiecare mișcare subtilă în duh și luminare de la Dumnezeu. Ține-te de aceasta, vei intra pe calea dreaptă de-a fi desăvârșit de Dumnezeu. Când nu-și dă inima lui Dumnezeu, duhul omului devine redus, amorțit. Cel ca el nu va avea o corectă înțelegere-a cuvintelor lui Dumnezeu sau o relație potrivită cu El și firea lui nu se va schimba. Schimbarea firii cuiva e să-și dea inima întreagă lui Dumnezeu și să primească luminare de la toate cuvintele spuse de Dumnezeu. Când îți dai toată inima Lui, poți să ai o intrare mai adâncă, să ai un discernământ înalt. Vei avea mai multă înțelegere asupra slăbiciunilor și defectelor tale, dornic de-a mulțumi voia Lui, activ, nu pasiv, în pătrundere. Aceasta arată că ești o persoană corectă.

din „Urmați Mielul și cântați cântări noi”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Distribuie

Anulare