Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu | Fragment 69 | „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”

iulie 11, 2020

Nimeni nu are credință că Îmi va vedea slava, și nu îi forțez, ci mai degrabă Îmi îndepărtez slava din mijlocul omenirii și o duc într-o altă lume. Când oamenii se pocăiesc din nou, atunci Îmi voi lua slava și o voi arăta și mai mult credincioșilor. Acesta este principiul după care lucrez. Căci există o vreme când slava Mea pleacă din Canaan, și există și o vreme când slava Mea îi părăsește pe aleși. Mai mult, există o vreme când slava Mea părăsește întregul pământ, făcându-l să se întunece, aruncându-l în întuneric. Nici Țara Canaanului nu va vedea lumina soarelui; toți oamenii își vor pierde credința, dar nimeni nu poate suporta să lase parfumul Țării Canaanului. Numai când voi trece în cerul nou și pământul nou, voi dezvălui cealaltă parte a slavei Mele, mai întâi în Țara Canaanului, făcând să strălucească o lumină orbitoare pe toată fața pământului, scufundat într-o noapte întunecată, astfel încât tot pământul se va lumina. Fie ca oamenii din întreaga lume să vină să ia din puterea luminii, permițându-i slavei Mele să crească și să se arate din nou fiecărui popor. Fie ca toată omenirea să-și dea seama că, cu mult timp în urmă, am fost în lumea oamenilor și Mi-am mutat de multă vreme slava dinspre Israel către Răsărit; pentru că slava Mea strălucește dinspre Răsărit, unde a fost adusă din Epoca Harului până în ziua de azi. Dar am plecat din Israel și de acolo am ajuns în Răsărit. Numai când lumina din Răsărit se va transforma treptat în alb, întunericul de pe pământ va începe să se transforme în lumină, și numai atunci omul va descoperi că am plecat demult din Israel și Mă ridic din nou în Răsărit. Odată ce am coborât în Israel și, mai târziu, am plecat de acolo, nu Mă mai pot naște din nou în Israel, pentru că lucrarea Mea conduce tot universul, și mai mult, fulgerul luminează de la Răsărit la Apus. Din acest motiv am coborât în Răsărit și am adus Canaanul popoarelor din Răsărit. Vreau să aduc oameni din toate părțile pământului în Țara Canaan, și astfel continui să cuvântez în Țara Canaanului pentru a controla întregul univers. În acest moment nu există lumină pe întreg pământul, în afară de Canaan, și toți oamenii sunt amenințați de foame și de frig. Mi-am dat Slava lui Israel, și apoi Mi-am luat-o înapoi, și apoi i-am adus pe israeliți la Răsărit și pe toată omenirea la Răsărit. I-am adus pe toți la lumină ca să se unească cu ea și să se afle în comuniune cu ea, și să nu mai trebuiască să o caute. Îi voi lăsa pe toți cei care caută să vadă din nou lumina și să vadă slava pe care o aveam în Israel; Îi voi lăsa să vadă că am venit demult pe un nor alb în mijlocul omenirii, să vadă nenumărați nori albi și fructe în grupurile lor abundente și mai mult, să vadă pe Iahve Dumnezeul lui Israel. Îi voi lăsa să se uite la Stăpânul iudeilor, la Mesia cel așteptat și la înfățișarea Mea deplină, care a fost persecutată de împărați de-a lungul veacurilor. În zilele din urmă, voi lucra asupra întregului univers și voi face o mare lucrare, dezvăluind toată slava Mea și toate faptele Mele omului. Voi arăta chipul Meu slăvit în plinătatea Sa celor care M-au așteptat mulți ani pe Mine, celor care au tânjit să vin pe un nor alb, lui Israel, care a tânjit să Mă vadă din nou, și întregii omeniri care Mă prigonește, pentru ca toți să știe că Mi-am luat cu mult timp în urmă slava și am adus-o în Răsărit, astfel încât nu mai sunt în Iudeea. Pentru că zilele din urmă au venit deja!

Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate confesiunile. Este glasul Meu care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația lui Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Mântuitorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la ele, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Ca un nou-născut, toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorind venirea Mea. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cu cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul se aprinde din Răsărit și că am coborât și pe „Muntele Măslinilor” din Răsărit. Ei vor vedea că am fost deja mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor ci ca Fulgerul din Răsărit. De mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat acum nenumărate veacuri, și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți acum nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul purtării Mele de grijă. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se plece Mie!

din „Cuvântul Se arată în trup”

Vedeți mai multe

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Distribuie

Anulare